Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år"

Transkript

1 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare år år år år år Australien Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) Japan Kanada Korea Luxemburg Mexiko Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) Portugal Schweiz Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) Turkiet x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) Tyskland Ungern x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) USA Österrike Medel OECD

2 Bilaga A Tabeller 197 Högskole, längre samt forskar år år år år år Australien Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Japan Kanada Korea Luxemburg Mexiko Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Schweiz Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA Österrike Medel OECD Uppgifterna avser år Källa: oecd, Education at a Glance 2002, tabell A2.3.

3 198 Bilaga A Tabeller Tabell 5.2 Beräknad nybörjarfrekvens till högre 2000 Summan av nettonybörjarfrekvensen för varje enskilt åldersår Högskole, kortare Högskole, längre samt forskar Australien m 59 Belgien (Fl.) Danmark Finland a 71 Frankrike Grekland m m Irland Island Italien Japan Kanada m m Korea Luxemburg m m Mexiko 1 26 Nederländerna 1 51 Norge 7 59 Nya Zeeland Polen Portugal m m Schweiz Slovakien Spanien Storbritannien Sverige 7 67 Tjeckien* 9 25 Turkiet* 9 21 Tyskland Ungern* 2 65 USA Österrike m 33 Medel OECD Beräknad som bruttonybörjarfrekvens. 2. Beräknad som bruttonybörjarfrekvens för kortare högskole. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd, Education at a Glance 2002, tabell C2.1.

4 Bilaga A Tabeller 199 Tabell 5.3 Andel högskolestuderande som inte är medborgare i det land de studerar 2000 Studerande som är utländska medborgare i procent av alla studenter (medborgare och icke-medborgare) Australien 12,5 Belgien 10,9 Danmark 6,8 Finland 2,1 Frankrike 6,8 Grekland m Irland 4,6 Island 4,2 Italien 1,4 Japan 1,5 Kanada 3,3 Korea 0,1 Luxemburg m Mexiko 0,1 Nederländerna 2,9 Norge 3,7 Nya Zeeland 4,8 Polen 0,4 Portugal 3,0 Schweiz 16,6 Slovakien 1,2 Spanien 2,2 Storbritannien 11,0 Sverige 6,0 Tjeckien 2,2 Turkiet 1,7 Tyskland 9,1 Ungern 3,2 USA 3,6 Österrike 11,6 Medel OECD 1 4,9 1. Ländermedelvärdet exkluderar Luxemburg. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd, Education at a Glance 2002, tabell C3.1. Tolkning: 2,2 procent av alla högskolestuderande i Tjeckien är från ett annat land (inom eller utanför oecd).

5 200 Bilaga A Tabeller Tabell 6.1 Andel privatägda företag som tillhandahöll personal av samtliga företag efter form av 1999 Andel i procent Lärande i arbetssituationen Arbetsrotation Studie/ kvalitetscirklar Självstudier Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike

6 Bilaga A Tabeller 201 Workshops, konferenser o.dyl. Kurser Totalt Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Källa: Publicerade resultat i Eurostat:s databas New Cronos, september 2002

7 202 Bilaga A Tabeller Tabell 6.2 Andel kurstimmar i förhållande till totala antalet kurstimmar efter kursämne 1999 Andel i procent Belgien Danmark Tyskland Grekland Spanien Språk Försäljning/marknadsföring Redovisning/ekonomi Ledning/administration Kontorsarbete Personlig utveckling/arbetsliv Datakunskap Teknik och tillverkning Miljöskydd/arbetarskydd Tjänster Övriga kursämnen Frankrike Irland Italien Luxemburg Nederländerna Språk Försäljning/marknadsföring Redovisning/ekonomi Ledning/administration Kontorsarbete Personlig utveckling/arbetsliv Datakunskap Teknik och tillverkning Miljöskydd/arbetarskydd Tjänster Övriga kursämnen

8 Bilaga A Tabeller 203 Österrike Portugal Finland Sverige Storbritannien Språk Försäljning/marknadsföring Redovisning/ekonomi Ledning/administration Kontorsarbete Personlig utveckling/arbetsliv Datakunskap Teknik och tillverkning Miljöskydd/arbetarskydd Tjänster Övriga kursämnen Norge Bulgarien Tjeckien Estland Ungern Språk Försäljning/marknadsföring Redovisning/ekonomi Ledning/administration Kontorsarbete Personlig utveckling/arbetsliv Datakunskap Teknik och tillverkning Miljöskydd/arbetarskydd Tjänster Övriga kursämnen Litauen Lettland Polen Rumänien Slovenien Språk Försäljning/marknadsföring Redovisning/ekonomi Ledning/administration Kontorsarbete Personlig utveckling/arbetsliv Datakunskap Teknik och tillverkning Miljöskydd/arbetarskydd Tjänster Övriga kursämnen Källa: Publicerade resultat i Eurostat:s databas New Cronos, september 2002

9 204 Bilaga A Tabeller Tabell 6.3 Andel privatägda företag som tillhandahöll personal efter näringsgren 1999 Andel i procent Tillverkning Parti- och detaljhandel, reparation Finansiell verksamhet Fastighets- och företagstjänster Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike

10 Bilaga A Tabeller 205 Samhälleliga och personliga tjänster Övriga näringsgrenar Samtliga Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Källa: Publicerade resultat i Eurostat:s databas New Cronos, september 2002

11 206 Bilaga A Tabeller Tabell 6.4 Andel privatägda företag som tillhandahöll personal efter antal anställda 1999 Andel i procent Antal anställda Totalt Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Källa: Publicerade resultat i Eurostat:s databas New Cronos, september 2002

12 Bilaga A Tabeller 207 Tabell 6.5 Andel kursdeltagare av anställda i företag som tillhandahöll personal efter storlek på företaget 1999 Andel i procent Antal anställda Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Källa: Publicerade resultat i Eurostat:s databas New Cronos, september 2002

13 208 Bilaga A Tabeller Tabell 8.1 Deltagande i efter ålder 1999 Andel av befolkningen i åldrarna år som deltar i (offentliga och privata skolor), efter snivå Ålder vid avgång från gymnasienivå 15 år 16 år 17 år Grundskola år 7-9 och gymnasieskola Grundskola år 7-9 och gymnasieskola Eftergymnasial, ej högskolenivå Högskolenivå Grundskola år 7-9 och gymnasieskola Eftergymnasial, ej högskolenivå Högskolenivå Australien* n n Belgien* n n 95 n 1 Danmark n n 82 n n Finland x n 96 x n Frankrike n n 89 n 2 Grekland a a 65 a a Irland* n n Island a a 77 a a Italien n a 73 n a Japan* a a 94 a n Kanada n n Korea a n 93 a 3 Luxemburg a a 81 a a Mexiko a a 32 a 3 Nederländerna* a a 91 n 4 Norge n n 93 n n Nya Zeeland n n Polen a a 89 a x Portugal a a 80 a 4 Schweiz n n 84 n n Slovakien m m m m m m m m Spanien a 75 4 n Storbritannien* x n 71 x 2 Sverige a n 97 a n Tjeckien a n 83 5 n Turkiet a n 22 a 3 Tyskland n n 92 n 1 Ungern n a 87 1 a USA n n 81 n 1 Österrike n a n Medel OECD n n

14 Bilaga A Tabeller 209 Ålder vid avgång från gymnasienivå 18 år 19 år 20 år Grundskola år 7-9 och gymnasieskola Eftergymnasial, ej högskolenivå Högskolenivå Grundskola år 7-9 och gymnasieskola Eftergymnasial, ej högskolenivå Högskolenivå Grundskola år 7-9 och gymnasieskola Eftergymnasial, ej högskolenivå Högskolenivå Australien* Belgien* Danmark n n 55 n 3 30 n 10 Finland x 1 27 x x 31 Frankrike n n n 42 Grekland n 5 57 Irland* n 7 35 Island a n 63 a 1 36 n 11 Italien n n 28 Japan* 18 m m m m m m m m m Kanada Korea a 44 2 a 59 n a 53 Luxemburg n m 42 n m 24 1 m Mexiko a a 13 4 a 13 Nederländerna* n n Norge n n 42 n Nya Zeeland Polen n Portugal a a a 29 Schweiz Slovakien m m m m m m m m m m Spanien Storbritannien* x x x 34 Sverige n n Tjeckien Turkiet 17 8 a 10 6 a 15 a a 15 Tyskland n Ungern USA Österrike Medel OECD * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2001, för kommentarer. Källa: oecd, Education at a Glance 2001, tabell C1.3

15 210 Bilaga A Tabeller Tabell 8.2 Andel i efter ålder 2000 Elever i offentliga och privata skolor. Andel uttryckt som procent av befolkningen inom respektive ålder Ålder då man slutar den obligatoriska skolan Antal år under vilka över 90% av befolkningen deltar i Åldersintervall under vilket över 90% av befolkningen deltar i Australien Belgien* Danmark Finland Frankrike* Grekland 14, Irland Island* Italien* Japan Kanada Korea Luxemburg Mexiko Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Schweiz Slovakien 15 m m Spanien* Storbritannien* Sverige* Tjeckien Turkiet* Tyskland Ungern USA Österrike Medel OECD 16 12

16 Bilaga A Tabeller 211 Elever i åldrarna: 4 år och under år år år år 40 år och över Australien ,9 7,1 Belgien* ,4 1,4 Danmark ,6 0,9 Finland ,7 1,8 Frankrike* ,7 x(8) Grekland ,1 n Irland ,4 x(8) Island* ,5 1,8 Italien* ,3 0,1 Japan m m m m Kanada ,6 1,2 Korea ,4 0,3 Luxemburg ,4 n Mexiko ,8 0,7 Nederländerna ,0 0,6 Norge ,1 1,3 Nya Zeeland ,0 3,1 Polen ,0 m Portugal ,0 0,5 Schweiz ,3 0,1 Slovakien m m m m m m Spanien* ,7 0,4 Storbritannien* ,2 5,4 Sverige* ,0 3,4 Tjeckien ,1 n Turkiet* n ,2 n Tyskland ,8 0,2 Ungern ,2 0,1 USA ,4 1,5 Österrike ,1 x(8) Medel OECD ,9 1,3 1. Uttryckt som procent av befolkningen 3 4 år. Anmärkning: Om t.ex. åldern då obligatorisk skolgång slutar år 18 innebär det att alla elever under 18 år är förpliktade att gå i skolan. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd, Education at a Glance 2002, tabell C1.2

17 212 Bilaga A Tabeller Tabell 8.3 Förväntat antal år i 2000 Förväntat antal år i, under gällande förhållanden, exklusive för barn under 5 år Heltid Deltid Hel- och deltidsstudier Totalt Totalt Totalt Män Kvinnor Australien* 14,6 6,2 20,7 20,1 20,1 Belgien* 16,2 2,6 18,7 19,2 18,3 Danmark 17,8 n 17,8 18,3 17,4 Finland* 18,7 n 18,7 19,4 18,1 Frankrike 16,5 n 16,5 16,7 16,3 Grekland 15,9 0,2 16,1 16,3 15,9 Irland* 15,3 0,6 15,9 16,4 15,5 Island 16,0 1,9 18,0 18,6 17,3 Italien* 15,8 n 15,8 15,9 15,6 Japan m m m m m Kanada 15,5 0,9 16,5 16,8 16,2 Korea 16,0 n 16,0 15,5 16,9 Luxemburg m m m m m Mexiko 12,6 n 12,6 12,6 12,7 Nederländerna 16,5 0,7 17,2 17,0 17,4 Norge 16,6 1,3 17,9 18,6 17,3 Nya Zeeland 15,4 2,0 17,3 18,1 16,6 Polen 14,4 1,9 16,3 16,8 15,9 Portugal 13,9 3,1 17,0 17,4 16,7 Schweiz 16,0 0,4 16,4 16,0 16,7 Slovakien m m m m m Spanien* 16,8 0,6 17,5 17,9 17,1 Storbritannien 14,6 4,3 18,9 19,8 17,9 Sverige 16,1 4,1 20,2 22,0 18,6 Tjeckien 15,4 0,2 15,6 15,6 15,5 Turkiet* 10,1 n 10,1 8,8 11,6 Tyskland* 17,1 0,1 17,2 17,0 17,3 Ungern* 14,9 1,5 16,4 16,6 16,2 USA 15,0 1,7 16,7 17,1 16,2 Österrike* 15,7 0,2 15,9 15,9 15,9 Medel OECD 15,5 1,2 16,8 17,1 16,6

18 Bilaga A Tabeller 213 Grundskola år 1 9 Hel- och deltidsstudier Eftergymnasial, Gymnasie- ej högskolenivå skola Högskolenivå Australien* 11,8 4,7 0,6 3,0 Belgien* 9,1 5,4 0,4 2,7 Danmark 9,7 3,5 n 2,6 Finland* 9,1 4,4 0,1 4,1 Frankrike 9,4 3,3 n 2,6 Grekland 9,2 2,8 0,5 2,8 Irland* 10,8 2,3 0,6 2,3 Island 9,9 4,7 0,1 2,3 Italien* 8,2 4,3 0,1 2,3 Japan 9,2 3,0 m m Kanada 8,8 3,1 0,8 2,8 Korea 8,9 2,9 a 3,7 Luxemburg 9,2 3,6 0,1 m Mexiko 9,4 1,4 a 1,0 Nederländerna 10,5 3,3 0,1 2,4 Norge 9,9 3,9 0,1 3,2 Nya Zeeland 10,1 3,8 0,3 3,1 Polen 8,0 4,1 0,3 2,6 Portugal 10,8 3,0 n 2,4 Schweiz 9,6 3,3 0,2 1,7 Slovakien m m 0,1 1,5 Spanien* 11,0 2,2 0,3 3,0 Storbritannien 8,9 7,4 x(5) 2,5 Sverige 9,8 5,4 0,1 3,1 Tjeckien 9,1 3,1 0,3 1,5 Turkiet* 7,5 1,7 a 0,8 Tyskland* 10,1 3,0 0,5 2,0 Ungern* 8,2 3,8 0,6 2,0 USA 9,4 2,6 0,4 3,4 Österrike* 8,2 3,8 0,5 2,4 Medel OECD 9,4 3,6 0,2 2,5 * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd, Education at a Glance 2002, tabell C1.1

19 214 Bilaga A Tabeller Tabell 9.1 Andel av befolkningen, år respektive år, som deltog i arbetskraften efter kön och snivå år Förgymnasial Gymnasial Utbildning på Utbildning på (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) högskolenivå (ISCED 5B) högskolenivå (ISCED 5A/6) Samtliga Australien Kvinnor Män Belgien 1 Kvinnor Män Danmark Kvinnor Män Finland Kvinnor Män Frankrike Kvinnor Män Grekland Kvinnor Män Irland Kvinnor Män Island Kvinnor Män Italien Kvinnor x(4) Män x(4) Japan Kvinnor Män Kanada Kvinnor Män Korea Kvinnor Män Luxemburg Kvinnor Män Mexiko Kvinnor Män Nederländerna 1 Kvinnor Män

20 Bilaga A Tabeller år Förgymnasial Gymnasial Utbildning på Utbildning på (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) högskolenivå (ISCED 5B) högskolenivå (ISCED 5A/6) Samtliga Norge 1 Kvinnor Män Nya Zeeland Kvinnor Män Polen Kvinnor x(4) Män x(4) Portugal Kvinnor Män Schweiz Kvinnor Män Slovakien Kvinnor Män Spanien Kvinnor Män Storbritannien Kvinnor Män Sverige Kvinnor Män Tjeckien Kvinnor x(4) Män x(4) Turkiet Kvinnor x(4) Män x(4) Tyskland Kvinnor Män Ungern Kvinnor x(4) Män x(4) USA Kvinnor Män Österrike 1 Kvinnor Män Medel OECD Kvinnor Män

21 216 Bilaga A Tabeller forts. Tabell 9.1 Andel av befolkningen, år respektive år, som deltog i arbetskraften efter kön och snivå år Utbildning på Förgymnasial Gymnasial högskolenivå (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) (ISCED 5B/5A/6) Samtliga Australien Kvinnor Män Belgien 1 Kvinnor Män Danmark Kvinnor Män Finland Kvinnor Män Frankrike Kvinnor Män Grekland Kvinnor Män Irland Kvinnor Män Island Kvinnor Män Italien Kvinnor Män Japan Kvinnor Män Kanada Kvinnor Män Korea Kvinnor Män Luxemburg Kvinnor Män Mexiko Kvinnor Män Nederländerna 1 Kvinnor Män

22 Bilaga A Tabeller år Utbildning på Förgymnasial Gymnasial högskolenivå (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) (ISCED 5B/5A/6) Samtliga Norge 1 Kvinnor Män Nya Zeeland Kvinnor Män Polen Kvinnor Män Portugal Kvinnor Män Schweiz Kvinnor Män Slovakien Kvinnor Män Spanien Kvinnor Män Storbritannien Kvinnor Män Sverige Kvinnor Män Tjeckien Kvinnor Män Turkiet Kvinnor Män Tyskland Kvinnor Män Ungern Kvinnor Män USA Kvinnor Män Österrike 1 Kvinnor Män Medel OECD Kvinnor Män Uppgifterna avser år Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell A11.1

23 218 Bilaga A Tabeller Tabell 9.2 Andel av befolkningen, år respektive år, som var arbetslösa efter kön och snivå år Förgymnasial Gymnasial Utbildning på Utbildning på (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) högskolenivå (ISCED 5B) högskolenivå (ISCED 5A/6) Samtliga Australien Kvinnor 7,0 5,2 3,9 2,6 5,1 Män 8,1 4,5 4,5 2,5 5,2 Belgien 1 Kvinnor 13,5 7,0 3,0 3,3 7,4 Män 7,7 3,9 2,2 2,4 4,8 Danmark Kvinnor 6,2 4,0 3,1 3,1 4,1 Män 4,0 2,7 3,3 3,5 3,1 Finland Kvinnor 12,7 9,2 5,9 3,6 8,1 Män 10,5 7,9 4,7 3,0 7,2 Frankrike Kvinnor 14,4 9,3 5,0 5,6 9,8 Män 9,7 5,1 4,3 4,1 6,2 Grekland Kvinnor 12,3 15,1 8,3 9,6 12,5 Män 4,9 6,2 4,9 4,5 5,3 Irland Kvinnor 5,1 2,8 2,3 1,0 2,9 Män 5,5 2,3 1,9 1,1 3,3 Island Kvinnor 2,4 2,8 2,4 0,2 2,1 Män 2,3 1,2 0,8 1,0 1,5 Italien Kvinnor 14,0 9,3 x(4) 7,2 10,7 Män 6,9 4,9 x(4) 3,8 5,8 Japan Kvinnor 4,3 4,7 3,8 3,1 4,2 Män 6,9 4,8 3,2 2,8 4,4 Kanada Kvinnor 10,2 6,2 4,5 4,4 5,8 Män 10,2 6,2 4,8 4,4 6,2 Korea Kvinnor 1,8 2,7 3,3 2,0 2,3 Män 4,3 3,7 5,0 3,2 3,8 Luxemburg Kvinnor 2,3 1,5 0,4 2,6 1,9 Män 1,5 0,7 0,9 1,1 1,1 Mexiko Kvinnor 1,4 1,6 1,8 2,2 1,6 Män 1,4 1,9 2,1 2,2 1,6 Nederländerna 1 Kvinnor 5,0 3,1 2,6 2,1 3,4 Män 3,0 1,6 1,5 1,8 2,0

24 Bilaga A Tabeller år Förgymnasial Gymnasial Utbildning på Utbildning på (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) högskolenivå (ISCED 5B) högskolenivå (ISCED 5A/6) Samtliga Norge 1 Kvinnor 2,2 2,2 3,7 1,6 2,0 Män 2,3 3,0 1,9 2,0 2,6 Nya Zeeland Kvinnor 5,9 3,6 2,9 3,2 3,9 Män 7,4 3,0 4,4 2,8 4,0 Polen Kvinnor 23,7 18,3 x(4) 5,9 17,0 Män 21,7 14,0 x(4) 4,0 13,9 Portugal Kvinnor 4,6 3,3 2,9 3,3 4,3 Män 2,7 3,1 2,6 2,0 2,7 Schweiz Kvinnor m 2,9 m m 3,1 Män m 1,1 m m 1,1 Slovakien Kvinnor 34,6 14,8 11,0 3,4 15,7 Män 44,3 14,8 5,3 4,5 15,7 Spanien Kvinnor 16,1 12,8 13,0 8,8 13,3 Män 7,3 5,4 4,1 4,7 6,2 Storbritannien Kvinnor 5,7 3,7 1,7 1,9 3,4 Män 9,4 4,1 2,7 2,0 4,1 Sverige Kvinnor 6,4 4,2 2,5 2,2 3,8 Män 5,6 5,0 3,4 2,6 4,5 Tjeckien Kvinnor 19,1 8,0 x(4) 2,2 8,9 Män 19,3 4,7 x(4) 1,9 5,4 Turkiet Kvinnor 6,9 13,5 x(4) 6,1 7,7 Män 9,2 8,0 x(4) 5,6 8,6 Tyskland Kvinnor 11,5 8,4 5,8 4,4 8,1 Män 15,6 8,1 4,4 3,4 7,7 Ungern Kvinnor 7,6 4,2 x(4) 1,3 4,3 Män 12,5 4,8 x(4) 1,1 5,5 USA Kvinnor 8,9 3,4 2,3 2,0 3,3 Män 7,5 4,2 2,5 1,9 3,7 Österrike 1 Kvinnor 5,9 3,2 1,3 2,5 3,6 Män 6,9 2,8 1,1 1,8 3,2 Medel OECD Kvinnor 9,4 6,4 4,0 3,5 6,1 Män 8,9 4,8 3,3 2,8 5,0

25 220 Bilaga A Tabeller forts. Tabell 9.2 Andel av befolkningen, år respektive år, som var arbetslösa efter kön och snivå år Utbildning på Förgymnasial Gymnasial högskolenivå (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) (ISCED 5B/5A/6) Samtliga Australien Kvinnor 8,4 5,0 3,5 5,7 Män 8,6 4,6 2,8 5,3 Belgien 1 Kvinnor 14,8 7,6 2,7 7,6 Män 8,1 3,2 2,2 4,5 Danmark Kvinnor 7,2 3,9 3,9 4,3 Män 4,0 2,3 3,2 2,8 Finland Kvinnor 15,0 9,8 5,3 8,2 Män 11,9 7,1 2,8 6,5 Frankrike Kvinnor 18,1 9,5 5,5 10,6 Män 10,7 4,7 3,5 6,1 Grekland Kvinnor 16,7 14,9 7,1 13,2 Män 4,7 5,1 4,2 4,7 Irland Kvinnor 6,1 2,7 1,9 3,1 Män 6,3 2,0 1,6 3,4 Island Kvinnor 2,3 2,0 0,9 1,8 Män 1,7 1,4 0,6 1,3 Italien Kvinnor 16,8 8,9 6,1 11,1 Män 7,1 3,8 3,9 5,4 Japan Kvinnor 4,2 4,2 3,8 4,0 Män 7,5 3,6 2,0 3,1 Kanada Kvinnor 12,3 6,7 4,8 6,2 Män 10,8 6,3 4,8 6,3 Korea Kvinnor 2,5 2,4 1,9 2,3 Män 4,9 3,5 2,7 3,4 Luxemburg Kvinnor 2,1 2,0 1,6 2,0 Män 1,0 0,6 1,2 0,9 Mexiko Kvinnor 1,3 1,7 1,7 1,5 Män 1,3 1,2 2,0 1,5 Nederländerna 1 Kvinnor 5,7 3,1 1,7 3,4 Män 3,0 1,4 1,6 1,9

26 Bilaga A Tabeller år Utbildning på Förgymnasial Gymnasial högskolenivå (ISCED 0/1/2) (ISCED3/4) (ISCED 5B/5A/6) Samtliga Norge 1 Kvinnor 4,0 2,4 1,8 2,3 Män 2,3 3,1 1,8 2,7 Nya Zeeland Kvinnor 7,5 3,8 3,6 4,4 Män 8,1 3,2 3,4 4,1 Polen Kvinnor 31,9 19,3 3,4 18,1 Män 26,3 13,5 1,8 13,7 Portugal Kvinnor 5,0 2,8 1,9 4,2 Män 2,4 3,0 1,4 2,4 Schweiz Kvinnor m 3,4 m 3,4 Män m m m m Slovakien Kvinnor 39,5 14,8 3,4 15,8 Män 55,1 14,8 3,9 16,1 Spanien Kvinnor 18,1 12,7 8,6 13,5 Män 7,6 4,6 3,4 5,8 Storbritannien Kvinnor 8,2 4,3 2,0 4,0 Män 11,9 3,9 2,2 4,2 Sverige Kvinnor 7,0 4,3 2,7 3,9 Män 6,3 4,7 2,9 4,3 Tjeckien Kvinnor 24,0 8,9 2,4 9,7 Män 23,4 4,5 1,8 5,3 Turkiet Kvinnor 7,7 11,2 3,2 7,3 Män 9,3 5,5 3,4 7,9 Tyskland Kvinnor 11,2 7,4 4,4 7,2 Män 14,2 7,0 2,6 6,5 Ungern Kvinnor 9,9 4,1 1,2 4,5 Män 15,1 4,6 0,7 5,6 USA Kvinnor 8,9 3,7 2,3 3,6 Män 7,4 4,4 1,8 3,7 Österrike 1 Kvinnor 6,2 2,8 1,8 3,3 Män 6,2 2,3 1,2 2,6 Medel OECD Kvinnor 11,1 6,3 3,3 6,3 Män 9,9 4,5 2,4 4,9 1. Uppgifterna avser år Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell A11.1

27 222 Bilaga A Tabeller Tabell 9.3 Förväntat antal år i respektive ej i efter kön och arbetssituation Personer i åldrarna år Förväntat antal år i Ej sysselsatt Sysselsatt 1 Summa i Australien Kvinnor 2,9 3,5 6,4 Män 3,0 3,6 6,6 Båda könen 3,0 3,5 6,5 Belgien Kvinnor 6,4 0,8 7,2 Män 5,9 1,3 7,3 Båda könen 6,2 1,1 7,2 Danmark Kvinnor 4,0 4,5 8,4 Män 3,4 4,7 8,1 Båda könen 3,7 4,6 8,3 Finland Kvinnor 6,3 2,8 9,1 Män 5,8 2,3 8,1 Båda könen 6,1 2,6 8,6 Frankrike Kvinnor 7,0 1,2 8,1 Män 6,6 1,3 7,8 Båda könen 6,8 1,2 8,0 Grekland Kvinnor 6,1 0,2 6,3 Män 6,0 0,3 6,2 Båda könen 6,0 0,3 6,3 Irland Kvinnor 5,2 0,9 6,0 Män 4,5 0,7 5,2 Båda könen 4,8 0,8 5,6 Italien Kvinnor 6,1 0,4 6,5 Män 5,6 0,4 6,0 Båda könen 5,8 0,4 6,2 Japan 2 Kvinnor 5,0 0,9 5,9 Män 5,6 1,0 6,6 Båda könen 5,3 1,0 6,3 Kanada Kvinnor 4,0 3,0 7,0 Män 4,0 2,5 6,5 Båda könen 4,0 2,8 6,8 Nederländerna 3 Kvinnor 2,7 3,0 5,7 Män 2,7 3,1 5,8 Båda könen 2,7 3,0 5,7

28 Bilaga A Tabeller 223 Norge 3 Kvinnor 4,6 2,8 7,3 Män 4,1 2,0 6,1 Båda könen 4,3 2,4 6,7 Polen Kvinnor 6,5 1,0 7,5 Män 6,2 1,1 7,2 Båda könen 6,4 1,0 7,4 Portugal Kvinnor 5,2 0,8 6,0 Män 4,5 0,8 5,3 Båda könen 4,8 0,8 5,6 Schweiz Kvinnor 3,2 3,4 6,6 Män 3,0 4,3 7,3 Båda könen 3,1 3,9 7,0 Spanien Kvinnor 5,7 1,0 6,7 Män 4,8 0,9 5,7 Båda könen 5,2 0,9 6,2 Storbritannien Kvinnor 2,7 2,9 5,6 Män 2,6 2,6 5,2 Båda könen 2,7 2,7 5,4 Sverige Kvinnor 5,2 2,1 7,3 Män 4,9 1,7 6,6 Båda könen 5,0 1,9 6,9 Tjeckien Kvinnor 4,4 0,7 5,1 Män 3,7 1,2 5,0 Båda könen 4,1 1,0 5,1 Turkiet Kvinnor 2,3 0,2 2,4 Män 3,1 0,3 3,4 Båda könen 2,7 0,2 2,9 Tyskland Kvinnor 4,6 2,3 6,9 Män 4,4 2,5 6,9 Båda könen 4,5 2,4 6,9 Ungern Kvinnor 5,6 0,6 6,2 Män 5,4 0,6 5,9 Båda könen 5,5 0,6 6,1 USA 3 Kvinnor 3,7 2,9 6,6 Män 3,8 2,6 6,4 Båda könen 3,7 2,8 6,5 Österrike Kvinnor 4,3 1,1 5,4 Män 3,6 1,8 5,4 Båda könen 3,9 1,5 5,4 Medel OECD Kvinnor 4,6 1,8 6,4 Män 4,3 1,9 6,2 Båda könen 4,5 1,8 6,3

29 224 Bilaga A Tabeller forts. Tabell 9.3 Förväntat antal år i respektive ej i efter kön och arbetssituation Personer i åldrarna år Förväntat antal år ej i Sysselsatt Arbetslös Ej i arbetskraften Summa i Australien Kvinnor 6,1 0,7 1,8 8,6 Män 6,9 0,9 0,5 8,4 Båda könen 6,5 0,8 1,2 8,5 Belgien Kvinnor 5,6 0,8 1,4 7,8 Män 6,4 0,8 0,5 7,7 Båda könen 6,0 0,8 0,9 7,8 Danmark Kvinnor 5,3 0,3 0,9 6,6 Män 6,2 0,3 0,3 6,9 Båda könen 5,8 0,3 0,6 6,7 Finland Kvinnor 3,9 0,7 1,2 5,9 Män 5,0 0,7 1,1 6,9 Båda könen 4,5 0,7 1,2 6,4 Frankrike Kvinnor 4,6 1,0 1,2 6,9 Män 5,9 0,9 0,3 7,2 Båda könen 5,3 1,0 0,8 7,0 Grekland Kvinnor 4,8 1,8 2,1 8,7 Män 6,9 1,3 0,6 8,8 Båda könen 5,8 1,6 1,3 8,7 Irland Kvinnor 7,2 0,3 1,4 9,0 Män 8,8 0,5 0,5 9,8 Båda könen 8,0 0,4 0,9 9,4 Italien Kvinnor 4,6 1,4 2,5 8,5 Män 6,4 1,3 1,3 9,0 Båda könen 5,5 1,4 1,9 8,8 Japan 2 Kvinnor 3,0 0,4 0,7 4,1 Män 2,8 0,4 0,3 3,4 Båda könen 2,9 0,4 0,5 3,7 Kanada Kvinnor 6,0 0,5 1,4 8,0 Män 6,8 1,0 0,7 8,5 Båda könen 6,4 0,8 1,0 8,2 Nederländerna 3 Kvinnor 7,6 0,3 1,4 9,3 Män 8,5 0,3 0,5 9,2 Båda könen 8,0 0,3 0,9 9,3

30 Bilaga A Tabeller 225 Norge 3 Kvinnor 6,4 0,3 1,0 7,7 Män 7,9 0,5 0,5 8,9 Båda könen 7,2 0,4 0,7 8,3 Polen Kvinnor 3,8 1,9 1,8 7,5 Män 5,2 2,0 0,6 7,8 Båda könen 4,5 1,9 1,2 7,6 Portugal Kvinnor 7,0 0,8 1,3 9,0 Män 8,7 0,4 0,6 9,7 Båda könen 7,8 0,6 0,9 9,4 Schweiz Kvinnor 6,7 0,3 1,4 8,4 Män 6,7 0,2 0,8 7,7 Båda könen 6,7 0,3 1,1 8,0 Spanien Kvinnor 5,3 1,3 1,6 8,3 Män 7,7 1,0 0,6 9,3 Båda könen 6,5 1,2 1,1 8,8 Storbritannien Kvinnor 6,7 0,5 2,2 9,4 Män 8,3 0,9 0,7 9,8 Båda könen 7,5 0,7 1,4 9,6 Sverige Kvinnor 6,5 0,5 0,7 7,7 Män 7,3 0,6 0,5 8,4 Båda könen 6,9 0,5 0,6 8,1 Tjeckien Kvinnor 6,0 1,1 2,8 9,9 Män 8,6 1,1 0,3 10,0 Båda könen 7,3 1,1 1,6 9,9 Turkiet Kvinnor 3,4 0,6 8,6 12,6 Män 8,2 1,5 1,9 11,6 Båda könen 5,9 1,1 5,0 12,1 Tyskland Kvinnor 5,7 0,5 1,9 8,1 Män 6,6 0,8 0,8 8,1 Båda könen 6,1 0,6 1,3 8,1 Ungern Kvinnor 5,1 0,5 3,2 8,8 Män 7,0 0,9 1,2 9,1 Båda könen 6,0 0,7 2,2 8,9 USA 3 Kvinnor 6,1 0,4 1,9 8,4 Män 7,3 0,5 0,8 8,6 Båda könen 6,7 0,5 1,4 8,5 Österrike Kvinnor 7,6 0,4 1,6 9,6 Män 7,9 0,5 1,3 9,6 Båda könen 7,7 0,4 1,4 9,6 Medel OECD Kvinnor 5,8 0,7 2,1 8,6 Män 7,2 0,8 0,7 8,8 Båda könen 6,5 0,8 1,4 8,7 1. Inklusive arbetsplatsförlagd. 2. Uppgifterna avser åldersgruppen år. 3. Uppgifterna avser år Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell A12.1

31 226 Bilaga A Tabeller TABELL 9.4 Medelinkomst för personer med förgymnasial respektive på högskolenivå i procent av inkomsten för personer med gymnasial (ISCED 3 4) efter snivå, ålder och kön Förgymnasial Utbildning på högskolenivå år år år år Australien Kvinnor Män Båda könen Belgien Kvinnor Män Båda könen Danmark Kvinnor Män Båda könen Finland Kvinnor Män Båda könen Frankrike Kvinnor Män Båda könen Irland Kvinnor Män Båda könen Italien Kvinnor Män Båda könen Kanada Kvinnor Män Båda könen Korea Kvinnor Män Båda könen Nederländerna Kvinnor Män Båda könen

32 Bilaga A Tabeller 227 Förgymnasial Utbildning på högskolenivå år år år år Norge Kvinnor Män Båda könen Nya Zeeland Kvinnor Män Båda könen Portugal Kvinnor Män Båda könen Schweiz Kvinnor Män Båda könen Spanien Kvinnor Män Båda könen Storbritannien Kvinnor Män Båda könen Sverige Kvinnor Män Båda könen Tjeckien Kvinnor Män Båda könen Tyskland Kvinnor Män Båda könen Ungern Kvinnor Män Båda könen USA Kvinnor Män Båda könen Källa: oecd, Opublicerat material

33 228 Bilaga A Tabeller Tabell 9.5 Genomsnittlig arbetsinkomst för kvinnor i procent av genomsnittlig arbetsinkomst för män efter snivå och ålder Personer utan arbetsinkomst ingår ej i jämförelsen Förgymnasial Gymnasial år år år år Australien Belgien Danmark Finland Frankrike Irland Italien Kanada Korea Nederländerna Norge Nya Zeeland Portugal Schweiz Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern USA

34 Bilaga A Tabeller 229 Utbildnings på högskolenivå Samtliga år år år år Australien Belgien Danmark Finland Frankrike Irland Italien Kanada Korea Nederländerna Norge Nya Zeeland Portugal Schweiz Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern USA Källa: oecd, Opublicerat material

35 230 Bilaga A Tabeller Tabell 10.1 Kostnader för sväsendet per studerande 1999 Årliga kostnader för per studerande efter studiernas nivå i US $ per helårsstuderande, köpkraftskorrigerat enligt PPP-metoden Förskola (för barn 3 år eller äldre) Grundskola år 1 6 Grundskola år 7 9 Gymnasieskola Genomsnitt grundskola år 7 9 och gymnasieskola (ISCED 0) (ISCED 1) (ISCED 2) (ISCED 3) (ISCED 2 3) Australien* m Belgien* x(5) x(5) Danmark* Finland* Frankrike* Grekland 1 * X(2) x(5) x(5) Irland Island m m m m m Italien Japan* Kanada* x(5) x(5) x(5) Korea* Luxemburg m m m m m Mexiko Nederländerna 2 * Norge Nya Zeeland m m m m m Polen x(2) Portugal* Schweiz 1 * Slovakien x(3) Spanien x(5) x(5) Storbritannien* x(5) x(5) Sverige Tjeckien* Turkiet 1 m m m m m Tyskland* Ungern 1 * USA 3 * x(5) x(5) Österrike* Medel OECD OECD ~ ~ 5 174

36 Bilaga A Tabeller 231 Eftergymnasial, ej högskolenivå All högskole Högskole med praktisk yrkesspecifik inriktning Högskole med teoretisk/ forskarförberedande inriktning (ISCED 4) (ISCED 5/6) (ISCED 5B) (ISCED 5A/6) Australien* Belgien* x(5) x(7) x(7) Danmark* m x(7) x(7) Finland* x(5) Frankrike* Grekland 1 * Irland x(7) x(7) Island m m m m Italien 1 m Japan* x(4,7) Kanada* x(7) x(7) Korea* a Luxemburg m m m m Mexiko a x(7) x(7) Nederländerna 2 * m Norge 1 x(5) x(7) x(7) Nya Zeeland m m m m Polen 1 x(4) x(7) Portugal* a x(7) x(7) Schweiz 1 * Slovakien x(4) x(9) Spanien x(5) Storbritannien* x(5) x(7) x(7) Sverige x(7) x(7) Tjeckien* Turkiet 1 m x(7) x(7) Tyskland* Ungern 1 * x(7) x(7) USA 3 * x(7) x(7) x(7) Österrike* x(7) x(7) Medel OECD ~ ~ OECD ~ ~ ~ 1. Endast offentliga institutioner. 2. Endast offentliga institutioner och privata institutioner med mer än 50 procent offentligt stöd. 3. Endast offentliga institutioner och privata institutioner med mindre än 50 procent offentligt stöd. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell B1.1

37 232 Bilaga A Tabeller Tabell 10.2 Kostnader för per studerande som andel av BNP per capita 1999 Studerande är omräknat till heltidsstuderande. Förskola (för barn 3 år eller äldre) Grundskola år 1 6 Grundskola år 7 9 Gymnasieskola Genomsnitt grundskola år 7 9 och gymnasieskola (ISCED 0) (ISCED 1) (ISCED 2) (ISCED 3) (ISCED 2 3) Australien* m Belgien* x(5) x(5) 26 Danmark* Finland* Frankrike* Grekland 1 * x(2) 14 x(5) x(5) 18 Irland Island m m m m m Italien Japan* Kanada* 17 x(5) x(5) x(5) 23 Korea* Luxemburg m m m m m Mexiko Nederländerna Norge Nya Zeeland m m m m m Polen x(2) Portugal* Schweiz 1 * Slovakien 17 x(3) Spanien x(5) x(5) 26 Storbritannien* x(5) x(5) 24 Sverige Tjeckien* Turkiet 1 m m m m m Tyskland* Ungern 1 * USA 3 * x(5) x(5) 24 Österrike* Medel OECD

38 Bilaga A Tabeller 233 Eftergymnasial, ej högskolenivå All högskole Högskole med praktisk yrkesspecifik inriktning Högskole med teoretisk/ forskarförberedande inriktning (ISCED 4) (ISCED 5/6) (ISCED 5B) (ISCED 5A/6) Australien* Belgien* x(5) 39 x(7) x(7) Danmark* m 39 x(7) x(7) Finland* x(5) Frankrike* Grekland 1 * Irland x(7) x(7) Island m m m m Italien 1 m Japan* x(4,7) Kanada* x(7) 57 x(7) 58 Korea* a Luxemburg m m m m Mexiko a 57 x(7) x(7) Nederländerna 2 m Norge 1 x(4) 43 x(7) x(7) Nya Zeeland m m m m Polen 1 x(4) 44 x(7) 44 Portugal* a 28 x(7) x(7) Schweiz 1 * Slovakien x(4) 48 x(9) 48 Spanien x(5) Storbritannien* x(5) 41 x(7) x(7) Sverige x(7) x(7) Tjeckien* Turkiet 1 m 73 x(7) x(7) Tyskland* Ungern 1 * x(7) x(7) USA 3 * x(7) 57 x(7) x(7) Österrike* x(7) x(7) Medel OECD Endast offentliga institutioner. 2. Endast offentliga institutioner och privata institutioner med mer än 50 procent offentligt stöd. 3. Endast offentliga institutioner och privata institutioner med mindre än 50 procent offentligt stöd. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell B1.2

39 234 Bilaga A Tabeller Tabell 10.3 Utbildningskostnader i procent av BNP efter finansieringskälla 1995 och 1999 Direkta och indirekta skostnader, offentliga och privata, för alla snivåer Offentlig 1 Privat 2 Totalt Australien* 4,5 1,4 5,8 Belgien* 5,3 0,3 5,5 Danmark 3 * 6,4 0,3 6,7 Finland* 5,7 0,1 5,8 Frankrike* 5,8 0,4 6,2 Grekland 3 * 3,6 0,3 3,9 Irland 4,1 0,4 4,6 Island m m m Italien 4,4 0,4 4,8 Japan* 3,5 1,1 4,7 Kanada* 5,3 1,3 6,6 Korea* 4,1 2,7 6,8 Luxemburg m m m Mexiko 4,4 0,8 5,2 Nederländerna* 4,3 0,4 4,7 Norge 6,5 0,1 6,6 Nya Zeeland 5,9 m m Polen 5,1 m 5,3 Portugal 3 * 5,6 0,1 5,7 Schweiz 5,4 0,5 5,9 Slovakien 3 4,3 0,1 4,4 Spanien 4,4 0,9 5,3 Storbritannien* 4,4 0,7 5,2 Sverige 6,5 0,2 6,7 Tjeckien* 4,2 0,6 4,7 Turkiet 3 * 3,9 0,0 3,9 Tyskland* 4,3 1,2 5,6 Ungern 4,5 0,6 5,2 USA* 4,9 1,6 6,5 Österrike 3 * 6,0 0,3 6,3 Medel OECD 4,9 0,6 5,5 OECD 4,6 1,1 5,8 Medelvärde för länder med data från 1995 och ,1 0,5 5,6 1. Inkluderar offentliga bidrag till hushållen för. Inkluderar skostnader från internationella källor. 2. Utom de offentliga bidragen för.

40 Bilaga A Tabeller Offentlig 1 Privat 2 Totalt Australien* 4,5 1,0 5,5 Belgien* m m m Danmark 3 * 6,4 0,3 6,7 Finland* 6,3 x 6,3 Frankrike* 5,9 0,4 6,3 Grekland 3 * 2,9 m m Irland 4,7 0,5 5,3 Island m m m Italien 4,5 m m Japan* 3,6 1,2 4,8 Kanada* 6,2 0,7 6,9 Korea* m m m Luxemburg m m m Mexiko 4,6 1,0 5,6 Nederländerna* 4,6 0,1 4,7 Norge 7,0 0,2 7,2 Nya Zeeland 4,9 m m Polen 5,5 m m Portugal 3 * 5,3 0,0 5,3 Schweiz m m m Slovakien 3 m m m Spanien 4,6 1,0 5,5 Storbritannien* 4,8 m m Sverige 6,3 0,1 6,4 Tjeckien* 4,9 0,5 5,4 Turkiet 3 * 2,4 0,1 2,5 Tyskland* 4,5 1,3 5,8 Ungern 4,9 0,6 5,5 USA* 5,0 1,7 6,4 Österrike 3 * 6,3 0,3 6,6 Medel OECD ~ ~ ~ OECD ~ ~ ~ Medelvärde för länder med data från 1995 och ,2 0,5 5,7 3. Offentliga bidrag till hushållen ej inkluderade i offentliga utgifter men i privata. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell B2.1a.

41 236 Bilaga A Tabeller Tabell 10.4 Utbildningskostnader i procent av BNP efter finansieringskälla 1995 och 1999 Direkta och indirekta skostnader, offentliga och privata, för olika snivåer Grundskola, gymnasieskola och eftergymnasial, ej högskolenivå Offentlig 1 Privat 2 Totalt Totalt Australien* 3,6 0,6 4,2 3,7 Belgien* 3,5 m m m Danmark 3 * 4,1 0,1 4,2 4,1 Finland* 3,6 n 3,6 4,0 Frankrike* 4,1 0,2 4,4 4,4 Grekland 3 * 2,4 0,3 2,6 2,3 Irland 6 3,0 0,1 3,1 3,7 Island m m m m Italien 3,2 0,1 3,2 m Japan 5 * 2,7 0,2 3,0 3,1 Kanada 4 * 3,5 0,3 3,8 4,3 Korea* 3,2 0,8 4,0 m Luxemburg m m m m Mexiko 3,1 0,5 3,6 4,0 Nederländerna* 2,9 0,2 3,1 3,1 Norge 4,0 n 4,0 4,2 Nya Zeeland 4,6 m m 3,7 Polen 3,6 m m m Portugal 3 * 4,2 n 4,2 3,8 Schweiz 3,9 0,5 4,4 m Slovakien 3,6 3,0 n 3,0 m Spanien 3,2 0,4 3,7 3,9 Storbritannien* 3,3 0,4 3,7 m Sverige 6 4,4 n 4,4 4,3 Tjeckien* 2,8 0,4 3,2 3,7 Turkiet 3 * 2,9 m 2,9 1,8 Tyskland* 2,8 0,9 3,7 3,5 Ungern 2,9 0,2 3,1 3,6 USA 4 * 3,5 0,4 3,8 m Österrike 3 * 4,0 0,2 4,2 4,2 Medel OECD 3,4 0,3 3,6 ~ OECD 3,3 0,4 3,7 ~ Medelvärde för länder med data enbart från 1995 ~ ~ 3,6 3,7 1. Inkluderar offentliga bidrag till hushållen för. Inkluderar skostnader från internationella källor. 2. Utom de offentliga bidragen för. 3. Offentliga bidrag till hushållen ej inkluderade i offentliga utgifter men i privata.

42 Bilaga A Tabeller 237 Utbildning på högskolenivå Offentlig 1 Privat 2 Totalt Totalt Australien* 0,8 0,7 1,5 1,7 Belgien* 1,3 m m m Danmark 3 * 1,5 n 1,6 1,6 Finland* 1,8 n 1,8 1,9 Frankrike* 1,0 0,1 1,1 1,1 Grekland 3 * 1,0 n 1,0 0,7 Irland 1,1 0,3 1,4 1,3 Island m m m m Italien 0,7 0,1 0,8 0,8 Japan* 0,5 0,6 1,0 1,0 Kanada* 1,6 1,0 2,5 2,2 Korea* 0,5 1,9 2,4 m Luxemburg m m m m Mexiko 0,8 0,3 1,1 1,1 Nederländerna* 1,0 0,3 1,3 1,2 Norge 1,4 0,1 1,5 1,7 Nya Zeeland 0,9 m m 1,1 Polen 0,8 0,2 1,0 m Portugal 3 * 1,0 0,1 1,1 0,9 Schweiz 1,2 n 1,2 m Slovakien 3 0,8 0,1 0,8 m Spanien 0,9 0,3 1,1 1,0 Storbritannien* 0,8 0,3 1,1 1,2 Sverige 1,5 0,2 1,7 1,6 Tjeckien* 0,8 0,1 0,9 1,0 Turkiet 3 * 1,0 n 1,0 0,7 Tyskland* 1,0 0,1 1,1 1,1 Ungern 0,8 0,2 1,1 1,0 USA* 1,1 1,2 2,3 m Österrike 3 * 1,4 n 1,5 1,5 Medel OECD 1,0 0,3 1,3 ~ OECD 0,9 0,7 1,6 ~ Medelvärde för länder med data från 1995 och 1999 ~ ~ 1,3 1,2 4. Eftergymnasial, ej högskolenivå, är inkluderad i högskole. 5. Eftergymnasial, ej högskolenivå, är inkluderad i gymnasie och i högskole. 6. Direkta kostnader för högskole överskrider 1,5 procent av de totala offentliga skostnaderna. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell B2.1b.

43 238 Bilaga A Tabeller Tabell 10.5 Utbildningskostnader i procent av BNP 1995 och 1999 Direkta och indirekta skostnader, offentliga och privata, för olika snivåer Förskola (för barn 3 år eller äldre) Grundskola, gymnasieskola och eftergymnasial, ej högskolenivå Grundskola Gymnasieskola Eftergymnasial, ej högskolenivå Australien* 0,1 4,2 3,2 0,9 0,1 Belgien 2 * 0,5 3,5 1,2 2,3 x(4) Danmark* 0,8 4,2 2,7 1,4 m Finland* 0,4 3,6 2,4 1,3 x(4) Frankrike* 0,7 4,4 2,8 1,5 n Grekland 2 * x(2) 2,6 1,1 1,4 0,2 Irland n 3,1 2,3 0,7 0,1 Island m m m m m Italien 0,4 3,2 1,8 1,3 0,1 Japan* 0,2 3,0 2,0 0,9 x(4,6) Kanada* 0,2 3,8 x(2) x(2) x(7) Korea* 0,1 4,0 2,7 1,3 a Luxemburg m m m m m Mexiko 0,5 3,6 2,8 0,8 a Nederländerna* 0,4 3,1 2,3 0,8 n Norge 0,8 4,0 2,8 1,3 x(4) Nya Zeeland 3 0,2 4,6 3,3 1,2 0,1 Polen 0,5 3,7 2,5 1,2 m Portugal* 0,3 4,2 2,8 1,2 a Schweiz 0,2 4,4 2,8 1,6 0,1 Slovakien 0,5 3,0 1,8 1,2 x(4) Spanien 0,4 3,7 3,7 x(3) x(3) Storbritannien 2 * 0,4 3,7 1,2 2,4 x(4) Sverige 0,6 4,4 3,0 1,4 n Tjeckien* 0,5 3,2 2,0 1,2 n Turkiet m 2,9 2,1 0,8 a Tyskland* 0,6 3,7 2,1 1,3 0,3 Ungern 0,8 3,1 1,8 1,1 0,2 USA* 0,4 3,8 x(2) x(2) x(6) Österrike* 0,5 4,2 2,8 1,3 n Medel OECD 0,4 3,6 2,3 1,3 0,1 OECD 0,4 3,7 2,3 1,3 0,1

44 Bilaga A Tabeller 239 Australien* All högskole Högskole med yrkesspecifik inriktning Högskole med teoretisk/ forskarförberedande inriktning Alla snivåer 1,5 0,2 1,3 5,8 Belgien 2 * 1,3 x(6) x(6) 5,3 Danmark* 1,6 x(6) x(6) 6,7 Finland* 1,8 0,1 1,7 5,8 Frankrike* 1,1 0,3 0,9 6,2 Grekland 2 * 1,0 0,2 0,8 3,9 Irland 1,4 x(6) x(6) 4,6 Island m m m m Italien 0,8 n 0,8 4,8 Japan* 1,0 0,1 0,9 4,7 Kanada* 2,5 1,1 1,4 6,6 Korea* 2,4 0,6 1,8 6,8 Luxemburg m m m m Mexiko 1,1 x(6) x(6) 5,2 Nederländerna* 1,3 n 1,3 4,7 Norge 1,5 n 1,5 6,6 Nya Zeeland 3 0,9 0,1 0,8 5,9 Polen 1,0 n 1,0 5,3 Portugal* 1,1 x(6) x(6) 5,7 Schweiz 1,2 0,1 1,1 5,9 Slovakien 0,8 x(8) 0,8 4,4 Spanien 1,1 0,1 1,0 5,3 Storbritannien 2 * 1,1 x(6) x(6) 5,2 Sverige 1,7 x(6) x(6) 6,7 Tjeckien* 0,9 0,1 0,9 4,7 Turkiet 1,0 x(8) 1,0 3,9 Tyskland* 1,1 0,1 1,0 5,6 Ungern 1,1 n 1,1 5,2 USA* 2,3 x(6) x(6) 6,5 Österrike* 1,5 0,3 1,2 6,3 Medel OECD 1,3 0,2 1,1 5,5 OECD 1,6 x x 5,8 1. Inkluderar internationella källor. 2. Kolumn 3 innefattar endast grundskolans år 1 6 och kolumn 4 innefattar grundskolans år 7 9 samt gymnasieskolan. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell B2.1c.

45 240 Bilaga A Tabeller Tabell 10.6 Totala offentliga kostnader 1 för efter snivå 1995 och 1999 Offentliga kostnader i procent av BNP respektive i procent av de totala offentliga kostnaderna. Grundskola, gymnasieskola och eftergymnasial, ej högskolenivå Offentliga kostnader för i procent av de totala offentliga kostnaderna Utbildning på högskolenivå All All Australien* 11,0 3,4 14,6 13,4 Belgien* 6,9 3,0 11,0 m Danmark* 8,7 4,3 14,9 13,1 Finland* 7,6 4,2 12,5 12,3 Frankrike* 8,0 2,0 11,5 11,3 Grekland* 4,5 2,0 7,0 5,2 Irland 9,4 3,6 13,2 13,0 Island m m m m Italien 6,6 1,7 9,4 8,6 Japan 3 * 7,1 1,2 9,3 9,7 Kanada 2 * m m m 12,9 Korea* 13,7 2,4 17,4 m Luxemburg m m m m Mexiko 16,0 4,3 22,6 22,4 Nederländerna* 6,8 2,9 10,4 9,1 Norge 9,0 4,2 15,6 18,4 Nya Zeeland m m m 14,4 Polen 8,3 1,9 11,8 11,5 Portugal* 9,7 2,4 13,1 12,5 Schweiz 11,0 3,4 15,2 m Slovakien 9,6 2,5 13,8 m Spanien 8,2 2,3 11,3 10,6 Storbritannien* 8,1 2,6 11,8 11,2 Sverige 8,9 3,7 13,6 11,6 Tjeckien* 6,6 1,9 9,7 8,7 Turkiet* m m m m Tyskland* 6,2 2,3 9,7 9,7 Ungern 8,0 2,6 12,8 12,2 USA 2 * m m m m Österrike* 8,0 3,2 12,4 12,0 Medel OECD 8,7 2,8 12,7 12,0 1. De offentliga kostnaderna i tabellen inkluderar bidrag till hushållen för boendekostnader, vilka inte spenderas på. Uppgifterna i denna tabell är därför högre än de offentliga kostnaderna avseende skolor i tabell 10.4.

46 Bilaga A Tabeller 241 Grundskola, gymnasieskola och eftergymnasial, ej högskolenivå Offentliga kostnader för i procent av BNP Utbildning på högskolenivå All All Australien* 3,8 1,2 5,0 5,0 Belgien* 3,5 1,5 5,5 m Danmark* 4,8 2,4 8,1 7,7 Finland* 3,8 2,1 6,2 7,0 Frankrike* 4,2 1,1 6,0 6,0 Grekland* 2,4 1,1 3,6 2,9 Irland 3,1 1,2 4,3 5,1 Island m m m m Italien 3,2 0,8 4,5 4,6 Japan 3 * 2,7 0,5 3,5 3,6 Kanada 2 * 3,5 1,9 5,7 6,5 Korea* 3,2 0,6 4,1 m Luxemburg m m m m Mexiko 3,1 0,8 4,4 4,6 Nederländerna* 3,1 1,3 4,8 5,0 Norge 4,3 2,0 7,4 9,1 Nya Zeeland 4,8 1,2 6,3 5,7 Polen 3,6 0,8 5,2 5,5 Portugal* 4,2 1,0 5,7 5,4 Schweiz 4,0 1,2 5,5 m Slovakien 3,0 0,8 4,3 m Spanien 3,3 0,9 4,5 4,7 Storbritannien* 3,3 1,1 4,7 5,2 Sverige 5,1 2,1 7,7 7,5 Tjeckien* 3,0 0,8 4,4 4,9 Turkiet* 2,9 1,1 4,0 2,4 Tyskland* 3,0 1,1 4,7 4,7 Ungern 2,9 0,9 4,7 5,0 USA 2 * 3,5 1,4 5,2 m Österrike* 4,1 1,7 6,3 6,5 Medel OECD 3,5 1,2 5,2 5,4 2. Eftergymnasial ej högskolenivå har inkluderats i högre och exkluderats från kolumnen Grundskola, gymnasieskola och eftergymnasial utbildn. ej högskolenivå. 3. Exkluderar offentliga bidrag till den privata sektorn. Eftergymnasial ej högskolenivå finns inkluderad både i gymnasienivå och i högre. * Anger att respektive lands uppgifter kommenterats i källan, vilket kan påverka jämförbarheten mellan länder. Se Annex 3, Education at a Glance 2002, för kommentarer. Källa: oecd Education at a Glance 2002, Tabell B3.1.

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren Befolkningen 2 2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Mellan slutet på 1980-talet och början av 1990-talet hade Sverige höga födelsetal. Det medförde att antalet elever i grundskolan

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade

Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade Sverige i ett internationellt perspektiv En jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:22 Rapport 2015:22 Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Kapitel 7. Utbildningsnivå. Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance.

Kapitel 7. Utbildningsnivå. Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance. Kapitel 7 Utbildningsnivå Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance. Utbildning har stor betydelse för såväl individen som samhället. Det är väl känt att en god utbildning ger den

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1989-23 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 8 % 75 7 Finland EU-15 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 2.1.23/FFC /TL Källa: OECD Economic Outlook December 22 2 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad Relationen mellan utbildning och arbetsmarknad kan beskrivas på olika sätt. I vilken utsträckning som examinerade etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationella jämförelser

Internationella jämförelser Internationella jämförelser Både inom Europeiska unionen och inom Förenta Nationerna har länderna enats om ett antal strategiska mål som bland annat rör utbildning. Det är en av flera anledningar till

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Per Sonnerby 8 oktober 2012 0 Bakgrund och (förenklad) tankeram 1. Att klara av studierna 2. Att dra nytta av studierna 3. Att

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0

Läs mer