Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad."

Transkript

1 Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering ska statistisk för all varuhandel med de andra EU medlemsländerna rapporteras (dvs både köp och försäljning).för att DSM ska kunna skapa underlag för denna rapportering krävs följande upplysningar: Kundens eller leverantörens landskod Varans statistiknummer Varans nettovikt Transaktionstyp Intrastat och momsrapportering Det finns ett nära sammanhang mellan de inrapporteringar som företagen ska skicka till intrastat och upplysningarna som skickas till skatteverket under rubriken EU varuinköp och EU försäljning. Om varuförsäljningen eller/och varuinköp från EU-länder överstiger ett visst belopp för rullande tolv månader (4,5 mkr 2011) ska statistik även skickas till SCB. Statistiken ska innehålla statistiknummer, vikt och värde för varuhandel per land. Införsel och utförsel rapporteras separat. SCB gör en avstämning mot momsdeklaration rad 20 och 35. En differens förklaras av: Varuleveranser för eller efter lönbearbetning. Varor som levereras utan faktura. Varor som företag köper från privatperson. Varor som företag säljer till privatperson, bortsett från nya transportmedel (se bilaga 2). SCB kan komma att kontakta om det finns differens, men det finns inget krav på att det stämmer överens mellan de båda uppgifterna. Intrastatrapportering I DSM används intrastatjournal för att göra månadsrapportering för intrastat under Ekonomi Redovisning Periodiska aktiviteter Intrastatjournal

2 För intrastat finns följande grundregister under Ekonomi Inställningar Intrastat - xxxx: 1 EU tull statistiknummer. Här kan de statistiknummer som används matas in. Genom att bara mata in de nummer som är aktuella i företaget blir uppläggning av nya varor enklare än om hela SCB:s register läses in. 2 Transaktionstyp De använda transaktionstyperna kan matas in här. Koderna finns som bilaga sist i detta dokument. Transaktionstyp anges på fliken utlandhandel i kund respektive leverantörs order/faktura före artiklar matas in på varulinjer. 3 På fliken utlandshandel i artikelkortet anges EU-tullstatistiknummer och vikt i kg för artikeln

3 Intrastatjournalnamn Intrastatjournalen finns under Ekonomi Redovisning Periodiska aktiviteter Intrastatjournal. Innan den kan användas ska det upprättas ett journalnamn för varje månad som statistik ska rapporteras för. Det är lämpligt att upprätta 12 journalnamn en för varje månad. Tänk på! Intrastatjournalnamn är inte uppbyggt på samma sätt som övriga journaler i DSM. 1 Öppna Intrastatjournalen och klicka på namn

4 2 Ange ett namn och beskrivning för vart namn. Vi rekommenderar att namnet anges som ÅÅMM så det blir tydligt vad journalen gäller för. Ange namnet t.ex 1301,1302, 1303 osv för journalerna som gäller för Ange namnet månad och år som beskrivning för varje namn. T.ex Januari 2013, Februari 2013, Mars 2013 osv. för ovanstående exempel. Ange statistiskperioden i fältet Statistikperiod som ett fyrsifrigt nummer enligt principen ÅÅMM t.ex. 1301, 1302, 1303 osv. för ovanstående exempel. Fältet Rapporterat fylls i automatiskt när du skapar instrastatfil. Vill du köra fil igen måste du först avmarkera rutan. Fylla i Intrastatjournal Fälten i Intrastatjournalen kan fyllas i manuellt eller genom att hämta artikeltransaktioner med en körning. 1 Öppna fönstret intrastatjournal via Ekonomi Redovisning Periodiska aktiviteter Intrastatjournaler 2 Tryck på F6 i fältet Journalnamn. Markera den journal som ska användas och klicka OK. 3 Klicka på Hämta trans. Fälten Startdatum och Slutdatum är ifyllda med de datum som gäller för statistikperioden. 4 Man kan ange en procentsats (för täckning av transport och försäkring) i fältet Omkostnad reglering %. Om du anger en procentsats kommer fältet Statistikvärde i journalen räknas upp motsvarande. 5 Klicka på OK för att starta körningen

5 Körningen hämtar alla artikeltransaktioner i statistikperioden och skriver dem som rader i journalen. Om några av artiklarna saknar upplysningar, går det att mata in det i journalen. När du gör det kommer DSM att fråga om du vill uppdatera artikelregistret med uppgiften. Efterhand kommer alla artiklar att bli kompletterade statistiknummer och vikt så att inrapporteringen blir enklare. För att kunna göra automatisk inrapportering ska följande fält vara ifyllda på alla raderna i journalen: Kundens eller leverantörens landskod Artikelns EU tullstatistiknummer Artikelns nettovikt Transaktionstypen Tänk på! Körningen hämtar bara poster som innehåller en landskod där det finns en Intrastatkod angiven ( i fönstret Länder/regioner) som finns under Inställningar Prograinställningar Allmänt Länder/regioner. Därför är det viktigt att du anger Intrastatkoder för de landskoder som ska vara med i intrastatrapporteringen (koderna för EU-intrastat finns i bilaga till detta dokumentet). Kolumnen Intrastatkod visas normalt inte i detta fönster utan måsta visas genom att högerklicka i kolumnetiketten och välja det under visa kolumn

6 Skicka Intrastat När du har fyllt i Intrastatjournalen kan du skriva ut rapporten Intrastat kontrollrapport där kan du kontrollera att upplysningarna i journalen är korrekta. Därefter kan du skriva ut rapporten på ett formulär eller till en fil som senare kan sändas till statistikmyndigheten. Rapportera Intrastat på blankett Om du vill rapportera på blankett, gör du det via knappen Utskrift Formulär. 1 Gå till fliken Intrastatjournalrad: 2 Du måste välja Inleverans eller Utleverans i filtret för rapporten. Om du har både in- och utleveranser får du skriva ut två rapporter. 3 Klicka på Skriv ut och välj skrivare

7 Rapportera Intrastat på fil Det går även att skicka Intrastatrapporter via en filöverförning till SCB. Välj Skriv ut Skapa fil. Klicka på fliken alternativ och mata in sökvägen och filnamn för statistikfilen. T.ex X:\ekonomi\intrastat\1301.txt. Tryck nu på knappen OK. Vid rapportering via fil ska det INTE sättas filter på radtyp för In- eller utleverans. Filen får gärna innehålla bägge radtyperna. Om du vill återskapa filen måste du först avmarkera kolumnen Rapporterad som finns i fönstret där du väljer journalnamn

8 Bilaga till Intrastat Koder för medlemsstater Vid utförsel anges landkoden för det sist kända mottagande EU-landet. Vid införsel anges landkoden för det avsändande EU-landet. Landkoden skall anges med ISO landkod (tvåbokstavskod) enligt nedan. Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien och Nordirland Tjeckien Tyskland Ungern BE BG CY DK EE FI FR GR IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES GB CZ DE HU

9 Österrike AT Vissa områden tillhör EU, men ingår inte i skatteområdet. Varor till eller från dessa områden skall inte tas med vid Intrastatrapporteringen. Sådana områden är bl.a. Åland, Ceuta, Melilla, Kanarieöarna, Kanalöarna, Gibraltar, Färöarna och Grönland. Senast uppdaterad: Källa: SCB Koder för transaktionstyp 1. Transaktioner som omfattar faktiskt eller avsett överförande av äganderätten mot ersättning (utom transaktioner förtecknade under 2, 7 och 8), d.v.s. Fast köp/försäljning Leverans för försäljning efter godkännande eller efter provning i konsignation eller genom förmedlande av en kommissionär Byteshandel Finansiell leasing Flytt av eget lager 2. Varor som returneras och som tidigare redovisats med kod 1, samt gratis ersättningsleveranser 1, d.v.s. Återlämnade varor Ersättningsleveranser för återlämnade varor Ersättningsleveranser för icke återlämnade varor (t.ex. enligt garanti) 3. Transaktioner (ej tillfälliga) som innebär överförande av äganderätten men som sker utan ersättning, d.v.s. Varor som levererats enligt biståndsprogram, helt eller delvis genomförda och finansierade av EU Övriga allmänna leveranser av offentligt stöd Övriga hjälpleveranser (från enskilda eller icke offentliga organisationer) Gåvor 4. Varuleveranser för lönebearbetning (utom sådana som redovisas med kod 7), d.v.s

10 Arbete enligt avtal 5. Varuleveranser efter lönebearbetning (utom sådana som redovisas med kod 7). Arbete enligt avtal 6. Nationell kod, används inte i Sverige 7. Varuleveranser inom ramen för gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma regeringsprojekt för tillverkning (t.ex. Airbus). 8. Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning för arbeten som utgör en del av allmänna byggnads- eller anläggningsavtal i de fall en faktura (samlingsfaktura) upptar det totala värdet av samtliga varuleveranser Övriga transaktioner. 1) Retur och ersättning av varor som ursprungligen redovisats med kod 3-9 ska redovisas under respektive kod. 2) Om sändningarna faktureras var för sig används kod 1. Uppdaterad: Källa: SCB

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

Intrastat Pyramid Business Studio

Intrastat Pyramid Business Studio Intrastat Pyramid Business Studio 24 september 2004 INTRASTAT Pyramid Business Studio (PBS) Företag i Sverige med in- eller utförsel på 1 500 000 SEK eller mer har, enligt Statistiska centralbyrån (SCB),

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

IDEP/CN8 för Intrastat Handbok 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. Handbok IDEP/CN8

IDEP/CN8 för Intrastat Handbok 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. Handbok IDEP/CN8 Handbok IDEP/CN8 Programvara för Intrastat-rapportering Välkommen som användare av IDEP/CN8 för Intrastat 1 Allmänt om IDEP/CN8... 5 2 Tidsplan för Intrastatrapportering till SCB... 6 3 Terminologi...

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer