Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet"

Transkript

1 Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg

2 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme, fortsatt behov av säkerhetsmarginaler

3 Krisen tynger Europa Stödlån till spanska banksektorn men betydande osäkerhet kvarstår Även Cypern har begärt bankstöd Ny grekisk regering behöver återställa förtroendet, likviditetssituationen är ansträngd Svårt reformarbete har påbörjats i Italien Anpassningsprogrammen i Irland och Portugal genomförs enligt plan

4 Stabilisering av banksystemen behövs i närtid Dåliga lån måste synliggöras, annars riskeras sämre fungerande banksystem under lång tid Utdragen kreditåtstramning slår mot jobb och tillväxt Ingen överföring av dåliga lån till staten utan att också föra över ägandet Bankerna och deras ägare ska bära kostnaden, inte skattebetalarna

5 s juliprognos Årlig procentuell utveckling. Aprilprognosen (VÅP12) inom parentes Hushållens konsumtion 2,0 (2,1) 1,6 (1,5) 3,0 (3,6) 3,9 (3,7) 3,6 (3,4) 3,1 (3,2) Offentlig konsumtion 1,8 (1,8) 0,5 (0,5) 0,4 (0,2) 0,3 (0,3) 0,3 (0,1) 0,2 (-0,1) Fasta bruttoinvesteringar 6,2 (5,8) 4,2 (1,4) 4,0 (5,3) 7,8 (8,1) 7,1 (7,9) 5,9 (6,6) Lagerinvesteringar* 0,6 (0,7) -1,0 (-0,7) 0,2 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) Export 6,9 (6,8) 0,7 (0,3) 5,7 (6,3) 6,6 (7,2) 6,5 (6,9) 6,3 (6,3) Import 6,3 (6,1) -0,1 (0,4) 5,4 (6,1) 6,9 (7,5) 7,0 (7,2) 6,6 (6,6) Nettoexport* 0,7 (0,7) 0,4 (0,0) 0,5 (0,5) 0,3 (0,4) 0,2 (0,3) 0,3 (0,3) BNP 3,9 (3,9) 1,1 (0,4) 3,0 (3,3) 3,7 (3,7) 3,5 (3,6) 3,1 (3,2) BNP, kal. korr. 3,9 (4,0) 1,5 (0,7) 3,0 (3,3) 3,8 (3,9) 3,3 (3,4) 2,8 (2,9) *Bidrag till BNP-tillväxten Källor: SCB och s beräkningar

6 Nyckeltal Årlig procentuell utveckling. Aprilprognosen (VÅP12) inom parentes BNP 3,9 (3,9) 1,1 (0,4) 3,0 (3,3) 3,7 (3,7) 3,5 (3,6) 3,1 (3,2) Produktivitet i näringslivet 1 2,5 (2,4) 1,5 (1,3) 2,5 (3,2) 2,3 (2,3) 1,9 (1,9) 2,2 (2,0) Timmar 1 2,3 (2,3) 0,2 (-0,3) 0,7 (0,5) 1,7 (1,6) 1,4 (1,5) 0,7 (0,9) Sysselsättning 2,1 (2,1) 0,5 (-0,1) 0,5 (0,3) 1,3 (1,4) 1,5 (1,7) 0,7 (0,8) Arbetslöshet 2 7,5 (7,5) 7,5 (7,8) 7,4 (7,7) 6,5 (6,9) 5,6 (5,7) 5,3 (5,2) Löner 2,4 (2,4) 3,3 (3,2) 3,2 (3,1) 3,3 (3,3) 3,4 (3,7) 3,6 (3,7) BNP-gap 3-0,8 (-1,0) -1,9 (-2,7) -1,6 (-2,1) -0,5 (-0,9) -0,1 (-0,4) 0,0 (0,0) Anm.: 1 kalenderkorrigerad, 2 andel av arbetskraften år, 3 procent av potentiell BNP Källor: SCB och s beräkningar

7 Nedåtrisker dominerar Förvärrad skuldkris i euroområdet Risk att skuld- och bankproblem i krisländerna förvärras och får spridningseffekter till banksektorn i andra länder Sverige öppna ekonomi med förhållandevis stor finansiell sektor skulle påverkas negativt Svagare global tillväxt och minskad världshandel Tillväxten i Kina dämpas Finanspolitiska utmaningar i USA

8 Sverige har säkerhetsmarginaler Skyddsvallarna säkrar marknadens förtroende Ger handlingsfrihet om läget allvarligt försämras Möjlighet att hantera kris i banksystemet Utrymme att stimulera efterfrågan

9 Stabila offentliga finanser s juliprognos. Aprilprognosen (VÅP12) inom parentes. Procent av BNP Finansiellt sparande -0,1 0,1 0,0 0,4 1,5 2,9 3,6 (-0,1) (0,1) (-0,3) (0,3) (1,6) (3,0) (3,7) Strukturellt sparande 1,3 0,6 0,7 1,3 1,8 3,0 3,6 (1,3) (0,7) (1,2) (1,6) (2,1) (3,2) (3,7)

10 Minskande skuldsättning Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, procent av BNP Källa: SCB och egna beräkningar

11 Svenska statsfinanser långsiktigt hållbara Gap till hållbara offentliga finanser (S2-indikator). Procent av BNP Källa: Europeiska kommissionen, Public finances in the EMU Grekland Irland Luxemburg Spanien Cypern Slovenien Slovakien Storbritannien Rumänien Nederländerna Litauen Malta Tjeckien EU-länderna Polen Frankrike Österrike Belgien Tyskland Lettland Finland Bulgarien Ungern Italien Danmark Estland Sverige

12 Inriktning för den ekonomiska politiken Försiktighet ordning och reda i statsfinanserna Fortsatt reform- och jobbpolitik Värna samförstånd och stödja parternas arbete för en mer inkluderande arbetsmarknad Sveriges starka position öppnar möjlighet att investera Sverige ur krisen för långsiktig tillväxt och full sysselsättning samtidigt som vi värnar goda säkerhetsmarginaler

13 Investera Sverige ur krisen för långsiktigt hög tillväxt och full sysselsättning Satsningar på infrastruktur Bättre transporter minskar avstånden och förbättrar rörligheten på arbetsmarknaden Satsningar på forskning bygger en grund för forskningsintensivt entreprenörskap och tillväxt Värna spetskompetens och högteknologiskt företagande Säkra svensk konkurrenskraft högt upp i värdekedjan Gör det attraktivt att investera i växande företag Förbättra tillgången till riskkapital Konkurrenskraftig bolagsskatt

14 Sammanfattning Dämpa krisens effekter och stärk förutsättningarna för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden Strukturreformer som främjar företagsamhet och konkurrenskraft för fler jobb och högre tillväxt Sveriges starka position öppnar möjlighet att investera Sverige ur krisen för långsiktig tillväxt och full sysselsättning samtidigt som vi värnar goda säkerhetsmarginaler

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM

SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM God tillväxt, men negativ ränta och hög arbetslöshet vad kan och bör finanspolitiken göra i dagens makroekonomiska läge? SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Budgetpropositionen för 2013

Budgetpropositionen för 2013 Budgetpropositionen för 2013 Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar Krisländerna behöver återupprätta omvärldens förtroende

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1

Finansiell stabilitet 2014:1 Finansiell stabilitet 214:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Uppdaterad 214-6-4, 15:45 Sidan 21, första stycket: 5,7 ska vara 5,9 14 2 ska vara 15 5 21 8 ska vara 21 9 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Alla ECB publikationer under 2009 kommer att ha ettmotiv från 200-eurosedeln. Europeiska centralbanken, 2009 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också!

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också! Utmaningen Sverige har något att ta itu med du också! 1 Vi har en uppgift. Världen är på väg in i en allvarlig konjunktursvacka. I många länder, däribland Sverige, ökar nu arbetslösheten igen efter en

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer