HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?"

Transkript

1 HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/ /10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark 20 (6.1%) NL - Nederländerna 18 (5.5%) BE - Belgien 15 (4.6%) CZ - Tjeckien 15 (4.6%) EE - Estland 14 (4.3%) FI - Finland 14 (4.3%) IE - Irland 14 (4.3%) AT - Österrike 13 (4%) HU - Ungern 11 (3.3%) RO - Rumänien 11 (3.3%) SE - Sverige 11 (3.3%) IT - Italien 10 (3%) NO - Norge 10 (3%) BG - Bulgarien 9 (2.7%) UK - Storbritannien 9 (2.7%) LT - Litauen 8 (2.4%) ES - Spanien 6 (1.8%) GR - Grekland 4 (1.2%) MT - Malta 4 (1.2%) FR - Frankrike 3 (0.9%) LV - Lettland 3 (0.9%) PT - Portugal 3 (0.9%) SI - Slovenien 3 (0.9%) LU - Luxemburg 2 (0.6%) SK - Slovakien 2 (0.6%) IS - Island 1 (0.3%) CY - Cypern 0 (0%) Antal anställda i företaget 0 12 (3.6%) (25.2%) (24.6%) (20.4%) (7.6%) (18.5%) European Business Test Panel 1/8

2 Ange inom vilken sektor företaget huvudsakligen är verksamt C - Gruvdrift/Utvinning av mineral 5 (1.5%) D - Tillverkning 76 (23.1%) E - El-, gas- och vattenförsörjning 15 (4.6%) F - Byggverksamhet 23 (7%) G - Partihandel och detaljhandel; reparationer av motorfordon, motorcyklar, 52 (15.8%) personliga artiklar och hushållsartiklar H - Hotell-, restaurang- och barverksamhet 12 (3.6%) I - Transport, magasinering och kommunikation 32 (9.7%) J - Finansiell verksamhet 26 (7.9%) K - Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 51 (15.5%) N - Hälsovård och socialt arbete 7 (2.1%) O - Andra samhälleliga, sociala och personliga tjänster 30 (9.1%) I hur många EU- länder, ert eget land undantaget, säljer ni regelbundet produkter och tjänster? inget 109 (33.1%) 1 35 (10.6%) (15.5%) (9.1%) fler än 5 70 (21.3%) 0. Är ni intresserade av att fylla i formuläret? Ja 302 (91.8%) Nej 27 (8.2%) 0a. Deltog ni i SEPA-enkäten förra året? Ja 166 (55%) Nej 136 (45%) Del 0 - Inledning 1. Har ni hört talas om SEPA? Ja 241 (79.8%) Nej 61 (20.2%) 2. I så fall, varifrån? Bank 94 (39%) Programvaruleverantör 11 (4.6%) Vet inte 17 (7.1%) Företagsorganisation 36 (14.9%) Pressen 117 (48.5%) Annat 46 (19.1%) Revisor/skattekonsult 16 (6.6%) 3. Gör företaget betalningar till företag i något land i euroområdet (eller till något annat land inom euroområdet)? Ja 237 (78.5%) Nej 65 (21.5%) European Business Test Panel 2/8

3 3a. Uppskatta hur många procent av betalningarna ert företag gör till andra euroländer % 120 (50.6%) % 55 (23.2%) % 32 (13.5%) Över 50 % 27 (11.4%) Vet inte 3 (1.3%) 4. Känner ni till IBAN och BIC? Ja 281 (93%) Nej 21 (7%) 5. Vid vilka betalningar använder ni IBAN och BIC? För alla transaktioner 71 (25.3%) Bara för gränsöverskridande transaktioner 181 (64.4%) Inte alls 25 (8.9%) Vet inte 4 (1.4%) 6. Förklaring av IBAN och BIC IBAN: Internationellt kontonummer BIC: Bankidentifieringskod Nu när ni vet vad IBAN och BIC står för, skulle ni kunna tänka er att använda dem för betalningar? Ja, för alla transaktioner 4 (19%) Ja, men bara för gränsöverskridande transaktioner 10 (47.6%) Kanske 5 (23.8%) Nej, antagligen inte 1 (4.8%) Vet inte 1 (4.8%) 7. Har ni börjat uppdatera era system och procedurer så att de följer IBAN- och BIC-standarderna? Ja 189 (67.3%) Nej 92 (32.7%) 8. Vilket av det följande stämmer med era betaningsvanor? En bank och ett konto 80 (26.5%) En bank och flera konton 60 (19.9%) Flera banker och konton, men baserade i samma land 119 (39.4%) Flera banker och konton, men baserade i olika länder 43 (14.2%) European Business Test Panel 3/8

