MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN"

Transkript

1

2

3 MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig skatt. Totalt är reformen på cirka 16 miljarder kronor. Den utdragna internationella krisen påverkar svensk ekonomi och gör att arbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer. Moderaterna tar ansvar för att långsiktigt stärka Sverige genom att i höstens budget föreslå ytterligare jobbskattelättnader. I dagens ekonomiska läge är ett förstärkt jobbskatteavdrag en viktig och nödvändig reform som skapar fler jobb, ger dem som arbetar mer kvar i plånboken och stärker förutsättningarna för en återhämtning på arbetsmarknaden. Som en del av en ansvarsfull politik för full sysselsättning lovade Alliansen inför valet 2010 att fortsätta stärka arbetslinjen och sänka skatten för dem som jobbar. Sverige har starka offentliga finanser och goda säkerhetsmarginaler. Vi är nu i en position där vi kan förstärka jobbskatteavdraget. Det ger hushållen ökat utrymme för konsumtion och förbättrar jobbmöjligheterna för breda grupper. Moderaterna tycker att det ska löna sig att arbeta. Dagens förslag skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200 och 300 kronor mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. Alliansens tidigare jobbskattelättnader innebär att 99 procent av inkomsttagarna får behålla mer än kronor i månaden. Med dagens förslag får 90 procent behålla kronor eller mer varje månad. De som tjänar upp till kronor i månaden får behålla mer än en extra månadslön om året efter skatt jämfört med Tabellen nedan visar utveckling av lön och disponibel inkomst. Där finns olika exempelyrken med genomsnittslön, löneutveckling och utveckling av real disponibelinkomst. Där syns hur mycket mer pengar en vanlig inkomsttagare fått behålla tack vare Alliansens tidigare jobbskattelättnader och vad den skatte sänkning vi idag föreslår innebär för människors plånböcker. 3

4 UTVECKLING AV LÖN OCH DISPONIBEL INKOMST PER MÅNAD, OLIKA YRKEN, Genomsnittlig månadslön Real löneökning Real disponibel inkomstökning Tidigare jobbskatteavdrag Förstärkt jobbskatteavdrag 2014 kr % kr % Totalt jobbskatte avdrag/år Städare m.fl , , Vårdbiträde , , Undersköterska , , Förskollärare , , Metallarbetare , , Grundskolelärare , , Sjuksköterska , , Gymnasielärare , , Polis , , Universitets- och , , högskolelärare ALLA YRKEN: Median , , Medel , , Källa: SCB:s lönestrukturstatistik. Real disponibel inkomstökning avser hur mycket mer personen har fått i disponibel inkomst efter skatt med den löneutveckling som prognostiserats för samt de skattesänkningar som gjorts, justerat för prisutveckling. HUSHÅLLSEFFEKTER EXEMPEL Alliansens skattelättnader har hittills gett ett vanligt hushåll cirka 3500 kronor mer att röra sig med varje månad. Med dagens förslag ökar den summan med ungefär 500 kronor till. Det innebär totalt kronor extra i hushållskassan på ett år. För en hotell- och restauranganställd som tjänar kronor per månad innebär de samlade jobbskattelättnaderna, tillsammans med den sänkta a-kasseavgiften vi presenterade i somras, totalt kronor mer i plånboken varje månad efter den föreslagna förstärkningen. (255 kronor i avgiftssänkningen i a-kassan kronor i jobbskatteavdrag, där nuvarande jobbskatteavdrag ger kronor i månaden och förstärkningen ger ytterligare 175 kronor per månad.) 4

5 FOKUS PÅ LÅG- OCH MEDELINKOMSTTAGARE I Sverige är den vanligaste lönen kronor per månad. Närmare 90 procent av inkomsttagarna tjänar under kronor per månad. LÖNEFÖRDELNING 2012 [Diagram in här som visar hur lönefördelningen i Sverige ser ut.] Anm.: Lönefördelningen är från 2009 och uppräknad med den ackumulerade löneökningstakten mellan 2010 till 2012 för respektive stat, kommun, landsting samt arbetare och tjänstemän inom näringslivet. Källa: SCB (Lönestrukturstatistiken), Medlingsinstitutet samt egna beräkningar. FÖRDELNING AV ARBETSINKOMSTER, 2014 Alla med arbetsinkomster Antal Andel under /mån ( /år) ,4 % över /mån ,6 % under /mån ( /år) ,8 % över /mån ,2 % Källa: FASIT, Starurvalet. 5

6 JOBBSKATTEAVDRAGET SKAPAR JOBB Jobbskatteavdraget ger högre varaktig sysselsättning och kan samtidigt stötta en konjunkturåterhämtning. På sikt skapar avdraget fler jobb genom att det lönar sig bättre att arbeta. Enligt finansdepartementets beräkningar kommer dagens förslag om att förstärka jobbskatteavdraget på sikt leda till mellan och nya jobb. Flera aktörer gör likvärdiga bedömningar av jobbskatteavdragets effekter. Effekterna av jobbskatteavdrag är utvärderad i omfattande internationell forskning och det finns tydligt stöd för att det är en åtgärd som leder till ökad sysselsättning. OLIKA BEDÖMARE OM JOBBSKATTEAVDRAGET Arbetade timmar, förändring % Årsarbetskrafter Steg 1-4 Finansdepartementet (2011) 2,4-2, Konjunkturinstitutet (KI) ( , 2011) 2,0-2, Riksrevisionen (2009) 2, SNS (2010) 1, Steg 1-3 Svenskt Näringsliv (2009) 1, Steg 1-2 Finanspolitiska rådet (2008) 1, Landsorganisationen (LO) (2008) 1, Steg 1 EEAG European Economic Advisory Group (2007) 1,5-2, Källa: Finansdepartementet. Alliansen genomförde det första jobbskatteavdraget den 1 januari Det har sedan förstärkts stegvis i början av vart och ett av åren 2008, 2009 och Med den förstärkning vi nu föreslår har totalt ungefär 83 miljarder kronor satsats. Skattelättnader för dem som jobbar finns även i andra länder. Enligt OECD:s sammanställning från 2011 (Taxation and Employment) har följande länder permanenta skattelättnader vid arbete: Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Korea, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. Även Australien och Japan har infört temporära inkomstförstärkningar vid övergång från icke-arbete till arbete, enligt Finanspolitiska rådets rapport SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER Samtidigt med förslaget om ett förstärkt jobbskatteavdrag föreslår vi att sänka skatten för alla som vid årets ingång fyllt 65 år, genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för pensionärer. Sänkningen är den femte i ordningen sänktes skatten för pensionärer med 1,8 miljarder kronor, 2010 med 3,5 miljarder kronor, 2011 med 7,5 miljarder kronor och 2013 med 1,15 miljarder kronor. I tabellen nedan redo 6

7 visas några exempel på effekten av den föreslagna skattesänkningen 2014 samt den totala effekten av samtliga sänkningar. Skattesänkning per månad 2014 (kr) Skattesänkning per månad, totalt med fem sänkningar (kr) Pensionärstypfall Garantipensionär, gift, kr/mån Garantipensionär, ensamstående, kr/mån Medelpensionär, kr/mån Hög pension, kr/mån Mycket hög pension, kr/mån Pensionärshushåll Garantipensionär och medelpensionär Två medelpensionärer Garantipensionär och hög pension HÖJD BRYTPUNKT Den tredje delen i Moderaternas förslag om skattelättnader handlar om att höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas. År 2014 beräknas cirka 29 procent av alla heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt med nuvarande regler. Genom att höja den så kallade nedre brytpunkten beräknas den siffran sjunka till 26 procent. Därtill kommer många att få sänkt skatt, eftersom de kommer att behöva betala statlig inkomstskatt på mindre andel av sin lön än annars. Omkring personer gynnas av den höjda brytpunkten, d v s betalar år 2014 statlig inkomstskatt innan höjningen av brytpunkten. Av dem är det som i och med förslaget inte längre kommer att behöva betala statlig inkomstskatt alls. Förslaget är att den nya brytpunkten ska ligga vid en fastställd inkomst på mer än kronor om året, motsvarande kronor per månad. Alla som tjänar mindre än så ska inte behöva betala statlig inkomstskatt. Utan höjningen skulle brytpunkten nästa år vara kronor per år, motsvarande kronor per månad. SKATTESÄNKNING TILL FÖLJD AV MINSKAT UTTAG AV STATLIG INKOMSTSKATT FÖR VISSA YRKESGRUPPER Medellön 2014 Skattesänkning 2014 Revisorer Universitets- och högskolelärare Advokater och åklagare Inköpare Avdelningschefer, vårdavdelning Psykologer Anm.: Månadslöner från SCB:s lönestrukturstatistik avseende 2012 med RK:s prognos för löneökningar för respektive sektor. KOSTNAD Att införa ett förstärkt jobbskatteavdrag kostar 12 miljarder kronor. En skattesänkning för pensionärer kostar 1,15 miljarder kronor och en höjd brytpunkt kostar 3 miljarder kronor. Hela förslaget kostar totalt sett cirka 16 miljarder kronor. 7

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro.

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro. Om författaren Johan Kreicbergs är utbildad nationalekonom med lång erfarenhet av att leda kvalificerat utredningsarbete. Han har tidigare bland annat varit chefsekonom på Företagarna och chef för Svensk

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk Lägre arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya företag En politik för att minska företagens tillväxtvärk Studie 1 Juli 2012 Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och Välstånd Småföretagen är

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Ekonomiska drivkrafter för arbete

Ekonomiska drivkrafter för arbete Ekonomiska drivkrafter för arbete Thomas Andrén, Jenny von Greiff och Juhana Vartiainen SPECIALSTUDIER NR 21, DECEMBER 2010 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Budgetpropositionen för 2013

Budgetpropositionen för 2013 Budgetpropositionen för 2013 Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar Krisländerna behöver återupprätta omvärldens förtroende

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Statsbudgetens skatter. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Statsbudgetens skatter. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf) Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter. och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf, Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf) Innehåll Sid 2

Läs mer

Den svenska skidnäringen

Den svenska skidnäringen Den svenska skidnäringen 1 Inledning Skidsäsongen i de svenska fjällen är i full gång. Varje säsong anställs tusentals ungdomar på hotell och restauranger, i liftanläggningar, som instruktörer och i mataffärer

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har

Läs mer

Jobbar men ändå fattig

Jobbar men ändå fattig Jobbar men ändå fattig Lina Stenberg Innehåll: Sammanfattning 4 Inledning 6 Alliansens arbetslinje 2006-2013 8 Är det rimligt att prata om fattigdom i Sverige? 10 Hur ser fattigdomen ut i verkligheten?

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Ekonomi Nytt Nummer 07/13 2013-04-16 Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer