Är hushållens skulder ett problem?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är hushållens skulder ett problem?"

Transkript

1 Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard

2 Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser: Analysera förhållandena på bostadsmarknaden och bolånemarknaden. Vi följer marknaden och den senaste forskningen på området. Publicerar 3 marknadsrapporter per år sedan Sida 2

3 Innehåll Skuldsättningen är oroväckande hög i Sverige. Konsekvenser Bostadspriser, är de stabila, hur rör de sig över tid? Bostadspriser, förmögenhet och skulder i Malmö, Göteborg och Stockholm. Bostadslånen ökar amorteringsviljan minskar. Lämpliga åtgärder Sida 3

4 Skuldsättningen i Sverige ligger idag på samma nivå som kris-länderna gjorde 27 Nederländerna Danmark Nya Zealand Irland Australien Storbritannien Sverige 212 Sverige 27 USA Kanada Finland Tyskland Frankrike Bolån/disp. Inkomst, procent Källa: OECD, SCB Sida 4

5 (p) procent Hushållens skulder består till 8% av bostadslån 18 Hushållens skulder i procent av disponibel inkomst Konsumtionslån/ Disponibel inkomst Bostadslån/ Disponibel inkomst Källa: SCB Sida 5

6 Varför är hög skuldsättning problematisk? Hög skuldsättning ökar sårbarheten för: Arbetslöshet Sjukdom Fallande bostadspriser Trist att hamna under vatten Hög skuldsättning kan också få samhällsekonomiska konsekvenser: Konsumtionen faller Dålig ekonomisk tillväxt Sjukdom Sida 6

7 Konsumtion 211 jmf. med 27 Ingen tröstshopping i Irland, Danmark, Nederländerna eller Italien Irland Danmark Nederländerna Italien USA Frankrike Tyskland Österrike Finland Sverige Källa: Macrobond Sida 7

8 Index 25=1 Höga skulder är inte något problem så länge bostadspriserna inte faller Reala huspriser Sverige Danmark Nederländerna Tyskland Finland Norge Källor: Macrobond och OECD Sida 8

9 Index Priset på bostäder stiger alltid Index 1981= Antal invånare miljoner Index 1628= Antal invånare miljoner USA Herrengracht prisindex NL Huspris Antal invånare (höger axel) Herengracht pris index, 1628=1 Linjär trend Sverige Huspriser, index Antal invånare(höger axel) Sida 9 Källor: Macrobond, R.J. Shiller, P. M.A. Eichholtz, OECD, SCB

10 Index 2=1 De ökade priserna förklaras inte av stigande produktionskostnader eller hyror 3 Reala bostadspriser, real hyra och faktorpris Egna hem Bostadsrätter Hyra FPI Källa: SCB Sida 1

11 index Jan 25=1 Jan-5 Aug-5 Mar-6 Oct-6 May-7 Dec-7 Jul-8 Feb-9 Sep-9 Apr-1 Nov-1 Jun-11 Jan-12 Aug-12 index Jan 25=1 Jan-5 Aug-5 Mar-6 Oct-6 May-7 Dec-7 Jul-8 Feb-9 Sep-9 Apr-1 Nov-1 Jun-11 Jan-12 Aug-12 index Jan 25=1 Jan-5 Aug-5 Mar-6 Oct-6 May-7 Dec-7 Jul-8 Feb-9 Sep-9 Apr-1 Nov-1 Jun-11 Jan-12 Aug-12 Real prisutveckling per storstad sedan 25 Malmö Stockholm Bostadsrätt Egna hem Bostadsrätt Egna hem Göteborg Bostadsrätt Egna hem Källor: Valueguard och Macrobond Sida 11

12 Fantastisk avkastning på bostäder mellan 1996 & 211 (realt, per år) Avkast Standardavvik. 1 5 Egna hem utan lån Egna hem med lån Bostadsrätt utan lån Bostadsrätt med lån Aktieindex utan lån Aktieindex med lån Sida 12 Källor: SCB, Mäklarstatistik, Macrobond

13 Var stiger priserna och var finns bostadsförmögenheten? B. Förmögenhet Övriga Sverige 51% 11% 3% 8% Sida 13

14 Geografisk fördelning Övriga Sverige Skuld: 46% Inkomst: 58% Befolkning: 61% Ägda Bostäder: 64% Skuld: 11% Inkomst: 1% Befolkning: 1% Ägda Bostäder: 9% Skuld: 35% Inkomst: 25% Befolkning: 22% Ägda Bostäder: 2% Skuld: 8% Inkomst: 7% Befolkning: 7% Ägda Bostäder: 7% Sida 14 Källor: SCB Hushållens ekonomi (HEK)

15 Per cent Tillgång på lån är en viktig faktor för de ökande bostadspriserna Årlig tillväxt av bolån och huspriser Huspriser nominella Bolån nomiella Källor: Macrobond, OECD och SCB Sida 15

16 Procent Trots ökade bolån har hushållens räntebetalningar minskat Räntebetalningar och utestående bostadslån i Sverige Räntebetaln. efter skatt/ disponibel inkomst Bostadslån/ disponibel inkomst (höger axel) Källa: SCB (sparbarometern och NR) Sida 16

17 dec-3 dec-4 dec-5 dec-6 dec-7 dec-8 dec-9 dec-1 dec-11 mdkr procent Många väljer rörliga bolån Bolånestock och andel lån med rörlig ränta Svensk bolånestock (vänster) Danmark Sverige Tyskland Källor: Danmark statistik, Deutsche Bundesbank, Macrobond och SCB Sida 17

18 jan-3 jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 jan-12 procent Här är den första anledningen till varför 4 1-årig bolåneränta minus <1 års ränta Danmark Sverige Tyskland Källor: Eurostat och Macrobond Sida 18

19 jan-95 okt-95 jul-96 apr-97 jan-98 okt-98 jul-99 apr- jan-1 okt-1 jul-2 apr-3 jan-4 okt-4 jul-5 apr-6 jan-7 okt-7 jul-8 apr-9 jan-1 okt-1 jul-11 apr-12 Procent jan-95 apr-96 jul-97 okt-98 jan- apr-1 jul-2 okt-3 jan-5 apr-6 jul-7 okt-8 jan-1 apr-11 jul-12 Procent och här den andra år statslåneränta 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5 Bostadsobligations- och bolåneränta minus statslåneränta 5år bolåneränta minus statslåneränta 5år Källa: Macrobond Sida 19

20 procent Husprisindex 25=1 procent Husprisindex 25=1 Vi använder bostaden som bankomat -vilket är ett nytt beteende Sverige Storbritannien Uttag av eget kapital andel av disponibel inkomst Genomsnittlig utlåningsränta Husprisindex (höger axel) Uttag av eget kapital andel av disponibel inkomst Genomsnittlig utlåningsränta Husprisindex (höger axel) Källor: SCB, egna beräkningar och Macrobond Sida 2

21 procent Den genomsnittliga belåningsgraden ökar. 45 Belåningsgrad Egna Hem Bostadsrätter Ägda bostäder Källor: SCB och Mäklarstatistik Sida 21

22 procent men amorteringarna minskar 9 Andel belånade hushåll som amorterar SEB Egna hem SEB Bostadsrätt SCB Egna hem 3 SCB Bostadsrätt SEB Totalt Källor: SCB Hushållens ekonomi och SEB sparbarometer Sida 22

23 Hur mycket bör vi amortera? Positiva amorteringar krävs (procent) (p) För oförändrad förmögenhet i takt med värdeminskning på hus. Teoretisk värdeminskning på hus är 1-2%. Amortering 1,2 1,3 1,3 1,3 KPI (KI) -,5 1,2 3, 1,1 Reala amorteringar,7 2,5 4,3 2,4 Bolåneökning före amortering 11,3 9,9 6,7 6, Amortering -1,6-7,4-2,4-3,6 Real ökning disponibelinkomst 2, 1,6 3,5 2,6 1% 1,5% av bolånet 75% 2% av bolånet 5% 3% av bolånet Källor: SCB och Konjunkturinstitutet Sida 23

24 Jämförelse av läget 199 och idag procent Genomsnittlig utlåningsränta 13,5 4, Räntebetalningar efter skatt (% av disp.ink) 1,4 4,6 Skuldsättning, endast bolån (skuld/disp.ink.) Belåningsgrad (skuld/värdet på bostäder*) Arbetslöshetsersättning högsta dagpenning (% av genomsnittslönen) 75 4 Källor: SCB, Calmfors och Riksbanken Sida 24

25 Tysklands bolånemarknad ett föredöme Långsiktigt fundamentalt värde (Beleihungswert) Låg belåningsgrad i nyutlåning Uttag av eget kapital ej möjligt Hushållen amorterar Balans mellan rörliga och bundna räntor Inga skatteavdrag för räntor Fungerande hyresmarknad Sida 25

26 Ökade skulder har drivit upp huspriserna Kraftig bostadsprisuppgång sedan De som köpte en bostad 1996 har haft en fantastisk avkastning. Men bostäder tenderar inte att öka i realt värde över tid. Bubblor kostar Minskad konsumtion Hushåll under vatten se DK, NL, USA Låga räntor och husprisspekulation driver priserna. Ränteskillnadsersättningen motverkar långa räntebindningstider. Bostaden används som bankomat. Amorteringskulturen praktiskt taget icke-existerande Sida 26

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden. Marknadsrapport

Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden. Marknadsrapport Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden Marknadsrapport Oktober 211 Titel: Kortsiktiga hushåll i riskzonen - lärdomar för framtiden, Marknadsrapport, oktober 211 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Drivs huspriserna av bostadsbrist?

Drivs huspriserna av bostadsbrist? Februari 2013 Drivs huspriserna av bostadsbrist? Marknadsrapport Titel: Drivs huspriserna av bostadsbrist?, Marknadsrapport, februari 2013 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Februari Titel: Tiden med billiga rörliga bolån är över, Marknadsrapport, februari Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson:

Läs mer

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Marknadsrapport Februari 2011 Titel: Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse, Marknadsrapport,

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

En bostadsbubbla kostar Marknadsrapport

En bostadsbubbla kostar Marknadsrapport En bostadsbubbla kostar Marknadsrapport Februari 2010 Titel: En bostadsbubbla kostar, Marknadsrapport, februari 2010 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson, 08-545 13 765 BKN:s

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Maj 29 Titel: Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport, maj 29 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson, 8-545 13 765 BKN:s Marknadsrapport

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004 Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 24 Innehållsförteckning sida: 1. Inledning... 1 2. Marknadsförutsättningar... 1 3. Instituten på den svenska bolånemarknaden... 4 4. Utlåningsförändringar...

Läs mer

Avdelningen för Finansiell Stabilitet/Avdelningen för Penningpolitik. Bilaga 1: Hushållens skulder ur ett historiskt och internationellt perspektiv

Avdelningen för Finansiell Stabilitet/Avdelningen för Penningpolitik. Bilaga 1: Hushållens skulder ur ett historiskt och internationellt perspektiv Bilagor DATUM: 2014-11-11 AVDELNING: Avdelningen för Finansiell Stabilitet/Avdelningen för Penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell NATIONALEKONOMISKA INSTUTIONEN Vid Lunds universitet Arash Saleh Tabari Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något

Läs mer

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden P R O M E M O R I A Datum 2013-10-01 FI Dnr 13-11430 Författare Robert Boije Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 4. Boende och krediter Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR... 3 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING 1971-2011...

Läs mer

Åtgärder mot hushållens skuldsättning amorteringskrav

Åtgärder mot hushållens skuldsättning amorteringskrav PROMEMORIA Datum 2014-11-11 FI Dnr 14-15503 Författare Johan Berg, Sten Hansen Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer På senare tid har det blivit allt vanligare att svenska hushåll väljer rörlig ränta på sina bolån. I den här ekonomiska kommentaren studeras hushållens val av räntebindningstider,

Läs mer

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Lars E.O. Svensson Översikt Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix Finansiell stabilitet :1 Diagramappendix 3 JUNI Finansiella marknader FINANSIELL STABILITET 1/ Fortsatt expansiv penningpolitik 8 7 5 3 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer