EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014"

Transkript

1 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

2 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern

3 POSITIVA UTFALL I USA, TROTS SVAGT FÖRSTA KVARTAL ARBETSLÖSHET I USA, ÅR (%) HUSPRISINDEX (INDEX 100 = 1991) 12,0 10, , , , , , KÄLLA: EUROSTAT, Federal housing finance agency

4 EUROPA FORTSÄTTER ATT STABILISERAS SKILLNAD I STATSOBLIGATIONSRÄNTA MOT TYSKLAND, 10Y (PROCENTENHETER) KÄLLA: Macrobond Italien Spanien

5 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN STÄRKS BNP- TILLVÄXT (PROCENT) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-0,4 3,0 1,9 1,8 1,0 3,2 1,7 3,4 4,0 4, ,0 2,8 KÄLLA: Riksbanken, juli 2014 Euroområdet USA Världen

6 SVENSK TILLVÄXT STÄRKS NÄSTA ÅR BNP- TILLVÄXT (PROCENT) 3,5 3,0 2,5 2,6 2,3 2,3 2,9 3,1 2,8 3,2 2,8 3,1 2,0 1,5 1,6 1,6 1,5 1,0 0,5 0, FiD, jul14 Riksbank, jul14 KI, jun14 KÄLLA: Riksbanken, juli 2014

7 ARBETSLÖSHETEN I SVERIGE BITER SIG FAST ARBETSLÖSHET, ÅR (%) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, KÄLLA: SCB, Arbetsförmedlingen Säsongsjusterad Trend ARBETSLÖSHET >24 MÅN, ÅR (ANTAL)

8 OCH UNGDOMSARBETSLÖSHETEN ÄR HÖGRE ÄN I DE FLESTA JÄMFÖRBARA LÄNDER (PROCENT) 60,0 50,0 53,5 53,1 43,7 40,0 33,5 30,0 20,0 10,0 23,9 23,2 23,2 22,4 20,2 17,9 14,8 12,6 10,5 9,0 7,8 0,0 KÄLLA: EUROSTAT

9 OCH ARBETSLÖSHETEN FÖRVÄNTAS FÖRBLI HÖGRE ÄN NÄR REGERINGEN TILLTRÄDDE (PROCENT) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,0 8,0 8,0 7,9 8,1 8,0 7,5 7,7 7,4 6,9 7,3 6,8 6,5 (jan - 07) 0, FiD jul 14 KI, juni14 ESV, jun14

10 SKOLRESULTATEN FALLER RESULTAT I PISA (POÄNG) ANDEL UTGÅNGSELEVER I GRUND- SKOLAN MED GYMNASIEBEHÖRIGHET (%) 90,0 89,5 89,0 88,5 88,0 87,5 89,5 89,1 88,9 88,8 88,2 87,7 87,5 87, Läsförståelse Matematik Naturvetenskap 87,0 86, KÄLLA: Skolverket, OECD

11 ALLT SVÅRARE FÖR UNGA ATT KOMMA IN PÅ HÖGSKOLAN HÖGSKOLEPLATSER I SVERIGE, ANTAL PER 1000 UNGA ANDEL HÖGSKOLEUTBILDADE I TOPP 20 OECD- LÄNDER, PROCENT Korea 63,8 Japan 58, Kanada 56, Irland 47,2 339 Storbritannien 46, Norge 46,8 Luxemburg 46, Nya Zeeland 46, Israel 45,0 311 Australien 44,6 310 USA 43,1 Frankrike ,0 Sverige 42,9 290 Belgien 42,5 Chile 41,3 280 Schweiz 39,8 270 Nederländerna 39,8 Finland 39,4 Island 39,4 Polen 39,2 KÄLLA: Universitetskanslersämbetet, OECD 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

12 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern

13 STORA ÖVERSKOTT HAR VÄNTS TILL STORA UNDERSKOTT 69,5 OFFENTLIG SEKTORS FINANSIELLA SPARANDE (MDR KR) , , ,3-0,4-30,4-30,4-0,3-26,4-0,4-44,5-89,0-26, , , KÄLLA: Ekonomistyrningsverket, juni 2014

14 UNDERSKOTTEN ÄR EN DIREKT FÖLJD AV REGERINGENS SKATTESÄNKNINGAR KOSTNAD FÖR SKATTESÄNKNINGAR VID GENOMFÖRANDET, MILJARDER KRONOR Total - 41,3-0,7-46,1-13,5 KÄLLA: Finansdepartementet BP2013, BP2014, Skiktgränshöjning 2014 exkluderad - 6,8-2, ,2-135,5

15 MEN DETTA UNDERSKATTAR DEN FAKTISKA EFFEKTEN EXEMPEL 1: JOBBSKATTEAVDRAGET (MDR KR) JSKA5 JSKA4 JSKA3 JSKA2 JSKA1 Kostnad vid införande KÄLLA: Finansdepartementet BP2013, BP % 99 Samtliga JSKA Kostnad idag Jobbska_eavdragen kostade 83 miljarder kronor vid genomförandet Reallöneökningar, befolknings8llväxt och infla8on har gjort a_ kostnaden idag är 99 miljarder (19% högre)

16 OCH BORTSER FRÅN FELBERÄKNINGAR EXEMPEL 2: EFFEKT AV BOLAGSSKATTE- SÄNKNING OCH BEGRÄNSADE RÄNTEAVDRAG 2013 (MILJARDER KR) Beräknad kostnad +80% 13 Faktisk kostnad enl ESV Beräknad kostnad för a_ sänka bolagsska_en 2013 var 7 miljarder kronor ESV rapporterar a_ finansieringen var överska_ad och a_ den fak8ska kostnaden var 13 miljarder kr KÄLLA: Finansdepartementet BP2013, Ekonomistyrningsverket

17 PROGNOSMISS FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2014 PROGNOS FÖR SALDO 2014 (MILJARDER KRONOR) ~ Borg Okt 2010 Borg Okt 2011 Borg Okt 2012 Borg Okt 2013 ESV Jun 2014 KÄLLA: Finansdepartementet (BP11- BP14), Ekonomistyrningsverket, juni 2014

18 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern

19 UTVECKLINGEN UNDER DEN SENASTE VECKAN Det är svårt a, tro a, utspelen mo3veras av en oro för de offentliga finanserna. Det måste vara andra poli3sk- tak3ska överväganden som ligger bakom LARS CALMFORS, 22/8-2014

20 PRESSTRÄFFAR VI MISSAT KOSTNADER FÖR OFÖRUTSEDDA FÖRÄNDRINGAR, MILJARDER KRONOR Höjd EU- avgie EU- avgift Ökade kostnader för sjukförsäkringen 37 Nuon Prognoshaveriet för 2014 KÄLLA: Finansdepartementet, Va_enfall

21 GISSA SIFFRAN PROGNOSER AV RESURSBEHOV I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 5 MDR Arbetsförmedlingens prognos för extra resursbehov MDR F- kassans prognos för extra kostnader inom sjukpenning & rehabilitering MDR Ak<vitets- och sjukersäaningens prognos för extra resursbehov MDR Riksrevisionens bedömning av försvarets extra kostnad för materielanskaffning Trafikverkets felräkning av 20 MDR underhållsbehovet i 12 MDR järnvägen Regeringens bedömning av migra<onens <llfälliga kostnader 2018 KÄLLA: Finansdepartementet, Va_enfall

22 ORDLISTA INFÖR HARPSUND VÄNTAT CITAT Stor oro i omvärlden EGENTLIG BETYDELSE Hallå 8_a på den här lilla kostnadsposten och 8_a för guds skull inte på sista raden! inget utrymme för ska,esänkningar Kul grej a_ säga som saknar betydelse ingen kan lova något alls Jag tänker inte lägga pengar på välfärden varje krona ska gå 8ll ska_esänkningar

23 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor gll finansministern

24 ANDERS BORGS LÖFTE FRÅN VALDEBATTEN 2010 Här ligger en film som jag inte kan maila, max har på s8cka. Det blir inga ska,esänkningar förrän vi är klara med översko,en ANDERS BORG, 24/ KÄLLA: SVT 24/8 2010

25 DETTA LÖFTE HAR HAN BRUTIT VARJE ÅR SEDAN DET AVLADES OFFENTLIGT FINANSIELLT SPARANDE (MILJARDER KR) 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0-100, ,4-26,4-44,5-89,0 GENOMFÖRDA SKATTESÄNKNINGAR (MILJARDER KR) 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16, ,8-2,9-9,0-15,2 KÄLLA: Ekonomistyrningsverket, Finansdepartementet

26 NU LOVAR HÖGERREGERINGEN SAMMA SAK Vad vi nu ser framför oss, hela nästkommande mandatperiod, kommer inga nya ska,elä,nader a, komma fram FREDRIK REINFELDT (19/2 2014) KÄLLA: SVT 19/2 2014

27 MEN SAMTLIGA PARTIER LOVAR SÄNKTA SKATTER C Fp Kd KÄLLA: Valmanifest Sänka arbetsgivaravgieerna för unga ned 8ll 8o procent så a_ ännu fler unga får e_ jobb a_ gå 8ll. Genomföra riktade sänkningar av arbetsgivaravgieerna som gynnar små företag och nyanställningar så a_ det blir billigare a_ skapa jobb Lägre beska_ning på delägarskap och investeringar i växande företag genom a_ reformera ska_ereglerna för fåmansbolagen sänka ska_en på egenproducerad förnybar el Värnska_en ska tas bort. Den första ska_esänkning som ska göras när utrymme finns är a_ ta bort värnska_en. Vi vill sänka ska_en för pensionärer så a_ den hamnar på samma nivå som för löntagare. Kristdemokraterna vill höja maxbeloppet från ll kronor per person och år för de gåvor som är avdragsgilla [vill a_ RUT- ] avdragen omfa_ar även IT- tjänster i hemmet

28 MEN SAMTLIGA PARTIER LOVAR SÄNKTA SKATTER M Sverige ligger redan lågt när det gäller elska_er, på 0,5 öre, och vi vill a_ flera branscher ska kunna ta del av denna lägre ska_esats op8oner kan vara svåra a_ använda som instrument i syee a_ a_rahera och behålla kompetens [ ] därför angeläget a_ se över hur reglerna kan förbä_ras KÄLLA: Dagens industri

29 3 FRÅGOR TILL ANDERS BORG Ansvar för ekonomin Nu säger du a_ du inte ska sänka ska_en. Varför ska svenska folket lita på dig den här gången? Ansvar för jobben Sverige har högre arbetslöshet idag än när regeringen 8llträdde. Varför lägger regeringen inga förslag för jobben? Ansvar för framgden Skolresultaten har fallit mer i Sverige än något annat land. Varför är det vik8gare a_ låna 8ll ska_esänkningar än a_ investera i skolan?

30

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli?

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Högerpolitiken klyver Sverige Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETS SKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN ELISABETH THAND RINGQVIST FÖRORD Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro.

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro. Om författaren Johan Kreicbergs är utbildad nationalekonom med lång erfarenhet av att leda kvalificerat utredningsarbete. Han har tidigare bland annat varit chefsekonom på Företagarna och chef för Svensk

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Ett långt arbetsliv. börjar tidigt

Ett långt arbetsliv. börjar tidigt Ett långt arbetsliv börjar tidigt Innehåll Inträdesåldern 3 Hur påverkar inträdesåldern pensionen? 4 Förslag till åtgärder 16 Räkneexempel 18 Källor 22 Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Alecta

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer