VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009"

Transkript

1 Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN 15/09/2008 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Ordinarie Eurobarometerundersökning (EB 69) Våren 2008 De första obearbetade resultaten: EU-snitt och nationella huvudtendenser Befolkning: EU-15+ Täckning: EU-27 ( EU-medborgare) Undersökningsperiod: Mars april 2009 I. KAMPANJTEMAN Vilket av följande teman anser du att kampanjen inför det kommande valet till Europaparlamentet bör inriktas på i första hand? (QC6T) Kampanjteman Valet 2009 EU-27 Arbetslöshet 47 % Ekonomisk tillväxt 45 % Inflation och köpkraft 41 % Otrygghet 37 % Terrorism 35 % Kampen mot klimatförändringarna 33 % Pensionernas framtid 32 % Invandring 32 % Jordbruk 17 % Den gemensamma valutan, euron 17 % EU:s roll på den internationella arenan 15 % EU-institutionernas befogenheter och behörighetsområden 12 % EU:s identitet och värden 12 % Bevarandet av den europeiska sociala modellen 12 % Vet ej 5 % Arbetslöshet: - Arbetslöshet är den viktigaste frågan för medborgarna i Grekland (83 procent), Ungern (69 procent) och Portugal (65 procent). - Arbetslöshet är den minst viktiga frågan för medborgarna i Danmark (21 procent), Nederländerna (25 procent) och Storbritannien (29 procent). 1

2 Ekonomisk tillväxt: - Ekonomisk tillväxt är den viktigaste frågan för medborgarna i Grekland och Cypern (70 procent) och Ungern (66 procent). - Ekonomisk tillväxt är den minst viktiga frågan för medborgarna i Österrike (28 procent), Storbritannien (31 procent) och Danmark (34 procent). Inflation och köpkraft: - Inflation och köpkraft är den viktigaste frågan för medborgarna i Slovenien 1 (69 procent), Frankrike (68 procent) och Lettland (65 procent). - Inflation och köpkraft är den minst viktiga frågan för medborgarna i Polen (15 procent), Storbritannien (21 procent) och Sverige (25 procent). Otrygghet: - Otrygghet är den viktigaste frågan för medborgarna i Cypern (73 procent), Irland (70 procent) och Bulgarien (61 procent). - Otrygghet är den minst viktiga frågan för medborgarna i Frankrike och Malta (båda 21 procent) och Tjeckien (27 procent). Terrorism: - Terrorism är den viktigaste frågan för medborgarna i Spanien (53 procent), Danmark (52 procent) och Storbritannien (46 procent) 2. - Terrorism är den minst viktiga frågan för medborgarna i Slovenien (13 procent), Lettland (15 procent), Litauen och Grekland (19 procent). Klimatförändringarna: - Klimatförändringarna är den viktigaste frågan för medborgarna i Sverige (72 procent), Danmark (66 procent), Finland och Cypern (53 procent). - Klimatförändringarna är den minst viktiga frågan för medborgarna i Lettland (17 procent), Bulgarien, Italien, Polen och Portugal (alla 18 procent). Pensionernas framtid: - Pensionernas framtid är den viktigaste frågan för medborgarna i Grekland (54 procent), Lettland (53 procent) och Ungern (48 procent). - Pensionernas framtid är den minst viktiga frågan för medborgarna i Danmark (7 procent), Nederländerna (14 procent) och Sverige (15 procent). 1 Slovenien blev medlem av Euroområdet i januari Spanien och Storbritannien har drabbats av terrordåd (ES/UK). I Danmark är frågan föremål för viktiga ideologiska debatter. 2

3 II. RÖSTKRITERIER Vilket bland följande kriterier är det viktigaste för hur du kommer att rösta i valet till Europaparlamentet? (QC4T) Röstkriterier för valet 2009 EU-27 Den kandiderandes erfarenhet av EU-frågor 40 % De kandiderandes ståndpunkter i nationella frågor 37 % De kandiderandes ståndpunkter i EU-frågor 36 % Vilka ståndpunkter de kandiderandes partier har i EU-frågor 30 % De kandiderandes personlighet 30 % De kandiderandes erfarenhet på nationell nivå 29 % Kännedom om de kandiderande 17 % Övrigt 1 % Vet ej 17 % Den kandiderandes erfarenhet av EU-frågor: - Det här kriteriet är viktigast i Sverige (60 procent), Slovenien och Luxemburg (59 procent) och Finland (57 procent). - Det här kriteriet är minst viktigt i Portugal (25 procent), Rumänien och Italien (30 procent) och Spanien (31 procent). De kandiderandes ståndpunkter i nationella frågor: - Det här kriteriet är viktigast i Cypern (70 procent), Grekland (61 procent) och Slovakien (53 procent). - Det här kriteriet är minst viktigt i Estland och Luxemburg (27 procent), Lettland (28 procent), Polen och Storbritannien (båda 31 procent). De kandiderandes ståndpunkter i EU-frågor: - Det här kriteriet är viktigast i Danmark (57 procent), Sverige och Nederländerna (54 procent) och Grekland (48 procent). - Det här kriteriet är minst viktigt i Litauen och Lettland (21 procent), i Bulgarien (23 procent) och i Malta (26 procent). Vilka ståndpunkter de kandiderandes partier har i EU-frågor: - Det här kriteriet är viktigast i Nederländerna (56 procent), Danmark (51 procent) och Sverige (45 procent). - Det här kriteriet är minst viktigt i Litauen (11 procent), Lettland (14 procent) och Estland (15 procent). 3

4 III. FÖRTROENDE OCH KÄNNEDOM (frågor från den ordinarie Eurobarometerundersökningen 69 våren 2009) Anm.: De här frågorna har inte tagits upp inom ramen för undersökningen om Europaparlamentet. De ingår bland de traditionella frågor som ställs i en ordinarie Eurobarometerundersökning. A. Nivå på förtroende för Europaparlamentet Har du i stort sett förtroende eller inte för Europaparlamentet? (QA18.1) Nivå på förtroende för Europaparlamentet EU-27 Skillnad sedan hösten 2007 (Eurobarometer 68) I stort sett förtroende 52 % -3 I stort sett inget förtroende 27 % = Vet ej 21 % +3 Störst förtroende för Europaparlamentet har medborgarna i Belgien (71 procent), Slovakien (69 procent) och Portugal (66 procent). Minst förtroende för Europaparlamentet har medborgarna i Storbritannien (27 procent), Lettland (39 procent) och Österrike (43 procent). Skäl som uppgavs av de 52 procent som svarade att de hade förtroende för Europaparlamentet. Vilka av följande är de viktigaste skälen för att ha förtroende för Europaparlamentet? (QA19a) 36 % Europaparlamentets beslut fattas på demokratisk väg. 28 % Europaparlamentet tillvaratar EU-medborgarnas intressen på ett bra sätt. 23 % Europaparlamentets ledamöter har bäst förutsättningar för att fatta beslut som rör EU i sin helhet. 17 % Europaparlamentets beslut bidrar till ekonomisk tillväxt i mitt land. 15 % Har förtroende för Europaparlamentets ledamöter. 15 % Är allmänt sett positiv till EU. (Spontant svar.) 12 % Europaparlamentet speglar väl min åsikt om EU. 6 % Är väl insatt i Europaparlamentets arbete. 4 % Har allmänt sett förtroende för politiska institutioner/politiska företrädare. (Spontant svar.) 1 % Övrigt 5 % Vet ej Skäl som uppgavs av de 27 procent som svarade att de inte hade förtroende för Europaparlamentet. Vilka av följande är de viktigaste skälen för att inte ha förtroende för Europaparlamentet? (QA20a) 4

5 41 % Europaparlamentet står för långt från vanliga medborgare. 25 % Har inte tillräcklig kunskap om Europaparlamentet. 17 % Europaparlamentets beslut främjar inte ekonomisk tillväxt i mitt land. 16 % Har inte förtroende för Europaparlamentets ledamöter. 16 % Har allmänt sett inte förtroende för politiska institutioner/politiska företrädare. (Spontant svar.) 13 % Europaparlamentet speglar inte min åsikt om EU på ett bra sätt. 11 % Europaparlamentets ledamöter är inte de som har bäst förutsättningar att fatta beslut som rör EU i sin helhet. 9 % Europaparlamentets beslut fattas inte på demokratisk väg. 8 % Är allmänt sett mot EU. (Spontant svar.) 2 % Övrigt 3 % Vet ej Hållpunkter: - 25 procent (av de 27 procent som inte har förtroende för Europaparlamentet) uppger att de inte har tillräcklig kunskap om parlamentet, mot endast 6 procent av de 52 procent som har förtroende för parlamentet procent (av de 27 procent som inte har förtroende för Europaparlamentet) uppger att de inte har förtroende för parlamentsledamöterna, mot 15 procent av de 52 procent som har förtroende för parlamentet. Anm.: Nivå på förtroende för andra EU-institutioner: Fråga Övriga institutioner I stort sett förtroende I stort sett inget förtroende Vet ej QA18.2 Kommissionen 47 % (-3 1 ) 27 % (+1) 26 % (+2) QA18.3 Rådet 43 % (-1) 26 % (+1) 31 % (=) QA18.4 ECB 50 % (- 3 2 ) 24 % (-1) 26 % (+4) B. Kännedom om Europaparlamentet Kände du redan innan till Europaparlamentet? (QA16) EU-27 Ja 87 % Nej 11 % Vet ej 2 % De länder där flest medborgare hade hört talas om Europaparlamentet var Sverige och Danmark (97 procent) samt och Finland (96 procent). De länder där minst antal medborgare hade hört talas om Europaparlamentet var Italien och Storbritannien (79 procent) samt Lettland (82 procent). 1 Skillnad i förhållande till hösten Skillnad i förhållande till våren

6 Hållpunkter: Andelen medborgare som känner till Europaparlamentet är mycket stor och siffrorna överstiger med råge dem för andra institutioner. Anm.: Kännedom om andra EU-institutioner: Fråga Övriga institutioner JA NEJ Vet ej QA16.2 Kommissionen 78 % 20 % 2 % QA16.3 Ministerrådet 62 % 34 % 4 % QA16.4 ECB 73 % 25 % 2 % C. Europaparlamentets roll i EU:s arbete Anser du att Europaparlamentet spelar en viktig roll i EU:s arbete? (QA17) EU-27 Ja 75 % Nej 11 % Vet ej 14 % De länder där flest medborgare ansåg att Europaparlamentet spelar en viktig roll var Grekland och Cypern (båda 90 procent) och Slovakien (88 procent). De länder där minst antal medborgare ansåg att Europaparlamentet spelar en viktig roll var Storbritannien (55 procent), Österrike och Lettland (71 procent). VI. KUNSKAP A. Ett något mer känt datum När äger nästa val till Europaparlamentet rum (i ditt land)? (QC1.1) Tidpunkt för valet EU-27 Skillnad sedan våren , 16 % + 6 varav juni % + 2 Övrigt 9 % - 4 Vet ej 75 % = Hållpunkter: - Kunskapen om tidpunkten för valet har ökat (+6 procent), särskilt om den mer exakta tidpunkten (juni 2009, +2 procent), sedan hösten Tidpunkten är något mer känd bland dem som i den tidigare omgången uppgav att de kände till den. - Anm.: antalet personer som svarade vet ej (inget svar) var detsamma, 75 procent. 6

7 De länder där tidpunkten är mest känd: Juni Vet ej EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 LU 27 % 8 % 43 % 27 % 53 % 61 % IE 10 % 3 % 24 % 16 % 72 % 68 % AT MT SK RO 9 % 1 % 1 % 1 % 34 %* 27 % 22 % 32 % 13 % 15 % 11 % 11 % 37 %* 62 % 74 % 62 % 84 % 65 % 78 % 79 % 61 % 1 De länder där tidpunkten för valet är minst känd: (Större andel personer som svarar vet ej) Juni Vet ej EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 FI 0 % 0 % 3 % 4 % 94 % 89 % UK 1 % 0 % 3 % 2 % 94 % 94 % BG 2 % 0 % 8 % 3 % 90 % 81 % B. Ett intresse att utveckla Nästa val till Europaparlamentet äger rum i juni Hur intresserad är du av valet? (QC2) EU-27 Intresserade 46 % Inte intresserade 51 % Grader av intresse varav 8 % mycket intresserade varav 38 % ganska intresserade varav 29 % ganska ointresserade varav 22 % inte alls intresserade Mest intresserade av valet är medborgarna i: - Rumänien 65 % varav mycket intresserade (13 %) och ganska intresserade (52 %) - Malta 63 % varav mycket intresserade (22 %) och ganska intresserade (41 %) - Irland 62 % varav mycket intresserade (16 %) och ganska intresserade (46 %) Minst intresserade av valet är medborgarna i: - Lettland 79 % varav ganska ointresserade (49 %) och inte alls intresserade (30 %) - Tjeckien 71 % varav ganska ointresserade (40 %) och inte alls intresserade (31 %) - Slovakien 68 % varav ganska ointresserade (44 %) och inte alls intresserade (24 %) 1 RO EB 68 tidpunkt för nästa val: november

8 C. Röstavsikter att uppmuntra Hur troligt är det att du kommer att rösta i valet till Europaparlamentet i juni 2009? Använd en tiogradig skala, där 1 betyder att du är helt säker på att du inte kommer att rösta och 10 att du är helt säker på att du kommer att rösta. Använd siffror mellan 1 och 10 för att nyansera ditt svar. (QC3) Sannolikhet för att jag kommer EU-27 att rösta Helt säker på att jag kommer att 30 % rösta Helt säker på att jag inte kommer 14 % att rösta Inte bestämt mig, 51 % varav lutar åt JA 31 % lutar åt NEJ 20 % Vet ej 5 % Hållpunkter: Av dessa siffror kan man inte dra slutsatsen att 30 procent motsvarar ett valdeltagande. Med ett år kvar till valet handlar det endast om åsikter och inte om handlande. 1. Bland de 30 procent av medborgarna som uppger att de är säkra på att de kommer att rösta: Mest säkra på att de kommer att rösta: EB 69 Valdeltagande 2004 Luxemburg 1 68 % 91,34 % Danmark 59 % 47,9 % Belgien * 58 % 90,8 % Minst säkra på att de kommer att rösta: EB 69 Valdeltagande 2004 Portugal 14 % 38,8 % Slovakien 15 % 16,96 % Österrike 17 % 42,43 % 2. Bland de 34 procent av medborgarna som uppger att de är helt (14 procent) eller ganska (20 procent) säkra på att de inte kommer att rösta uppges följande skäl till att avstå: 1 BE-LU: Obligatoriskt att rösta. 8

9 a. Röstskolk av frivilligt slag SKÄL JA NEJ Vet ej NATIONELLA VARIATIONER QC5.1 Är inte intresserad av politik, av val i allmänhet CZ 59 %, IE 58 %, BG 57 % 46 % 49 % 5 % Uppgavs mest sällan i följande NL 28 %, DK 30 %, SV 36 % QC5.2 Är inte intresserad av valet till Europaparlamentet FI 72 %, UK 71 %, AT 68 % 59 % 33 % 8 % Uppgavs mest sällan i följande NL 47 %, BE 52 %, RO/LV 53 % QC5.3 QC5.4 QC5.5 QC5.6 QC5.7 QC5.8 QC5.9 QC5.11 QC5.12 SKÄL JA NEJ Vet ej NATIONELLA VARIATIONER GR 83 %, BG 81 %, AT 81 % 68 % 24 % 8 % Uppgavs mest sällan i följande DK 46 %, MT 48 %, ES/IT 54 % UK 59 %, IE 52 %, LT 52 % Tror inte att min röst förändrar något Är inte intresserad av EUfrågor Är emot Europa, EU, det europeiska bygget Har inte tillräcklig kunskap om 45 % 47 % 8 % Uppgavs mest sällan i följande DK 29 %, SK 30 %, SV 32 % AT 40 %, SV 37 %, UK 36 % 23 % 65 % 12 % Uppgavs mest sällan i följande BG 8 %, ES 9 %, LT/SK/RO 12 % LT 71 %, LT 68 %, DE 68 % Europaparlamentets roll 60 % 32 % 8 % Uppgavs mest sällan i följande Tycker att Europaparlamentet inte har tillräckligt stora befogenheter Tycker att Europaparlamentet inte ägnar sig tillräckligt åt de problem som berör mig Tycker inte jag har tillräckligt med RO 42 %, IT 46 %, MT 48 % AT 46 %, GR 41 %, DE 35 % 26 % 53 % 21 % Uppgavs mest sällan i följande MT 14 %, RO 17 %, BG 18 % AT 75 %, GR 74 %, LT 72 % 57 % 28 % 15 % Uppgavs mest sällan i följande RO 28 %, MT 35 %, NL 37 % CZ 66 %, DE 66 %, UK 65 % information för att rösta 58 % 34 % 8 % Uppgavs mest sällan i följande Röstar aldrig Känner mig inte tillräckligt väl företrädd av ledamöterna i Europaparlamentet MT 37 %, RO 41 %, IT 43 % ES 37 %, LU 37 %, UK 32 % 24 % 70 % 6 % Uppgavs mest sällan i följande CY 6 %, IT 12 %, RO 14 % AT 68 %, HU 66 %, DE 66 % 53 % 31 % 16 % Uppgavs mest sällan i följande 9

10 b. Röstskolk på grund av andra omständigheter QC5.10 Tror att jag inte kommer att kunna rösta på grund av till exempel resa, arbete och hälsa. QC5.13 Finns inte med i röstlängden LU 25 %, MT 25 %, RO 33 % PT 25 %, PL/LT/BE/ES 20 % 15 % 72 % 13 % Uppgavs mest sällan i följande MT 3 %, CY 5 %, ES 7 % LU 55 %, MT 36 %, BE 32 % 16 % 74 % 10 % Uppgavs mest sällan i följande BG 6 %, LV 10 %, HU 10 % Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen 10

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB Standard 69.2) Våren 2008 Analytisk sammanfattning

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB Standard 69.2) Våren 2008 Analytisk sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Förbindelser med medborgarna ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN 15/09/2008 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Eurobarometerundersökning

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009 Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009 EUROPÉERNA OCH DEN EKONOMISKA KRISEN Eurobarometern (EB 71) Population: EU 15+

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR

DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2014 (tabell 1), sysselsättningssituationen

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

BILAGOR. till. Meddelande från kommissionen

BILAGOR. till. Meddelande från kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 BILAGOR BILAGA III: Samlad bedömning av additionalitet (artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser) BILAGA IV:

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Samråd med intressenterna vid utformningen av småföretagspolitiken på nationell och regional nivå

Samråd med intressenterna vid utformningen av småföretagspolitiken på nationell och regional nivå Samråd med intressenterna vid utformningen av småföretagspolitiken på nationell och regional nivå 01/06/2004-30/09/2004 Del I. Bakgrundsinformation Land AT - Österrike 9 (4.5) BE - Belgien 13 (6.5) DE

Läs mer

Sverige i EU. Finland. Estland. Lettland. Sverige. Litauen Irland. Danmark. Nederländerna. Storbritannien (förhandlar om utträde) Tyskland.

Sverige i EU. Finland. Estland. Lettland. Sverige. Litauen Irland. Danmark. Nederländerna. Storbritannien (förhandlar om utträde) Tyskland. EU PÅ 10 MINUTER Sverige i EU Sverige är en av 28 medlemmar i Europeiska unionen, EU. Det är över tjugo år sedan Sverige gick med det var den 1 januari 1995. Medlemskapet innebär att Sverige samarbetar

Läs mer

Nationell webbplats om skatteregistreringsnummer.

Nationell webbplats om skatteregistreringsnummer. SKATTEREGISTRERINGSNUMMER (TIN) Skatteregistreringsnumret efter ämne: Nationell webbplats 1. AT Österrike https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm 2. BE Belgien http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Parlameter 2016 Övergripande analys Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Författare: Jacques Nancy, Enheten

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 82.4) Parlemeter Övergripande analys

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 82.4) Parlemeter Övergripande analys Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel den 30 januari 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 82.4) Parlemeter 2014 Övergripande analys Täckning: EU28 (27

Läs mer

Politiskt deltagande - vilka väljer att välja och vilka blir valda?

Politiskt deltagande - vilka väljer att välja och vilka blir valda? Politiskt deltagande - vilka väljer att välja och vilka blir valda? Mikaela Järnbert, Jonas Olofsson Johan Wilén & Richard Öhrvall Enheten för demokratistatistik, SCB Almedalen 4 juli Statistikens betydelse

Läs mer

L 165 I officiella tidning

L 165 I officiella tidning Europeiska unionens L 165 I officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 2 juli 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter BESLUT Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937

Läs mer

I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder

I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder FORMULÄR FÖR (FRIVILLIG) ANVÄNDNING AV DEN BEGÄRANDE MYNDIGHETEN I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder enligt artikel 4 i direktiv 96/71/EG

Läs mer

Parlameter - november 2012 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2)

Parlameter - november 2012 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 14 februari 2013 Parlameter - november Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2) SAMMANFATTANDE

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBIDRAGSSATSER

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBIDRAGSSATSER BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBIDRAGSSATSER A. VOLONTÄRARBETE SAMT PRAKTIK OCH JOBB 1. Resor Anm.: Reseavståndet är avståndet mellan ursprungsorten och platsen för verksamheten, och beloppet omfattar bidraget

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (ordinarie Eurobarometerunderökning nr 70) Våren 2008 Analys

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (ordinarie Eurobarometerunderökning nr 70) Våren 2008 Analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med medborgarna Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Strasbourg den 12 december 2008 Eurobarometerundersökning

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en)

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 RÄTTSAKTER Ärende: UTKAST TILL EUROPEISKA RÅDETS BESLUT om Europaparlamentets

Läs mer

Socialt skydd och social integration i Europa fakta och siffror

Socialt skydd och social integration i Europa fakta och siffror PM/08/XXX Bryssel, 16 oktober 2008 Socialt skydd och social integration i Europa fakta och siffror Europeiska kommissionen publicerar idag sin årliga översikt över sociala tendenser i medlemsstaterna mot

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 29.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRING. NB: För en allmän analys, se den analytiska sammanfattningen.

KLIMATFÖRÄNDRING. NB: För en allmän analys, se den analytiska sammanfattningen. Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR ANALYS AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel den 15/10/2008 KLIMATFÖRÄNDRING Särskild Eurobarometerundersökning 300 Våren 2008 De första obearbetade resultaten:

Läs mer

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den ekonomiska och sociala delen

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den ekonomiska och sociala delen Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 15 september 2013 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Parlameter-delen SAMMANFATTANDE ANALYS

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Parlameter-delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, december 2013 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 2009 Ordinarie Eurobarometerundersökning (EB 71 parlamentet/kommissionen): januari februari 2009

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 2009 Ordinarie Eurobarometerundersökning (EB 71 parlamentet/kommissionen): januari februari 2009 Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 KLIMATFÖRÄNDRINGAR 2009 Ordinarie Eurobarometerundersökning ( parlamentet/kommissionen): januari februari 2009 Första resultat:

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 9.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om det europeiska medborgarinitiativet. {SWD(2017) 294 final}

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om det europeiska medborgarinitiativet. {SWD(2017) 294 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet {SWD(2017) 294

Läs mer

EU-VALET 2019 PÅ 10 MINUTER

EU-VALET 2019 PÅ 10 MINUTER EU-VALET 2019 EU PÅ 10 MINUTER Det här är EU Sverige är en av 28 * medlemmar i Europeiska unionen, EU. Det är över tjugo år sedan Sverige gick med det var den 1 januari 1995. Medlemskapet innebär att Sverige

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna SAMMANFATTNING I EU-fördragets förord anges bland målsättningarna för unionen att man ska fortsätta

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

UTLÄNDSKA STUDERANDE MED STUDIESTÖD FRÅN ETT NORDISKT LAND ASIN

UTLÄNDSKA STUDERANDE MED STUDIESTÖD FRÅN ETT NORDISKT LAND ASIN Nordiska medborgare I stödlandet Utomlands Studiestöd för nordiska medborgarna 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Danmark 2 949 61 Finland 198 13 Island 7 1 Norge 3 310 294 Sverige 2 208 125

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2018 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2018 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 218 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Handelsbalans

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 217 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Handelsbalans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 217 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Handelsbalans

Läs mer

Parlametern. Fältarbete: november december 2010 Utgivning: april Special Eurobarometer / Wave 74.3 TNS Opinion & Social EUROPEAN PARLIAMENT

Parlametern. Fältarbete: november december 2010 Utgivning: april Special Eurobarometer / Wave 74.3 TNS Opinion & Social EUROPEAN PARLIAMENT EUROPEAN PARLIAMENT Parlametern Eurobaromètre Spécial / Vague 74.3 TNS Opinion & Social Fältarbete: november december 2010 Utgivning: april 2011 Special Eurobarometer / Wave 74.3 TNS Opinion & Social 1

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FÖLJENOT från: inkom den: 2 mars 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Europeiska Unionen och Energi

Europeiska Unionen och Energi EUROPAPARLAMENTET Europeiska Unionen och Energi Rapport Period: November December 2010 Datum för offentliggörande: Juni 2011 Särskild Eurobarometer 74.3 TNS Opinion & Social Denna undersökning beställdes

Läs mer

PÅ VARUEXPORTEN ÖKADE MED SJU PROCENT ÅR

PÅ VARUEXPORTEN ÖKADE MED SJU PROCENT ÅR Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information Fritt för publicering:.2.219 kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ VARUEXPORTEN ÖKADE MED SJU PROCENT ÅR 218 Underskottet i handelsbalansen

Läs mer

Allmänna uppgifter om dig

Allmänna uppgifter om dig Offentligt samråd om EU-lagstiftningen om växtskyddsmedel och bekämpningsmedelsrester Fält märkta med * är obligatoriska. Allmänna uppgifter om dig Observera: Den här enkäten riktar sig till allmänheten,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA Meddelande från kommissionen Europaparlamentet och rådet om lägesrapporten om genomförandet av de prioriterade åtgärderna

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering

EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet

Läs mer

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet Undersökningen har samordnats av generaldirektoratet för kommunikation TNS Opinion & Social

Läs mer

Eurobarometer Parlameter. En undersökning genomförd av TNS Opinion & Social på uppdrag av Europaparlamentet

Eurobarometer Parlameter. En undersökning genomförd av TNS Opinion & Social på uppdrag av Europaparlamentet Eurobarometer 76.3 Parlameter En undersökning genomförd av TNS Opinion & Social på uppdrag av Europaparlamentet och samordnad av generaldirektoratet för kommunikation DV\898570SV.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBELOPP

BILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBELOPP TILLÄMPLIGA ENHETSBELOPP A. VOLONTÄRTJÄNST, PRAKTIK OCH ARBETE 1. Resebidrag Följande belopp gäller för volontärtjänst, praktik och arbete: Tabell 1 Resebidrag Resebidrag (EUR per deltagare) Resans längd

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FÖLJENOT från: inkom den: 17 maj 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 14 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D011724/02

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport maj 2017

Finanspolitiska rådets rapport maj 2017 Finanspolitiska rådets rapport 2017 16 maj 2017 Det krävs en stramare finanspolitik! Stramare finanspolitik krävs Högkonjunkturen förstärks både i år och nästa år och resursutnyttjandet blir alltmer ansträngt.

Läs mer

9332/15 ADD 3 CH/chs,mv 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 CH/chs,mv 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 5 juni 205 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 9037/5

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer