KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG"

Transkript

1 KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

2 EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR OCH ANTALET ARBETADE TIMMAR I EKONOMIN SKA ÖKA SÅ ATT SVERIGE NÅR LÄGST ARBETSLÖSHET I EU 2020

3 HÖGRE ARBETSLÖSHET ARBETSLÖSHET, ÅR (%) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Säsongsjusterad Trend KÄLLA: SCB, Arbetsförmedlingen ARBETSLÖSHET >24 MÅN, ÅR (ANTAL)

4 HÖGRE UNGDOMSARBETSLÖSHET ARBETSLÖSHET, ÅR (%) 29,0 ARBETSLÖSHET >6 MÅN, ÅR (ANTAL) ,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17, Säsongrensat Trend KÄLLA: SCB, Arbetsförmedlingen

5 EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. INVESTERA FÖR FLER JOBB Investera i bostäder och infrastruktur Trygga elförsörjningen, investera i miljö och klimatomställningen Fler jobb i hela landet AKTIV NÄRINGSPOLITIK UTBILDA FÖR RÄTT KOMPETENS MODERN & JÄMSTÄLLD ARBETSMARKNAD Förbättra företagsklimatet genom ett minskat sjuklöneansvar Nationellt innovationsråd och strategiska samverkansprogram Nytt kunskapslyft 90-dagarsgaranti för unga Inför extratjänster och avskaffa FAS 3 Bättre arbetslöshetsförsäkring Heltid som norm, stopp för staplande av visstider och lönekartläggning varje år Bättre arbetsmiljö

6 UTBILDNING ÄR BÄSTA SKYDDET MOT ARBETSLÖSHET ARBETSLÖSHET, ÅR (%) ,3 5,1 4,2 ARBETSLÖSHET, ÅR (%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 38,3 16,4 KÄLLA: Eurostat Högre utbildning Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning

7 EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. INVESTERA FÖR FLER JOBB Investera i bostäder och infrastruktur Trygga elförsörjningen, investera i miljö och klimatomställningen Fler jobb i hela landet AKTIV NÄRINGSPOLITIK UTBILDA FÖR RÄTT KOMPETENS MODERN & JÄMSTÄLLD ARBETSMARKNAD Förbättra företagsklimatet genom ett minskat sjuklöneansvar Nationellt innovationsråd och strategiska samverkansprogram Nytt kunskapslyft 90-dagarsgaranti för unga Inför extratjänster och avskaffa FAS 3 Bättre arbetslöshetsförsäkring Heltid som norm, stopp för staplande av visstider och lönekartläggning varje år Bättre arbetsmiljö

8 VI INVESTERAR I JOBB Investera i infrastruktur och bostäder Aktiv näringspolitik Utbilda för rätt kompetens JOBBREFORMER I VALMANIFEST, MILJARDER KRONOR 20,0 15,0 10,0 18,6 REGERINGEN SÄNKER SKATTEN PRIVATISERAR Ser arbetslöshet som ett individuellt problem Subventionera låglönesektorer FAS 3 JOBBREFORMER I VALMANIFEST, MILJARDER KRONOR 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jobbsatsningar 5,0 0,0 1,2 Jobbsatsningar

9 EN KUNSKAPS- BUREN FRAMTID. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT SVERIGE INOM TIO ÅR HAR EN JÄMLIK SKOLA SOM TILLHÖR DE FEM BÄSTA I EU

10 SKOLRESULTATEN FALLER SVERIGES RESULTAT I PISA, POÄNG Läsförståelse Matematik Naturvetenskap KÄLLA: Skolverket ANDEL NIONDEKLASSARE MED GYMNASIEBEHÖRIGHET, PROCENT 90,0 89,5 89,0 88,5 88,0 87,5 87,0 86,5 86,0 89,5 89,1 88,9 88,8 88,2 87,7 87,5 87,6 86,9

11 OJÄMLIKHETEN ÖKAR I SKOLAN ANDEL ELEVER I SKOLOR MED LÅGA OCH HÖGA RESULTAT, PROCENT KÄLLA: Skolverket Andel elever som går i skolor där minst 20 % ej behöriga Andel elever som går i skolor där högst 1 % ej behöriga ANDEL OBEHÖRIGA TILL GYMNASIET EFTER FÖRÄLDRARS UTBILDNINGSNIVÅ, PROCENT Minst en högskoleutbildad förälder 15 Minst en gymnasieutbildad förälder 43 Minst en grundskoleutbildad förälder

12 FÄRRE UTBILDNINGSMÖJLIGHETER ANTAL HÖGSKOLEPLATSER PER 1000 UNGA (19-25 ÅR) KÄLLA: Universitetskanslersämbetet, SCB

13 FRAMTIDSREFORMER FÖR MER KUNSKAP MINDRE KLASSER & TIDIGA INSATSER ETT ATTRAKTIVT LÄRARYRKE JÄMLIK SKOLA UTAN VINSTJAKT OBLIGATORISK GYMNASIESKOLA FRAMTIDENS FRITIDS NYTT KUNSKAPSLYFT FÖR FLER JOBB 2,5 miljarder för mindre klasser och fler speciallärare 1,1 miljarder för ett maxtak om 15 barn i förskolans småbarnsgrupper 3,5 miljarder i bättre villkor, kompetensutveckling, minskad administration Bättre lärarutbildning och högre krav för att bli lärare 0,5 miljarder och karriärtjänster till skolor med tuffast förutsättningar Stopp för möjligheten att skära ner på personal för att göra vinst Obligatorisk sommarskola och läxhjälp för alla avskaffa läx-rut 1 miljard för obligatorisk gymnasieskola upp till 18-års ålder Utveckla yrkesprogrammen till yrkescollege Mer personal och läxhjälp på fritids Närmare samarbete med föreningslivet för en rikare fritid Ger personer per år möjlighet att utbilda sig

14 SOCIALDEMOKRATERNAS UTBILDNINGSFÖRSLAG HÖGERREGERINGENS UTBILDNINGSFÖRSLAG UTBILDNINGSSATSNINGAR, MILJARDER KRONOR UTBILDNINGSSATSNINGAR, MILJARDER KRONOR 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Utbildning KÄLLA: Alliansens valmanifest, Socialdemokraternas valmanifest 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,4 Utbildning

15 EN PÅLITILIG VÄLFÄRD. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT INKOMST- KLYFTORNA SKA MINSKA, GENOM INVESTERINGAR I JOBB OCH VÄLFÄRD. DE PÅVERKBARA HÄLSO- KLYFTORNA SKA SLUTAS INOM EN GENERATION

16 FÄRRE ANSTÄLLDA I VÄLFÄRDEN ANTAL ANSTÄLLDA I KOMMUNFINANSIERAD SEKTOR, ANTAL PER 1000 INVÅNARE KÄLLA: Finansdepartementet, SCB

17 VINSTJAKTEN SKADAR VÄLFÄRDEN

18 FRAMTIDSREFORMER FÖR VÄLFÄRDEN MER RESURSER TILL VÅRD & OMSORG SÄKRAD KOMPETENS LÅT PROFFSEN VARA PROFFS STOPPA VINSTJAKTEN STÄRK BARNFAMILJERNA 2,6 miljarder i nya resurser till sjukvården till mer personal, förstärkt cancervård och fokus på äldre 250 nya barnmorskeplatser för säkra förlossningar utbildningsplatser för sjuksköterskor & specialistsjuksköterskor nya traineetjänster för bemanning och rekrytering Större frihet och ansvar för anställda i välfärden Mindre byråkrati och marknadssystem Nationella kvalitetslagar Stopp för möjligheten att skära ner på personal för att göra vinst Höjning av barnbidraget med 100 kr i månaden Höjning av underhållsstödet med 50 kr i månaden

19 VI INVESTERAR I VÄLFÄRDEN Mer resurser Goda arbetsvillkor inga staplade visstider och heltid som norm Låt proffsen vara proffs Vård efter behov Stoppa vinstjakten nationella kvalitetslagar NETTO VÅRD & OMSORG (MDR KR) 6,0 REGERINGEN SÄNKER SKATTEN PRIVATISERAR Fler skattesänkningar och privatiseringar Tvångsprivatisering av äldreomsorgen Gräddfiler i vården Försämrade arbetsvillkor och bristande kontinuitet i vård och omsorg Vård- och omsorgsbluffen NETTO VÅRD & OMSORG (MDR KR) 6,0 4,0 3,5 4,0 2,0 0,0 2,6 Nettotillskott Vård och omsorg 2,0 0,0 0,1 Nettotillskott Vård och omsorg

20 STORA ÖVERSKOTT HAR FÖRVANDLATS TILL DE STÖRSTA UNDERSKOTTEN SEDAN 1996 OFFENTLIGT FINANSIELLT SPARANDE, MILJARDER KRONOR 150,0 111,9 100,0 69,5 69,5 50,0 0,0-50,0-30,4-0,3-0,4-30,4-0,3-0,4-26,4-44,5-26,4-44, ,0-89,0-89, KÄLLA: Ekonomistyrningsverket, juni 2014

21 UNDERSKOTTEN ÄR EN FÖLJD AV SKATTESÄNKNINGARNA KOSTNAD FÖR SKATTESÄNKNINGAR VID GENOMFÖRANDET, MILJARDER KRONOR Total , ,7-46,1-13,5-6,8-2, ,2-135,5 KÄLLA: Finansdepartementet BP2013, BP2014, Skiktgränshöjning 2014 exkluderad

22 GEMENSAMMA EGENDOMAR HAR SÅLTS UT FÖRSÄLJNINGAR AV STATLIGA BOLAG, MILJARDER KRONOR Telia Civitas Holding OMX Vin & Sprit Nordea Övrigt TOTAL KÄLLA: Finansdepartementet, Apotekets pris ej offentliggjord UTDELNINGAR FRÅN STATLIGA BOLAG, MILJARDER KRONOR ,1 17,

23 FINANSIERING OCH FRAMTIDSREFORMER FINANSIERING (42,0 MDKR) Avskaffa ineffektiva skatteundantag 21,5 Rättvisa skatter Skatter för miljön 2,8 4,4 FRAMTIDSREFORMER (40,5 MDKR) Regeringens finansieringsförslag som (S) accepterat KÄLLA: Socialdemokraternas valmanifest 13,3 0,0 10,0 20,0 30,0

24 JOBB OCH UTBILDNINGSPLATSER TRAINEEJOBB, EXTRATJÄNSTER, OCH JOBB FÖR UNGA VUXENUTBILDNING HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA

25 RESURSER TILL KOMMUNSEKTORN Maxtak, mindre klasser och fler speciallärare Utsatta skolor, läxhjälp och sommarskola Lärarinvestering Vuxenutbildningen Resurser till sjukvården Traineejobb och extratjänster 3,6 1,1 3,5 2,3 2,6 5,7 19 mdkr årligen

26 (S) INRIKTNING VID GOD UTVECKLING PÅ ARBETSMARKNADEN ALLIANSENS INRIKTNING VID GOD UTVECKLING PÅ ARBETSMARKNADEN Kommunerna Pensionärerna Försäkringar Försvaret Näringspolitik Fler skattesänkningar: Avskaffa Värnskatten (Fp) RIT-avdrag (Kd) Riktade skattesänkningar för småföretag (C) Sänkt elskatt för serverhallar (M)

27 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

28 HÖGRE UNGDOMSARBETSLÖSHET ÄN I MÅNGA JÄMFÖRBARA LÄNDER ARBETSLÖSHET, ÅR (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 58,3 55,5 40,0 38,1 26,8 24,8 23,7 23,6 20,5 19,9 16,9 13,0 11,0 9,2 7,9 KÄLLA: EUROSTAT, helårsdata 2013

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Jobb och skola går före fortsatta skattesänkningar

Jobb och skola går före fortsatta skattesänkningar Idag är arbetslösheten ungefär åtta procent. Antalet långtidsarbetslösa har nära nog tredubblats sedan 2007 och ungdomsarbetslösheten är högre än i nästan alla jämförbara länder. Kunskapsresultaten i grundskolan

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Stockholm 2013-10-02. Lägst arbetslöshet i EU 2020

Stockholm 2013-10-02. Lägst arbetslöshet i EU 2020 Stockholm 2013-10-02 Lägst arbetslöshet i EU 2020 Socialdemokraternas budgetmotion för 2014 1. EKONOMISKA LÄGET... 8 VÄRLDSEKONOMIN DRAR SVERIGE UR LÅGKONJUNKTUREN... 9 KONJUNKTUREN I SVERIGE STÄRKS...

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Att bryta trenden med ökande arbetslöshet är S främsta politiska mål.

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Att bryta trenden med ökande arbetslöshet är S främsta politiska mål. SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer