Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016"

Transkript

1 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

2 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna

3 Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen

4 USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

5 Kina Snabbare inbromsning än väntat

6 Sverige Klarade sig hyfsat efter finanskrisen 6

7 Sverige men exporten frös till is

8 Sverige Handeln är tillbaka på en stabil tillväxttakt

9 Sverige men på bekostnad av en sjunkande lönsamhet Lönsamhetens utveckling, mätt som EBITs andel av försäljningen, hos konsumentföretagen på börsen

10 Sverige och priserna pressas Daglivaruhandeln Sällanköpsvaruhandeln Total detaljhandel KPI I en tillvaro där löner, hyror, importpriser och arbetsgivaravgifter höjs utan att handeln kan kompensera för detta genom ett högre pris mot konsument tvingas effektiviseringar fram. Organisationerna är idag mycket slimmade. 80 Källa: SCB

11 Sverige Fortsatt tuff arbetsmarknad

12 Viktiga utgångspunkter för avtalsrörelsen - konkurrenskraften Konkurrenskraften måste vara utgångspunkten för lönebildningen Produktivitet och kostnader relativt omvärlden Företagen verkar på internationell marknad där priser sätts globalt Svensk KPI inget relevant riktmärke Intäkter bestäms av internationellt satta priser Lönekostnader bestäms av inhemska förhållanden Omöjligt att kompensera för för höga löneökningar

13 Viktiga utgångspunkter för avtalsrörelsen - inflationsmålet Svensk KPI är bara viktig parameter när lönekraven baseras på inflationsmålet Lönekrav baserade på för höga inflationsprognoser urholkar konkurrenskraften Avtalsrörelsen kan inte utgå ifrån Riksbankens prognoser och att inflationsmålet uppfylls Inflationsmålet har förlorat trovärdigheten som nominellt ankare Inflationsmålet har systematiskt underskridits Riksbanken har överskattat inflationen under flera år Inflationsbilden måste baserar på bredare underlag än Riksbankens prognoser, både egna inflationsprognoser och andra externas

14 Rollfördelningen i avtalsrörelsen Riksbanken ansvarar för svensk penningpolitik Arbetsmarknadens parter värnar sina medlemmars intressen internationell konkurrenskraft reallöner Paradoxal konsekvens av att inflationsmålet systematiskt har underskridits: krav på/från arbetsmarknadens parter m fl att ta ansvar för att inflationsmålet uppfylls via löneökningar som är förenliga med målet Inte förenligt med tanken om inflationsmålet som nominellt ankare Konkurrenskraften måste vara utgångspunkt för arbetsgivarnas löneavtal De priser som möter företagen, relativ produktivitet, etc Ingen anledning att basera avtalsrörelsen på inflationsmålet Det är Riksbankens ansvar att inflationsmålet uppfylls

15 Anna Nordin Förhandlingschef Livsmedelsföretagen

16 Arbetskostnadsutveckling tillverkningsindustrin Gemensam valuta: EURO index 2005=

17 Switzerland Norway Sweden Luxembourg Denmark Netherlands Belgium Austria France Germany Finland United Kingdom Ireland Italy Lithuania Spain Cyprus Slovenia Greece Malta Portugal Estonia Czech Republic Slovakia Turkey Poland Hungary Romania Arbetskraftskostnad 2014 inom tillverkningsindustrin Årskostnad i EURO Källa Eurostat: Labour cost survey & Labour cost index

18 Indexerad reallöneutveckling Totalt Industri Källa: Konjunkturinstitutet och medlingsinstitutet

19 Mattias Dahl Förhandlingschef Svensk Handel

20 Alla tjänar på ordning och reda 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Reallöneutveckling Nominell löneökning KPI-index Källa: Medlingsinstitutet

21 Höga Ungas ingångslöner - arbetare Medianlön per månad, år Medianlön per månad, år Industri Byggnadsverk samhet Källa: FOLA, 0Svenskt Näringsliv Industri Byggnadsverk samhet Ungas ingångslöner - arbetare Handel, hotell o restaurang Not 1: Ungas ingångslöner definieras som den lön unga år har och som fanns med för första gången i statistiken avseende september Övriga arbetstagare omfattar samtliga övriga anställda, exklusive Transporter VD:ar, år, Jordi Svenskt och Näringslivs Service & medlemsföretag. Lön definieras som medianen av månadslönen inklusive tillägg vilket betyder att skogsbruk skift-, ob- och semesterersättning Tjänster inkluderas. Handel, hotell o restaurang Transporter Jord- och skogsbruk Service & Tjänster Samtliga Samtliga Hämtat: Källa: FOLA, Svenskt Näringsliv Not 1: Ungas ingångslöner definieras som den lön unga år Ingångslön har och som fanns (median) för första nyanställda, gången i statistiken år avseende september Övriga arbetstagare omfattar samtliga övriga anställda, exklusive VD:ar, år, i Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Lön definieras som medianen av månadslönen inklusive tillägg vilket betyder att skift-, ob- och semesterersättning Hämtat: Medianlön övriga, år

22 Liten lönespridning i Sverige Spridning mellan höga och låga löner Kvot mellan den 90:e och 10:e percentilen, år 2013 Sverige* Italien* Norge Belgien* Finland* Schweiz*** Grekland* Danmark* Island** Nederländerna*** Nya Zealand Japan Frankrike*** Spanien* Luxemburg*** Tyskland* Slovenien*** Österrike* Tjeckien Australien Storbritannien Slovakien Ungern Kanada Portugal* Irland Estland*** Polen* Chile** Sydkorea Turkiet*** Israel** USA Källa OECD/Ekonomifakta Källa: OECD Hämtat:

23 Anders Weihe Förhandlingschef Teknikföretagen

24 Avtal 2016 konkurrenskraften avgör

25 UTGÅNGSLÄGET INDUSTRINS KONKURRENSKRAFT ÄR OCKSÅ SVERIGES - exportintäkterna motsvarar halva BNP - direkt & indirekt en fjärdedel av samtliga jobb i Sverige FRAMGÅNGSRIK SVENSK LÖNEBILDNING - stärka industrins konkurrenskraft - ge goda villkor för de anställda SVERIGES EKONOMISKA VERKLIGHET - exportmarknaderna växer inte som tidigare - tappade marknadsandelar - ökade krav på industrins konkurrenskraft

26 MÅLSÄTTNING INFÖR AVTAL 2016 AVTAL FÖR FÖRBÄTTRAD KONKURRENSKRAFT - Avtal med låg kostnadsnivå - Exportsektorn måste normera - Företagsnära lönebildning - Flexibilitet - Arbetstidsregler - Visstid - Inhyrning

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Jobbproblem och löneproblem kan priset bli för högt?

Jobbproblem och löneproblem kan priset bli för högt? Jobbproblem och löneproblem kan priset bli för högt? En studie av lönespridningen i Sverige och dess samhällsekonomiska konsekvenser red. Fabian Wallen Fabian Wallen, VD för det San Diego-baserade företaget

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013 Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 13 PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 1 51 Under hösten 1 inleds en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter under hela 13. Nya löneavtal som berör runt,5

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels utredningsgrupp Handels utredningsgrupp Mars 2013 Februari 2013 Agneta Berge

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Almedalsveckan 2009 -4 % -8 % Din guide till kunskap under Almedalsveckan

Almedalsveckan 2009 -4 % -8 % Din guide till kunskap under Almedalsveckan BNP-tillväxten Almedalsveckan 2009 Sveriges energianvändning Fördelad på energibärare, år 2007 Fjärrvärme, 12 % El, 33 % Källa: Energimyndigheten Biobränsle, torv, avfall, 17 % Oljeprodukter, 32 % Arbetslösheten

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge

Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge 1 Maj 2014 Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge Under vintern och våren har nya löneavtal slutits i Danmark och Norge. Den danska lönebildningen har alltsedan 2010 års avtal starkt präglats

Läs mer

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik En rapport av Industrins Ekonomiska Råd, juni 2014 INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Den bedrägliga skuldkvoten

Den bedrägliga skuldkvoten www.evidensgruppen.se Den bedrägliga skuldkvoten Analys av fakta och diskussion om vanliga argument rörande de svenska hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden INNEHÅLL Förord...4 Sammanfattning...6

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Hur kommer eurokrisen att sluta? Lars Calmfors 21/11 12 Norrlandsfonden, Skellefteå

Hur kommer eurokrisen att sluta? Lars Calmfors 21/11 12 Norrlandsfonden, Skellefteå Hur kommer eurokrisen att sluta? Lars Calmfors 21/11 12 Norrlandsfonden, Skellefteå De offentliga finanserna 2012 Finansiellt sparande (procent av BNP) Konsoliderad offentlig sektors bruttoskuld (procent

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Perspektiv på lärarlöner, del 8 Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Gör som våra grannländer: värdera lärarna högre Lärarförbundet granskar här lärarnas löner i ett internationellt perspektiv. Sverige

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI

Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI Medlingsinstitutet Box 1236 111 82 Stockholm Telefon 08-545 292 40 www.mi.se Medlingsinstitutet är en myndighet

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer