Ska vi oroas av hushållens skulder?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ska vi oroas av hushållens skulder?"

Transkript

1 Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3= Seminarium Almedalen 4 juli :1 25:2 25:3 25:4 26:1 26:2 26:3 26:4 27:1 27:2 27:3 27:4 28:1 28:2 28:3 28:4 29:1 29:2 29:3 29:4 21:1 21:2 21:3 21:4 211:1 211:2 211:3 211:4 212:1 212:2 212:3 212:4 213:1 213:2 213:3 213:4 214:1 Källa: SCB, Valueguard och Evidens HOXSWE HOXFLATSWE HOXHOUSESWE VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Ägarstrukturen på bostadsmarknaden påverkar nivån på skuldkvoten Andel (%) Andel av befolkningen per upplåtelseform och andel med bostadslån år 212 Äganderätt/ Bostadsrätt med bostadslån Hyresrätt till marknadshyra Äganderätt/ Bostadsrätt utan bostadslån Hyresrätt med reglerad hyresnivå Källa: Eurostat VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI 214 4

2 Hur hög är skuldsättningen? Belåningsgraden och andelen eget kapital hos hushållen uppvisar ingen problematisk trend 8 Hushållens skulder i förhållande till inkomster och tillgångar 2 DK NL IE NOR: SUI SWE Procent Procent ESP US Genomsnittlig procentuell skuldutveckling per år 1 2 Tidsperiod Schweiz Norge Sverige Danmark Irland Nederländerna Spanien USA ,7 7,4 5,5 6,6 12,4 5,3 9, 4, Källa: Eurostat Källa: Riksbanken Skulder/reala tillgångar (Vä) Skulder/tillgångar exkl. kollektiva försäkringar (Vä) (Prognos Skulder/reala tillgångar (Vä)) VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Varför ökar skuldkvoten i andra länder? Fundamentala orsaker i Sverige! Effekt på hushållens skuldkvot i några utvalda länder av vissa ändrade makroekonomiska förutsättningar (Procent) Högre bostadsägarandel SE DK FI NL IR ES Lägre boendeskatter Lägre bolåneräntor Kombinations-effekt Summa Källa: Finansinspektionen VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI 214 8

3 Stigande bostadspriser och ökande ägarandel förklarar skuldutvecklingen Skulderna mätt som skuldkvot fortsätter att stiga men relativt långsamt Utlåning med bostadsrätter som säkerhet Utlåning BR 23:1-213:3. Fasta priser totalt (MDR kr) Förändring per kvartal (MDR Kr) :3 213:2 213:1 212:4 212:3 212:2 212:1 211:4 211:3 211:2 211:1 21:4 21:3 21:2 21:1 29:4 29:3 29:2 29:1 28:4 28:3 28:2 28:1 27:4 27:3 27:2 27:1 26:4 26:3 26:2 26:1 25:4 25:3 25:2 25:1 24:4 24:3 24:2 24:1 23:4 23:3 23:2 23:1 Skattad skuld Skattad förändring Källa: Evidens och SCB Faktisk skuld Faktisk förändring Billions Stigande bostadspriser Inkomster/Befolkningsutveckling Finansiella tillgångar Ränteförändring Ökad stock av ägda bostadsrätter Nyproduktion Ombildning från HR till BR Förändrad belåningsgrad VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Procent Källa: Evidens Hushållens skulder, procent av disponibel inkomst 216:1 215:3 215:1 214:3 214:1 213:3 213:1 212:3 212:1 211:3 211:1 21:3 21:1 29:3 29:1 28:3 28:1 27:3 27:1 26:3 26:1 25:3 25:1 24:3 24:1 23:3 23:1 22:3 22:1 21:3 21:1 2:3 2:1 1999:3 1999:1 1998:3 1998:1 1997:3 1997:1 Prognos Skuldkvot (Totala skulder) Skuldkvot (Totala bostadsskulder) Skuldkvot (Totala skulder) Prognos Skuldkvot (Totala bostadsskulder) VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Mycket stor ökning av antalet bostäder som finansieras av hushållen under 2-talet Antal Bostadsbyggande fördelat på hustyp och upplåtelseform i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö år samt ombildning bostäder per år 2 25 bostäder per år Flerbostadshus Småhus Hyresrätt Bostadsrätt Ombildade HR till BR Series6 Källa: SCB VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI

4 Finansinspektionen: Hushållen klarar både stigande räntor och fallande bostadspriser Stor andel utan lån bland låginkomsttagare och stora lån är koncentrerade till hushåll med hög inkomst Källa: SOU 213:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Källa: Finansinspektionen VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Förklaring: Låga boendeutgifter och högre inkomster i ägt boende. Höga skulder koncentrerade till starka hushåll 35 Genomsnittlig boendeutgift i Sverige som andel av disponibel inkomst (%) Genomsnittligt bostadslån i tkr i olika inkomstgrupper Andel av disponibel inkomst (%) Bolån, tkr >85 Hyresrätt Bostadsrätt Småhus Total Disponibel inkomst per månad, tkr Källa: SCB Källa: Finansinspektionen VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI

5 Skuldnivån och sårbarhet Sverige redovisar låg och minskande sårbarhet enligt Flodén Svensk sårbarhet Riksbankens analyser visar att reporäntan har marginell betydelse för skuldkvoten och ingen effekt på påstådda risker med hög skuldkvot Förändring av skulderna i relation till hushållens disponibelinkomster Källa: Did Household Debt Matter in the Great Recession? Supplement till bloggpost på ekonomistas.se VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Martin Flodén 16 februari, 214 Källa: Riksbanken Penningpolitisk rapport, Februari 214 VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Skulderna hot med den reala ekonomin? tillväxten i skuldkvot har små effekter på konsumtion och arbetslöshet enligt vice riksbankschef hushållens skulder ökar något snabbare??! Konsumtionsförändring som effekt av förändring i skuldkvot 23-27g Procent av disponibel inkomst Hushållens skulder. Procent av disponibel inkomst De två scenarierna visar att en ännu lägre reporänta än i huvudscenariot skulle leda till att KPIF-inflationen når 2 procent något snabbare än i huvudscenariot, men också skjuter över 2 procent mer. Dessutom leder den till att hushållens skulder ökar något snabbare, vilket bedöms öka riskerna ytterligare för att ekonomin utvecklas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart 185, , Procent av disponibel inkomst Källa: Did Household Debt Matter in the Great Recession? Supplement till bloggpost på ekonomistas.se Martin Flodén 16 februari, 214 VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Källa: Riksbanken. Penningpolitisk rapport, juli 214 Utfall Huvudscenario Lägre ränta Högre ränta VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI 214 2

6 Inflationen på målet 2 procent mest effektivt ger automatisk amortering med 2 procent per år och halverad belåningsgrad på 18 år Ett amorteringsfritt lån innebär att belåningsgraden faller till under 5 procent efter ca 18 år vid 2 procents inflation och värdeökning Källa: Evidens VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI Hushållen är inte lättsinniga. Högre hushållssparande nu än under 9- talskrisen. Rationellt att sprida riskerna enligt Riksbanken 1 5 Bytesbalans och finansiellt sparande i olika sektorer 1 5 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp av våra unika databaser och prognosmodeller. Genom att översätta den makroekonomiska utvecklingen, villkoren på lokala marknader och kunders värderingar till konkreta bedömningar av framtida priser, hyror, vakanser eller andra tydliga beslutskriterier skapar vi ett försprång för våra kunder. Procent av BNP Vi drar slutsatsen att när analysen baseras på data över avkastningarna på reala och finansiella tillgångar från 1997 till 212 verkar det finnas få incitament för hushållen att amortera. En portföljvalsanalys visar att det för de flesta hushåll sannolikt är mer förmånligt att spara genom att investera i finansiella tillgångar såsom aktie- och räntefonder än att spara genom att amortera Avslutningsvis talar mycket för att ett högt sparande till pensionen genom kollektiva pensionssystem samt en förmånlig beskattning av privat pensionssparande minskar hushållens incitament att amortera -5-1 Procent av BNP Evidens blw AB Sibyllegatan 3, 2 tr Stockholm Tfn växel: Bytesbalans Hushållssektor Företagssektor Offentlig sektor Källa: Riksbanken och SCB. Citat, källa: Riksbanken och Finansinspektionen 214. PM 4 - Hushållens amorteringsbeslut s. 2. VEIDEKKE ALMEDALEN 4 JULI

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet PROMEMORIA Datum 2013-10-15 FI Dnr 13-11430 Författare Sten Hansen PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell NATIONALEKONOMISKA INSTUTIONEN Vid Lunds universitet Arash Saleh Tabari Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Lånar hushållen för mycket?

Lånar hushållen för mycket? Konjunkturläget juni 213 31 FÖRDJUPNING Lånar hushållen för mycket? Bostadspriserna och hushållens skulder har stigit snabbt sedan mitten av 199-talet, mycket snabbare än tidigare. Det finns en oro för

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Konjunkturläget mars 2015 67 FÖRDJUPNING Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Decenniet före finanskrisen 2008 2009 steg bostadspriserna snabbt i många OECD-länder.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden. Marknadsrapport

Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden. Marknadsrapport Kortsiktiga hushåll i riskzonen -lärdomar för framtiden Marknadsrapport Oktober 211 Titel: Kortsiktiga hushåll i riskzonen - lärdomar för framtiden, Marknadsrapport, oktober 211 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Trenden med stigande bostadspriser fortsätter och hushållens skuldsättning blir allt högre. Den här utvecklingen innebär risker för både den finansiella stabiliteten och makroekonomin.

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer På senare tid har det blivit allt vanligare att svenska hushåll väljer rörlig ränta på sina bolån. I den här ekonomiska kommentaren studeras hushållens val av räntebindningstider,

Läs mer

Företagandet och kapitalförsörjningen

Företagandet och kapitalförsörjningen 20 februari 2014 Reformagendan Förslag för ett företagsammare Sverige Företagandet och kapitalförsörjningen Hur näringslivet kan klara stramare bankregler Anders Bornefalk # 14 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Hushållens skuldsättning, bostadspriserna. en genomgång av litteraturen

Hushållens skuldsättning, bostadspriserna. en genomgång av litteraturen Hushållens skuldsättning, bostadspriserna och makroekonomin: en genomgång av litteraturen Daria Finocchiaro, Christian Nilsson, Dan Nyberg och Albina Soultanaeva* Under de senaste 15 åren har hushållens

Läs mer