Varumärken 0 - MEDVERKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varumärken 0 - MEDVERKAN"

Transkript

1 Varumärken 29/10/ /12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien 23 (5.9%) DA Danmark 22 (5.6%) CZ Tjeckien 20 (5.1%) EE Estland 17 (4.3%) BE Belgien 16 (4.1%) IE Irland 13 (3.3%) HU Ungern 12 (3.1%) SV Sverige 12 (3.1%) FI - Finland 11 (2.8%) RO Rumänien 11 (2.8%) AT Österrike 10 (2.6%) IT Italien 10 (2.6%) LT Litauen 10 (2.6%) BG Bulgarien 8 (2%) ES Spanien 8 (2%) PT - Portugal 8 (2%) EL Grekland 7 (1.8%) FR Frankrike 5 (1.3%) LV Lettland 5 (1.3%) NO Norge 5 (1.3%) SI Slovenien 3 (0.8%) CY Cypern 2 (0.5%) MT - Malta 1 (0.3%) SK Slovakien 1 (0.3%) LU Luxemburg 0 (0%) IS - Island 0 (0%) Hur många anställda har ditt företag? 0 25 (6.4%) (22%) (22.5%) (21.7%) (8.4%) (18.9%) European Business Test Panel 1/13

2 Ange inom vilken sektor ditt företag huvudsakligen är verksamt C Gruvdrift/Utvinning av mineral 3 (0.8%) D Tillverkning 92 (23.5%) E El-, gas- och vattenförsörjning 16 (4.1%) F Byggverksamhet 28 (7.2%) G - Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, motorcyklar, 66 (16.9%) hushållsartiklar och personliga artiklar H Hotell- och restaurangverksamhet 7 (1.8%) I Transport, magasinering och kommunikation 36 (9.2%) J Finansiell verksamhet 26 (6.6%) K Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 69 (17.6%) N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 11 (2.8%) O Andra samhällstjänster och personliga tjänster 37 (9.5%) I hur många EU-länder säljer ditt företag regelbundet varor eller tjänster (utöver etableringslandet)? Inga 135 (34.5%) 1 39 (10%) (16.4%) (8.2%) Fler än 5 83 (21.2%) 0. Vill du delta i samrådet? Ja 344 (88%) Nej 47 (12%) I - BAKGRUND 1. Är du innehavare av ett registrerat varumärke? Ja 210 (61%) Nej 134 (39%) 2. Är du innehavare av andra immateriella rättigheter? Ja 149 (43.3%) Nej 195 (56.7%) 3. Om du inte har skyddat ditt varumärke, har du någonsin funderat på att ansöka om skydd? Ja 60 (44.8%) Nej 74 (55.2%) European Business Test Panel 2/13

3 4. Vilken är den viktigaste orsaken till att du inte har registrerat ditt varumärke? (du kan välja flera alternativ) Jag kunde inte komma på något bra namn eller någon bra logotyp för 14 (10.4%) Det är för dyrt 39 (29.1%) Registreringen är för komplicerad 39 (29.1%) Jag är inte övertygad om att det lönar sig att ha ett registrerat varumärke 43 (32.1%) Handläggningen är för komplicerad eller dyr 34 (25.4%) Annat 29 (21.6%) Vet ej 15 (11.2%) 4a. Visste du att du kan ansöka om ett EU-varumärke som gäller i alla EU-länder? Ja 216 (62.8%) Nej 128 (37.2%) NYA VARUMÄRKEN 5. Har det varit svårt att hitta ett bra namn eller en bra logotyp som varumärke? Ja 84 (24.4%) Nej 189 (54.9%) Inte relevant 71 (20.6%) 6. Varför? Andra hade redan registrerat det namn eller den logotyp jag ville ha 45 (53.6%) Det namn eller den logotyp jag ville ha var redan skyddat av designrättighet, 11 (13.1%) varumärke eller patent Jag provade, men kunde inte komma på något bra namn eller någon bra 22 (26.2%) logotyp Annat 6 (7.1%) III OLIKA VARUMÄRKESSYSTEM 7. Har ditt varumärke ett nationellt skydd? Ja 192 (91.4%) Nej 18 (8.6%) European Business Test Panel 3/13

4 7a. Varför registrerade du ditt varumärke nationellt? (du kan välja flera alternativ) Av affärsmässiga skäl 140 (72.9%) Min agent/advokat rådde mig till det 32 (16.7%) P.g.a. registreringskostnaderna 38 (19.8%) Förfarandet var enkelt 46 (24%) Mindre risk för konflikt med tidigare registrerade varumärken 60 (31.2%) Registreringsförfarandets längd 19 (9.9%) Annat 15 (7.8%) Inte relevant 5 (2.6%) 7b. Undersökte du om varumärket redan var taget innan du ansökte om nationellt varumärkesskydd? Ja 143 (74.5%) Nej 40 (20.8%) Vet ej 9 (4.7%) 8. Har ditt varumärke ett EU-skydd? Ja 93 (44.3%) Nej 117 (55.7%) 8a. Varför registrerade du ditt varumärke på EU-plan? (du kan välja flera alternativ) Av affärsmässiga skäl 88 (94.6%) Min agent/advokat rådde mig till det 28 (30.1%) P.g.a registreringskostnaderna 18 (19.4%) Förfarandet var enkelt 20 (21.5%) Registreringsförfarandets längd 8 (8.6%) Annat 5 (5.4%) Vet ej 0 (0%) 8b. Undersökte du om varumärket redan var taget innan du ansökte om EU-varumärkesskydd? Ja 74 (79.6%) Nej 18 (19.4%) Vet ej 1 (1.1%) IV - REGISTRERING 9. Vad tycker du om registreringsförfarandet vid ditt nationella patent och registreringskontor? För liberalt det är för lätt att få sitt varumärke godkänt 17 (4.9%) Det är bra 133 (38.7%) För strikt varumärkesansökningarna avslås för lätt 25 (7.3%) Jag har ingen erfarenhet av nationella registreringsförfaranden 112 (32.6%) Vet ej 57 (16.6%) European Business Test Panel 4/13

5 10. Vad tycker du om registreringsförfarandet på EU-nivå? För liberalt det är för lätt att få sitt varumärke godkänt 11 (3.2%) Det är bra 63 (18.3%) För strikt varumärkesansökningarna avslås för lätt 15 (4.4%) Jag har ingen erfarenhet av registreringsförfarandena på EU-nivå 183 (53.2%) Vet ej 72 (20.9%) V AVGIFTER FÖR VARUMÄRKESREGISTRERING 11. Det kostar euro i registreringsavgift att få ett EU-varumärke som skyddas i de 27 EUländerna. Vad tycker du om avgiftens storlek? Alldeles för hög 115 (33.4%) Lite för hög 129 (37.5%) Lagom 99 (28.8%) För låg 1 (0.3%) 12. Har avgiften påverkat ditt beslut att inte ansöka om varumärkesskydd i hela EU? Ja 104 (30.2%) Nej 142 (41.3%) Vet ej 24 (7%) Inte relevant 74 (21.5%) 13. Det kostar i genomsnitt mellan 175 och 550 euro att få ett nationellt varumärkesskydd. Vad tycker du om avgiftens storlek? Alldeles för hög 58 (16.9%) Lite för hög 105 (30.5%) Lagom 175 (50.9%) För låg 6 (1.7%) 14. Har avgiften påverkat ditt beslut att inte ansöka om nationellt varumärkesskydd? Ja 78 (22.7%) Nej 185 (53.8%) Vet ej 11 (3.2%) Inte relevant 70 (20.3%) European Business Test Panel 5/13

6 VI KUNSKAP OM VARUMÄRKEN 15. Skulle du vilja ha mer information om varumärken och deras värde för ditt företag? Nej 59 (17.2%) Kanske 129 (37.5%) Ja, jag har ingen kunskap om varumärken 41 (11.9%) Ja, jag har bara begränsade kunskaper 115 (33.4%) 16. Anser du att ett registrerat varumärke är ett bra marknadsföringsredskap? Vet ej 14 (4.1%) Ja, men inte för mitt företag 62 (18%) Ja 254 (73.8%) Nej, inte alls 14 (4.1%) VII ANVÄNDNING AV ETT REGISTRERAT VARUMÄRKE OCH FÖRFALSKNING 17. Innehavaren ska använda EU-märket inom EU för de produkter eller tjänster det har registrerats för inom fem år efter registreringen. Annars kan det dras in på grund av bristande användning. Vad anser du om kravet på att innehavaren måste göra verkligt bruk av märket inom EU? Verkligt bruk i ett EU-land borde räcka 163 (47.4%) Verkligt bruk i flera EU-länder borde vara ett krav 49 (14.2%) Det verkliga bruket borde vara avhängigt av den aktuella marknaden eller 109 (31.7%) produkten, dvs. baseras på omfattning i stället för antal länder Vet ej 23 (6.7%) 18. Vad tycker du om den nuvarande tidsgränsen på fem år för verkligt bruk av både EUvarumärken och nationella varumärken? Den är rimlig 192 (55.8%) För kort 52 (15.1%) För lång 50 (14.5%) Vet ej 50 (14.5%) European Business Test Panel 6/13

7 19. Har du råkat ut för att andra företag utan tillstånd har använt dina märken, slogans, logotyper osv.? Nej, aldrig 108 (31.4%) Sällan 117 (34%) Då och då 39 (11.3%) Ofta 18 (5.2%) Mycket ofta 6 (1.7%) Vet ej 56 (16.3%) 20. Har du någon gång varit part i en rättstvist om ett varumärke? Ja 89 (25.9%) Nej 255 (74.1%) 20a. Om ja, var du.? kärande 35 (39.3%) svarande 16 (18%) både kärande och svarande 38 (42.7%) 21. Löstes tvisterna på ett tillfredsställande sätt? Ja, i domstol 19 (21.3%) Ja, efter medling 23 (25.8%) Ja, efter skiljedom 8 (9%) Nej 16 (18%) En eller flera tvister pågår fortfarande 18 (20.2%) Vet ej 5 (5.6%) 22. Anser du att ditt registrerade varumärke har ett bra skydd? (du kan välja flera alternativ) Ja 113 (32.8%) Nej, jag har inget förtroende för domstolarna i mitt land 33 (9.6%) Nej, jag har inget förtroende för domstolarna i andra länder 18 (5.2%) Nej, rättsmedlen, t.ex. förelägganden och skadestånd, är otillräckliga 41 (11.9%) Nej, kostnaderna för att försvara mina rättigheter är för höga 59 (17.2%) Vet ej 47 (13.7%) Frågan är inte relevant för mig 100 (29.1%) 23. Har du nytta av dina registrerade varumärken? Nej, aldrig 18 (5.2%) Sällan 46 (13.4%) Då och då 58 (16.9%) Ofta 59 (17.2%) Mycket ofta 56 (16.3%) Frågan är inte relevant för mig 107 (31.1%) European Business Test Panel 7/13

8 24. Vad anser du generellt om varumärkessystemet i Europa? (du kan välja flera alternativ) Det finns för många varumärken 27 (7.8%) Det finns fortfarande utrymme för fler varumärken 53 (15.4%) Varumärkessystemet fungerar utmärkt 47 (13.7%) Varumärkessystemet är acceptabelt 106 (30.8%) Varumärkessystemet fungerar dåligt 25 (7.3%) Ingen åsikt 121 (35.2%) VIII KONTAKTEN MED PATENT - OCH REGISTRERINGSKONTOREN 25. Har du haft kontakt med ditt nationella patent- och registreringskontor? Ja 144 (41.9%) Nej 200 (58.1%) 25a. Hur var kontakten med ditt nationella patent- och registreringskontor? Utmärkt 11 (7.6%) Bra 65 (45.1%) Tillfredsställande 54 (37.5%) Dålig 14 (9.7%) 26. Nedan finns olika aspekter på det nationella patent- och registreringskontorets tjänster. Ange om du är nöjd eller missnöjd med dessa aspekter (du kan välja flera alternativ). Kvalitet Nöjd 114 (79.2%) Missnöjd 14 (9.7%) Vet ej 16 (11.1%) Konsekvens Nöjd 86 (59.7%) Missnöjd 31 (21.5%) Vet ej 27 (18.8%) Insyn Nöjd 79 (54.9%) Missnöjd 44 (30.6%) Vet ej 21 (14.6%) European Business Test Panel 8/13

9 Kompetens Nöjd 104 (72.2%) Missnöjd 22 (15.3%) Vet ej 18 (12.5%) Handläggningstid Nöjd 58 (40.3%) Missnöjd 70 (48.6%) Vet ej 16 (11.1%) Tillgänglighet Nöjd 100 (69.4%) Missnöjd 33 (22.9%) Vet ej 11 (7.6%) Information Nöjd 92 (63.9%) Missnöjd 37 (25.7%) Vet ej 15 (10.4%) Kostnaden för tjänsterna Nöjd 67 (46.5%) Missnöjd 63 (43.8%) Vet ej 14 (9.7%) Annat Nöjd 11 (7.6%) Missnöjd 8 (5.6%) Vet ej 35 (24.3%) 27. Har du haft kontakt med kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM)? Ja 37 (10.8%) Nej 307 (89.2%) 27a. Hur var kontaken med KHIM? Utmärkt 3 (8.1%) Bra 24 (64.9%) Tillfredsställande 8 (21.6%) Dålig 2 (5.4%) European Business Test Panel 9/13

10 28. Nedan finns olika aspekter på KHIM:s tjänster. Ange om du är nöjd eller missnöjd med dessa aspekter (du kan välja flera alternativ). Kvalitet Nöjd 29 (78.4%) Vet ej 4 (10.8%) Missnöjd 4 (10.8%) Konsekvens Nöjd 24 (64.9%) Missnöjd 8 (21.6%) Vet ej 5 (13.5%) Insyn Nöjd 28 (75.7%) Missnöjd 4 (10.8%) Vet ej 5 (13.5%) Kompetens Nöjd 28 (75.7%) Missnöjd 5 (13.5%) Vet ej 4 (10.8%) Handläggningstid Nöjd 15 (40.5%) Missnöjd 18 (48.6%) Vet ej 4 (10.8%) Tillgänglighet Nöjd 29 (78.4%) Vet ej 4 (10.8%) Missnöjd 4 (10.8%) Information Nöjd 27 (73%) Missnöjd 4 (10.8%) Vet ej 6 (16.2%) European Business Test Panel 10/13

11 Kostnaden för tjänsterna Nöjd 17 (45.9%) Missnöjd 16 (43.2%) Vet ej 4 (10.8%) Annat Nöjd 2 (5.4%) Missnöjd 2 (5.4%) Vet ej 5 (13.5%) 29. Hur viktiga är följande aspekter när man ska bedöma ett patent- och registreringskontors tjänster? Kvalitet Mycket viktigt 232 (67.4%) Ganska viktigt 95 (27.6%) Varken viktigt eller oviktigt 15 (4.4%) Inte särskilt viktigt 0 (0%) Konsekvens Mycket viktigt 223 (64.8%) Ganska viktigt 96 (27.9%) Varken viktigt eller oviktigt 22 (6.4%) Inte särskilt viktigt 1 (0.3%) Insyn Mycket viktigt 216 (62.8%) Ganska viktigt 104 (30.2%) Varken viktigt eller oviktigt 19 (5.5%) Inte särskilt viktigt 3 (0.9%) Handläggningstid Mycket viktigt 181 (52.6%) Ganska viktigt 135 (39.2%) Varken viktigt eller oviktigt 23 (6.7%) Inte särskilt viktigt 3 (0.9%) Personalens kompetens Mycket viktigt 234 (68%) Ganska viktigt 90 (26.2%) Varken viktigt eller oviktigt 17 (4.9%) Inte särskilt viktigt 0 (0%) Oviktigt 3 (0.9%) European Business Test Panel 11/13

12 Tillgänglighet (bl.a. tillgång till elektroniska tjänster) Mycket viktigt 182 (52.9%) Ganska viktigt 128 (37.2%) Varken viktigt eller oviktigt 27 (7.8%) Inte särskilt viktigt 5 (1.5%) Information om immateriella rättigheter Ganska viktigt 152 (44.2%) Varken viktigt eller oviktigt 40 (11.6%) Mycket viktigt 146 (42.4%) Inte särskilt viktigt 4 (1.2%) Kostnaden för tjänsterna Mycket viktigt 144 (41.9%) Ganska viktigt 134 (39%) Varken viktigt eller oviktigt 57 (16.6%) Inte särskilt viktigt 7 (2%) 30. Borde registrering och administration av varumärken bara ske elektroniskt (t.ex. via e-post Ja, det räcker med elektronisk kommunikation 105 (30.5%) Nej, man måste också kunna använda andra kommunikationsmedel som 148 (43%) post och fax Man bör kunna använda andra kommunikationsmedel, men det är rimligt att 81 (23.5%) de som inte kommunicerar elektroniskt betalar mer Vet ej 10 (2.9%) IX PATENT- OCH REGISTRERINGSKONTORETS UPPGIFT 31. Vilken uppgift ska patent- och registreringskontoret ha? Mycket viktigt 267 (77.6%) Ganska viktigt 64 (18.6%) Varken viktigt eller oviktigt 11 (3.2%) Inte särskilt viktigt 0 (0%) European Business Test Panel 12/13

13 Sprida kunskap om varumärkessystem Mycket viktigt 103 (29.9%) Ganska viktigt 150 (43.6%) Varken viktigt eller oviktigt 65 (18.9%) Inte särskilt viktigt 21 (6.1%) Oviktigt 5 (1.5%) Bekämpa förfalskning Mycket viktigt 203 (59%) Ganska viktigt 82 (23.8%) Varken viktigt eller oviktigt 35 (10.2%) Inte särskilt viktigt 17 (4.9%) Oviktigt 7 (2%) Ge individuell rådgivning om immateriella rättigheter Ganska viktigt 144 (41.9%) Mycket viktigt 115 (33.4%) Varken viktigt eller oviktigt 62 (18%) Inte särskilt viktigt 18 (5.2%) Oviktigt 5 (1.5%) Medla i tvister om varumärken Mycket viktigt 95 (27.6%) Ganska viktigt 142 (41.3%) Varken viktigt eller oviktigt 71 (20.6%) Inte särskilt viktigt 23 (6.7%) Oviktigt 13 (3.8%) Agera som skiljedomare i tvister om varumärken Mycket viktigt 106 (30.8%) Ganska viktigt 128 (37.2%) Varken viktigt eller oviktigt 70 (20.3%) Inte särskilt viktigt 24 (7%) Oviktigt 16 (4.7%) Utföra studier om t.ex. värdet av varumärken Mycket viktigt 53 (15.4%) Ganska viktigt 101 (29.4%) Varken viktigt eller oviktigt 108 (31.4%) Inte särskilt viktigt 54 (15.7%) Oviktigt 28 (8.1%) European Business Test Panel 13/13

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Att få ihop samarbetspusslet

Att få ihop samarbetspusslet IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Att få ihop samarbetspusslet Konvergensprogrammet lanserar tre nya projekt vid februarimötena med

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687}

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687} SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2009 KOM(2009)676 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer