Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen"

Transkript

1 Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB EU-VALET Eftervalsundersökning Första resultaten: EU-genomsnitt och större nationella trender 1 Population: EU 18+ (i Österrike 16+) Urval: EU 27 ( EU-medborgare) 2 Tidsperiod för intervjuerna: 12 juni 6 juli 2009 I. VALDELTAGANDE OCH POLITISK SAMHÖRIGHET... 2 A. Deltagande i EU-valet B. Deltagande i nationella val... 4 C. Gemensam väljarprofil för deltagande i allmänna val och/eller EU-val... 4 D. Politisk samhörighet... 5 II. PÅVERKAN FRÅN VALKAMPANJEN... 6 III. VÄLJARNA PROFIL OCH MOTIVERING... 8 A. Tidpunkt för beslutet om vem man skulle rösta på... 8 B. Skälen till att rösta C. Sakfrågor som utgjorde skäl till att gå och rösta IV. SOFFLIGGARNA PROFIL OCH MOTIVERING...15 A. Tidpunkt för beslutet om att inte rösta B. Skäl att inte rösta V. ÅSIKTER OM OCH ATTITYDER TILL EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONEN...18 A. Europaparlamentet B. Europeiska unionen VI. VALRESULTATETS BETYDELSE För en mer detaljerad analys, läs dokumentet Sammanfattande analys om samma undersökning. 2 Resultaten av denna eftervalsundersökning har vägts sociodemografiskt och politiskt för att garantera dess representativitet.

2 I. VALDELTAGANDE OCH POLITISK SAMHÖRIGHET A. Deltagande i EU-valet 2009 Q1. Deltagande i valet till Europaparlamentet 2009 EU27 VALDELTAGANDE 43 % ANDEL SOM INTE RÖSTADE 57 % KÖN Män 44 % Kvinnor 42 % ÅLDER år 29 % år 36 % år 44 % 55 år och äldre 50 % UTBILDNING (avslutad) vid 15 års ålder eller tidigare 43 % vid års ålder 40 % vid 20 års ålder eller senare 52 % studerar fortfarande 34 % KÄNSLA AV SAMHÖRIGHET MED EUROPA ja 49 % nej 34 % PÅVERKAD AV VALKAMPANJEN ja 67 % nej 30 % Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga

3 Turnout - European elections ,8% 90,4% 78,8% 65,0% 59,5% 59,4% 58,6% 53,7% 52,6% 46,0% 45,5% 44,9% 43,9% 43,3% 43,0% 40,6% 40,3% 39,0% 36,8% 36,8% 36,3% 34,7% 28,3% 28,2% 27,7% 24,5% 21,0% 19,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LU BE MT IT DK CY IE LV EL AT SE ES EE DE EU27 FR FI BG NL PT HU UK SI CZ RO PL LT SK

4 B. Deltagande i nationella val Q9. Deltagande i det senaste nationella valet EU27 VALDELTAGANDE 72 % ANDEL SOM INTE RÖSTADE 25 % KÖN Män 72 % Kvinnor 72 % ÅLDER år 38 % år 64 % år 77 % 55 år och äldre 82 % UTBILDNING (avslutad) vid 15 års ålder eller tidigare 76 % vid års ålder 70 % vid 20 års ålder eller senare 80 % studerar fortfarande 40 % KÄNSLA AV SAMHÖRIGHET MED DET EGNA LANDET ja 72 % nej 51 % Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga C. Gemensam väljarprofil för deltagande i allmänna val och/eller EU-val EU27 Röstade i senaste allmänna valet och EU-valet % Röstade i senaste allmänna valet men inte i EU-valet % Röstade varken i senaste allmänna valet eller i EU-valet % Röstade inte i senaste allmänna valet men deltog i EU-valet %

5 D. Politisk samhörighet Q10. Står du politiskt nära något av de politiska partierna? EU27 Ja, mycket nära 13 % Ja, ganska nära 30 % Nej, inte särskilt nära 28 % Nej, inte alls nära 26 % Vet ej 3 % ja nej EU27 43 % 54 % KÖN Män 45 % 52 % Kvinnor 41 % 57 % ÅLDER år 30 % 68 % år 36 % 61 % år 42 % 55 % 55 år och äldre 52 % 46 % UTBILDNING (avslutad) vid 15 års ålder eller tidigare 45 % 53 % vid års ålder 40 % 57 % vid 20 års ålder eller senare 50 % 48 % studerar fortfarande 36 % 61 % Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga Nationella variationer: - Känslan av att stå nära ett viss politiskt parti är starkast bland de tillfrågade på Malta (78 % av dem som svarat säger att de står mycket eller ganska nära ett politiskt parti), i Nederländerna (62 %) och på Cypern (60 %). - Den lägsta andelen svarande som säger sig stå nära ett politiskt parti är i Storbritannien (22 %), Rumänien (26 %) och Polen (31 %).

6 II. PÅVERKAN FRÅN VALKAMPANJEN Q8. Minns du någon kampanj på tv, internet eller reklamaffischer, i tidningar eller på radio som uppmanade människor att gå och rösta i EU-valet? Nationella variationer: ja nej vet ej EU27 67 % 30 % 3 % KÖN Män 69 % 28 % 3 % Kvinnor 64 % 33 % 3 % Ålder år 66 % 31 % 3 % år 64 % 32 % 4 % år 69 % 29 % 2 % 55 år och äldre 67 % 37 % 3 % UTBILDNING (avslutad) 15 år eller yngre 60 % 37 % 3 % år 67 % 30 % 3 % 20 år eller äldre 73 % 25 % 2 % studerar fortfarande 68 % 30 % 2 % Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga - Flest svarande som minns någon valkampanj finns på Malta (89 %), i Sverige (86 %) och Slovakien (82 %). - Lägst antal minns detta i Bulgarien (45 %), Belgien (53 %) och Storbritannien (54 %). Sociodemografiska variationer: - I tabellen ovan ser man att det är en skillnad på 5 procent mellan män och kvinnor när det gäller att minnas någon EU-valskampanj (64 % jämfört med 69 %). - Åldern är ingen avgörande faktor i denna fråga men hur gammal man var när man avslutade sina studier ger ett visst utslag (ju längre utbildning, desto mer minns man). - Internetanslutning hemma är avgörande: 70 % av de svarande som har det minns kampanjen jämfört med 61 % bland dem som inte har tillgång till internet hemma. - Att känna samhörighet med Europa är en faktor som påverkar hur mycket man minns av kampanjen. 73 % av de svarande som har denna känsla säger att de minns kampanjen, jämfört med 57 % av dem som inte känner någon tillhörighet till Europa (det finns ett liknande mönster när det gäller om man känner sig som en EU-medborgare) % av dem som röstade i förra EU-valet minns kampanjen men det gör också 61 % av dem som inte dök upp i vallokalen.

7 Campaign awarness 67% 89% 86% 82% 80% 79% 79% 78% 78% 76% 75% 75% 74% 72% 72% 72% 71% 69% 67% 66% 66% 66% 66% 62% 60% 54% 53% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% EU27 MT SE SK EE DK HU CY NL ES CZ SI LU IE LT AT FI DE PT EL FR LV PL RO IT UK BE BG

8 III. VÄLJARNA PROFIL OCH MOTIVERING Följande frågor, Q3a, Q4d och Q5, ställdes bara till dem som uppgav att de röstat i EU-valet 2009 (43 %). A. Tidpunkt för beslutet om vem man skulle rösta på Q3a. När beslöt du att rösta på det politiska parti eller den kandidat som fick din röst i EU-valet nyligen? EU27 Du har alltid röstat på samma parti/kandidat 50 % Du bestämde dig för ett par månader sedan 21 % Du bestämde dig för ett par veckor sedan 13 % Du bestämde dig ett par dagar före valet 9 % Du bestämde dig på valdagen 6 % De svarande som sa att de röstat i EU-valet fick den här frågan Nationella variationer: Du har alltid röstat på samma parti/kandidat: - Högst andel: Cypern (76 %), Malta (66 %) och Grekland (63 %). - Lägst andel: Lettland (17 %), Sverige (26 %) och Finland (38 %). Du bestämde dig för ett par månader sedan: - Högst andel: Bulgarien (32 %), Lettland (28 %), Irland och Sverige (båda 26 %). - Lägst andel: Grekland, Slovenien, Litauen och Frankrike (alla 15 %). Du bestämde dig för ett par veckor sedan: - Högst andel: Lettland (23 %), Irland och Sverige (båda 20 %) - Lägst andel: Cypern (4%), Malta (4 %) och Grekland (9 %). Du bestämde dig ett par dagar före valet: - Högst andel: Frankrike (19 %), Sverige och Danmark (båda 17 %). - Lägst andel: Spanien (5 %), Ungern och Italien (båda 4 %). Du bestämde dig på valdagen: - Högst andel: Lettland (17 %), Frankrike, Nederländerna och Storbritannien (alla 11 %). - Lägst andel: Ungern (1 %), Italien, Portugal och Bulgarien (alla 2 %). Sociodemografiska variationer: Kön påverkar inte tidpunkten för när beslutet om vem man ska rösta på tas. Du har alltid röstat på samma parti/kandidat:

9 - Tendensen att rösta på samma parti ökar med åldern (30 % för den lägsta åldersgruppen, 58 % för den högsta). - Ju längre den svarande studerat desto mindre troligt är det att rösten alltid läggs på samma parti. - För dem som alltid röstar på samma parti är det två gånger troligare att de också röstat i de två senaste nationella valen (52 % jämfört med de 26 % som inte röstade i det senaste nationella valet). Du bestämde dig ett par dagar eller ett par veckor före valet: - Den största andelen svarande som ligger över genomsnittet bland dem som bestämmer sig ett par veckor eller till och med dagar innan valdagen finns bland studenter (38 % jämfört med 22 %, genomsnittet för EU). - Detsamma gäller dem som uppgivit att de inte röstade i det senaste nationella valet (37 % bestämde vem de skulle rösta på ett par veckor eller dagar före valet). Du bestämde dig på valdagen: - Med ett EU-genomsnitt på 6 % är det två gånger vanligare att arbetslösa svarande fattar beslutet i sista stund på valdagen (men det måste betonas att deras valdeltagande ligger under genomsnittet).

10 B. Skälen till att rösta Q4d. Vilka är de viktigaste skälen till att du bestämde dig för att gå och rösta i EU-valet nyligen? Reasons to vote This is your duty as citizen 47% You alw ays vote To support the political party you feel close to You can make things change in voting on the European elections You are in favour of the EU 19% 16% 24% 40% You feel European/ citizen of the EU To express your disagreement To support your Government The EU plays an important role in your everyday life 6% 13% 11% 9% To impose sanctions to your Government You are very interested in European affairs The information you received during the campaign convinced you to go to vote To impose sanctions to the EU 2% 5% 5% 5% Because voting is compulsory Other (SPONTANEOUS) DK 2% 1% 1% Nationella variationer för de tre viktigaste skälen: Det är min medborgerliga plikt: - Högst andel: Cypern (78 %), Malta (74 %) och Rumänien (73 %). - Lägst andel: Tjeckien (29 %), Ungern (30 %), Österrike och Italien (35 %). Jag röstar alltid: - Högst andel: Danmark (59 %), Finland (54 %) och Cypern (53 %). - Lägst andel: Luxemburg (19 %), Spanien (27 %) och Grekland (29 %). Jag stöder det parti som ligger mig närmast: - Högst andel: Bulgarien (45 %), Cypern (42 %) och Slovakien (41 %). - Lägst andel: Portugal (10 %), Polen (14 %), Luxemburg och Spanien (båda 17 %). Sociodemografiska variationer för de tre viktigaste skälen: Det är min medborgerliga plikt: - Andelen svarande som röstade i EU-valet 2009 och anger som skäl att de såg det som sin medborgerliga plikt är lägst bland dem som känner att de har en svag koppling till sitt eget land (27 %)

11 och bland dem som inte röstade i det senaste nationella valet (38 %). Jag röstar alltid: - Beroende på deras ålder är andelen svarande som angav detta skäl mycket lägre bland studenter (27 %). Det är mycket lågt bland personer som angivit att de inte har röstat i det senaste nationella valet (22 %) och det är också mycket lägre bland de arbetslösa (30 %). Jag stöder det parti som ligger mig närmast: - Att rösta för att uttrycka sitt stöd för det parti som man upplever står en nära anges som skäl av den minsta andelen svarande med en svag tillhörighetskänsla för sitt eget land (18 % gentemot EU-genomsnittet på 24 %).

12 C. Sakfrågor som utgjorde skäl till att gå och rösta QK5. Vilka sakfrågor gör att du går och röstar i EU-valet? Före EU-valet 2009, mars Efter EUvalet 2009 Den ekonomiska tillväxten 52 % 41 % Arbetslösheten 57 % 37 % Framtiden för pensionerna 32 % 22 % EU:s roll på den internationella arenan 17 % 22 % EU-institutionernas makt och befogenheter 12 % 19 % Brottsligheten 39 % 18 % Inflationen och köpkraften 28 % 18 % Invandringen 20 % 16 % Kampen mot klimatförändringarna 23 % 16 % Europeiska värden och europeisk identitet 10 % 16 % Energifrågan - 13 % Den gemensamma valutan, euron 15 % 12 % Terrorismen 23 % 11 % Jordbruket 19 % 11 % Livsmedelssäkerheten - 9 % Något annat (SPONTANT SVAR) 3 % 4 % Inget (SPONTANT SVAR) - 12 % Vet ej 2 % 3 % - Summan av svaren, maximalt tre val. - Vid jämförelse av de två undersökningarna måste metoden beaktas, eftersom förvalsundersökningen genomfördes på telefon medan EB73.1 gjordes med riktiga intervjuer. - Den här frågan ställdes till dem som angivit att de hade röstat i EU-valet. Key issues Economic growth Unemployment The future of pensions The role of the EU in the international scene The power and competences of the European institutions Crime Inflation and purchasing power Immigration The fight against climate change European values and identity The energy The single currency, the Euro None (SPONTANEOUS) Terrorism Agriculture The food security Other (SPONTANEOUS) DK 4% 3% 9% 13% 12% 12% 11% 11% 16% 16% 16% 19% 18% 18% 22% 22% 37% 41%

13 Nationella variationer för de fyra viktigaste frågorna: Den ekonomiska tillväxten: - Detta var den viktigaste frågan i Bulgarien (63 %), på Irland (62 %) och i Ungern (59 %). - Denna fråga var det svagaste skälet för att gå och rösta i EU-valet 2009 i Storbritannien (23 %), Frankrike (29 %), Finland och Nederländerna (båda 31 %). Arbetslösheten: - Denna fråga angavs som den viktigaste av flest svarande i Spanien (65 %), på Irland (64 %) och i Grekland (60 %). - Arbetslösheten var däremot den svagast motiverande faktorn bland de svarande i Nederländerna (11 %), Finland (22 %), Storbritannien och Danmark (båda 25 %). Framtiden för pensionerna: - Vad gäller detta ämne som central valfråga hittar vi de flesta svarande i Ungern (49 %), Rumänien (48 %) och Bulgarien (43 %). - Framtiden för pensionerna var ingen viktig fråga i EU-valet enligt de svarande i Nederländerna (6 %), Danmark och Sverige (båda 8 %). EU:s roll på den internationella arenan: - Svarande i Tyskland (33 %), Österrike (29 %), Danmark och Nederländerna (båda 27 %) är de som angav EU:s roll på den internationella arenan som ett viktigt skäl för att gå och rösta i EU-valet Andelen svarande som betraktade detta skäl som det minst avgörande för att rösta i EU-valet 2009 var som lägst i Spanien, Lettland (båda 10 %), Storbritannien och på Irland (båda 11 %). Sociodemografiska variationer för de fyra viktigaste frågorna: Den ekonomiska tillväxten: - Fler män än kvinnor säger att detta var den viktigaste frågan i EU-valet 2009 (44 % jämfört med 38 %). - Den är långt ifrån lika viktig för svarande som är 55 år och äldre (36 %). - Den anges oftare som ett skäl av personer som minns EU:s valkampanj (43 %) än av dem som inte minns någon sådan (35 %). Arbetslösheten: - Återigen är det här skälet betydligt mindre viktigt för personer som är 55 år och äldre (32 % jämfört med EU-genomsnittets 41 %). - Mindre viktigt för chefer (27 %) än för personer inom andra yrken och särskilt för de redan arbetslösa (62 %). - En mycket viktig fråga för dem som ofta har svårigheter att betala sina räkningar i slutet av månaden (57 %).

14 Framtiden för pensionerna: - Har knappast någon som helst betydelse för de yngsta svarande i åldrarna år, där bara 11 % anger detta som en viktig valfråga (EU-genomsnittet är det dubbla på 22 %). - Anges naturligt nog som en valfråga av en väldigt stor del av dem som redan är pensionerade (29 %). EU:s roll på den internationella arenan: - Svarande som avslutat sin utbildning vid 15 års ålder eller tidigare har inte mycket till övers för EU:s roll på den internationella arenan (14 %). Denna uppfattning ändras i takt med längre utbildning (30 % för dem som studerat till 20 års ålder och längre) och är högst bland studenter (32 %).

15 IV. SOFFLIGGARNA PROFIL OCH MOTIVERING Följande frågor, Q3b and Q4b, ställdes bara till dem som uppgav att de INTE röstat i EU-valet 2009 (57 %). A. Tidpunkt för beslutet om att inte rösta Q3b. När beslöt du att INTE rösta i valet till Europaparlamentet nyligen? Nationella variationer: EU27 Du röstar aldrig 22 % Du bestämde dig för ett par månader sedan 18 % Du bestämde dig för ett par veckor sedan 15 % Du bestämde dig ett par dagar före valet 16 % Du bestämde dig på valdagen 16 % Den här frågan ställdes till dem som angivit att de inte röstat i EU-valet Du röstar aldrig: - Högst andel: Luxemburg (57 %), Belgien 3 (50 %) och Storbritannien (39 %). - Lägst andel: Rumänien (6 %), Grekland (8 %), Slovakien och Cypern (båda 11 %) Du bestämde dig för ett par månader sedan: - Högst andel: Cypern (39 %), Malta (38 %) och Grekland (35 %). - Lägst andel: Luxemburg (8 %), Storbritannien (9 %), Nederländerna, Irland och Belgien (alla 12 %) Du bestämde dig för ett par veckor sedan: - Högst andel: Grekland (24 %), Österrike (23 %) och Italien (21 %). - Lägst andel: Luxemburg (4 %), Frankrike och Cypern (båda 10 %). Du bestämde dig ett par dagar före valet: - Högst andel: Slovakien (27 %), Rumänien och Slovenien (båda 23 %). - Lägst andel: Luxemburg (4 %), Malta (5 %) och Belgien (6 %). Du bestämde dig på valdagen: - Högst andel: Nederländerna (29 %), Sverige och Danmark (båda 26 %). - Lägst andel: Belgien (3 %), Luxemburg (6 %) och Malta (8 %). 3 Eftersom Luxemburg och Belgien har röstplikt är utfallet där mycket högre än genomsnittet. Men bland dem som avstår från att rösta finns det en stor andel personer (liten i förhållande till det totala antalet röstberättigade) som av princip aldrig röstar.

16 Sociodemografiska variationer: Du röstar aldrig: - Den största andelen unga svarande (18-24 år) röstar aldrig (33 %), jämfört med 28 % av dem som är år gamla, 18 % av de svarande som är år och bara 16 % av dem som är 55 år och äldre. - Ser man på sysselsättningen så är arbetslösa de som oftast aldrig går och röstar (38 %). - Bristande känsla av tillhörighet till sitt eget land är en tydlig mätare på om man lägger ner sin röst eller ej (39 % av dem som säger att de inte känner någon tillhörighet till sitt eget land säger att de aldrig röstar, jämfört med bara 20 % av dem som deklarerar att de känner en sådan tillhörighet), liksom på bristen på tillhörighet till EU (27 % jämfört med 18 %). Du bestämde dig på valdagen: - Beslutet att inte rösta fattades i sista stund av en anmärkningsvärd stor del av dem som avslutat sin utbildning vid 20 års ålder och äldre (22 % jämfört med 16 % genomsnittligt i EU). - Andelen svarande som röstade i det senaste nationella valet är lika stor som den andel som på valdagen bestämde sig för att inte delta i EU-valet. B. Skäl att inte rösta Q4b. Vilka är de huvudsakliga skälen till att du INTE röstade i valet till Europaparlamentet nyligen? Reasons for abstaining Lack of trust in/ dissatisfaction w ith politics generally Not interested in politics as such Vote has no consequences/ vote does not change anything On holiday/ aw ay from home Too busy/ no time/ w ork Do not know much about the EU/ EP or the EP elections Rarely or never vote Not interested in European matters Not really satisfied w ith the European Parliament as an institution Sick/ health problem at the time Lack of public debate/ lack of electoral campaign Other (SPONTANEOUS) Involved in a family/ leisure activity Opposed to the EU Registration or voting card problems DK Did not know there w ere elections 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 17% 17% 28%

17 Nationella variationer för de tre viktigaste skälen: Allmän brist på tilltro till politiken/allmänt missnöjd med politiken: - Högst andel: Grekland (51 %), Bulgarien (45 %), Cypern och Rumänien (båda44 %). - Lägst andel: Danmark (8 %), Luxemburg (11 %), Finland och Belgien (båda 18 %). Ointresserad av politik: - Högst andel: Ungern, Malta (båda 29 %) och Spanien (26 %). - Lägst andel: Nederländerna (6 %), Sverige (8 %) och Frankrike (10 %). Min röst betyder/förändrar ingenting: - Högst andel: Lettland (38 %), Österrike (35 %) och Bulgarien (31 %). - Lägst andel: Luxemburg (5 %), Danmark och Irland (båda 7 %). Sociodemografiska variationer för de tre viktigaste skälen: Allmän brist på tilltro till politiken/allmänt missnöjd med politiken: - Detta är inte något särskilt giltigt skäl för de yngsta svarande (bara 19 % anger det som ett skäl för att inte rösta) men för de högre åldersgrupperna är det en betydligt viktigare anledning (32 % bland åringar, 31 % bland dem som är 55 år och äldre). - Det är en vanligare attityd hos de svarande som inte känner någon tillhörighet till Europa (33 %) än hos dem som känner en sådan tillhörighet (25 %). Tvärtom ser man inga skillnader när det gäller tillhörighet till sitt eget land. Ointresserad av politik: - Ointresse för politiken som sådan är ett skäl som ofta anges för att inte gå och rösta av yngre (18-24 år) svarande (20 %). - En mycket hög andel av de arbetslösa (25 %) anger detta som ett skäl för att inte rösta, precis som för dem som lämnade skolbänken vid 15 års ålder eller yngre (21 %). - Andelen svar ligger också över genomsnittet bland dem som inte röstade i det senaste nationella valet. Min röst betyder/förändrar ingenting: - Detta skäl är särskilt frekvent bland de svarande som ofta har problem med att betala räkningarna i slutet på månaden (25 %) och bland de arbetslösa (24 %).

18 V. ÅSIKTER OM OCH ATTITYDER TILL EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONEN A. Europaparlamentet Q7. För vart och ett av följande påståenden, ange om det stämmer ganska bra eller om det inte stämmer så bra med dina åsikter och attityder. Ja, stämmer ganska bra Nej, stämmer inte så bra Du hade all information du behövde för att kunna välja vem du skulle rösta på i EU-valet nyligen 53 % 42 % 5 % Europaparlamentet bryr sig om EU-medborgarnas intressen 46 % 41 % 13 % Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga Nationella variationer: Vet ej Du hade all information du behövde för att kunna välja vem du skulle rösta på i EU-valet nyligen: - Högst andel: Malta (90 %), Cypern (79 %) och Luxemburg (75 %). - Lägst andel: Storbritannien, Polen (båda 42 %) och Portugal (44 %). Europaparlamentet bryr sig om EU-medborgarnas intressen: - Högst andel: Sverige (72 %), Nederländerna (65 %), Belgien och Estland (båda 61 %). - Lägst andel: Frankrike (31 %), Bulgarien (35 %) och Lettland (37 %). Sociodemografiska variationer: Du hade all information du behövde för att kunna välja vem du skulle rösta på i EU-valet nyligen: - Fler män än kvinnor (57 % jämfört med 50 %). - Stämde sämst överens med svarande i åldern år (50 %). - Ökar i takt med hur gamla de svarande var när de avslutade sin utbildning (från 47 % till 61 %). - Skillnader beroende på om de svarande kände tillhörighet till Europa (62 %) eller inte (38 %). - Vad gäller denna fråga fanns det en mycket stor skillnad mellan dem som röstade i det senaste EU-valet och dem som inte röstade (69 % jämfört med 37 %). Europaparlamentet bryr sig om EU-medborgarnas intressen: - Andelen män som håller med om detta: 48 %. Andelen kvinnor: 44 % % av studenterna tycker så, men bara 38 % av dem som avslutade sin utbildning vid 15 års ålder eller tidigare. - Bara 37 % av de arbetslösa tycker att detta stämmer ganska bra.

19 B. Europeiska unionen Q7. För vart och ett av följande påståenden, ange om det stämmer ganska bra eller om det inte stämmer så bra med dina åsikter och attityder. Ja, stämmer ganska bra Nej, stämmer inte så bra Vet ej Du litar på EU:s institutioner 50 % 40 % 10 % (VÅRT LANDS) medlemskap i EU är bra 69 % 22 % 9 % Du känner dig som medborgare i EU 64 % 32 % 4 % Du känner samhörighet med (VÅRT LAND) 91 % 7 % 2 % Du känner samhörighet med Europa 64 % 32 % 4 % Du är mycket intresserad av politik 39 % 58 % 3 % Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga Nationella variationer: Du litar på EU:s institutioner: - Högst andel: Finland (67 %), Belgien, Estland och Cypern (alla 66 %). - Lägst andel: Storbritannien (29 %), Lettland (41 %), Frankrike och Tjeckien (båda 46 %). (VÅRT LANDS) medlemskap i EU är bra: - Högst andel: Luxemburg (85 %), Nederländerna (84 %) och Belgien (83 %). - Lägst andel: Lettland (49 %), Storbritannien (45 %) och Ungern (36 %). Du känner dig som medborgare i EU: - Högst andel: Luxemburg (86 %), Spanien (82 %) och Slovakien (78 %). - Lägst andel: Storbritannien (37 %), Bulgarien (47 %) och Lettland (51 %). Du känner samhörighet med (VÅRT LAND): - Högst andel: Finland (99 %), Cypern och Malta (båda 98 %). - Lägst andel: Rumänien (82 %), Storbritannien och Italien (båda 86 %). Du känner samhörighet med Europa: - Högst andel: Luxemburg (84 %), Ungern (81 %) och Danmark (80 %). - Lägst andel: Storbritannien (34 %), Litauen (48 %) och Grekland (53 %). Du är mycket intresserad av politik: - Högst andel: Lettland (66 %), Tyskland (62 %) och Österrike (55 %). - Lägst andel: Rumänien (20 %), Bulgarien (22 %) och Slovakien (23 %).

20 Sociodemografiska variationer: Du litar på EU:s institutioner: - Fler män än kvinnor håller med om det här påståendet (53 % jämfört med 48 %). - Den största gruppen som håller med är studenter (54 %) och i den grupp svarande som avslutade sina studier vid 20 års ålder eller senare (60 %). - Ökar i takt med social ställning (40 % på de lägsta nivåerna, 62 % på de högsta). (VÅRT LANDS) medlemskap i EU är bra: - Det finns skillnader mellan könen (71 % av männen jämfört med 67 % av kvinnorna). - Återigen är det studenterna som är mest övertygade (82 %). Du känner dig som medborgare i EU: - Män känner sig oftare som europeiska medborgare (66 %) än kvinnor (61 %). - Ju äldre de svarande var när de avslutade sin utbildning och ju högre de placerar sig själva på samhällsstegen, desto mer håller de med om detta påstående. Du känner samhörighet med (VÅRT LAND): - Stark tillhörighetskänsla är nästan helt utan relevans för varje sociodemografisk variabel. - Intressant skillnad bland de svarande som har en känsla av tillhörighet till Europa (96 %) och de som inte gör det (86 %). Du känner samhörighet med Europa: - En skillnad på sex procent mellan män och kvinnor (67 % jämfört med 61 %) % av studenterna och 76 % av dem som avslutade sina studier för 20 års ålder eller senare håller med om detta påstående, men bara 56 % av de arbetslösa gör det. - Bara 48 % av de personer som många gånger har svårigheter med att betala sina räkningar i slutet av månaden känner tillhörighet till Europa % av de svarande som känner tillhörighet till sitt eget land känner samma sak för Europa. Jämför detta med de 32 % av de svarande som inte känner att de tillhör sitt eget land men som däremot känner tillhörighet med Europa. Du är mycket intresserad av politik: - Stor skillnad mellan könen (män: 46 %, kvinnor: 33 %). - Ju äldre de svarande är desto större intresse har de. - Minst intresse för politik har de som avslutade sina studier som 15-åringar eller yngre, störst intresse finns i gruppen som studerade tills de var 20 år eller äldre. - Studenterna är mer intresserade än genomsnittet (42 % jämfört med EU-genomsnittet 39 %). - Lägst intresse finner vi hos hemmavarande (26 %).

21 - En stark mätare på europeisk tillhörighetskänsla och valdeltagande. VI. VALRESULTATETS BETYDELSE Q7. För vart och ett av följande påståenden, ange om det stämmer ganska bra eller om det inte stämmer så bra med dina åsikter och attityder. Det är mycket viktigt för dig vilka kandidater som har valts till ledamöter av Europaparlamentet från (VÅRT LAND) Det är mycket viktigt för dig vilka politiska partier som fick flest mandat i Europaparlamentet från (VÅRT LAND) Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga Ja, stämmer ganska bra Nej, stämmer inte så bra Vet ej 49 % 44 % 7 % 50 % 43 % 7 % Nationella variationer: Det är mycket viktigt för dig vilka kandidater som har valts till ledamöter av Europaparlamentet i EU-valet: - Högst andel: Malta (78 %), Luxemburg (74 %), Estland och Cypern (båda 64 %). - Lägst andel: Slovenien (34 %), Storbritannien och Slovakien (båda 38 %). Det är mycket viktigt för dig vilka politiska partier som fick flest mandat i Europaparlamentet i EU-valet: - Högst andel: Luxemburg (76 %), Malta (72 %) och Italien (61 %). - Lägst andel: Slovenien (30 %), Rumänien (33 %) och Storbritannien (34 %). Sociodemografiska variationer: Det är mycket viktigt för dig vilka kandidater som har valts till ledamöter av Europaparlamentet i EU-valet: - 52 % av männen och 46 % av kvinnorna har denna åsikt. - Detta är viktigt för 42 % av de svarande i åldern år jämfört med 52 % av dem som är 55 år och äldre % av de svarande som röstade i det senaste EU-valet håller med om detta påstående men bara 29 % av dem som inte röstade. - Ju senare man avslutade sina studier desto större vikt fäster man vid vilka kandidater som valts. Det är mycket viktigt för dig vilka politiska partier som fick flest mandat i Europaparlamentet i EU-valet: - Att veta vilka partier som fått flest mandat är ständigt en aning viktigare än att veta vilka specifika kandidater som valts in för samtliga grupper av svarande. - Samma mönster för om påståendena stämmer eller inte som i förra stycket.

22 Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen För mer information: Jacques Nancy ( ) Nives Žun Elise Defourny Jonas Trifot ( )

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Parlameter 2016 Övergripande analys Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Författare: Jacques Nancy, Enheten

Läs mer

Särskild Eurobarometer. Europeiska ombudsmannen. Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen

Särskild Eurobarometer. Europeiska ombudsmannen. Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen Särskild Eurobarometer Europeiska ombudsmannen Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Bryssel Belgien

Läs mer

Eftervalsundersökning 2009

Eftervalsundersökning 2009 Eurobarometer specialrapport EUROPAPARLAMENTET Europeiska kommissionen 2009 Rapport Intervjuperiod: juni-juli 2009 Offentliggjord: november 2009 Eurobarometer specialrapport 320/ Wave 71.3 TNS opinion

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

KVALITETSSTUDIE. Kvinnorna och Europeiska unionen efter Europaparlamentsvalet i juni 2009

KVALITETSSTUDIE. Kvinnorna och Europeiska unionen efter Europaparlamentsvalet i juni 2009 Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet Undersökningen har samordnats av generaldirektoratet för kommunikation TNS Opinion & Social

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR OPINIONSUNDERSÖKNINGAR Bryssel, den 30 juni 2008 KLIMATFÖRÄNDRINGEN Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning I. Terminologisk

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Två år före valet till Europaparlamentet 2014 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 77.4)

Två år före valet till Europaparlamentet 2014 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 77.4) Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, den 20 augusti 2012 Två år före valet till Europaparlamentet

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Kvinnorna och Europavalet. Huvudpunkter

Kvinnorna och Europavalet. Huvudpunkter Flash Eurobarometer Europeiska kommissionen Kvinnorna och Europavalet Fältarbete: februari 09 Offentliggörande: mars 09 Flash Eurobarometer 6 The Gallup Organisation Denna undersökning beställdes och samordnades

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA European Parliament Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Swedish COUNTRY Land INTER Intervjunummer (löpnummer SPLIT NAT ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA

Läs mer

Européerna och krisen

Européerna och krisen EUROPAPARLAMENTET Européerna och krisen Rapport Undersökningsperiod: Augusti september 2010 Publicering: November 2010 Särskild Eurobarometer 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5442 Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH EUROBAROMETER ON ELECTORAL RIGHTS FOR CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION Jag skulle vilja fråga

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer