UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR"

Transkript

1 Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar 1) Fyll i räkning för utländska patienter 2) Gör en väl synlig kopia på patientens intyg 3) Skicka räkningen/räkningarna + intyg till: Hälso- och sjuksförvaltningen Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Box Stockholm Hälso- och sjuksförvaltningen Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Box Stockholm Kontakt växel: Telefon: E-post: Kontakt Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster: Telefon: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, buss 3, 40, 62 och 69

2 Sida 2 UTLÄNDSKA PATIENTER Patienter från EU/EES-länderna Sjukskonventioner, sjuksavtal med länder utanför EU/EES Kom ihåg: Räkningar för besök av utländska patienter/utlandssvenskar ska ha inkommit till förvaltningen senast tre månader efter patientbesöket Glöm inte att bifoga intyg varje gång en ny räkning skickas in till förvaltningen - inga intyg finns arkiverade. EU-kort är inte giltiga som intyg om de är utfärdade i Sverige. Både fram- och baksidan av EU-kortet måste synas på intyget som skickas till förvaltningen (gäller ej kort från Belgien, Irland, Frankrike och Nederländerna).

3 UTLÄNDSKA PATIENTER Sida 3 Patienter från EU/EES-länderna EU/EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vidare har Schweiz ett avtal med EU. Avtalet innebär att försäkrade i Schweiz får subventionerad sjuk i Sverige som om de vore med i EU/EES. Vårdåtagande Förordning (EEG) 883/2004 reglerar, fr.o.m. den 1 maj 2010, rätten till i andra EU-stater och förordning (EEG) 1408/71 tillämpas även i fortsättningen vad gäller Schweiz, Island, Norge och Liechtenstein samt tredjestats. De personer som är försäkrade enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till i Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp det Europeiska sjukförsäkringskortet (EUkortet), provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller annat intyg som ger rätt till i Sverige. EU-: rätt till nödvändig Försäkrade i andra EU-länder har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till nödvändig. Denna rätt innebär att de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat. De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland p.g.a. medicinska skäl. Med nödvändig avses också som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barna samt förlossning. Om en kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i t.ex. fem månader kan ha rätt till mer än en person som planerar att bara stanna några dagar. Det är behandlande läkare som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig. Rätten till nödvändig ger inte möjligheter till om syftet med resan till Sverige är att söka. Land/ område BOSATT INOM EU/EES (utanför Sverige) EU-kort från bosättningslandet (eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort) Akut Nödvändig Planerad Ja Ja Nej Avgift Nödvändig : Samma patientavgift som bosatta inom landstinget Planerad : Patienten betalar hela kostnaden själv EU-kort utfärdade i Sverige gäller inte som intyg för att få tillgång till nödvändig i Sverige!

4 UTLÄNDSKA PATIENTER Sida 4 Sjukskonventioner, sjuksavtal (länder utanför EU/EES) Sverige har sjuksavtal med ett antal länder. Personer bosatta i dessa länder har rätt till viss subventionerad vid vistelse i Sverige. Se vilka länder det gäller i tabellen nedan. Land/ område Akut Nödvändig Planerad Avgift Norden Danmark, Finland, Island och Norge, inklusive Grönland, Färöarna och Åland ID-handling samt adress i bosättningslandet Ja Ja Nej Akut/nödvändig : Algeriet Pass Ja Nej Nej Akut/nödvändig : Australien Pass Ja Nej Nej Akut/nödvändig : Kanalöarna: Jersey, Guernsey, Isle of Man Ungern (patienter som ej har rätt till EU-kort) Pass Ja Nej Nej Pass Ja Nej Nej Akut/nödvändig : Akut/nödvändig : Israel Enbart förlossnings Enbart förlossnings Enbart förlossnings Förlossnings: Quebec Turkiet Försäkringsintyg från Quebec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd. Förhandstillstånd, betalningsförbindelse för planerad i Sverige Ja Ja Ja Samma som för patienter bosatta i Sverige Nej Nej Ja Se intyget

5 Sida 5 UTLANDSSVENSKAR Utlandssvenskar från EU/EES Pensionärer med svensk pension a bosatta utanför EU/EES Kom ihåg: EU-kort är inte giltiga som intyg om de är utfärdade i Sverige. Både fram- och baksidan av EU-kortet måste synas på intyget som skickas till förvaltningen. Glöm inte att bifoga intyg varje gång en ny räkning skickas in till förvaltningen - inga intyg finns arkiverade. Räkningar för besök av utländska patienter/utlandssvenskar ska ha inkommit till förvaltningen senast tre månader efter patientbesöket

