Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet"

Transkript

1 Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1

2 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet hela prognosperioden Efter gynnsam demografisk utveckling under två decennier Stora demografiska behov (fler barn och äldre) framöver Finns resurser för att klara den demografiska utmaningen om välfärden prioriteras Finansdepartementet 2

3 AGENDA Världen Sverige Tillväxt Arbetsmarknad Fler barn och äldre Offentliga finanser Foto: Lars Thulin / Johnér Finansdepartementet 3

4 Tillväxt i världsekonomin fortsatt lägre än historisk men tilltar BNP-tillväxt i världen Procentuell förändring Medel Medel Världen USA Euroområdet Kina Notera: Världen avser BNP-prognoser sammanviktade med köpkraftsjusterade BNP-vikter enligt Internationella valutafonden. Källa: Macrobond och egna beräkningar. 4

5 vilket bekräftas av indikatorer och utfall Global industriproduktion och världshandel Årlig procentuell tillväxt Inköpschefsindex (sammansatt PMI) Index Industriproduktion, exklusive bygg Världshandel varor Avancerade ekonomier Framväxande ekonomier Världen Källa: Macrobond. 5

6 Risker och möjligheter RISKER Inbromsning i den kinesiska ekonomin Möjliga obalanser i tillgångspriser Politisk osäkerhet i Europa och USA risk för ytterligare protektionism Oro kring stabiliteten i den europeiska banksektorn MÖJLIGHETER Stigande investeringar i euroområdet Finansdepartementet 6

7 AGENDA Världen Sverige Tillväxt Arbetsmarknad Fler barn och äldre Offentliga finanser Foto: Maskot / Folio 7

8 Fortsatt hög svensk tillväxt BNP-tillväxt för Sverige Procent, jämförelseprognos från dec16 VÅP17 juni -17 4,1 2,6 3,2 2,6 2,5 2,1 2,3 2,0 2,1 2,5 2,5 1,2-0, Not: Ej kalenderkorrigerade siffror. Källa: SCB och egna beräkningar. 8

9 Tillväxten sker på bred front och i linje med historiska nivåer BNP-tillväxt och bidrag till BNP, fasta priser Procent 5,0 4,3 4,0 3,3 3,7 3,0 2,0 2,5 2,3 1,8 2,0 2,8 Bygg 2,5 1,0 0,0-1,0 45% 45% 43% 34% 38% 36% 30% 36% 31% 50-tal 60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 00-tal Hushållens konsumtion Offentlig konsumtion Bruttoinvesteringar Varulager Nettoexport 9

10 AGENDA Världen Sverige Tillväxt Arbetsmarknad Fler barn och äldre Offentliga finanser Foto: Maskot / Folio 10

11 Lägsta arbetslösheten sen 2008, högsta sysselsättningen sen 1992 Arbetslöshet, år Trend, procent av arbetskraften, givet regeringens åtgärder t.o.m. VÄB17 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Sysselsättningsgrad, år Trend, procent av befolkningen, givet regeringens åtgärder t.o.m. VÄB17 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 Källa: SCB, Finansdepartementet. 11

12 Arbetslösheten hos utrikes födda på alltför hög nivå Arbetslöshet Procent av befolkningen, år 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Inrikes Utrikes Källa: SCB. 12

13 Stigande arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad Arbetskraftsdeltagande Procent av befolkningen, år 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 Inrikes Utrikes Sysselsättningsgrad Procent av befolkningen, år 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 Inrikes, kvinnor Utrikes, kvinnor EU-snitt, kvinnor Inrikes, män Utrikes, män Källa: SCB. 13

14 Andelen personer i ersättnings- systemen minskar stadigt Helårsekvivalenter inom vissa transfereringssystem Andel av befolkningen år, procent 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13, Källa: SCB, Finansdepartementet. 14

15 Sverige har för stora klyftor Gini-koefficient för disponibel inkomst per konsumtionsenhet exklusive kapitalvinst Procent 0,280 0,270 0,260 0,250 0,240 0,230 0,220 Foto: Astrakan / Folio 15

16 AGENDA Världen Sverige Tillväxt Arbetsmarknad Fler barn och äldre Offentliga finanser Foto: Maskot / Folio 16

17 Andelen av befolkningen under 20 år och över 75 år ökar framöver Andel av totalbefolkningen som är 0-19 år eller 75+ år Procent 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 Regeringsskifte Källa: SCB. 17

18 Främst en effekt av större barnkullar och att vi lever längre Befolkningens förändring per ålder Tusental personer Inrikes födda Utrikes födda Summa Ålder Källa: SCB. 18

19 Den demografiska utvecklingen driver högre kostnader Offentlig årlig konsumtion per person och ålder Tusentals kronor Övrigt Sjukvård Barn Utbildning Omsorg Källa: Finansdepartementet. 19

20 och ett investeringsbehov Fram till 2025 innebär detta att det behövs ytterligare ungefär: Antal existerande år 2017 och behov Antal % % förskolor, 600 grundskolor, 300 gymnasieskolor och 300 äldreboenden % +14% Anm: I antalet grundskolor inkluderas även grundsärskolor och specialskolor. I antalet gymnasieskolor inkluderas antalet gymnasiesärskolor. Källa: Finansdepartementet. 20

21 Resursbehov Fram till 2025 så kräver det ökade demografiska behovet ungefär 40 miljarder kronor i nivåhöjning för offentlig konsumtion 21

22 AGENDA Världen Sverige Tillväxt Arbetsmarknad Fler barn och äldre Offentliga finanser Foto: Maskot / Folio 22

23 Överskott hela mandatperioden Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte Källor: SCB, Finansdepartementet. 23

24 Överskott även rensat för konjunktur Strukturellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Procent av potentiell BNP Regeringsskifte 2,5 1,8 2,2 1,1 0,3 0,1 1,0 0,3 0,8 0,6 1,1 1,4-0,2-1,0-1,1 Källor: SCB, Finansdepartementet. 24

25 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet hela prognosperioden Efter gynnsam demografisk utveckling under två decennier Stora demografiska behov (fler barn och äldre) framöver Finns resurser för att klara den demografiska utmaningen om välfärden prioriteras Finansdepartementet 25

26 Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 26

27 Nyckeltal Ny prognos (prognos från VÅP17, i grått) Procentuell förändring om inte annat anges BNP 3,2 3,3 2,5 2,6 2,3 2,1 2,1 2,0 2,5 2,5 BNP, kalenderkorrigerad 2,9 3,0 2,8 2,9 2,4 2,2 2,1 2,0 2,2 2,2 BNP per capita 1,9 2,1 1,2 1,3 1,2 0,9 1,1 0,9 1,4 1,3 Hushållens konsumtion 2,4 2,2 2,0 2,3 2,4 2,6 3,0 2,9 3,3 3,1 Offentlig konsumtion 2,9 3,1 0,7 2,0 0,0-0,3-0,3-0,6 0,0 0,0 Fasta bruttoinvesteringar 5,3 5,9 4,8 3,3 3,0 3,2 3,1 3,3 3,5 3,7 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP-tillväxten 0,1 0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoexport, bidrag till BNP-tillväxten 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 Arbetade timmar, kalenderkorrigerad 1,7 1,7 1,8 1,5 0,9 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 Produktivitet, näringslivet 1,7 1,7 1,7 1,9 1,7 1,5 1,8 1,6 1,9 1,9 Sysselsättningsgrad, år 67,1 67,1 67,9 67,6 68,0 67,7 67,9 67,8 68,0 67,9 Sysselsättningsgrad, år 81,2 81,2 82,0 81,7 82,1 81,8 82,0 81,9 82,0 81,9 Arbetslöshet*, år (procent av arbetskraften) 6,9 6,9 6,6 6,6 6,3 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 KPI (årsgenomsnitt) 1,0 1,0 1,5 1,5 1,7 1,6 2,1 2,2 2,4 2,7 KPIF (årsgenomsnitt) 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP 0,9 0,9 0,8 0,3 1,0 0,6 1,8 1,4 2,5 2,1 Strukturellt sparande, offentlig sektor, % av BNP 1,0 1,0 0,8 0,3 1,1 0,6 1,8 1,4 2,5 2,2 Offentliga sektorns skuld, % av BNP 41,6 41,6 39,1 39,5 36,7 37,3 33,9 34,7 30,4 31,4 BNP-gap** -0,2-0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 BNP, euroområdet 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 BNP, omvärlden (KIX-vägt medelvärde) 2,2 2,1 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 * Givet regeringens reformer t.o.m. VÄB17. **Skillnad mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. Anm. Försörjningsbalansen avser fasta priser. Källor: SCB och egna beräkningar. 27

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Presentation av vårbudgeten 2017 Magdalena Andersson 18 april 2017 Foto: Maskot / Folio 1 I korthet Överskott hela mandatperioden Styrkan i Sveriges ekonomi

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 21 februari Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 21 februari Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 21 februari 2018 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi Små prognosrevideringar Oförändrad BNP- och arbetslöshetsprognos

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 16 augusti 2018 Finansdepartementet 1 Sammanfattning God tillväxt, arbetslösheten sjunker, de offentliga

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 19 december Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 19 december Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 19 december 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi Men finns risker Små revideringar av makroprognosen

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 24 augusti 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går urstarkt Högre tillväxt Lägre arbetslöshet

Läs mer

Det ekonomiska läget. Magdalena Andersson 27 april Foto: Maskot / Folio

Det ekonomiska läget. Magdalena Andersson 27 april Foto: Maskot / Folio Det ekonomiska läget Magdalena Andersson 27 april 2017 Foto: Maskot / Folio 1 Fortsatt hög svensk tillväxt BNP-tillväxt för Sverige Procent, jämförelseprognos från dec16 dec16 VÅP17 4,1 2,6 3,3 2,4 2,6

Läs mer

Samhällsbygget ett tryggt och hållbart Sverige

Samhällsbygget ett tryggt och hållbart Sverige VÅRBUDGET 2018 Samhällsbygget ett tryggt och hållbart Sverige Presentation av vårbudgeten 2018 Magdalena Andersson 16 april 2018 Foto: Maskot / Johnér Samhällsbygget går vidare Stark svensk ekonomi nu

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 20 december Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 20 december Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 20 december 2016 2 Sammanfattning Överskott i de offentliga finanserna även i år Svensk ekonomi går starkt Tillväxten stabiliseras på goda nivåer

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

Vårbudget för Max Elger 29 april Finansdepartementet 1. Foto: Maskot / TT Nyhetsbyrån

Vårbudget för Max Elger 29 april Finansdepartementet 1. Foto: Maskot / TT Nyhetsbyrån Vårbudget för 2019 Max Elger 29 april 2019 Foto: Maskot / TT Nyhetsbyrån Finansdepartementet 1 Agenda Det ekonomiska läget Vårändringsbudget 2019 Foto: Maskot / Folio Finansdepartementet 2 Ekonomiska läget

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 21 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 21 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 21 juni 2018 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi Stabil tillväxt Starka offentliga finanser Risker både

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Samhällsbygget Investera för framtiden

Samhällsbygget Investera för framtiden HÖSTBUDGET 2018 Samhällsbygget Investera för framtiden 20 september 2017 Foto: Sam Edwards / Folio 1 Sammanfattning Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del - samtidigt betalar vi av över 40 miljarder

Läs mer

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio Samhällsbygget Ansvar, trygghet och utveckling Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016 Foto: Astrakan / Folio Vårbudget VårBudget 2016 Samhällsbygget Ett Sverige som håller ansvar,

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för

Läs mer

Höstbudget för Presentation av budgetpropositionen för 2020 Finansminister Magdalena Andersson 18 september Finansdepartementet

Höstbudget för Presentation av budgetpropositionen för 2020 Finansminister Magdalena Andersson 18 september Finansdepartementet Höstbudget för 2020 Presentation av budgetpropositionen för 2020 Finansminister Magdalena Andersson 18 september 2019 Foto: Maskot / TT Finansdepartementet 1 Sammanfattning Ekonomiska läget Ekonomisk avmattning

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Vårbudget för Finansminister Magdalena Andersson 10 april Finansdepartementet 1. Foto: Maskot / TT Nyhetsbyrån

Vårbudget för Finansminister Magdalena Andersson 10 april Finansdepartementet 1. Foto: Maskot / TT Nyhetsbyrån Vårbudget för 2019 Finansminister Magdalena Andersson 10 april 2019 Foto: Maskot / TT Nyhetsbyrån Finansdepartementet 1 Agenda Nyheter för idag Vårändringsbudget 2019 Det ekonomiska läget Foto: Maskot

Läs mer

Samhällsbygget ansvar för Sverige

Samhällsbygget ansvar för Sverige Samhällsbygget ansvar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2017 Finansminister Magdalena Andersson 20 september 2016 Foto: Maskot / Folio Sammanfattning 2 Stabil tillväxt, fler i jobb, stärkta

Läs mer

Utsikterna för den svenska konjunkturen

Utsikterna för den svenska konjunkturen KONJUNKTURINSTITUTET 7 september 13 Utsikterna för den svenska konjunkturen en uppdatering av prognosen i Konjunkturläget, Augusti 13 Peter Svensson ENS1 Mycket ringa påverkan på KI:s prognosarbete Nytt

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Konjunkturer, investeringar och räntor. Lars Calmfors Svenskt Vattens VD-nätverk

Konjunkturer, investeringar och räntor. Lars Calmfors Svenskt Vattens VD-nätverk Konjunkturer, investeringar och räntor Lars Calmfors Svenskt Vattens VD-nätverk 217-11-13 Disposition Aktuellt konjunkturläge Konjunkturprognos Bostadsinvesteringar och bostadspriser Kommunsektorns ekonomi

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Samhällsbygget ansvar för Sverige

Samhällsbygget ansvar för Sverige Samhällsbygget ansvar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 23 september 2016 Foto: Maskot / Folio Regeringens satsningar Den svenska modellen 2 Stabil

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Rådets huvudslutsatser 1. Givet konjunkturbedömningen var inriktningen på finanspolitiken i BP14 förenlig med väl

Läs mer

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring?

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? KONJUNKTURINSTITUTET 14 mars 16 Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? Jesper Hansson Sammanfattning av Konjunkturläget, december 15 Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 216 Sammanfattning Finansiellt sparande väsentligt bättre än i december Statens lånebehov kraftigt nedreviderat 216 Utgiftstaket klaras men utrymmet

Läs mer

KONJUNKTURINSTITUTET. 28 augusti Jesper Hansson

KONJUNKTURINSTITUTET. 28 augusti Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 8 augusti 13 Jesper Hansson Sammanfattning Tecken på en vändning i konjunkturen allt tydligare Ökat förtroende från hushåll och företag Långsam förbättring på arbetsmarknaden Riksbanken

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Prognos för arbetsmarknaden 2017 2019 Text Annelie Almérus Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Petra Nyberg Text- och bildredigering Marcus Löwing Avstämningsdag

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna April 2018

Statens budget och de offentliga finanserna April 2018 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 218 Sammanfattning Högkonjunkturen toppar i år 1 Finansiellt sparande av BNP 2,5 8 2, Små överskott 218 och 219 6 4 1,5 1, 2,5 I grunden starka

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3.1 Internationell

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell och

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Irene Wennemo

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Irene Wennemo HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Irene Wennemo 2017-09-22 1 Sammanfattning Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del samtidigt betalar vi av över 40 miljarder på statsskulden. Foto: Maskot / Folio

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2018

Redogörelse för penningpolitiken 2018 Redogörelse för penningpolitiken 2018 Kapitel 1 Diagram 1:1. KPIF och variationsband Årlig procentuell förändring 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 11 13 15 17 Anm. Det rosa fältet visar Riksbankens variationsband

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6. Internationell

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning Återhämtningen i den svenska ekonomin går trögt. Det beror till stor del på den svaga utvecklingen i euroområdet som är en mycket viktig exportmarknad för det svenska näringslivet. Ekonomisk-politiska

Läs mer

Ekonomirapporten. oktober 2012

Ekonomirapporten. oktober 2012 oktober 2012 1 BNP i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader Årlig procentuell förändring 2 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring 2010 2011 2012 2013 USA 3,0 1,7 2,2 2,2 Tyskland 3,6

Läs mer

Regeringens vårproposition. Magdalena Andersson

Regeringens vårproposition. Magdalena Andersson Regeringens vårproposition Magdalena Andersson 2014-04-09 AGENDA Var står vi idag? Avstämning mot det ekonomiska ramverket Regeringens vårproposition Socialdemokraternas vårmotion Tre frågor till Anders

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP TRÖG ÅTERHÄMTNING I OECD. Diagram 2 BNP i världen, OECD och tillväxtekonomierna

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP TRÖG ÅTERHÄMTNING I OECD. Diagram 2 BNP i världen, OECD och tillväxtekonomierna 7 Sammanfattning Sverige går in i en högkonjunktur i år som förstärks något nästa år. Återhämtningen i omvärlden går trögt och i Europa dämpas utvecklingen av brexit. Arbetsmarknaden utvecklas starkt med

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Budgetförutsättningar Budgetdagen maj Annika Wallenskog, chefsekonom Niclas Johansson chef ekonomisk analys

Budgetförutsättningar Budgetdagen maj Annika Wallenskog, chefsekonom Niclas Johansson chef ekonomisk analys Budgetförutsättningar Budgetdagen maj 2019 Annika Wallenskog, chefsekonom Niclas Johansson chef ekonomisk analys Tillväxten bromsar in Procentuell ökning kalenderkorr värden Sverige 3 2,5 2,4 2,4 2 1,5

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2019

Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2019 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Januari 219 Sammanfattning Högkonjunkturen har passerat toppen Miljarder kronor 12 1 8 Finansiellt sparande i offentlig sektor av BNP 3, 2,5 2, 6 1,5

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2019:1. 20 februari 2019

Statsupplåning prognos och analys 2019:1. 20 februari 2019 Statsupplåning prognos och analys 2019:1 20 februari 2019 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 Sammanfattning Kraftigt ökade utgifter för migration och integration BNP över sin potentiella nivå 2017 Utgiftstaket klaras men marginalerna

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6.1 Internationell

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Budgetpropositionen för 2016 Investeringar för Sverige Budgeten på fem minuter Foto: Lars Thulin / Johnér Budgetpropositionen för 2016 Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016

Läs mer

Planeringsförutsättningar. Utblick 2016-2019

Planeringsförutsättningar. Utblick 2016-2019 1 Planeringsförutsättningar Utblick 2016-2019 Globala situationen 2 3 Ekonomisk tillväxt Splittrat konjunkturläge i omvärlden Den globala konjunkturen står och stampar I delar av världsekonomin är utvecklingen

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling den makroekonomiska utvecklingen och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling den makroekonomiska utvecklingen och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling den makroekonomiska utvecklingen och offentliga finanser PROP. 07/8:00 Bilaga Bilaga Tabellsamling den makroekonomiska utvecklingen och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller

Läs mer

Ekonomiska bedömningar

Ekonomiska bedömningar Ekonomiska bedömningar Inför optionsbeslutet September 2014 Kapitel 2 - Omvärlden BNP-utveckling 1998-2015 Källa: Konjunkturinstitutet, augusti 2014 samt IMFs prognos från juli 2014 för euroområdet, USA

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2018:3. 25 oktober 2018

Statsupplåning prognos och analys 2018:3. 25 oktober 2018 Statsupplåning prognos och analys 218:3 25 oktober 218 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån Finansieringssystemet

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2017:3. 25 oktober 2017

Statsupplåning prognos och analys 2017:3. 25 oktober 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:3 25 oktober 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2016 2018 SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 1 Arbetsmarknadsutsikterna i korthet Fortsatt stark arbetsmarknad Åren 2016-2018

Läs mer

Arbetslöshet (%) 5,3 4,8 4,5 4,2 KPI 0,1 1,3 2,1 2,3 Hushållens sparkvot (%) 5,8 5,9 6,0 6,3

Arbetslöshet (%) 5,3 4,8 4,5 4,2 KPI 0,1 1,3 2,1 2,3 Hushållens sparkvot (%) 5,8 5,9 6,0 6,3 GLOBALA NYCKELTAL BNP OECD 2,3 1,7 2,0 2,0 BNP världen (PPP) 3,1 3,1 3,5 3,6 KPI OECD 0,6 0,9 1,6 1,8 Exportmarknad OECD 3,1 2,5 3,3 4,0 Oljepris Brent (USD/fat) 53,4 44,0 55,0 60,0 USA mdr USD BNP 18

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 mars 13 Riksbankschef Stefan Ingves En lämplig avvägning i penningpolitiken Reporänta 5 5 3 Räntan halverad sedan förra vintern för att stimulera

Läs mer

Ledande indikator, USA. Källa: EcoWin

Ledande indikator, USA. Källa: EcoWin 12 Ledande indikator, USA 115 11 15 1 2 21 22 23 24 25 Källa: EcoWin Procent av disponibel inkomst 15 Sparkvot, USA 1 5 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 23 1961 1965 1969 1973 1977

Läs mer

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Promemoria 2016-04-13 Finansdepartementet Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Avsnitt 9.4 Internationell utblick s. 201, diagram 9.18 Rättelse av diagram. PROP. 2015/16:100 Diagram 9.18 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2016 ESV 2016:57 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Redogörelse för penningpolitiken 2016 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Diagram 1.1. BNP utveckling i Sverige och i omvärlden Index, 2007 kv4 = 100, säsongsrensade och kalenderkorrigerade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat,

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Stefan Ingves Riksdagens finansutskott 6 mars 18 Riksbankschef Ekonomin i omvärlden nu allt starkare God BNP-tillväxt men fortsatt dämpat underliggande inflationstryck,5 Euroområdet

Läs mer

Ekonomiska läget och det senaste penningpolitiska beslutet

Ekonomiska läget och det senaste penningpolitiska beslutet Ekonomiska läget och det senaste penningpolitiska beslutet BNP Paribas Stockholm 20 november, 2014 Martin Flodén Vice riksbankschef Bättre konjunktur men för låg inflation Nollränta till mitten av 2016

Läs mer

Ekonomiska läget i omvärlden Utvecklingen av offentliga finanser Stort reformbehov kommande år

Ekonomiska läget i omvärlden Utvecklingen av offentliga finanser Stort reformbehov kommande år Ekonomiska läget i omvärlden Utvecklingen av offentliga finanser Stort reformbehov kommande år IMF:s prognos över BNP-tillväxt 2017 i länder som bedöms påverkas av Brexit Procent 2,50 2,00 1,50 1,00 2,2

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

4 Den makroekonomiska utvecklingen

4 Den makroekonomiska utvecklingen 4 Den makroekonomiska utvecklingen 4 Den makroekonomiska utvecklingen Sammanfattning Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. BNP-tillväxten 215 bedöms bli högre än 214. Den offentliga

Läs mer

Diagram 1.1. Inflationsutvecklingen Årlig procentuell förändring. Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Diagram 1.1. Inflationsutvecklingen Årlig procentuell förändring. Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Diagram 1.1. Inflationsutvecklingen Årlig procentuell förändring Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källa: SCB Diagram 1.2. Inflationsförväntningar, penningmarknadens aktörer Procent Källa: TNS Sifo

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 1 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 1 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3.1 Internationell

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 1 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 1 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell

Läs mer

Konjunkturrådets rapport 2018

Konjunkturrådets rapport 2018 Konjunkturrådets rapport 2018 Finansminister Magdalena Andersson 17 januari 2018 Finansdepartementet 1 Bra och viktig rapport Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv,

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5. Internationell

Läs mer

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5. Internationell

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop. Presentation av Vårbudgeten 2015 Finansminister Magdalena Andersson 15 april 2015

Ett Sverige som håller ihop. Presentation av Vårbudgeten 2015 Finansminister Magdalena Andersson 15 april 2015 Ett Sverige som håller ihop Presentation av Vårbudgeten 2015 Finansminister Magdalena Andersson 15 april 2015 2 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Reformer och finansiering Effekter och sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6. Internationell

Läs mer

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Politik för tillväxt och fler jobb Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Sverige Tyskland Nederländerna Sverige Tyskland Nederländerna 4 3 2 Återhämtningen på något stabilare mark BNP-prognoser för EU

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2019 ESV 2019:24

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2019 ESV 2019:24 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2019 ESV 2019:24 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport maj 2018

Finanspolitiska rådets rapport maj 2018 Finanspolitiska rådets rapport 2018 14 maj 2018 Finanspolitiken är förenlig med överskottsmålet Finanspolitiken och överskottsmålet Om man blickar bakåt har målet om ett offentligt sparande på 1 procent

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2017

Redogörelse för penningpolitiken 2017 Redogörelse för penningpolitiken 217 Diagram 1.1. KPIF, KPIF exklusive energi och KPI Årlig procentuell förändring Källa: SCB och Riksbanken Diagram 1.2. Inflationsförväntningar bland samtliga tillfrågade

Läs mer

Sveriges ekonomiska läge och penningpolitiska utmaningar

Sveriges ekonomiska läge och penningpolitiska utmaningar Sveriges ekonomiska läge och penningpolitiska utmaningar Henry Ohlsson Vice riksbankschef Offentlig ekonomi 17 januari 2018, Uppsala konsert och kongress Allt starkare konjunktur i omvärlden God BNP-tillväxt

Läs mer

Penningpolitisk rapport. April 2015

Penningpolitisk rapport. April 2015 Penningpolitisk rapport April 2015 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning Efter en stark utveckling det andra kvartalet i år bromsar tillväxten in något. Men återhämtningen fortsätter ändå och arbetslösheten faller tillbaka, om än långsamt. Finanspolitiken stramas

Läs mer