Vad handlar eurokrisen om?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad handlar eurokrisen om?"

Transkript

1 Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018

2 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och växande statsskuld, creative accounting, osv.) Bankkriser i Spanien och på Irland (orsakad av överoptimism och för stora bygginvesteringar). Produktivitetskris i sydeuropa (SPIG). Låg produktivitetstillväxt och kraftigt stigande tillverkningskostnader i SPIG-länderna leder till försämrad konkurrenskraft (och därmed stora bytesbalansunderskott och utlandsskulder). Tre kriser! Det finns ingen universell lösning!

3 Vad är problemet i Europa idag? Till dessa 3 kriser har vi också en politisk kris i EU och i eurozonen. Osäkerhet omkring räddningsfonder (EFSF och EFSM) och hur dessa skall finansieras, eurobonds etc. Företrädare för EU-kommissionen talar för mer federation. Politisk osäkerhet i Tyskland och Frankrike om hur krisen skall lösas. (Vill Storbritannien, Finland och andra länder lämna eurozonen/eu?) Politisk oro, demonstrationer, minskat förtroende för EU och dess institutioner. Konklusion: Det politiska systemet har inte förmått att hantera eurokrisen.

4 Har euron någon framtid? Svårt att ge säkra prognoser! Utan förbättrad konkurrenskraft kan inte exportsektorn hjälpa PIGS att växa, och utan tillväxt blir de statsfinansiella problemen svårare att hantera. Bankkriser leder till temporära budgetunderskott, räddningspaket har stora kortsiktiga negativa effekter. Problem: Inga undantagsregler under kriser i Stabilitetspakten eller Fiscal Compact! Inställda betalningar eller skuldnedskrivning för Grekland blir nödvändiga. Viktigt att begränsa spridningseffekter till andra länder, trovärdiga och omfattande besparingsåtgärder nödvändiga i andra sydeuropeiska länder.

5 Har euron någon framtid? Europakten? Osäkert om den kommer att följas. Problem: Möjlighet att använda creative accounting eftersom budgetbalans definieras i termer av strukturellt underskott. Troligtvis kommer skuldkrisen att pågå under lång tid, ekonomisk tillbakagång i EMU (och övriga europa). Två steg framåt och ett steg tillbaka eller ett steg framåt och två steg tillbaka? För att snabbt lösa krisen krävs ökad insikt hos de som är ansvariga för finanspolitiken om allvaret i situationen och att de skapar folkligt stöd för nödvändiga åtgärder. Att skylla på marknaden och avstå från åtgärder är ingen lösning.

6 Tack för uppmärksamheten!

7 Finanspolitiken i en valutaunion I en valutaunion sprids kostnaden för statsskuld ut mellan medlemstaterna (effekterna på ränta och växelkurs blir mindre än om landet hade en egen valuta). Det blir billigare att låna till offentliga utgifter. Moderna demokratier kännetecknas av deficit bias. Möjliga orsaker: Finanspolitiken kan bli mer expansiv nära allmäna val (politiska konjunkturer), politiska partier gynnar egna kärnväljare inför allmäna val, parlament och regeringar agerar kortsiktigt. Intressegrupper lobbar för utgiftsökningar eller skattesänkningar utan att hänsyn tas de totala effekterna på ekonomin. Lösningen på dessa potentiella problem är att införa begränsningar av finanspolitiken (Stabilitetspakten).

8 Hur ofta har Stabilitetspaktens regler brutits? Belgium * * * * * * * * * * * * * * Bulgaria * * Czech Republic * * * * * Denmark * * * Germany * * * * * * * * * * * * Estonia Ireland * * * * * Greece * * * * * * * * * * * * * * Spain * * * * * * France * * * * * * * * * * * Italy * * * * * * * * * * * * * * Cyprus * * * * * * * Latvia * * * * * Lithuania * * * * * Luxembourg Hungary * * * * * * * * * Malta * * * * * * * * * Netherlands * * * * * * Austria * * * * * * * * * * * * * Poland * * * * * * * * Portugal * * * * * * * * * * * Romania * * * * * Slovenia * * * * Slovakia * * * * * Finland * Sweden * United Kingdom * * * * * * * * indikerar att ett land brutit mot 3 procentsregeln för det finansiella sparandet och/eller 60 procentsregeln för skuldkvoten.

9 Svagheter med Stabilitetspakten Svag statistisk rapportering. Klen övervakning under goda tider. Snäv syn på makroekonomisk övervakning. Svag finanspolitisk styrning av ministerrådet. Undantagsregel vid djupa kriser saknas. Ingen mekanism för statlig skuldkris.

10 Vad händer om Grekland ställer in sina betalningar? Negativa välfärdseffekter, lägre konsumtion och investeringar (möjligen inte så stort problem för Grekland eftersom grekiska medborgare håller en liten del av statsskulden, 15 procent). Effekter på handel och framtida finansiering av statsskuld och betalningsbalans (små effekter på handel men stora på finansiering). Nedskrivning av grekisk skuld kan kräva stora budgetbesparingar. Banksystemet kan hotas och det blir svårare eller omöjligt att finna finansiering (17 procent av grekisk skuld hålls av grekiska banker). Skuldnedskrivning och bankkris har mycket stora negativa välfärdseffekter (halva BNP i förlust under krisperiod på 10 år).

11 Om Grekland lämnar euron Valutakris. Troligen större välfärdsförluster jämfört med enbart inställda betalningar (dubbelt till tre gånger så stor förlust). Effekter på handel och framtida finansiering av statsskuld och betalningsbalans (små effekter på handel men mycket stora på finansiering). Stort behov av budgetbesparingar. Banksystemet kan hotas och det blir svårare eller omöjligt att finna finansiering. Kostnader förknippade med inställda betalningar och/eller att Grekland lämnar euron måste vägas mot kostnaderna för EMU att rädda Grekland.

12 Spridningseffekter Stor risk för spridningseffekter, om stor risk för inställda betalningar i Grekland ökade trovärdighetsproblem i andra liknande länder. Vid inställda betalningar drabbas banksystem i Frankrike, Tyskland och Belgien. Risk för europeisk bankkris. Samtidigt, omkring 10 procent av grekisk skuld innehas av europeiska banker (ECB innehar 21 procent av skulden). Om Grekland lämnar euron, kommer andra länder att tvingas att följa efter? Hur påverkas länder i valutaunion med stabila offentliga finanser? Finland, exempelvis.

13 Finns det några botemedel på den uppkomna krisen? Eurobonds? Tar lång tid att implementera, osäkert hur dessa tas emot av marknaden, leder till mer moral hazard. EFSF för liten kapacitet i nuläget, återstår för ECB att stödköpa statspapper och finansiera skulder. Är det bäst att dela upp EMU? Kärnländerna behåller euron medan länder i periferin (sydeuropa) lämnar.

14 Tack för uppmärksamheten!

Hur kommer eurokrisen att sluta? Lars Calmfors 21/11 12 Norrlandsfonden, Skellefteå

Hur kommer eurokrisen att sluta? Lars Calmfors 21/11 12 Norrlandsfonden, Skellefteå Hur kommer eurokrisen att sluta? Lars Calmfors 21/11 12 Norrlandsfonden, Skellefteå De offentliga finanserna 2012 Finansiellt sparande (procent av BNP) Konsoliderad offentlig sektors bruttoskuld (procent

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Skuldkrisen i Europa. Lars Calmfors Executive Trust 17 november 2011

Skuldkrisen i Europa. Lars Calmfors Executive Trust 17 november 2011 Skuldkrisen i Europa Lars Calmfors Executive Trust 17 november 2011 När bör krisländer stödjas? Solvens eller likviditetsproblem? Insolvens: Det diskonterade nuvärdet av framtida primära budgetöverskott

Läs mer

Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem

Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem Lars Calmfors Kapitelutkast till Persson, M och E Skult (red.), Tillämpad makroekonomi, Studentlitteratur 2013. 1 Den gemensamma europeiska valutan, euron,

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? *

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? * Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? * Martin Flodén 11 oktober 2011 OBS! Preliminär version av Sieps Europapolitisk analys 2011:11epa * Jag tackar Henrik Sikström och Lars

Läs mer

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen?

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:11epa Martin Flodén* Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Sammanfattning Den europeiska skuldkrisen beror främst på obalanser som

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 2:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:9epa Lars Calmfors* Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Sammanfattning Artikeln diskuterar hur hanteringen av statsskuldkriserna

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012 Marknadsbrev Ceteri Perspektiv Detta är ett exempel på det månatliga marknadsbrev som kunder i Ceteri Kapitalförvaltning erhåller. Marknadsbrevet syftar till att beskriva och reflektera över händelser

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Valutaunionen EMU med interna devalveringar - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär

Valutaunionen EMU med interna devalveringar - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär Grödinge 2013-08-15 Valutaunionen EMU med interna devalveringar - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär 1. Pengar och banker Pengar består inte bara av sedlar och mynt, utan pengar skapas

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011

Eurokrisen. Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011 Eurokrisen Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011 När bör krisländer stödjas? Solvens eller likviditetsproblem? Insolvens: Framtida primära budgetöverskott räcker inte för att klara räntor

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer