STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation"

Transkript

1 Parlameter 2016 Övergripande analys Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Författare: Jacques Nancy, Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Publicerad av EPRS Generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys (EPRS) PE November

2 European Union, For further information : 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. EUROPÉER OCH EUROPEISKA UNIONEN A. MEDLEMSKAP OCH VAD MAN TJÄNAR PÅ ATT GÅ MED I EU Medlemskap i Europeiska unionen Fördelar med medlemskap Anledningar till att landet har tjänat på det Åt vilket håll går EU? B. DE EUROPEISKA MEDBORGARNAS RÖST Min röst räknas Min röst räknas i vårt land Min röst räknas i EU C. EUROPEISK IDENTITET OCH MEDLEMSKAP Identitet Vad förenar europeiska medborgare/vad skiljer dem åt Delar som bildar den europeiska identiteten Medlemskap Faktorer som skulle stärka känslan av ett europeiskt medlemskap II. EUROPAPARLAMENTET...42 A. INFORMATION OM EUROPAPARLAMENTET Minns från media Känsla av att vara insatt i Europaparlamentets verksamhet B. BILD AV OCH FÖRTROENDE FÖR EUROPAPARLEMENTET SAMT EUROPAPARLAMENTETS ROLL Allmän bild av Europaparlamentet Europaparlamentets roll i framtiden C. KUNSKAP OM EUROPAPARLAMENTET Hur Europaparlamentet fungerar Beslutsfattandet i Europaparlamentet D. POLITISKA PRIORITERINGAR OCH VÄRDERINGAR Prioriterade politikområden Europaparlamentets värderingar

4 Tekniska specifikationer Täckning: Målgrupp: Metod: Fältperiod: EU européer 15 år eller äldre Datorassisterade personliga intervjuer 24 september till 3 oktober 2016, undersökningen genomfördes av Kantar Public Anmärkning Det är viktigt att läsarna kommer ihåg att undersökningsresultaten är uppskattningar, vars exakthet, när förutsättningarna är lika, beror på urvalsstorlek och den observerade procentandelen. För ett urval på omkring intervjuer (den urvalsstorlek som vanligtvis används i medlemsstaterna) varierar den verkliga procentandelen, dvs. om hela befolkningen hade intervjuats, mellan följande konfidensintervall: Observerade procentandela r Felmarginaler 10% or 90% 20% or 80% 30% or 70% 40% or 60% 50% +/- 1,9 procentenhete r +/- 2,5 procentenhete r +/- 2,7 procentenhete r +/- 3,0 procentenhete r +/- 3,1 procentenhete r 4

5 INLEDNING Europaparlamentets Parlameter 2016 genomfördes i Europeiska unionens 28 medlemsstater av Kantar Public (tidigare TNS Opinion) mellan den 24 september och den 3 oktober Precis som tidigare år handlar denna opinionsundersökning om EU-invånarnas uppfattning om Europaparlamentet, dess image och roll, vilka kunskaper de har om parlamentet såväl som frågor om EU-medlemskapet, identitet, medborgarskap, prioriterade politikområden och värderingar. Som alltid vid undersökningar av detta slag måste man i analysen ta hänsyn till det nationella, europeiska och internationella sammanhang i vilket intervjuerna gjordes. På nationell nivå har flera val och folkomröstningar påverkat sammanhanget, antingen före eller efter undersökningen. I september 2016 hölls parlamentsval i Kroatien. Det hölls också regionala val i vissa delstater i Tyskland och i två regioner i Spanien. Under oktober månad valde parlamentet i Estland för första gången en kvinna till republikens president. I Ungern hölls en folkomröstning om flyktingkvoterna, vars resultat har blivit mycket omdebatterat. I oktober hölls även parlamentsval i Litauen såväl som regionala val och val till senaten i Tjeckien. Bulgarien förberedde sig för en konstitutionell folkomröstning som skulle hållas den 25 oktober inför presidentvalet i november liksom parlamentsvalet i december. I Italien kommer en konstitutionell folkomröstning att hållas den 4 december samma dag som presidentvalet i Österrike, som senarelagts för andra gången. Längre fram kommer presidentval och parlamentsval, som redan dominerar nyhetsflödet i landet, att hållas i Frankrike (i maj respektive juni 2017), och i Tyskland kommer parlamentsval att äga rum i september I Spanien hade fortfarande ingen regering bildats sedan omvalen i juni. I Förenade kungariket genomfördes den första Parlametern sedan Brexit den 23 juni På EU-nivå dominerades debatten under veckorna som föregick undersökningen av tillståndet i EU, men också av efterdyningarna av Brexit. Det bör också understrykas att migrationsvågen, och dess mänskliga och politiska konsekvenser, fortsätter med oförändrad kraft. På det internationella planet domineras nyhetsflödet fortfarande av konflikten i Syrien och migrationskrisen. Den amerikanska presidentvalskampanjen, med den första debatten mellan kandidaterna den 26 september, har också styrt nyhetsflödet under denna undersökning. 5

6 Slutligen vill vi också understryka avslöjandet av affären kring Bahamasdokumenten. De första artiklarna om detta publicerades den 21 september Analysen av resultaten av denna Eurobarometer-undersökning från Europaparlamentet visar att vissa av dessa händelser till mycket stor del påverkade vilket svar de tillfrågade personerna gav. Det är viktigt att ha i åtanke att det europeiska genomsnittet är viktat och att de sex folkrikaste medlemsstaterna utgör ungefär 70 % av detta genomsnitt (Tyskland, Italien, Förenade kungariket, Frankrike, Spanien och Polen). 6

7 Huvudsakliga slutsatser De huvudsakliga slutsatserna från den årliga undersökning har sammanställts i denna analys och åtföljs av fullständiga resultat, inbegripet utförliga diagram och tabeller för varje nation i den andra halvan av detta dokument. Som nämnts har aktuella nationella, europeiska och internationella händelser vilket gäller för varje undersökning påverkat de intervjuade personernas svar. Exempelvis kan följande tendenser konstateras: Att bekämpa terrorism men samtidigt respektera individens rättigheter är en fråga som varje år sedan 2012 har blivit allt viktigare i Parlametern. Den fortsätter att ta större plats bland de politikområden som Europaparlamentet bör prioritera och befinner sig nu på andra plats. Å andra sidan har vissa indikatorer stabiliserats. Exempelvis anser en absolut majoritet av EU-invånarna att det fortfarande är bra att vara medlem i Europeiska unionen och att deras land har dragit nytta av medlemskapet. Likaså anser runt sju av tio uppgiftslämnare att det är mer som förenar EU-invånarna än som skiljer dem åt. Nästan hälften av EU-invånarna är också av åsikten att ett harmoniserat europeiskt socialt välfärdssystem stärker deras känsla av att vara en EUmedborgare. Vi kan också konstatera att den neutrala bild som EU-invånarna har av Europaparlamentet, och det faktum att de skulle vilja att parlamentet spelar en viktigare roll, är två indikatorer som stabiliseras. Dessutom har EU-invånarna fortfarande goda kunskaper om Europaparlamentet. Emellertid sjunker andra resultat i denna undersökning. Exempelvis har EU-invånarna känslan av att det är allt svårare att göra sig hörd, både på nationell nivå och EU-nivå. I 26 av 28 medlemsstater anser man samtidigt att det är lättare att göra sig hörd i det egna landet än på EU-nivå. På frågan om åt vilket håll det går i både EU och i det egna landet är EU-invånarna mer och mer pessimistiska. När det gäller de grundläggande delarna i den europeiska identiteten kan vi också konstatera att den gemensamma valutan tar ett stort kliv bakåt som en nödvändig del, i synnerhet i euroområdet. 7

8 Huvudsakliga slutsatser på EU-nivå och nationell nivå I genomsnitt anser en av två EU-invånare att det är bra att tillhöra EU, men skillnaderna mellan medlemsstaterna blir allt större 53 % av EU-invånarna (-2 i jämförelse med september 2015) anser att det är bra att vara medlem i EU. 29 % av dem (+1) anser att det är varken bra eller dåligt och 16 % (+1) anser att det är dåligt. På nationell nivå ökar eller stabiliseras stödet för medlemskap i 14 medlemsstater. Däremot är det i 13 medlemsstater inte en absolut majoritet som svarar att det är bra, och vi kan konstatera att skillnaderna uppgår till 50 procentenheter (81 % i Luxemburg svarar att det är bra mot 31 % i Grekland). Det är i just Grekland som stödet för ett EU-medlemskap minskar mest, med en skillnad på -14 procentenheter i jämförelse med september Så är också fallet, om än i mindre utsträckning, i ytterligare 13 medlemsstater. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 15 Sex av tio EU-invånare anser fortfarande att de har tjänat på att vara medlemmar i EU Precis som i september 2015 ansåg i genomsnitt 60 % av EU-invånarna att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet, jämfört med en knapp tredjedel som ansåg att så inte var fallet (31 %, =). På nationell nivå anser en majoritet av uppgiftslämnarna i 23 medlemsstater att deras land har tjänat på EU-medlemskapet. I följande fem länder är det dock under 50 % som anser detta: Italien, Grekland, Cypern, Österrike och Bulgarien. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 18 Hur har mitt land dragit nytta av EU-medlemskapet? 60 % av uppgiftslämnarna svarade att de huvudsakliga anledningarna till att deras land hade dragit nytta av EU-medlemskapet var följande: 35 % (= jämfört med 2015) angav EU:s bidrag till den ekonomiska tillväxten i deras länder. Den högsta andelen återfinns i Nederländerna (62 %, +8), Tyskland (48 %, +2), Irland (48 %, -3) och Litauen (46 %, =). 8

9 30 % (+2) angav, vilket ger en högre plats i rangordningen, att EU skapar nya arbetstillfällen [för de egna medborgarna]. Den högsta andelen återfinns i Bulgarien (53 %, =), Estland (50 %, +3) samt i Ungern (+5) respektive Finland (+8), med 49 % i vardera land. 30 % (-2) angav upprätthållande av fred och den förbättrade säkerheten, och det är främst i Cypern (52 %, +2), Grekland (44 %, -7) och Tyskland (42 %, +2) som man anser detta. 29 % (-2) angav samarbetet mellan våra länder och övriga medlemsstater. Denna åsikt var som starkast i Nederländerna (58 %, -2), Sverige (53 %, -6) och Finland (50 %, +1). Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 21 Enligt en majoritet av uppgiftslämnarna går det åt fel håll När EU-invånarna tillfrågas om vilken vändning sakerna tar i deras länder och i EU varierar svaren kraftigt. En växande majoritet fortsätter att anse att det går åt fel håll. Även de som anser att det nu går bättre i EU har ökat, men i mindre utsträckning. I år har färre uppgiftslämnare spontant svarat att det varken går åt det ena eller andra hållet. 1. Åt vilket håll går det i mitt land? I genomsnitt, i jämförelse med september 2015, anser 58 % (+14) av uppgiftslämnarna att det går åt fel håll, 27 % (-1) att det går åt rätt håll, och 9 % (-14) att det varken går åt det ena eller andra hållet. 2. Åt vilken håll går det på EU-nivå? På denna nivå anser i genomsnitt, jämfört med september 2015, 54 % (+13) att det går åt fel håll, 25 % (+3) att det går åt rätt håll, och 11 % (-14) att det varken går åt det ena eller andra hållet. 9

10 Medlemsstaterna kan delas in i följande två grupper utifrån deras åsikter om åt vilket håll det går: Några anser att det främst är i deras länder som det går åt fel håll snarare än i EU. Så är fallet i 13 medlemsländer, som antingen var mitt uppe i en valperiod eller folkomröstningar (Litauen, Bulgarien, Rumänien, Spanien, Kroatien och Italien) eller där den politiska situationen var komplicerad (Grekland, Frankrike, Polen, Belgien, Lettland, Slovenien och Slovakien). Den andra gruppen gällde de som ansåg att det främst är på EU-nivå som det går åt fel håll snarare än i deras länder. Så är fallet i följande 15 medlemsstater: Luxemburg, Tjeckien, Nederländerna, Sverige, Irland, Finland, Förenade kungariket, Österrike, Ungern, Tyskland, Malta, Estland, Portugal, Cypern och Danmark. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 24 En känsla av att det är svårare att göra sig hörd, både på nationell nivå och EU-nivå 1. Räknas min åsikt i mitt land? Även om majoriteten av EU-invånarna fortfarande anser att deras åsikt räknas i deras land, sjunker denna andel betydligt jämfört med september 2015, till 53 % (-10). Däremot anser ett ökande antal uppgiftslämnare att den inte räknas (44 %, +9). 2. Räknas min åsikt i EU? 37 % (-2 i jämförelse med 2015) av uppgiftslämnarna anser att deras åsikt räknas i EU. Omvänt anser en majoritet av EU-invånarna att deras åsikt inte räknas i EU (59 %, +3), vilket är en ökning från föregående år. På nationell nivå kan vi se att skillnaderna mellan medlemsstaterna ökar, till 57 procentenheter; i Danmark anser 70 % (+8 på ett år) av uppgiftslämnarna att deras åsikt räknas i EU, och i Grekland anser endast 13 % (-10) av medborgarna anser att så är fallet. I 26 av 28 medlemsstater anser man att ens åsikt räknas mer i det egna landet än i EU. Följande två undantag konstateras: Litauen och Rumänien. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 27 10

11 Det som förenar EU-invånarna är viktigare än det som skiljer dem åt På EU-nivå instämmer 71 % av uppgiftslämnarna med detta påstående (-3 jämfört med april 2016). Även om det inte framgår av detta genomsnitt att de nationella skillnaderna ökar alltmer anser en absolut majoritet av uppgiftslämnarna i de 28 medlemsstaterna att det som förenar EU-invånarna är viktigare än det som skiljer dem åt. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 33 Tillbakagång för den gemensamma valutan som en del i den europeiska identiteten På EU-nivå är rangordningen mellan de grundläggande delarna i den europeiska identiteten oförändrad, där flest uppgiftslämnare (50 %, +1 i jämförelse med 2015) uppger att värderingarna i form av demokrati och frihet är en del av den europeiska identiteten. Däremot kan ett stort kliv bakåt för den gemensamma valutan som en del av identiteten sedan 2015 (33 %, -6) konstateras. Inom euroområdet framträder detta som tydligast, där minskningen är så stor som -12 procentenheter i Estland (43 %), Nederländerna (43 %) och Portugal (33 %). En minskning för denna fråga ses också med - 11 procentenheter i Litauen (28 %), landet som senast anslöt sig till euroområdet, och med tio procentenheter i Cypern (37 %). Kulturen, som landar på en tredjeplats (32 %, +2), följt av historien (28 %, +1), den växande europeiska ekonomin (22 %, +3) och geografin (20 %, +1) ökar alla. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 36 Det viktigaste för det europeiska medborgarskapet: ett harmoniserat europeiskt socialt välfärdssystem På EU-nivå svarar EU-invånarna utan tvekan (46 %, +1) att det främst är ett europeiskt socialt välfärdssystem som är harmoniserat mellan medlemsstaterna (hälso- och sjukvård, utbildning, pension etc.). Det som också ofta uppges och således hamnar på andra och tredje plats är europeiska tjänster för nödsituationer för hanteringen av internationella naturkatastrofer (27 %, - 1) och det faktum att man kan bosätta sig i vilket EU-land som helst efter pensionen och där uppbära pension (27 %, +1). 11

12 Att EU:s ordförande väljs direkt av alla medlemsstaternas medborgare är ett svar som fortsätter att öka, till 22 % år 2016, vilket är en ökning med två procentenheter i jämförelse med september 2015 och med sex procentenheter i jämförelse med Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 39 EU-invånarnas bild av Europaparlamentet stabiliseras På EU-nivå dominerar en neutral bild med 44 % (-2 jämfört med 2015). 25 % (+1) har en positiv bild av parlamentet. Däremot har 28 % (+1) en negativ bild av det. På nationell nivå ökar den positiva bilden i 14 medlemsstater, med de största ökningarna i Slovakien, som innehade ordförandeskapet i Europeiska unionens råd i september 2016 (28 %, +9) och i Sverige (31 %, +6). Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 49 En majoritet av EU-invånarna vill att Europaparlamentet ska spela en viktigare roll i framtiden Då de tillfrågas om vilken roll de skulle vilja att Europaparlamentet spelade i framtiden uttrycker en majoritet av EU-invånarna fortfarande att de är positivt inställda till en viktigare roll (46 %, +2 jämfört med 2015). I detta hänseende ser vi en tydlig utveckling mot en viktigare roll, med +17 procentenheter i Slovakien (47 %), +12 i Litauen (62 %) och +11 i Slovenien (54 %) och i Sverige (42 %). Samtidigt ökar andelen som vill att det spelar en mindre viktig roll väsentligt, till 28 % (+7). På nationell nivå har detta ökat med så mycket som 16 procentenheter i Tjeckien (53 %), +15 i Polen (31 %) och +13 i Nederländerna (42 %) och i Irland (30 %). Andelen uppgiftslämnaren som spontant uttrycker att de vill att det ska spela samma roll sjunker kraftigt, till 13 % (-12). Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 52 Efter en väsentlig ökning år 2015 minskar nu mediegenomslaget för Europaparlamentet under 2016 På EU-nivå hade 60 % av uppgiftslämnarna nyligen läst, sett eller hört någonting om Europaparlamentet (-6 sedan 2015). Andelen EU-invånare som uppgav att de inte kunde komma ihåg att de nyligen hade läst, sett eller hört någonting om Europaparlamentet var 39 % (+6). 12

13 Att andelen sjunker beror i synnerhet på att då undersökningen genomfördes 2015 var Europaparlamentet mitt uppe i en debatt om Jean-Claude Junckers förslag om hur EU skulle bemöta migrationskrisens utmaningar. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 42 Brist på information om Europaparlamentets verksamhet Andelen EU-invånare som anser att de är väl insatta i Europaparlamentets verksamhet går tillbaka något, till 32 % (-3 jämfört med 2015). 66 % (+3) anser sig dock vara dåligt insatta i verksamheten. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 45 EU-invånarna har fortfarande goda kunskaper om Europaparlamentet 47 % (-1 på ett år) av uppgiftslämnarna vet att de europeiska ledamöterna är placerade utifrån politisk samhörighet i kammaren. 35 % (-3) tror att de är placerade utifrån nationalitet. Andelen uppgiftslämnare som svarar att de inte vet hur ledamöterna är placerade har ökat till 18 % (+4). Å andra sidan tror 43 % (+5) av EU-invånarna att Europaparlamentets beslut fattas utifrån ledamöternas politiska samhörighet. Denna andel har ökat i 23 medlemsstater. Likaså har andelen (35 %, +3) ökat som tror att parlamentets beslut fattas utifrån vad som är viktigt för de medlemsstater där parlamentsledamöterna är valda. Spontant svarar 9 % (-11) av uppgiftslämnarna att det är både utifrån parlamentsledamöternas politiska samhörighet och vad som är viktigt för deras nation, vilket är en minskning i 26 medlemsstater i Estland har andelen sjunkit med så mycket som 27 procentenheter. Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 55 Kraftig uppgång för kampen mot terrorism som ett politikområde som Europaparlamentet bör prioritera I själva verket har att bekämpa terrorism men samtidigt respektera individens rättigheter stadigt varit på uppgång sedan flera år tillbaka, till 42 % år 2016 (+8 sedan 2015), tätt följt av att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap (50 %, -1). Att bekämpa terrorism har blivit viktigare i 25 medlemsstater, och ökningen är som störst i Ungern (50 %, +14) och Spanien (38 %, +14) såväl som i Österrike (42 %, +13), Portugal (45 %, +12) och Bulgarien (43 %, +12) samt i Sverige (42 %, +12). 13

14 En invandringspolitik som genomförs i samråd med ursprungsländerna hamnar på tredje plats med 33 % (-5 procentenheter på ett år), och har minskat i 21 medlemsstater. Det är endast i Bulgarien som denna fråga har blivit mycket viktigare (42 %, +10), och den förlorar framförallt mark i Luxemburg (18 %, -12), Förenade kungariket (30 %, -11) och Slovakien (25 %, -11). Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 61 De mänskliga rättigheterna är alltjämt den värdering som det är viktigast att Europaparlamentet prioriterar Skydd av mänskliga rättigheter (57 %, -2 sedan 2015) hamnar på första plats bland värderingarna på EU-nivå. Yttrandefrihet, på andra plats, ligger kvar på 34 %. Jämställdhet mellan män och kvinnor får 33 % (+1) och solidaritet mellan EU:s medlemsstater får 30 % (-2). Sedan följer solidaritet mellan EU och fattiga länder i världen (23 % =), dialogen mellan kulturer och religioner (23 %, +2), skydd av minoritetsgrupper (18 %, =) samt avskaffandet av dödsstraff i hela världen (12 %, +1). Se tabellen (klicka på sidnumret): sida 66 14

15 I. EUROPÉER OCH EUROPEISKA UNIONEN A. MEDLEMSKAP OCH VAD MAN TJÄNAR PÅ ATT GÅ MED I EU 1. Medlemskap i Europeiska unionen 1) EU-genomsnitt Q12 Vad tycker du generellt om att (VÅRT LAND) är medlem i EU? Är det? (%) Bra Dåligt Varken bra eller dåligt Vet ej 70% 60% 50% % 30% % % % Okt.-Nov EB68.1 Juni 2009 EB71.3 Okt.-Nov EB72.4 Maj 2010 EB73.4 Maj 2011 EB75.3 Juni 2012 EB77.4 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB

16 2) Nationella resultat Q12 Vad tycker du generellt om att (VÅRT LAND) är medlem i EU? Är det? Bra (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 16

17 3) Nationella utvärderingar Q12 Vad tycker du generellt om att (VÅRT LAND) är medlem i EU? Är det? (%) Bra Dåligt Varken bra eller dåligt Vet ej EU = EUROOMRÅDET = = EJ EUROOMRÅDET = 2-1 SK = SE FI IE = NL = 0-1 BG = 4 = SI EE = 28 = 2-1 HU = AT = DE 71 = 9 = LT 67 = = LV 48 = = UK 47 = LU PL PT HR = 36 = 2 +2 CY CZ = BE = DK = = ES = FR = MT = IT RO EL (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 17

18 2. Fördelar med medlemskap 1) EU-genomsnitt Q13 Med hänsyn till allt, skulle du säga att (VÅRT LAND) på det hela taget har tjänat på eller inte tjänat på att gå med i EU? (%) 80% Tjänat Inte tjänat Vet ej 70% 60% % 40% 30% % 10% % Okt.-Nov EB68.1 Juni 2009 EB71.3 Okt.-Nov EB72.4 Maj 2010 EB73.4 Maj 2011 EB75.3 Juni 2013 EB79.5 Sept EB

19 2) Nationella resultat Q13 Med hänsyn till allt, skulle du säga att (VÅRT LAND) på det hela taget har tjänat på eller inte tjänat på att gå med i EU? (%) Tjänat (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 19

20 3) Nationella utvärderingar Q13 Med hänsyn till allt, skulle du säga att (VÅRT LAND) på det hela taget har tjänat på eller inte tjänat på att gå med i EU? (%) Tjänat Inte tjänat Vet ej EU28 60 = 31 = 9 = EUROOMRÅDET EJ EUROOMRÅDET = CY = NL SK FI SI UK BE = 2-4 DE = SE = IE DK BG LT = EE = 7-1 HU CZ AT = LU 85 = MT 84 = 8 = 8 = PL LV PT FR HR IT RO = ES EL (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 20

21 3. Anledningar till att landet har tjänat på det 1) EU-genomsnitt Q14 Vilka av följande är de viktigaste anledningarna att tycka att (VÅRT LAND) har tjänat på att gå med i EU? (MAX 3 SVAR) (%) Bas: intervjupersoner som skulle säga att deras land har tjänat på att gå med i EU 21

22 2) Nationella resultat Q14 Vilka av följande är de viktigaste anledningarna att tycka att (VÅRT LAND) har tjänat på att gå med i EU? (MAX 3 SVAR) EU bidrar till ekonomisk tillväxt i (VÅRT LAND) (%) Bas: intervjupersoner som skulle säga att deras land har tjänat på att gå med i EU (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 22

23 Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt ) Nationella utvärderingar Q14 Vilka av följande är de viktigaste anledningarna att tycka att (VÅRT LAND) har tjänat på att gå med i EU? (MAX 3 SVAR) EU bidrar till ekonomisk tillväxt i (VÅRT LAND) EU ger (NATIONALITET) nya arbetsmöjligheter EU bidrar till att upprätthålla freden och stärka säkerheten EU-medlemskapet förbättrar samarbetet mellan (VÅRT LAND) och EU:s övriga länder EU ger (NATIONALITET) mer att säga till om i världen EU förbättrar (NATIONALITET) levnadsstandard EU28 35 = EUROOMRÅDET = EJ EUROOMRÅDET = 25 = = LU = = 19 = NL = SI = SE = 2-1 EE AT = HR FI = DE PT HU = IT FR LT 46 = = LV 36 = SK 31 = 47 = RO 27 = BG 23 = 53 = DK = PL = IE = ES CY = CZ BE = UK = 21 = EL MT Bas: intervjupersoner som skulle säga att deras land har tjänat på att gå med i EU (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 23

24 4. Åt vilket håll går EU? 1) EU-genomsnitt D73.2 I dagsläget, skulle du generellt sett säga att saker går åt rätt håll eller åt fel håll i? EU (%) 24

25 2) Nationella resultat D73.2 I dagsläget, skulle du generellt sett säga att saker går åt rätt håll eller åt fel håll i? EU (%) Saker går åt rätt håll (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 25

26 3) Nationella utvärderingar D73.2 I dagsläget, skulle du generellt sett säga att saker går åt rätt håll eller åt fel håll i? EU (%) Saker går åt rätt håll Saker går åt fel håll Varken det ena eller det andra (SPONTANT) Vet ej EU EUROOMRÅDET EJ EUROOMRÅDET SK FI MT HR = CY IE = LU BG DE SI HU LV = CZ AT EE PL BE IT PT = LT NL EL SE 30 = UK 16 = FR ES RO DK (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 26

27 B. DE EUROPEISKA MEDBORGARNAS RÖST 1. Min röst räknas 1.1. Min röst räknas i vårt land 1) EU-genomsnitt D72.2 I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? Min röst räknas i (VÅRT LAND) (%) 80% Totalt 'Instämmer' Totalt 'Tar avstånd' Vet ej 70% 63 60% 50% % 30% % 10% 0% 6 6 Juni 2009 EB71.3 Maj 2010 EB Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB

28 2) Nationella resultat D72.2 I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? Min röst räknas i (VÅRT LAND) Totalt Instämmer (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 28

29 3) Nationella utvärderingar D72.2 I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? Min röst räknas i (VÅRT LAND) (%) Totalt 'Instämmer' Totalt 'Tar avstånd' Vet ej EU EUROOMRÅDET EJ EUROOMRÅDET BE NL = FI AT = 2 +1 DK = LU DE SE = CZ IE = SK SI UK HU HR = EE LV = BG CY FR MT IT PT ES = LT PL RO = EL (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 29

30 1.2. Min röst räknas i EU 1) EU-genomsnitt D72.1 I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? Min röst räknas i EU (%) Totalt 'Instämmer' Totalt 'Tar avstånd' Vet ej 70% 60% % 40% % 20% 10% % Juni 2009 EB71.3 Maj 2010 EB73.4 Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB

31 2) Nationella resultat D72.1 I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? Min röst räknas i EU Totalt Instämmer (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 31

32 3) Nationella utvärderingar D72.2 I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? Min röst räknas i EU (%) Totalt 'Instämmer' Totalt 'Tar avstånd' Vet ej EU EUROOMRÅDET = EJ EUROOMRÅDET DK NL FI BE AT = SK SE IE = CZ DE = SI = FR 35 = 61 = 4 = UK = CY = 4 +1 LU BG HR PL EE LV = RO PT = IT HU ES = MT = EL LT = (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 32

33 C. EUROPEISK IDENTITET OCH MEDLEMSKAP 1. Identitet 1.1. Vad förenar europeiska medborgare/vad skiljer dem åt 1) EU-genomsnitt Q9 Kan du tala om för mig om du instämmer i eller tar avstånd från följande påstående: Vad som förenar de olika EU-medlemsstaternas medborgare är viktigare än vad som skiljer dem åt. (%) Vet ej 7 (=) Totalt 'Tar avstånd' 22 (+3) Totalt 'Instämmer' 71 (-3) (Utvärdering apr sept./okt. 2016) 33

34 2) Nationella resultat Q9 Kan du tala om för mig om du instämmer i eller tar avstånd från följande påstående: Vad som förenar de olika EU-medlemsstaternas medborgare är viktigare än vad som skiljer dem åt. Totalt Instämmer (%) (Utvärdering apr sept./okt. 2016) 34

35 - Apr Apr Apr ) Nationella utvärderingar Q9 Kan du tala om för mig om du instämmer i eller tar avstånd från följande påstående: Vad som förenar de olika EU-medlemsstaternas medborgare är viktigare än vad som skiljer dem åt. (%) Totalt 'Instämmer' Totalt 'Tar avstånd' Vet ej EU = EUROOMRÅDET EJ EUROOMRÅDET LV FI NL = LU = 3-4 BE = 1-3 UK = 9-3 AT LT EL FR = SI 82 = IE SE = 3 +2 SK = CZ = 6 +2 DE DK PL EE MT CY BG HU RO IT ES PT HR = (Utvärdering apr sept./okt. 2016) 35

36 1.2. Delar som bildar den europeiska identiteten 1) EU-genomsnitt Q10 Den europeiska identiteten kan bestå av flera delar. Enligt din uppfattning, vilka är de viktigaste delarna som tillsammans bildar den europeiska identiteten? (MAX 3 SVAR) (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Maj 2012 EB Juni 2012 EB77.4 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB Värderingar kring demokrati och frihet Den gemensamma valutan - euron Kultur Historia Framgångarna i den europeiska ekonomin Geografi EU:s motto "Förenade i mångfalden" EU-flaggan Europahymnen 36

37 2) Nationella resultat Q10 Den europeiska identiteten kan bestå av flera delar. Enligt din uppfattning, vilka är de viktigaste delarna som tillsammans bildar den europeiska identiteten? (MAX 3 SVAR) Den gemensamma valutan - euron (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 37

38 3) Nationella utvärderingar Q10 Den europeiska identiteten kan bestå av flera delar. Enligt din uppfattning, vilka är de viktigaste delarna som tillsammans bildar den europeiska identiteten? (MAX 3 SVAR) (%) Värderingar kring demokrati och frihet Den gemensamma valutan - euron Kultur Historia EU EUROOMRÅDET 51 = EJ EUROOMRÅDET PT = 22-1 LU = 28-3 NL BE BG SE FI = AT IE SI EL RO LV = SK MT CZ LT HU UK PL DE 66 = FR CY DK EE IT = 25 = HR ES Första fyra citerade alternativ (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 38

39 2. Medlemskap 2.1 Faktorer som skulle stärka känslan av ett europeiskt medlemskap 1) EU-genomsnitt Q11T Vilken av följande faktorer skulle bäst stärka din känsla av att vara europeisk medborgare? I första hand? Och sedan? (MAX 4 SVAR) (%) 39

40 2) Nationella resultat Q11T Vilken av följande faktorer skulle bäst stärka din känsla av att vara europeisk medborgare? I första hand? Och sedan? (MAX 4 SVAR) Ett europeiskt socialt välfärdssystem som är harmoniserat mellan medlemsstaterna (sjukvård, utbildning, pensioner etc.) (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 40

41 3) Nationella utvärderingar Q11T Vilken av följande faktorer skulle bäst stärka din känsla av att vara europeisk medborgare? I första hand? Och sedan? (MAX 4 SVAR) Ett europeiskt socialt välfärdssystem som är harmoniserat mellan medlemsstaterna (sjukvård, utbildning, pensioner etc.) Att efter pensionen kunna flytta till vilket EU-land som helst och ta pensionen med dig En europeisk insatsstyrka som bekämpar internationella naturkatastrofer En EU-president som väljs direkt av medborgarna i alla medlemsstater EU EUROOMRÅDET = EJ EUROOMRÅDET 41 = FI = PT NL HU IE SE = LT = 8-1 DE = SI FR = BE LU IT CZ UK DK 42 = CY BG SK LV = 18 = 12-2 EL ES RO AT = MT = HR = = PL EE Första fyra citerade alternativ (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 41

42 II. EUROPAPARLAMENTET A. INFORMATION OM EUROPAPARLAMENTET 1. Minns från media 1) EU-genomsnitt Q1 Har du den senaste tiden läst, sett eller hört någonting om Europaparlamentet i tidningar, på Internet, radio eller TV? (%) Ja Nej Vet ej 80% 70% 60% 50% % 30% % 10% 0% Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Jan.-Feb EB Jan.-Feb EB73.1 Nov.-Dec 2010 EB74.3 Nov EB76.3 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB

43 2) Nationella resultat Q1 Har du den senaste tiden läst, sett eller hört någonting om Europaparlamentet i tidningar, på Internet, radio eller TV? Ja (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 43

44 3) Nationella utvärderingar Q1 Har du den senaste tiden läst, sett eller hört någonting om Europaparlamentet i tidningar, på Internet, radio eller TV? (%) Ja Nej Vet ej EU = EUROOMRÅDET = EJ EUROOMRÅDET = UK = MT = 0-1 LT = FI = SI = PT = PL = IE = SE DK = EE = LV EL = BG = ES = CZ CY = FR = SK NL = DE BE LU = HR = IT HU AT RO (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 44

45 2. Känsla av att vara insatt i Europaparlamentets verksamhet 1) EU-genomsnitt Q2 Anser du att du rent allmänt är mycket väl, ganska väl, ganska dåligt eller mycket dåligt insatt i Europaparlamentets verksamhet? (%) Vet ej 2 (=) Totalt 'Insatt' 32 (-3) Totalt 'Inte insatt' 66 (+3) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 45

46 2) Nationella resultat Q2 Anser du att du rent allmänt är mycket väl, ganska väl, ganska dåligt eller mycket dåligt insatt i Europaparlamentets verksamhet? Totalt Insatt (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 46

47 Q2 Anser du att du rent allmänt är mycket väl, ganska väl, ganska dåligt eller mycket dåligt insatt i Europaparlamentets verksamhet? Totalt Inte insatt (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 47

48 3) Nationella utvärderingar Q2 Anser du att du rent allmänt är mycket väl, ganska väl, ganska dåligt eller mycket dåligt insatt i Europaparlamentets verksamhet? (%) Totalt 'Insatt' Totalt 'Inte insatt' Vet ej EU = EUROOMRÅDET = EJ EUROOMRÅDET 38 = UK = MT = IE 41 = AT = SK = RO = CZ = 3 +2 PL SI = BE = LV = NL = ES = FR = DK DE HR = IT FI = BG = EL = PT LT LU CY SE = HU = EE (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 48

49 B. BILD AV OCH FÖRTROENDE FÖR EUROPAPARLEMENTET SAMT EUROPAPARLAMENTETS ROLL 1. Allmän bild av Europaparlamentet 1) EU-genomsnitt Q3 Har du rent allmänt en mycket positiv, ganska positiv, neutral, ganska negativ eller mycket negativ bild av Europaparlamentet? (%) Totalt 'Positiv' Neutral Totalt 'Negativ' Vet ej 60% 50% 40% % 20% % % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Nov EB76.3 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB

50 2) Nationella resultat Q3 Har du rent allmänt en mycket positiv, ganska positiv, neutral, ganska negativ eller mycket negativ bild av Europaparlamentet? Totalt Positiv (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 50

51 3) Nationella utvärderingar Q3 Har du rent allmänt en mycket positiv, ganska positiv, neutral, ganska negativ eller mycket negativ bild av Europaparlamentet? (%) Totalt 'Positiv' Neutral Totalt 'Negativ' Vet ej EU = EUROOMRÅDET 23 = EJ EUROOMRÅDET = 4 +1 SK SE PT IE CZ DK DE = 3 +1 UK = = RO = NL = BG MT = CY HU = SI 21 = 51 = 26 = 2 = EE 18 = 63 = PL IT BE = AT FI LU ES = FR HR LT EL = LV (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 51

52 2. Europaparlamentets roll i framtiden 1) EU-genomsnitt Q4 Skulle du personligen vilja att Europaparlamentet spelade en viktigare roll eller en mindre viktig roll än idag? (%) Viktigare Mindre viktig Samma (SPONTANT) Vet ej 70% 60% 50% % 30% 20% 10% % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Jan.-Feb EB71.1 Jan.-Feb EB73.1 Nov.-Dec 2010 EB74.3 Nov EB76.3 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB

53 2) Nationella resultat Q4 Skulle du personligen vilja att Europaparlamentet spelade en viktigare roll eller en mindre viktig roll än idag? Viktigare (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 53

54 3) Nationella utvärderingar Q4 Skulle du personligen vilja att Europaparlamentet spelade en viktigare roll eller en mindre viktig roll än idag? Viktigare Mindre viktig Samma (SPONTANT) Vet ej EU EUROOMRÅDET EJ EUROOMRÅDET 39 = SK = LT SI SE = LU FI PT LV MT ES = BE BG IE IT NL = EE CY FR CZ = PL DK HR 45 = RO EL UK AT HU DE (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 54

55 C. KUNSKAP OM EUROPAPARLAMENTET 1. Hur Europaparlamentet fungerar 1) EU-genomsnitt Q5 Tror du att ledamöternas placering i Europaparlamentet bestäms av? Deras politiska tillhörighet Deras nationalitet Vet ej 60% 50% % 30% % 10% % Okt.-Nov EB68.1 Jan.-Feb EB71.1 Jan.-Feb EB73.1 Nov.-Dec 2010 EB74.3 Nov EB76.3 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB

56 2) Nationella resultat Q5 Tror du att ledamöternas placering i Europaparlamentet bestäms av? Deras politiska tillhörighet (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 56

57 3) Nationella utvärderingar Q5 Tror du att ledamöternas placering i Europaparlamentet bestäms av? Deras politiska tillhörighet Deras nationalitet Vet ej EU EUROOMRÅDET EJ EUROOMRÅDET PL FI CY PT = LV ES FR UK BE 63 = EL 46 = SK SI = RO DE = CZ NL = 5 +3 IT HR LU HU MT AT SE DK IE EE LT BG (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 57

58 2. Beslutsfattandet i Europaparlamentet 1) EU-genomsnitt Q6 Skulle du säga att Europaparlamentets beslut antas i första hand? 50% 40% 30% % % % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Nov EB76.3 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB84.1 Utifrån parlamentsledamöternas politiska tillhörighet Utifrån parlamentsledamöternas nationella intressen Både och (SPONTANT) Vet ej 58

59 2) Nationella resultat Q6 Skulle du säga att Europaparlamentets beslut antas i första hand? Utifrån parlamentsledamöternas politiska tillhörighet (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 59

60 3) Nationella utvärderingar Q6 Skulle du säga att Europaparlamentets beslut antas i första hand? Utifrån parlamentsledamöternas politiska tillhörighet Utifrån parlamentsledamöternas nationella intressen Både och (SPONTANT) Vet ej EU EUROOMRÅDET EJ EUROOMRÅDET LV PL CY = MT FI EE FR SI DE ES SE BE RO LU = IE AT CZ = SK NL DK IT EL HR LT 33 = = HU BG PT UK = (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 60

61 D. POLITISKA PRIORITERINGAR OCH VÄRDERINGAR 1. Prioriterade politikområden 1) EU-genomsnitt Q7T Europaparlamentet främjar utvecklingen av vissa politikområden på EU-nivå. Vilka av följande politikområden tycker du att man ska prioritera? I första hand? Några andra? (MAX 4 SVAR) (%) 61

62 Q7T Europaparlamentet främjar utvecklingen av vissa politikområden på EU-nivå. Vilka av följande politikområden tycker du att man ska prioritera? I första hand? Några andra? (MAX 4 SVAR) (%) 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Jan.-Feb EB73.1 Aug.-Sept EB74.1 April-Maj 2011 EB75.2 Nov EB76.3 Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB84.1 Bekämpa fattigdom och socialt utanförskap Att bekämpa terrorism men samtidigt respektera individens rättigheter En invandringspolitik som genomförs i samråd med ursprungsländerna En försvars- och säkerhetspolitik som gör det möjligt för EU att hantera internationella kriser Förbättra konsument- och folkhälsoskyddet Samordna ekonomisk politik, budget- och skattepolitik Första sex citerade alternativ 62

63 Q7T Europaparlamentet främjar utvecklingen av vissa politikområden på EU-nivå. Vilka av följande politikområden tycker du att man ska prioritera? I första hand? Några andra? (MAX 4 SVAR) (%) 40% 34 30% 20% 10% % Jan.-Feb EB73.1 Aug.-Sept EB74.1 April-Maj 2011 EB75.2 Nov EB76.3 Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB84.1 Kampen mot klimatförändringarna En jordbrukspolitik som är miljövänlig och bidrar till den globala livsmedelsbalansen En utrikespolitik som gör det möjligt för EU att tala med en stämma på den internationella arenan En gemensam energipolitik för att säkerställa EU:s energioberoende Att värna en europeisk samhällsmodell En forsknings- och utvecklingspolitik som säkerställer konkurrenskraft och innovation Sista sex citerade alternativ 63

64 2) Nationella resultat Q7T Europaparlamentet främjar utvecklingen av vissa politikområden på EU-nivå. Vilka av följande politikområden tycker du att man ska prioritera? I första hand? Några andra? (MAX 4 SVAR) Bekämpa fattigdom och socialt utanförskap (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 64

65 3) Nationella utvärderingar Q7T Europaparlamentet främjar utvecklingen av vissa politikområden på EU-nivå. Vilka av följande politikområden tycker du att man ska prioritera? I första hand? Några andra? (MAX 4 SVAR) (%) Bekämpa fattigdom och socialt utanförskap Att bekämpa terrorism men samtidigt respektera individens rättigheter En invandringspolitik som genomförs i samråd med ursprungsländerna En försvars- och säkerhetspolitik som gör det möjligt för EU att hantera internationella kriser Förbättra konsument- och folkhälsoskyddet Samordna ekonomisk politik, budget- och skattepolitik EU = EUROOMRÅDET 52 = EJ EUROOMRÅDET FI PT MT CY = LV LT = 45-3 IT HR SI = SK HU DK = EE = CZ ES 71 = SE 55 = DE 45 = = PL BG IE FR = 24 = 24-5 NL LU AT UK EL = RO BE = Första sex citerade alternativ (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 65

66 2. Europaparlamentets värderingar 1) EU-genomsnitt Q8 Vilken eller vilka av följande värderingar tycker du att Europaparlamentet bör prioritera? (MAX 3 SVAR) (%) 66

67 Q8 Vilken eller vilka av följande värderingar tycker du att Europaparlamentet bör prioritera? (MAX 3 SVAR) (%) 70% 60% % 40% 30% 20% 10% % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Jan.-Feb EB71.1 Jan.-Feb EB73.1 Nov EB76.3 Nov.-Dec 2012 EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec 2014 EB82.4 Sept EB84.1 Skydd av mänskliga rättigheter Yttrandefrihet Jämställdhet mellan män och kvinnor Solidaritet mellan EU:s medlemsstater Solidaritet mellan EU och fattiga länder i världen Dialogen mellan kulturer och religioner Skydd av minoritetsgrupper Avskaffandet av dödsstraff i hela världen 67

68 2) Nationella resultat Q8 Vilken eller vilka av följande värderingar tycker du att Europaparlamentet bör prioritera? (MAX 3 SVAR) Skydd av mänskliga rättigheter (%) (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 68

69 3) Nationella utvärderingar Q8 Vilken eller vilka av följande värderingar tycker du att Europaparlamentet bör prioritera? (MAX 3 SVAR) Skydd av mänskliga rättigheter Yttrandefrihet Jämställdhet mellan män och kvinnor Solidaritet mellan EU:s medlemsstater Solidaritet mellan EU och fattiga länder i världen Dialogen mellan kulturer och religioner EU = = EUROOMRÅDET = = EJ EUROOMRÅDET = PT HR CY = = 11-4 SI FI IE = EE 63 = IT 49 = LT LV EL LU BE SE NL = DE DK ES HU = 21 = 19-1 SK = UK = BG = CZ = 13-2 FR RO = AT = PL = MT Första sex citerade alternativ (Utvärdering sept sept./okt. 2016) 69

70 Europaparlamentets Parlameter 2016 (EP/EB 86.1) genomfördes i Europeiska unionens 28 medlemsstater från den 24 september till den 3 oktober 2016 av Kantar Public (tidigare TNS opinion). Undersökningen ägnas åt européernas uppfattning om Europaparlamentet, deras bild av Europaparlamentet och dess roll samt vilka kunskapet de har om institutionen. Den behandlar även de centrala frågorna om EU-medlemskap, europeisk identitet, EU-medborgarskap, prioriterade politikområden och värderingar. Detta är en publikation från: Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation, Europaparlamentet PE ISBN: DOI: /96041 QA EN-N Upphovsmannen är ansvarig för innehållet i dokumentet, och de åsikter som framförs i det utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets officiella ståndpunkt. Texten är avsedd att göra det lättare för Europaparlamentets ledamöter och personal att utföra sitt arbete. Europeiska unionen

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

Två år före valet till Europaparlamentet 2014 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 77.4)

Två år före valet till Europaparlamentet 2014 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 77.4) Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, den 20 augusti 2012 Två år före valet till Europaparlamentet

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet Undersökningen har samordnats av generaldirektoratet för kommunikation TNS Opinion & Social

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering

EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Européerna och krisen

Européerna och krisen EUROPAPARLAMENTET Européerna och krisen Rapport Undersökningsperiod: Augusti september 2010 Publicering: November 2010 Särskild Eurobarometer 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Finland (Swedish) ALTERNATIV 8 ENBART I KROATIEN QNAT Vilken är Er nationalitet? Ange det land (eller de länder) som stämmer för Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) Belgien

Läs mer

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Sweden

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Sweden ZA6596 Eurobarometer 8. (05) Country Questionnaire Sweden A Projektnummer (00 005) EB8. A B Landskod (006 007) EB8. B C EB projektnummer (008 00) EB8. C D Intervjunummer (löpnummer) (0 06) EB8. D EB08SEXTRA

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR OPINIONSUNDERSÖKNINGAR Bryssel, den 30 juni 2008 KLIMATFÖRÄNDRINGEN Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning I. Terminologisk

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371)

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371) Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel, 26 februari 2013 8 mars 20313: Internationella kvinnodagen Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

Särskild Eurobarometer. Europeiska ombudsmannen. Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen

Särskild Eurobarometer. Europeiska ombudsmannen. Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen Särskild Eurobarometer Europeiska ombudsmannen Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Bryssel Belgien

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

KVALITETSSTUDIE. Kvinnorna och Europeiska unionen efter Europaparlamentsvalet i juni 2009

KVALITETSSTUDIE. Kvinnorna och Europeiska unionen efter Europaparlamentsvalet i juni 2009 Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING Det konstitutionella fördragets ikraftträdande 8b/2005 KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING Fördraget om en konstitution

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor området kring den rumänsk-bulgariska gränsen. Tillgången till vattenresurser är emellertid inte bara en fråga om kvantitet, utan beror även på användningsgraden. Denna beror i sin tur på ett antal faktorer,

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer