Dnr 2005/ :1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005"

Transkript

1 Dnr 2005/ :1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005

2 Sidan 2 (10)

3 Innehåll 1. Inledning Redovisning Ärenden om tillgodoräknande av arbete utfört i annat land (intyg E 301) Ärenden om svensk arbetslöshetsersättning till arbetssökande i annat land (EU-intyg E 303)...8 Sidan 3 (10)

4 Sidan 4 (10)

5 1. Inledning Sedan andra kvartalet 2004 har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) på uppdrag av regeringen kvartalsvis redovisat omfattningen av EUintyg från EU- och EES-länderna och Schweiz som är hänförliga till EG-förordning 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egen-företagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och som rör svensk arbetslöshets-ersättning, liksom hur omfattningen av dessa intyg utvecklas över tiden. 1 IAF fortsätter att redovisa dessa uppgifter till regeringen. Enligt den s.k. sammanläggningsprincipen som kommer till uttryck i EG-förordning 1408/71 kan arbete som en person har utfört i ett medlemsland tillgodoräknas när denne ansöker om arbetslöshetsersättning i ett annat land. Uppgifter om arbetsperioder som en person har utfört i ett land lämnas av landets myndighet i intyg E 301. I Sverige administreras intyg E 301 av arbetslöshetskassorna. Enligt EG-förordningens regler om s.k. tremånaderssökande kan den som är berättigad till arbetslöshetsersättning i ett land fortsätta att uppbära denna ersättning när hon eller han söker arbete i ett annat land under en längsta period av tre månader. För detta ändamål utfärdas intyg E 303. I Sverige utfärdas intyg E 303 av IAF. 2. Redovisning 2.1 Ärenden om tillgodoräknande av arbete utfört i annat land (intyg E 301) Här redovisas antalet personer som har beviljats arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa genom tillgodoräknande av arbete som har utförts i annat EU- eller EES-land eller i Schweiz (intyg E 301) under det fjärde kvartalet år I tabellerna redovisas dessa uppgifter fördelade på arbetsland och antal arbetade dagar i Sverige innan sammanläggning (tabell 1) 2 och fördelade på kön och ålder (tabell 2). Diagrammet visar hur antalet ärenden har utvecklats över tiden (diagram 1). Antalet ärenden som redovisas fram till och med september 2005 uppskattas vara omkring fyra procent högre än det faktiska antalet ärenden under respektive period. Orsaken till att de äldre uppgifterna avviker från det verkliga antalet är att det 1 Regeringens beslut den 5 februari 2004, dnr N2004/837/A 2 Observera att uppgiften om arbetsland i denna tabell inte nödvändigtvis motsvarar arbetstagarens nationalitet. Sidan 5 (10)

6 bland dessa uppgifter i begränsad utsträckning har förekommer uppgifter som avser kvartalet före respektive redovisningsperiod. Detta har inträffat till följd av att arbetslöshetskassan har vidtagit en åtgärd i ärendet som medför att ärendets registreringsdatum ändras i statistikdatabasen där uppgifterna hämtas. För att göra uppgifterna från fjärde kvartalet jämförbara har vi valt att räkna upp dessa uppgifter med fyra procent när de redovisas i diagram 1. I tabellerna 1 och 2 redovisas däremot det faktiska av arbetslöshetskassorna inrapporterade antalet ärenden under det fjärde kvartalet. Sidan 6 (10)

7 Tabell 1 Ärenden där arbetslöshetsersättning har beviljats med beaktande av arbete som har utförts i ett annat land fördelat på land och antal arbetade dagar i Sverige* Fjärde kvartalet år 2005 Antal dagar arbetade i Sverige innan sammanläggning Arbetsland Totalt Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Summa Andel 84% 9% 4% 3% 100% Nordiska länder % 12 22% 10 43% 14 67% % Nya EU-länder 7 1% 1 2% 0 5% 0 5% 8 1% * De uppgifter som redovisas här omfattar inte ärenden där en ny ersättningsperiod har beviljats i samband med att en tidigare beviljad ersättningsperiod har upphört. Sidan 7 (10)

8 Tabell 2 Ärenden där arbetslöshetsersättning har beviljats med beaktande av arbete som har utförts i ett annat land fördelat på kön och ålder Fjärde kvartalet år 2005 Ålderskategori Kvinnor Män Totalt - 24 år år år år år år år år år Summa Diagram 1 Antal ärenden där arbetslöshetsersättning har beviljats med beaktande av arbete som har utförts i ett annat land Perioden 1 januari till den 31 december 2005* totalt män kvinnor januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december * Observera att de siffror som presenteras här för månaderna oktober, november och december är fyra procent högre än det faktiska antalet som framgår av tabellerna 1 och Ärenden om svensk arbetslöshetsersättning till arbetssökande i annat land (EU-intyg E 303) Här redovisas hur många personer som har ansökt hos IAF om att ta med sig sin svenska arbetslöshetsersättning när de söker arbete i annat EU- eller EES-land eller i Schweiz (EU-intyg E 303) under det fjärde kvartalet I tabellen redovisas Sidan 8 (10)

9 uppgifterna per land jämsides med antalet ansökningar för motsvarande period under 2004 (tabell 3). Av tabellen framgår även antalet ansökningar som har beviljats respektive avslagits under perioden. Diagrammet visar antalet inkomna ansökningar jämfört med motsvarande uppgifter för föregående år (diagram 2). Tabell 3 Antalet inkomna, beviljade och avslagna ansökningar om intyg E 303 fördelat på länder Fjärde kvartalet 2005 (även inkomna fjärde kvartalet 2004) 4 kv. -04 Land Inkomna Beviljade Avslagna Inkomna Uppgift saknas* Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Summa * I dessa ärenden har sökland inte angivits i ansökan eller avser ansökan resa till land utanför området EU/EES/Schweiz. Sidan 9 (10)

10 Diagram 2 Antalet inkomna ansökningar om intyg E 303 Perioden 1 januari 31 december åren 2004 och Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Sidan 10 (10)

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Budgetunderlag 2007 2009

Budgetunderlag 2007 2009 Budgetunderlag 2007 2009 Del 2 Försäkringsförmåner 2006-02-15 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13 13:1 Tandvårdsförmåner

Läs mer

Handledning. Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter

Handledning. Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter Handledning Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter TAXERINGSÅRET 2008 1 INNEHÅLL FÖRKORTNINGAR... 3 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OM BERÄKNING AV PENSIONSGRUNDANDE INKOMST

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD Förord Denna handledning är främst avsedd för den personal inom Skatteverket som arbetar med socialavgifts- och socialförsäkringsfrågor av internationell

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1995:3 (Ersätter 1994:2) Socialförsäkringen och EU

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1995:3 (Ersätter 1994:2) Socialförsäkringen och EU ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1995:3 (Ersätter 1994:2) Socialförsäkringen och EU Innehåll Allmänt...9 Förordningarna 1408/71 och 574/72...14 Förordning 1408/71...14 Omfattad personkrets...15 Socialförsäkringen

Läs mer