6 UTLANDSSVENSKAR Sida 6 Utlandssvenskar från EU/EES Vårdåtagande Flertalet av utlandssvenskarna bosatta inom EU/EES är försäkrade i sitt bosättningsland, och använder sig därför av EU-kortet, eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort, som utfärdas av myndigheterna i deras arbets- eller bosättningsland. Det innebär att de betalar vanlig patientavgift för nödvändig vid vistelse i Sverige. Rätt till nödvändig Dessa utlandssvenskar är hänvisade att söka planerad i sitt arbets- eller bosättningsland, men kan om de fått intyg S2 eller E112 från myndigheterna i sitt bosättningsland också få planerad i Sverige. Omfattas utlandssvenska patienter inte av någon av EU:s förordningar (vilka ger rätt till EUkort i bosättningslandet) eller någon sjukskonvention så ska patienten själv betala de verkliga kostnaderna i Sverige för sjuk. a pensionärer har rätt till all De pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige har rätt till all till vanlig patientavgift. Med begreppet all avses att sådana pensionärer har tillgång till akut, nödvändig och planerad i Sverige. Dessa personer ska visa upp ett intyg från svenska Försäkringskassan vid tillfället; om rätt till förmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land kan beställa EU-kort hos svenska Försäkringskassan för att intyga rätten till nödvändig vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta svenska EU-kort gäller dock inte för att få i Sverige. EU-kort utfärdade i Sverige gäller inte som intyg för att få tillgång till nödvändig i Sverige! Vilken utlandssvenskar bosatta inom EU/EES har rätt till framgår i tabellen nedan. Bosättningsland/område Akut Nödvändig Planerad Avgift EU/EES: Alla utlandssvenskar EU-kort Ja Ja Nej Akut/nödvändig : Samma som för patienter bosatta i Sverige EU/EES: Pensionärer med svensk pension från Försäkringskassan Ja Ja Ja Samma som för patienter bosatta i Sverige

7 Sida 7 UTLANDSSVENSKAR a bosatta utanför EU/EES Utlandssvenskar: Akut I de fall utlandssvenskar från länder utanför EU/EES blir akut sjuka under vistelse i Sverige får de öppen till samma avgift som här bosatta och sluten till den högsta slutensavgiften (för närvarande 80 kr per dag) för bosatta. Om en utlandssvensk täcks av ett sjuksavtal grundar det rätten till akut sjuk i Sverige. En förutsättning för subventionerad akut bör vara att den söks i det landsting där behovet uppkom. I annat fall får patienten själv betala hela kostnaden. Utlandssvenskar: planerad - patientavgifter En förutsättning för att utlandssvenskar i Sverige kan få subventionerad som är planerad är att den söks i det landsting, som utlandssvensken var folkbokförd i vid utflyttningen från Sverige. I annat fall får patienten betala hela kostnaden. Den avgift som utlandssvenskar betalar för planerad beror på om de kan få tillfredsställande till låg avgift i sina bosättningsländer. Till dessa länder räknas bland annat Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA såsom framgår av tabellen. I dessa fall betalar utlandssvenskarna de verkliga kostnaderna för planerad. Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer får öppen till samma avgifter som. Dessa personer får sluten, akut och planerad, till den högsta slutensavgiften (för närvarande 80 kr per dag) för bosatta. Statligt utsända Statligt utsända personer och deras medföljande familj får öppen till samma avgifter som för bosatta. Denna personkategori får sluten, akut och planerad, till den högsta slutensavgiften för bosatta (för närvarande 80 kr per dag). Det som är kännetecknande för en utsänd är att personen arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är denna person folkbokförd i Sverige och betraktas som boende här. Därmed har den utsände tillgång till en i Sverige såsom övriga boende. Dessutom kan personen i sitt utsändningsland ha tillgång till nödvändig till följd av förordning 883/2004, 1408/71 eller sjukskonvention/sjuksavtal. För att veta vilket intyg som behövs för att styrka rätt till i Sverige för utlandssvenskar bosatta utanför EU/EES, se tabellen på nästa sida.

8 Sida 8 Bosättningsland/ område Akut Nödvändig Planerad Avgift, utsänd 1 med familj (även missionär, präst, volontär i utvecklingsland) ID-handling (personen ska vara folkbokförd i Sverige) Ja Ja Ja Öppen : Sluten : Motsvarande högsta slutensavgiften för Algeriet Australien som styrker bosättning i Algeriet som styrker bosättning i Australien Ja Nej Ja, till högre patientavgift 2 Ja Ja Nej Akut : Planerad sjuk: Öppen : 6* högsta slutensavgiften. Sluten : 10*högsta slutensavgiften Akut/nödvändig : Quebec 3 (endast arbetande eller studerande) om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Quebec. Ja Ja Nej Akut/nödvändig/ planerad :. Kanada USA Nya Zeeland Monaco samt Europeiska länder utanför EU med vilka Sverige saknar konventioner Pass/intyg om svenskt medborgarskap Ja Nej Nej Akut : 1 Se definition av utsänd i texten ovan. 2 Vård subventioneras bara i det landsting där patienten var folkbokförd innan utflyttning. 3 All under pågående vistelse

9 Sida 9 Övriga länder utanför EU/EES med vilka Sverige saknar konventioner Pass Ja Nej Ja 4 Akut : Planerad sjuk: Öppen : 6* högsta slutensavgiften. Sluten : 10*högsta slutensavgiften Har du övriga frågor, kontakta enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster. Kontaktinformation Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Telefon: E-post: Adress: Stockholms läns landsting Hälso- och sjuksförvaltningen Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Box Stockholm Det är viktigt att ange kombikakod i all korrespondens med Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster. Det underlättar för att vi ska kunna hjälpa dig. 4 Vård subventioneras bara i det landsting där patienten var folkbokförd innan utflyttning.

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01

Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01 Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01 Maximal ersättning (Belopp i Euro) Kostnader för medicinsk vård och tandvård Nödvändiga och rimliga kostnader inklusive resekostnader Kostnader för hemresa Nödvändiga

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 FAS Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 [Titel 3] Sid 2 (15) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för så kallade

Läs mer

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 1 Skattereduktion för hushållsarbete Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushålls tjänster från och med den 1 juli 2007. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

.eu-domännamn registreringspolicy

.eu-domännamn registreringspolicy .eu-domännamn registreringspolicy 1/13 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 3 Paragraf 1. Registranten måste avgöra huruvida denne uppfyller de allmänna kriterierna för rätt

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer