Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi"

Transkript

1 Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är det lätt att låna mycket. Skulderna är stora i förhållande till disponibel inkomst, medan räntorna tar en förhållandevis liten del av hushållens inkomster. Många hushåll väljer rörliga lån, något som kan vara ekonomiskt över tid. Men när räntan en dag är högre betyder det att hushållen behöver avstå från konsumtion eller sparande för att klara den högre utgiften. Lånebeviljning utgår från att man har utrymme för detta. Det handlar mer om att låntagaren själv är mentalt förberedd. Risken att man inte klarar en ökad kostnad torde inte vara stor. Man anpassar utgiftskostymen om man tycker bostaden är värd sitt pris. Hur ska man då förhålla sig till amortering? Ska man amortera mycket eller litet? Behöver man egentligen amortera alls? Många låntagare är nog fundersamma över hur de ska göra. Det är inte säkert att man ska lära av historien, i varje fall inte av de senaste decennierna. Detta är nog i grunden den viktigaste frågan för en låntagare idag. Låter man bostadslånet amorteras på något av följande sätt? Genom värdestegring Genom inflation Att amortera är ointressant det ger så liten effekt Då finns det anledning att tänka till en gång extra. Ständig värdestegring på bostäder är ingen självklarhet. Låg inflation innebär att lånen inte längre urholkas med automatik på samma sätt som när inflationen är hög. Ju lägre räntorna är desto större utrymme finns för att amortera. Slutsatsen av dessa tre förhållanden blir att det finns all anledning att räkna med amortering idag! FöreningsSparbanken AB (publ). Styrelsens säte: Stockholm. Org nr: Tfn nr: Fax nr:

2 Värdestegring ger mig framtida utrymme. Enligt SCB:s småhusbarometer har priserna sedan år 2000 stigit med 27 procent i StorStockholm, med 46 procent i StorGöteborg, med 45 procent i StorMalmö och med 41 procent i Sydsverige. Kanske har vi blivit lite fartblinda. Genomsnittligt i landet har prisökningen varit 34 procent under åren Den som köpte en villa för två miljoner kronor år 2000 i StorStockolm kan räkna med att den idag är värd ca kronor mer, vilket motsvarar en värdestegring på kronor per år eller kronor per månad. I fast penningvärde motsvarar värdeökningen kronor. Om villan belånades till 75 procent av priset har räntekostnaden i genomsnitt varit kronor per månad efter skatt med ett lån bundet på fem år. Då har hänsyn inte tagits till amortering. Den som köpt och sålt i rätt tidsintervall och i rätt område har således kunnat ta del av en värdestegring. Den som kallt räknar med att kunna sälja med vinst på grund av kraftig prisstegring, anser kanske att en regelbunden amortering är en onödig utgift. Men värdestegring är inte något självklart fenomen. Se diagram 1. I början på 80-talet fick vi uppleva i stort sett stillastående priser medan det gick så långt som till prisfall under åren En låntagare bör därför sätta sig in i hur utfallet kan bli om han/hon tvingas sälja i ett läge där priserna har fallit. Bostaden köper och säljer man normalt inte efter hur priserna på marknaden är utan efter behoven i livet. I värsta fall kan det bli så att man tvingas stå med lån kvar för något som man inte längre äger. Det tar lång tid att beta av ett sådant lån. Ju dyrare hus och ju större skuldsättning desto större är förmodligen risken. Om man inte kan räkna med en prisstegring betyder det samtidigt att låneutrymme i framtiden inte uppstår av sig självt. En bostad behöver underhållas och till det behövs kapital. Vad ska du då göra? Svaret är: Amortera och spara! Det är bra att göra både och. Det är ingen som vet vad värdestegringen kommer att bli på just den egna bostaden i slutändan. Det är inte heller säkert att du får lån i framtiden om inkomsten skulle ha förändrats till det sämre. Därför är det bra att också ha ett sparat kapital. 2

3 Inflationen urholkar ändå lånen. Med inflationsnivåer, som under 70- och 80-talen och i början av 90-talet ofta översteg tio procent, lärde vi oss att det där med skuldsättning inte var så farligt. I och med att penningvärdet snabbt urholkades minskade också skuldbelastningen successivt. Dessutom var avdragen för räntor generösa. En person med högsta marginalskatt kunde få sina bruttoräntor reducerade med 85 procent. Det innebar att även om ränteläget var rekordhögt kunde realräntan efter skatt t o m vara negativ. Se tabell 1. Tabell 1: Spar- resp låneräntor m h t inflation och skatt Sparränta 11,2 12,0 10,2 6,5 1,8 2,8 3,45 2,53 1,53 Skatt Nettoränta 1,7 4,1 7,1 4,6 1,2 1,9 2,4 1,8 1,1 Inflation 13,7 10,5 2,3 2,5 1,0 2,5 2,1 2,0 0,6 Real sparränta efter skatt -10,6-5,8 4,7 2,0 0,2-0,5 0,3-0,2 0,5 Låneränta 14,8 14,6 13,0 11,3 7,1 6,5 6,64 5,8 5,1 Skattereduktion Nettoränta 2,2 8,6 9,1 7,9 5,0 4,6 4,6 4,1 3,6 Inflation 13,7 10,5 2,3 2,5 1,0 2,5 2,1 2,0 0,5 Real låneränta efer skatt -10,1-1,7 6,6 5,3 3,9 2,0 2,5 2,0 3,1 Förutsättningar: Sparränta, bästa sparkonto. Låneränta, Spintabs 5-årsbundna. Skatt/skattereduktion, högsta möjliga, respektive år. Inflationen var låntagarens bästa vän. Skulderna reducerades automatiskt utan egen uppoffring i form av amortering. I dagens läge är situationen dock en annan. Till nackdel för låntagaren, men till fördel för spararen. När inflationen är låg kostar det att låna och man får leva med sina skulder betydligt mer påtagligt under årens lopp. Unga som ska etablera sig på bostadsmarknaden idag ska inte dra slutsatsen att det blir likadant för dem som för deras föräldrar, att det där med att låna löser sig med tiden. Det går inte längre att tro att lånen urholkas automatiskt i samma takt som förr i tiden. Ett lån på kronor som togs 1965 var efter 18 år, dvs 1983, värt enbart en fjärdedel. Ett lån på 1 miljon kronor taget 1980 motsvarade förra året kronor. Hade inflationen varit 2 procent under dessa 24 år hade värdet motsvarat kronor. När inflationen inte längre hjälper till lika mycket behöver den som köper sin bostad idag ha dels en ordentlig kontantinsats, dels en regelbunden amortering för att minska skuldbelastningen. Lägg gärna räntor och amorteringar i två vågskålar och se till att du får balans mellan dem. När inflationen är låg blir räntorna lägre och lånen behåller sitt värde. Då är det dags att öka amorteringen. När inflationen är hög är räntorna högre och inflationen urholkar lånen mer. Då kan det vara dags att minska amorteringen. 3

4 Amorteringen ger så liten effekt. Låga räntor driver lätt upp priserna i områden med hög efterfrågan och leder till stora lån. Det kostar inte så mycket att låna ytterligare hundratusen kronor. Några tusenlappar i amortering per månad känns då som en droppe i havet. Men hävstångseffekten med låga räntor är stor. I vårt exempel med Stockholmshuset betyder det att lånet på 1,5 miljoner kronor idag kostar kronor, dvs kronor mindre per månad jämfört med år (5-årsbunden ränta 29/4 2005: 3,96%) För samma månadskostnad som år 2000 kan man alltså idag låna kronor. Den som nu köper tvåmiljonerkronorsvillan för 2,6 miljoner kronor och har samma kontantinsats på kronor får en räntekostnad på kronor per månad, dvs kronor mindre jämfört med vad den förre ägaren betalade. Trots ett högre pris och en relativt sett lägre kontantinsats kan lånekostnaden bli lägre. Exempel med rörlig ränta. Om man idag kan låna 2,1 miljoner kronor till en rörlig ränta på 3,04 procent, betalar man efter skatt kronor i månaden. Hade räntan varit en procent högre skulle man ha kunnat låna kronor mindre till samma kostnad. Säg att räntan om två år är just en procent högre, hur mycket måste man amortera för att då ha samma månadskostnad som idag? Hela kronor i månaden! Därmed inte sagt att man måste ha så stor amortering, man kan ju klara räntehöjningen. Reaktionen bör alltså bli den motsatta: med stora lån ska man räkna med att amortera än mer i stället för att låta bli. I exemplet med rörlig ränta får man en bild av den låga räntans hävstångseffekt. Se också diagram 2. Höga nominella räntor har tidigare tagit stort utrymme i ekonomin och det har varit svårt att ha råd med en hög amortering. Idag är dock läget ett annat. Med lägre räntor är det lättare att få utrymme för amorteringar. Det gäller att passa på att amortera mycket nu när räntan är låg så att framtida lånekostnad hålls nere. Eller spara för framtida extra amorteringar och som buffert för ökad räntekostnad. När räntan en dag är högre måste du ändå minska din konsumtion eller ditt sparande. Var realistisk när du räknar på hur stora lån du ska ta. Lockas inte att låna för mycket. Hög belåning ökar sårbarheten Den som ska låna idag har alltså en hel del faktorer att ta hänsyn till. Dagens historiskt låga räntor är inte självklara. En räntehöjning på en procentenhet låter inte mycket, men i förhållande till en låg räntesats är det en stor förändring. Är räntan 3 procent innebär en höjning till 4 procent en kostnadsökning med 33 procent. Något som kan bli nog så kännbart. I exemplet med rörlig ränta på ett lån på 2,1 miljoner kronor betyder en räntehöjning på en procent att kostnaden ökar per månad med kronor, närmare kronor på helåret. Om räntan skulle stiga två procent betyder det nästan kronor per år. Hushåll med stora skulder är mycket sårbara. Händer det något oväntat, t ex ändrade skatteregler, ändrad inkomst vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet, behöver man ha beredskap att ändå klara boendekostnaden. Råkar man ut för en separation, kan det få till följd att man måste flytta. Måste man sälja bostaden i ett läge då priserna i värsta fall har sjunkit gäller det att inte stå med lån kvar. 4

5 Därför bör ett hushåll som idag skall köpa en fastighet eller bostadsrätt lägga in ett utrymme för högre ränta tillsammans med en rimligt hög amortering i sin kalkyl. Helst bör man se till att ha sparat ihop en ordentlig kontantinsats före köpet. Det handlar inte om vad som är möjligt, utan om vad man själv tycker är ett rimligt risktagande. En låntagare bör inte lita för mycket på vare sig värdestegring, inflation eller ständigt låga räntor utan istället inse att man idag behöver amortera på sina lån. Diagram 1: Fastighetsprisindex och konsumentprisindex Index Riket KPI StorSthlm Diagram 2: Att amortera per månad under fem respektive två år för oförändrad ränteutgift vid 1% räntehöjning. Två inkomsttagare. 5-årsräntan höjs från 3,96 till 4,96 procent. 3-mån räntan från 3,65 till 4,65 procent. Kronor per månad Skuld 5-årslån (60 mån) 3-mån lån (24 mån) Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi Ylva Yngveson, telefon , Ulla Samuel, telefon

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Vad säger banken? I princip kan man låna till vad som helst som banken inte betraktar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 3. Hushållens utgifter Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 40 år... 3 1. Inledning...

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 38 19 september 2000 Nu behöver hushållen förutsägbarhet och stabilitet i den ekonomiska politiken Sverige tillhörde tidigare OECD-länderna med de största räntefluktuationerna.

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer