SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014"

Transkript

1

2 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

3 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning Omfattande ungdomsarbetslöshet

4 HÖG ARBETSBELASTNING OCH FÖR MYCKET ADMINISTRATION sjuksköterskor söker legitimation i Norge varje år Var fjärde undersköterska har försvunnit Bristande effektivitet och patientkvalitet när läkare och sjuksköterskor gör fel arbetsuppgifter

5 FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKL: nyrekryteringar behövs till sjukvården till 2019 Prognos: 2022 saknas sjuksköterskor Stora pensionsavgångar och ökat vårdbehov Högre kvalitet i vården kräver mer personal

6 OMFATTANDE UNGDOMSARBETSLÖSHET ARBETSLÖSHET, ÅR (%) 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17, Säsongrensat KÄLLA: SCB, Eurostat senast 4llgängliga månad Trend ARBETSLÖSHET EU15, ÅR (%) Tyskland Österrike Nederländerna Danmark Luxemburg Storbritannien Finland Frankrike Belgien Irland Sverige Portugal Italien Spanien Grekland 7,8 8,9 10,5 12,4 15,2 17,9 20,2 22,5 23,4 23,7 23,9 34,8 43,0 54,0 56,

7 OMFATTANDE UNGDOMSARBETSLÖSHET TID I ARBETSLÖSHET, ÅR Ca unga har varit arbetslösa i mer än 3 månader Totalt >3 mån KÄLLA: Arbetsförmedlingen

8 FRAMTIDSREFORMER KRÄVS FÖR ETT SJUKVÅRDSLYFT I DAG: traineejobb i sjukvården 2. Fler utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningar 3. Hårdare krav på att privata vårdgivare tar emot studenter på vårdutbildningarna

9 TRAINEEJOBB I SJUKVÅRDEN FÖRSLAG UTBILDNINGSKONTRAKT UTBYGGNAD AV ORDINARIE UTBILDNINGSSYSTEM YRKESINTRODUKTIONSJOBB I PRIVAT SEKTOR TRAINEEJOBB I OFFENTLIG SEKTOR BESKRIVNING Gymnasieutbildning för unga arbetslösa utan gymnasieexamen Fler platser på Yrkesvux, yrkeshögskola och högskola inom bristyrkesutbildningar Yrkesintroduktionsanställningar i privat sektor Statsbidrag för traineejobb i välfärden, i sjukvården

10 5 000 TRAINEEJOBB I SJUKVÅRDEN traineejobb inom sjukvården Anställning med avtalsenlig lön Utbildning på deltid Utformning enligt Yrkesintroduktionsavtal Två ingångar för traineejobben: Omvårdnad Administration Byggs ut under mandatperioden i den takt som är möjlig Fullt utbyggd innebär förslaget en direkt kostnad för offentliga finanser på 700 miljoner kronor per år

11 2. FLER PLATSER PÅ SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGAR FÖRSLAG UTBILDA FLER SJUKSKÖTERSKOR OCH BARNMORSKOR BESKRIVNING 700 fler platser på grundutbildningen år Utöka specialistutbildningen med 850 platser varav 250 platser till barnmorskeutbildningen år Fullt utbyggt beräknas kostnaden uppgå till drygt 200 miljoner kronor årligen.

12 3. ÖKA KRAVEN PÅ PRIVATA VÅRDGIVARE FÖRSLAG ÖKA KRAVEN PÅ PRIVATA VÅRDGIVARE BESKRIVNING Privata vårdgivare ska ta emot studenter för den arbetsplatsförlagda utbildningen på samma villkor som offentligt drivna enheter. Även kommunerna ska uppmanas att ta emot fler sjuksköterskestudenter.

13 FRAMTIDSREFORMER FÖR HÖGRE KVALITET I SJUKVÅRDEN FÖRSLAG HÖGRE KVALITET OCH MER PERSONAL I SJUKVÅRDEN MINSKAD ADMINISTRATION STOPPA VINSTJAKTEN CANCERLÖFTET STUDIELÖN FÖR SPECIALISTUTBILDNING BESKRIVNING 2 miljarder för höjd kvalitet och ökad personalstyrka inom hälso- och sjukvården Stat, landsting och fackliga organisationer tar gemensamt fram förslag för minskad administration Nationella kvalitetslagar: krav på bemanning, öppna böcker och meddelarskydd för all personal Cancerpatienter ska påbörja behandling inom 4 veckor efter remiss i S-styrda landsting S i landsting och regioner erbjuder sjuksköterskor och undersköterskor studielön under specialistutbildning

14 FRAMTIDSREFORMER FÖR ATT ÖKA VÄLFÄRDSYRKENS ATTRAKTIVITET HÖJA ATTRAKTIVITETEN I VÄLFÄRDSJOBBEN Genom nationellt kollektivavtal ska heltid vara norm frågan om delade turer lösas Generellt stopp för missbruket av visstidsanställningar lagstifta så att möjlighet att stapla visstidsanställningar på varandra försvinner

15 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014