4 DEL I - BETALNINGSVANOR 9. Vilken metod använder ert företag huvudsakligen för att göra betalningar nu (grov uppskattning i procent)? Kredit- eller betalkort Använder det inte 111 (36.8%) 1-10 % 136 (45%) % 32 (10.6%) % 15 (5%) % 5 (1.7%) % 3 (1%) Autogiro Använder det inte 112 (37.1%) 1-10 % 99 (32.8%) % 57 (18.9%) % 19 (6.3%) % 12 (4%) % 3 (1%) Banköverföring (kreditöverföring) Använder det inte 3 (1%) 1-10 % 11 (3.6%) % 12 (4%) % 24 (7.9%) % 60 (19.9%) % 192 (63.6%) Annat Använder det inte 15 (5%) 1-10 % 19 (6.3%) % 18 (6%) % 5 (1.7%) % 2 (0.7%) % 5 (1.7%) 10. Jämfört med idag, vilken metod kommer ert företag huvudsakligen att använda för att göra betalningar i framtiden (1-2 år)? Kredit- eller betalkort Kommer ändå inte att använda det 100 (33.1%) Mindre än nu 26 (8.6%) Ingen ändring 138 (45.7%) Mer än nu 38 (12.6%) European Business Test Panel 4/8

5 Autogiro Kommer ändå inte att använda det 88 (29.1%) Mindre än nu 33 (10.9%) Ingen ändring 149 (49.3%) Mer än nu 32 (10.6%) Banköverföring (kreditöverföring) Kommer ändå inte att använda det 2 (0.7%) Mindre än nu 11 (3.6%) Ingen ändring 189 (62.6%) Mer än nu 100 (33.1%) Annat Kommer ändå inte att använda det 40 (13.2%) Mindre än nu 21 (7%) Ingen ändring 41 (13.6%) Mer än nu 4 (1.3%) 11. Vilken metod använder ert företag huvudsakligen för att ta emot betalningar nu(grov uppskattning i procent)? Kredit- eller betalkort Använder det inte 200 (66.2%) 1-10 % 57 (18.9%) % 18 (6%) % 15 (5%) % 10 (3.3%) % 2 (0.7%) Autogiro Använder det inte 166 (55%) 1-10 % 67 (22.2%) % 27 (8.9%) % 15 (5%) % 17 (5.6%) % 10 (3.3%) Banköverföring (kreditöverföring) Använder det inte 6 (2%) 1-10 % 19 (6.3%) % 23 (7.6%) % 24 (7.9%) % 42 (13.9%) % 188 (62.3%) Annat Använder det inte 40 (13.2%) 1-10 % 42 (13.9%) % 19 (6.3%) % 9 (3%) % 9 (3%) % 6 (2%) European Business Test Panel 5/8

6 12. Jämfört med idag, vilken metod kommer ert företag att huvudsakligen använda för att ta emot betalningar i framtiden (1-2 år)? Kredit- eller betalkort Fortfarande inte alls 143 (47.4%) Mindre än nu 19 (6.3%) Ingen ändring 91 (30.1%) Mer än nu 49 (16.2%) Autogiro Fortfarande inte alls 120 (39.7%) Mindre än nu 34 (11.3%) Ingen ändring 109 (36.1%) Mer än nu 39 (12.9%) Banköverföring (kreditöverföring) Fortfarande inte alls 7 (2.3%) Mindre än nu 15 (5%) Ingen ändring 178 (58.9%) Mer än nu 102 (33.8%) Annat Fortfarande inte alls 30 (9.9%) Mindre än nu 44 (14.6%) Ingen ändring 41 (13.6%) Mer än nu 7 (2.3%) 13. Hur får ert företag sina kontobesked? Elektroniskt 187 (61.9%) På papper 115 (38.1%) 14. E-fakturering är presentation av en elektronisk faktura. Fakturor skickas direkt till betalarens internetbank. Om betaiaren accepterar, skapar e-fakturan automatiskt en betalningsinstruktion med all information om betalaren och betalningsmottagaren. Använder ert företag e-fakturor från: er bank 34 (11.3%) någon annan 35 (11.6%) Använder det inte 233 (77.2%) 15. Tror ni att ni kommer att använda e-fakturering i framtiden? Ja 154 (66.1%) Nej 79 (33.9%) European Business Test Panel 6/8

7 16. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att ert företag inte använder e-fakturering. E-fakturering är inte en särskilt välkänd tjänst 75 (32.2%) Vårt företag producerar bara ett litet antal fakturor 47 (20.2%) E-fakturering är inte möjligt för vårt företag. 47 (20.2%) E-fakturering fungerar inte över landsgränser 12 (5.2%) Vet inte 23 (9.9%) Annat 29 (12.4%) DEL II - PRISSÄTTNING AV BETALTJÄNSTER 17. Vilken prissättning föredrar ert företag för sina betalningar? Fortsätter med indirekt prissättning 23 (7.6%) Prissättning baserat på antalet enskilda transaktioner 127 (42.1%) Paketpriser 108 (35.8%) Vet inte 37 (12.3%) Annat 7 (2.3%) 18. Ett sätt att uppmuntra kunderna att använda billigare och/eller effektivare betalinstrument är att införa en extra avgift på vissa betalinstrument. Tror ni att bankerna kommer att spela en större roll när det gäller att främja effektiva betalinstrument, t.ex. genom att ta ut extra avgifter? Ja 116 (38.4%) Nej 135 (44.7%) Vet inte 51 (16.9%) 19. Om kostnaden för de olika betalinstrumenten skulle skilja sig åt, skulle ert företag överväga att ta olika avgifter från olika kunder beroende på vilket instrument de väljer för betalningen? Ja 117 (38.7%) Nej 147 (48.7%) Vet inte 38 (12.6%) DEL III - SEPA 20. Hur stor betydelse skulle effekten av enklare gränsöverskridande betalningar ha för ert företag, t.ex. vad gäller mer försäljning i och inköp från andra länder. Viktigt 43 (18.1%) Ganska viktigt 74 (31.2%) Ganska oviktigt 65 (27.4%) Oviktigt 50 (21.1%) Vet inte 5 (2.1%) European Business Test Panel 7/8

8 21. Hur viktigt skulle det vara för ert företag med enklare gränsöverskridande betalningar där följande betalmetoder tillämpas (1 = inte viktigt, 5 = mycket viktigt)? Standardiserade överföringar för euroområdet 1 21 (8.9%) 2 17 (7.2%) 3 38 (16%) 4 53 (22.4%) (45.6%) Standardiserade expressöverföringar i euroområdet 1 45 (19%) 2 41 (17.3%) 3 51 (21.5%) 4 47 (19.8%) 5 53 (22.4%) Standardiserat autogiro för euroområdet 1 79 (33.3%) 2 52 (21.9%) 3 40 (16.9%) 4 28 (11.8%) 5 38 (16%) Ett standardiserat betalkort för euroområdet 1 64 (27%) 2 41 (17.3%) 3 49 (20.7%) 4 41 (17.3%) 5 42 (17.7%) Gemensamma e-betalstandarder för EU (dvs. gemensamma standarder för betalterminaler) 1 41 (17.3%) 2 29 (12.2%) 3 43 (18.1%) 4 46 (19.4%) 5 78 (32.9%) 22. Tror ni SEPA kommer att bidra till lägre hanteringskostnader för betalningar? Ja 136 (57.4%) Nej, hanteringskostnaden kommer att vara densamma 54 (22.8%) Nej, hanteringskostnaden kommer att öka 21 (8.9%) Vet inte 26 (11%) 23. Vad skulle få er att överväga att byta bank? Om en annan bank skulle erbjuda bättre priser 54 (22.8%) Om annan bank skulle erbjuda bättre tjänster till samma pris 149 (62.9%) Annat 34 (14.3%) European Business Test Panel 8/8

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL

BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL 2002/2003 REGLER FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRVALTNING AV SOKRATESSTÖD Regler, innehållsförteckning Avsnitt I: Allmänna principer för stödets användning sida I.1. Allmänna

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Vanliga frågor och svar om ADR

Vanliga frågor och svar om ADR Vanliga frågor och svar om ADR Allmänt 1. F) Vad är ADR och varför ska jag delta? S) ADR står för Automatic Delivery Rewards och är ett program där en distributör eller kund kan få månatlig produktförsändelser

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Företagsekonomi och turism 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Iida Kolehmainen Lärdomsprovets titel SEPA för företag

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel Annika Mänty SEPA - ur en konsuments synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Annika Mänty SEPA

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer