Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag"

Transkript

1 Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/ /04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44 (11.9%) NL Nederländerna 36 (9.7%) DA Danmark 35 (9.4%) FI Finland 24 (6.5%) UK Storbritannien 20 (5.4%) AT Österrike 16 (4.3%) CZ Tjeckien 16 (4.3%) BE Belgien 13 (3.5%) RO Rumänien 11 (3%) IT Italien 10 (2.7%) BG Bulgarien 9 (2.4%) HU Ungern 9 (2.4%) SV Sverige 9 (2.4%) LT Litauen 8 (2.2%) SI Slovenien 8 (2.2%) NO Norge 8 (2.2%) ES Spanien 7 (1.9%) FR Frankrike 7 (1.9%) IE Irland 6 (1.6%) EL Grekland 5 (1.3%) PT Portugal 5 (1.3%) MT Malta 2 (0.5%) EE Estland 1 (0.3%) LU Luxemburg 1 (0.3%) LV Lettland 1 (0.3%) SK Slovakien 1 (0.3%) IS Island 1 (0.3%) CY Cypern 0 (0%) Hur många anställda har ditt företag? 0 19 (5.1%) (21%) (19.1%) (20.5%) (11.6%) Över (22.6%) European Business Test Panel 1/13

2 Ange inom vilken sektor ditt företag huvudsakligen är verksamt C Gruvdrift/Utvinning av mineral 6 (1.6%) D Tillverkning 89 (24%) E El-, gas- och vattenförsörjning 15 (4%) F Byggverksamhet 26 (7%) G Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, motorcyklar, 57 (15.4%) hushållsartiklar och personliga artiklar H Hotell- och restaurangverksamhet 8 (2.2%) I Transport, magasinering och kommunikation 39 (10.5%) J Finansiell verksamhet 30 (8.1%) K Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 62 (16.7%) N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 11 (3%) O Andra samhällstjänster och personliga tjänster 28 (7.5%) I hur många EU-länder säljer ditt företag regelbundet varor eller tjänster (utöver etableringslandet)? Inga 121 (32.6%) 1 37 (10%) (14.8%) (7.8%) Fler än 5 93 (25.1%) 0. Vill du fylla i frågeformuläret? Ja 335 (90.3%) Nej 36 (9.7%) I. Mångfald i ditt företag 1. Bedrivs det något mångfaldsarbete i ditt företag? Ja, (några riktlinjer/en begränsad strategi/en omfattande plan) 188 (50.7%) Nej, inget alls 147 (39.6%) 1 a. Om du svarade ja, finns det en omfattande plan för mångfald och lika möjligheter 38 (11.3%) en strategi eller vissa riktlinjer 150 (44.8%) 2. Vilken eller vilka av följande strategier eller riktlinjer för mångfald och lika möjligheter finns i dag i ditt företag? (Du kan välja flera alternativ) 2 a. Rekrytering, personalvård och personaladministration Ja 175 (52.2%) Nej 13 (3.9%) Se till att arbetsbeskrivningar inte exkluderar någon från att söka en 148 (44.2%) Se l ditill att l lediga platser annonseras så brett som möjligt 124 (37%) Program för integration 56 (16.7%) Strategi för rättvisa löner 134 (40%) Personalens rörlighet inom företaget och internationellt 90 (26.9%) Annat 6 (1.8%) Inget av ovanstående 0 (0%) European Business Test Panel 2/13

3 2 b. Kompetensutveckling och information Ja 128 (38.2%) Nej 60 (17.9%) Utbildning om mångfaldsfrågor 67 (20%) Utbildning i kulturell mångfald 53 (15.8%) Inget av ovanstående 27 (8.1%) Annat 17 (5.1%) 2 c. Organisationskulturen Ja 159 (47.5%) Nej 29 (8.7%) Flextidssystem 126 (37.6%) Arbetsdelning 57 (17%) Distansarbete 65 (19.4%) Sätta samman team med medarbetare med olika profil 98 (29.3%) Personalnätverk 60 (17.9%) Innovationsprogram 56 (16.7%) Annat 2 (0.6%) Inget av ovanstående 5 (1.5%) 2 d. Balans mellan arbets- och privatliv Ja 132 (39.4%) Nej 56 (16.7%) Hjälp med barnomsorg 57 (17%) Hjälp med äldreomsorg 17 (5.1%) Föräldraledighet 106 (31.6%) Sabbatsår 41 (12.2%) Program och rådgivning inför pensioneringen 51 (15.2%) Annat 9 (2.7%) Inget av ovanstående 5 (1.5%) 2 e. Försäljning, kundservice och marknadsföring Ja 121 (36.1%) Nej 67 (20%) Anpassning till kundernas kulturella bakgrund och profil 103 (30.7%) Annat 5 (1.5%) Inget av ovanstående 14 (4.2%) 2 f. Mångfald bland leverantörerna Ja 101 (30.1%) Nej 87 (26%) European Business Test Panel 3/13

4 Vi köper från företag som ägs av företagare från underrepresenterade 22 (6.6%) grupper Vår mångfaldsstrategi omfattar också leverantörer 54 (16.1%) Annat 5 (1.5%) Inget av ovanstående 32 (9.6%) 2 g. Berörda grupper/samhällsengagemang och socialt engagemang Ja 113 (33.7%) Nej 75 (22.4%) Vi involverar berörda grupper, t.ex. konsumenter och det civila 53 (15.8%) samhället, i produktutformningen Vi samarbetar med berörda grupper om företagets mångfaldsarbete 50 (14.9%) Frivilligt samhällsarbete 46 (13.7%) Gemensam barnomsorg 19 (5.7%) Gemensamt äldrecentrum 9 (2.7%) Gemensam omsorg om funktionshindrade 14 (4.2%) Annat 17 (5.1%) Inget av ovanstående 10 (3%) 2 h. Kontroll och utvärdering Ja 93 (27.8%) Nej 95 (28.4%) Balanserat styrkort för att utvärdera chefers beteende och åtgärder 33 (9.9%) Utvärdering efter resultat 73 (21.8%) Analys av avkastningen på investeringen i mångfaldsarbetet 23 (6.9%) Inverkan av vårt mångfaldsarbete på företagets resultat 22 (6.6%) Annat 5 (1.5%) Inget av ovanstående 8 (2.4%) 3. Varför bedrivs inget mångfaldsarbete i ditt företag? (Du kan välja flera alternativ) Vi anser inte att det behövs 43 (12.8%) Vi tycker att det är en viktig fråga, men ser inga särskilda 13 (3.9%) konkurrensfördelar med ett sådant arbete Vi har inte funderat närmare över frågan om mångfald 46 (13.7%) Vi har ingen kompetens på området 26 (7.8%) Vi vet inte tillräckligt om mångfaldsarbete 30 (9%) Vi vet inte riktigt vad som egentligen menas med begreppet mångfald 16 (4.8%) Vi har för få anställda för att bedriva ett specifikt mångfaldsarbete 59 (17.6%) Annat 8 (2.4%) 4. Hur skulle du beskriva situationen just nu i ditt företag när det gäller arbetet för mångfald och lika möjligheter? Vi kommer att inleda ett sådant arbete framöver 26 (7.8%) Vi håller på att ta fram en strategi för jämlikhet och mångfald 33 (9.9%) Vi har infört en strategi eller riktlinjer under de senaste fem åren 49 (14.6%) Vi har bedrivit ett sådant arbete i mer än fem år 69 (20.6%) Övrigt 11 (3.3%) European Business Test Panel 4/13

5 5. Vad är bakgrunden till strategierna och riktlinjerna för mångfald och lika möjligheter i ditt företag? (Välj ett alternativ) Företagets filosofi 111 (33.1%) Lösningen på uppkomna problem 24 (7.2%) Isolerade åtgärder och program 20 (6%) Krav i lagstiftningen 27 (8.1%) Annat 4 (1.2%) Vet ej 2 (0.6%) 6. Vilka av följande mångfaldsfrågor eller diskrimineringsgrunder gäller dessa initiativ? (Du kan välja flera alternativ) Ålder 153 (45.7%) Funktionshinder 104 (31%) Kön 148 (44.2%) Etniskt ursprung 117 (34.9%) Religion eller trosuppfattning 87 (26%) Sexuell läggning 62 (18.5%) Annat 7 (2.1%) 7. Har det anslagits pengar till dessa initiativ? Ja 70 (20.9%) Nej 88 (26.3%) Vet ej 30 (9%) II. Mål för mångfaldsarbetet 8. Har ditt företag ställt upp några specifika mål för rekrytering, kompetensutveckling och satsningar på anställda från underrepresenterade grupper? Ja 47 (14%) Nej 124 (37%) Vet ej 17 (5.1%) 8 a. Ange vilka målgrupperna är (Du kan välja flera alternativ): Ålder 29 (8.7%) Funktionshinder 21 (6.3%) Kön 29 (8.7%) Etniskt ursprung 22 (6.6%) Religion eller trosuppfattning 9 (2.7%) Sexuell läggning 9 (2.7%) Annat 1 (0.3%) 8 b. Vidtar ditt företag särskilda åtgärder för dessa olika grupper? Ja 30 (9%) Nej 16 (4.8%) Vet ej 1 (0.3%) European Business Test Panel 5/13

6 Om du har svarat ja, vilka av följande åtgärder har ditt företag vidtagit till förmån för dessa grupper? Särskilda fortbildningskurser 17 (5.1%) Särskilda rekryteringsprogram 15 (4.5%) Särskilda urvalsåtgärder 12 (3.6%) Annat 3 (0.9%) 8 c. Bevakar ditt företag personalsammansättningen för att följa upp om åtgärderna har någon effekt? Ja 38 (11.3%) Nej 9 (2.7%) Vet ej 0 (0%) III. Positiva effekter 9. Har ditt företags mångfaldsarbete haft någon positiv effekt på företaget? Ja 110 (32.8%) Nej 27 (8.1%) Vet ej 51 (15.2%) 9 a. Hur stor är denna effekt på följande områden? Vi har anställt fler duktiga medarbetare Stor 39 (11.6%) Medel 53 (15.8%) Liten 11 (3.3%) Ingen 7 (2.1%) Effektiviteten har ökat Stor 36 (10.7%) Medel 46 (13.7%) Liten 19 (5.7%) Ingen 9 (2.7%) Företagets rykte har förbättrats Stor 45 (13.4%) Medel 47 (14%) Liten 14 (4.2%) Ingen 4 (1.2%) Bättre ekonomiskt resultat Stor 16 (4.8%) Medel 51 (15.2%) Liten 32 (9.6%) Ingen 11 (3.3%) Bredare kundunderlag Stor 17 (5.1%) Medel 41 (12.2%) Liten 37 (11%) Ingen 15 (4.5%) European Business Test Panel 6/13

7 Fler nöjda kunder Stor 25 (7.5%) Medel 45 (13.4%) Liten 30 (9%) Ingen 10 (3%) Bättre kontakter med berörda grupper (leverantörer, lokalsamhället, aktieägare, arbetsmarknadens parter) Stor 30 (9%) Medel 44 (13.1%) Liten 27 (8.1%) Ingen 9 (2.7%) Annat Stor 13 (3.9%) Medel 17 (5.1%) Liten 19 (5.7%) Ingen 61 (18.2%) 10. Tror du att den mångfald som återspeglas i din personal har bidragit till nyskapande och kreativitet i företaget? Ja 118 (35.2%) Nej 32 (9.6%) Vet ej 38 (11.3%) 10 a. Inom vilka områden har nyskapandet och kreativiteten visat sig? (Du kan välja flera alternativ) Utveckling av nya varor/tjänster 57 (17%) Företaget har breddat sin verksamhet eller blivit verksamt på nya 49 (14.6%) konsumentmarknader Kundservice 68 (20.3%) Styrprocesser 47 (14%) Personalpolitik och rekrytering 71 (21.2%) Utbildning 53 (15.8%) Berörda gruppers engagemang 46 (13.7%) Annat 2 (0.6%) 11. Ange utifrån dina egna erfarenheter eller förväntningar vilka fördelar en diversifierad personal kan innebära för ett företag. Tillgång till nya grupper på arbetsmarknaden 204 (55%) Rekrytering av duktiga medarbetare 165 (44.5%) De anställdas motivation och effektivitet ökar 174 (46.9%) Fördelar som ett bättre rykte, en förbättrad företagsimage eller goda 175 (47.2%) samhällskontakter Företaget följer lagen och undviker böter eller andra påföljder 101 (27.2%) Ökad lönsamhet 65 (17.5%) Tillgång till ett bredare kundunderlag 92 (24.8%) Fler nöjda kunder och ökad kundlojalitet 83 (22.4%) Ökade möjligheter till nyskapande och kreativitet 138 (37.2%) Annat 8 (2.2%) Inget av ovanstående 21 (5.7%) European Business Test Panel 7/13

8 IV. Problem och informationskällor 12. Hur viktiga är följande frågor för ditt företag i det praktiska arbetet för mångfald och lika möjligheter på arbetsplatsen? (1 = mycket viktig, 5 = oviktig) Information och kunskap om mångfald på arbetsplatsen 1 71 (19.1%) 2 75 (20.2%) (29.1%) 4 47 (12.7%) 5 34 (9.2%) Svårigheter att mäta effekten 1 33 (8.9%) 2 72 (19.4%) (34%) 4 57 (15.4%) 5 47 (12.7%) Ledningens engagemang (30.2%) (31.8%) 3 50 (13.5%) 4 24 (6.5%) 5 31 (8.4%) Diskriminerande attityder och uppträdande hos din personal 1 87 (23.5%) 2 83 (22.4%) 3 76 (20.5%) 4 50 (13.5%) 5 39 (10.5%) Tillgänglig tid 1 40 (10.8%) 2 82 (22.1%) (36.1%) 4 47 (12.7%) 5 32 (8.6%) Förmåga och kunskap om att bedriva mångfaldsarbete 1 59 (15.9%) (28%) (29.4%) 4 39 (10.5%) 5 24 (6.5%) Budget 1 53 (14.3%) 2 52 (14%) (28%) 4 68 (18.3%) 5 58 (15.6%) European Business Test Panel 8/13

9 Annat 1 20 (5.4%) 2 16 (4.3%) 3 92 (24.8%) 4 45 (12.1%) (43.7%) 13. Vad skulle hjälpa dig att bli bättre på att praktiskt arbeta med frågor om mångfald och lika möjligheter? (Du kan välja flera alternativ) Utbildning om regelverket 104 (28%) Vägledning i övervakning av arbetskraften 88 (23.7%) Vägledning om hur man mäter resultat och effekt 132 (35.6%) Mer information om god praxis på området 226 (60.9%) Möjlighet till att bygga upp nätverk med andra företag och aktörer 134 (36.1%) Annat 8 (2.2%) Ingen åsikt 44 (11.9%) 14. Vilka är dina huvudsakliga informationskällor när det gäller mångfald på arbetsplatsen? Rangordna dem i betydelseordning (1 = mycket viktig, 5 = irrelevant) Nationella myndigheter 1 57 (15.4%) 2 91 (24.5%) 3 66 (17.8%) 4 55 (14.8%) 5 66 (17.8%) Organ som arbetar med jämlikhetsfrågor 1 24 (6.5%) 2 53 (14.3%) 3 88 (23.7%) 4 83 (22.4%) 5 87 (23.5%) Handelskammare 1 21 (5.7%) 2 64 (17.3%) 3 90 (24.3%) 4 70 (18.9%) 5 90 (24.3%) Arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivarnätverk 1 51 (13.7%) (30.5%) 3 74 (19.9%) 4 41 (11.1%) 5 56 (15.1%) Fackföreningar 1 19 (5.1%) 2 65 (17.5%) 3 77 (20.8%) 4 66 (17.8%) (29.1%) European Business Test Panel 9/13

10 Handelshögskolor 1 21 (5.7%) 2 50 (13.5%) 3 75 (20.2%) 4 73 (19.7%) (31.3%) Universitet och högskolor 1 25 (6.7%) 2 77 (20.8%) 3 66 (17.8%) 4 74 (19.9%) 5 93 (25.1%) Icke-statliga organisationer som arbetar med antidiskrimineringsfrågor 1 24 (6.5%) 2 56 (15.1%) 3 81 (21.8%) 4 72 (19.4%) (27.5%) Andra företag 1 26 (7%) 2 80 (21.6%) (27.8%) 4 57 (15.4%) 5 69 (18.6%) EU-kommissionen 1 35 (9.4%) 2 48 (12.9%) 3 96 (25.9%) 4 69 (18.6%) 5 87 (23.5%) Annat 1 20 (5.4%) 2 12 (3.2%) 3 66 (17.8%) 4 49 (13.2%) (50.7%) V. Utbildning 15. Hur viktiga eller relevanta vore följande initiativ för ditt företag? Rangordna dem i betydelseordning (1 = mycket viktigt, 5 = irrelevant) Utbildning i mångfaldshantering inom den högre utbildningen i allmänhet 1 54 (14.6%) 2 77 (20.8%) 3 91 (24.5%) 4 53 (14.3%) 5 60 (16.2%) European Business Test Panel 10/13

11 Utbildning i mångfaldshantering på handelshögskolor 1 46 (12.4%) 2 93 (25.1%) 3 86 (23.2%) 4 59 (15.9%) 5 51 (13.7%) Utbildning i mångfaldsfrågor för anställda 1 58 (15.6%) 2 97 (26.1%) 3 91 (24.5%) 4 52 (14%) 5 37 (10%) Utbildning i mångfaldsfrågor för chefer och arbetsgivare (29.6%) 2 96 (25.9%) 3 68 (18.3%) 4 32 (8.6%) 5 29 (7.8%) 16. För att anordna kurser i mångfaldshantering i ditt företag, vilka institutioner skulle du vända dig till eller samarbeta med? Rangordna dem i betydelseordning (1 = helt säkert, 5 = föga troligt) Organisationer för företagsstöd 1 57 (15.4%) (29.1%) 3 67 (18.1%) 4 43 (11.6%) 5 60 (16.2%) Konsulter 1 34 (9.2%) 2 91 (24.5%) 3 62 (16.7%) 4 67 (18.1%) 5 81 (21.8%) Företagsorganisationer som arbetar med mångfaldsfrågor 1 49 (13.2%) 2 95 (25.6%) 3 81 (21.8%) 4 52 (14%) 5 58 (15.6%) Privata kursanordnare 1 21 (5.7%) 2 46 (12.4%) (29.4%) 4 72 (19.4%) 5 87 (23.5%) European Business Test Panel 11/13

12 Välgörenhetsorganisationer eller icke-statliga organisationer som arbetar med mångfaldsfrågor 1 23 (6.2%) 2 58 (15.6%) 3 69 (18.6%) 4 81 (21.8%) (28%) Handelshögskolor 1 14 (3.8%) 2 69 (18.6%) 3 74 (19.9%) 4 75 (20.2%) (27.8%) Universitet och högskolor 1 25 (6.7%) 2 64 (17.3%) 3 75 (20.2%) 4 80 (21.6%) 5 91 (24.5%) Myndigheter eller statliga organ som arbetar med jämlikhetsfrågor 1 45 (12.1%) 3 66 (17.8%) 2 66 (17.8%) 4 64 (17.3%) 5 94 (25.3%) VI. Stadgor för mångfald 17. Kände du till att det finns stadgor för mångfald? Ja 60 (16.2%) Nej 275 (74.1%) 17 a. Har ditt företag redan undertecknat en sådan stadga? Ja 7 (2.1%) Nej 53 (15.8%) 18. Tror du att det skulle gynna/att det gynnar ditt företag att underteckna en stadga för mångfald? Ja 90 (24.3%) Nej 98 (26.4%) Ingen åsikt 147 (39.6%) 19. Tror du att en stadga för mångfald skulle vara en bra idé i ditt land? Ja 125 (33.7%) Nej 77 (20.8%) Ingen åsikt 133 (35.8%) European Business Test Panel 12/13

13 20. Vilka fördelar ser du för ditt företag om ni skulle underteckna en stadga för mångfald? (Du kan välja flera alternativ) Kan vara en hjälp att driva ett framgångsrikt mångfaldsarbete 107 (28.8%) Förbättrar företagets rykte 129 (34.8%) Stärker företagets engagemang för antidiskriminering och mångfald 111 (29.9%) Ökar medvetenheten internt om antidiskriminerings- och 174 (46.9%) Annat 5 (1.3%) Inget av ovanstående 88 (23.7%) 21. Vilken typ av frivillig stadga för mångfald anser du skulle vara den bästa för ditt företag? Ett EU-initiativ 99 (26.7%) Ett nationellt initiativ 80 (21.6%) Ett regionalt/lokalt initiativ 47 (12.7%) Ingen åsikt 109 (29.4%) Uppföljande kontakter 22. Får vi lov att kontakta dig? (Du kan välja flera alternativ) Ja, ni får kontakta mig med ytterligare frågor om mångfald. 119 (32.1%) Ja, informera mig om konferensen i god tid. 78 (21%) Nej tack. 179 (48.2%) European Business Test Panel 13/13

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Enhet: Datum: Starttid: Sluttid: [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0)

Enhet: Datum: Starttid: Sluttid: [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) 1 av 5 2012-11-21 18:19 Värdskap Enhet: Datum: Starttid: Sluttid: Besöksinformation 1. Enhetsnamn 2. Ort Välj land och specificera ort i kommentarfältet 3. Land som gästen(erna) reste från Land där mystery

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer