Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas"

Transkript

1 Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten till vård för personer som tillfälligt vistas i Sverige, om EU-kortet och övergångsblanketter. Du får också veta mer om hantering och rutiner för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och möter patienter som tillfälligt vistas i Sverige. 1

2 Europeiskt sjukförsäkringskort Den 1 juni 2004 införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) som ger rätt till sjukvård vid tillfällig vistelse i ett annat EU-land. Kortet ersätter intyg E 111 och övriga liknade intyg (E 128, E 110 och E 119). Införandet sker inte samtidigt i alla medlemsländerna. Vissa länder har fått en övergångsperiod fram till Det betyder att intyg E 111, EU-kortet samt särskilda övergångsblanketter och provisoriska intyg kommer att existera parallellt till och med december Samtliga intyg och EU-kort som ger rätt till nödvändig vård vid tillfällig vistelse framgår av sidorna 5-9. Rätt till nödvändig vård Rätten till vård vid tillfällig vistelse utvidgas från och med 1 juni 2004 till att gälla nödvändig vård. Det ersätter det tidigare begreppet omedelbart nödvändig vård. Det betyder att turister som har med sig EU-kortet eller likvärdiga intyg (se ovan) nu har rätt till lika mycket vård som studerande, utsända och pensionärer haft. Besökaren betalar samma patientavgifter som personer som är bosatta i Sverige, under förutsättningen att EU-kort eller intyg visas. Rätten till nödvändig vård innebär att besökare från andra EU-länder som innehar EU-kort/intyg ska kunna vistas den avsedda tiden här under säkra medicinska omständigheter. De behöver alltså inte avbryta en planerad vistelse av vårdskäl. EU-kortet/intygen ger dock inte rätt till vård om syftet med resan är att söka vård, då behöver personen fortfarande intyg E 112. Med nödvändig vård menas också vård som orsakas av kronisk sjukdom, inklusive provtagningar och medicinska kontroller. För gravida kvinnor betyder det att de nu har rätt till all vård som blir nödvändig på grund av graviditeten. Det innebär att även förlossning i normal tid ska inkluderas, förutsatt att syftet med vistelsen inte är att söka förlossningsvård. Begreppet nödvändig vård innebär inte rätt till all vård. Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. Det är behandlande läkare som bestämmer vad som ska anses vara nödvändig vård. Provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter EU-kort Samtidigt som EU-kortet tas i bruk, införs även möjligheten att utfärda ett provisoriskt intyg om innehav av Europeiskt sjukförsäkringskort. Det provisoriska intyget är ett papper i A4-format som innehåller samma uppgifter som EUkortet men som har en kortare giltighetstid (se sidan 6). Det provisoriska intyget kan användas för att tillfälligt ersätta EU-kortet undantagsvis och i brådskande fall. Det kan utfärdas av hemlandet om en vårdgivare i en annan medlemsstat begär det. Fler länder i EU från 1 maj 2004 Den 1 maj 2004 utvidgades EU med tio nya medlemsländer. De tillämpar också reglerna enligt förordning 1408/71 och den utökade rätten till vård. Nya intyg som språkmässigt anpassats till de nya länderna kommer att tas fram. Inledningsvis används engelskspråkiga versioner av de intyg som finns idag. På sidan 5 finns en lista över de 28 (exl. Sverige) länder som tillämpar EU-regler inom sjukvårdsområdet. 2

3 Praktiska rutiner för personal inom hälso- och sjukvården i Sverige Flera giltiga varianter på kort och intyg Personal på landstingsmottagningar, apotek med flera som kommer i kontakt med patienter som tillfälligt vistas i Sverige bör känna igen och kunna hantera följande dokument och intyg: (På sidan 5-9 kan du se hur de ser ut) EU-kort Provisoriskt intyg som tillfälligt kan ersätta EU-kort Ny E 111 som används under en övergångsperiod av vissa länder Äldre intyg som t.e.x. E 111 och E 128. Dessa bör finnas översatta till de 10 nya EUländernas språk men engelska versioner kan förekomma Ambitionen är att samtliga EU/EES-länder ska ha infört EU-kortet den 1 januari De äldre intygen samt den nya E 111 har då spelat ut sin roll. Hur du hanterar EU-kort och intyg På samma sätt som tidigare har landstinget rätt till ersättning från Försäkringskassan om följande villkor uppfylls: Patienter från andra EU/EES-länder utanför Norden ska kunna visa upp giltigt EU-kort eller intyg. Kontrollera alltid att kortet eller intyget är läsbart, fullständigt ifyllt och giltigt vid den tidpunkt då vården ges. Observera att det provisoriska intyget har en kortare giltighetstid. Vården ska betraktas som nödvändig utifrån sjukdomens art och vistelsetidens längd. När faktura ska skickas till Försäkringskassan för ersättning måste följande bifogas: En kopia på giltigt intyg eller EU-kort tillsammans med fakturan. Kopiera EU-kortet även på baksidan eftersom det kan finnas uppgifter där som kan vara av värde för Försäkringskassan. Försäkringskassan begär sedan återbetalning från andra medlemsländer för sin ersättning till landstingen. Om uppgifterna i ett ärende är bristfälliga till exempel att vården ligger utanför EU-kortets/intygets giltighetstid eller om personens identifieringsnummer eller institutionskod saknas kan Försäkringskassan nekas återbetalning av det andra landet. Därför måste Försäkringskassan vara noggrann med sin granskning och avslå landstingen begäran om ersättning i de fall det finns brister. Om patienten saknar EU-kort eller intyg Om EU-kort eller intyg saknas notera att EU-kort/E 111 inte behövs i Norden eller om intygen är oläsbara, ofullständiga eller inte täcker vårdtidpunkten ska landstinget ta ut den fulla vårdkostnaden av patienten. Hänvisa då patienten till att söka ersättning av sin försäkringskassa efter hemkomsten. Det gäller även för tyska patienter som uppvisar Versichertenkarte. Från och med 1 juni 2004 accepterar inte Försäkringskassan det tyska kortet som underlag för ersättning till landstingen. Det innebär att tyska patienter numera måste visa EU-kort/intyg för att få rätt till nödvändig vård. 3

4 Om det finns möjlighet och resurser hos landstinget och patienten kan lämna goda uppgifter om sin försäkring i det andra medlemslandet kan Försäkringskassan hjälpa landstinget med att beställa provisoriskt intyg eller E 111 åt patienten. Intyget kan sedan faxas till sjukhuset eller Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan om vilka uppgifter som behövs från patienten. Att bedöma rätten till nödvändig vård I praktiken kommer begreppet nödvändig vård att omfatta alla vårdinsatser som en patient behöver under sin vistelse i Sverige. Den omfattar dock inte planerad vård, det vill säga när patienten kommit till Sverige i syfte att söka vård. Avsikten med den nya regeln är att en person som kommer till Sverige ska kunna vistas här under säkra medicinska omständigheter. En patient som tänker vara här till exempel sex månader kan ha rätt till mer vård än en person som är här bara några dagar. För läkare och annan vårdpersonal som tar emot patienter från andra EU/EES-länder, är det därför viktigt att fråga patienten hur länge hon eller han planerar att vistas i Sverige. Bedömer läkaren att vården kan vänta till dess patienten kommer tillbaka till sitt hemland är den inte nödvändig enligt regeln. Mer information om EU-kort EU-kortet är ett plastkort i kontokortsformat. Den ena sidan ser likadan ut för alla medlemsländer. Den andra kan utnyttjas för nationella ändamål, till exempel för de som redan har nationella sjukförsäkringskort. EU-kortet kan alltså i praktiken finnas på baksidan av ett nationellt kort. Giltighetstiden bestäms enskilt av varje medlemsland. Sverige har valt en giltighetstid på tre år. EU-kortet är individuellt och varje person som reser måste ha ett eget kort. Det är en avvikelse från intyg E 111 som kunde ha flera familjemedlemmar på samma intyg. Om några år ska EU-kortet kunna förses med ett datachip och programmeras med innehåll. Införandet av EU-kortet bestämdes av Europas regeringschefer på toppmötet i Lissabon i mars Mer information om juridiska förutsättningar för EU-kortet kan du få på Om du vill veta mer kontakta Försäkringskassan. 4

5 Länder som utfärdar EU-kort och intyg Personer från följande EU/EES - länder (inkl. Schweiz) har rätt till nödvändig vård med EUkort eller intyg: Belgien Cypern Estland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Schweiz Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Personer från Norden har rätt till nödvändig vård utan EU-kort eller intyg: Danmark Finland Norge Island Europeiska sjukförsäkringskortet Det här är ett exempel på det svenska EU-kortet. Språket i instruktionerna för varje fält skiljer sig åt mellan länderna. Men du hittar alltid samma uppgifter i motsvarande fält (namn, födelsedatum etc.). EU-kortet kan också finnas på baksidan av ett nationellt kort. 5

6 Provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter EU-kort Så här ser det provisoriska intyget om innehav av EU-kort ut. Intyget kan finnas på samtliga EU-språk. Men uppgifterna i de olika fälten motsvarar det här exemplet. 6

7 Ny E 111 De länder som har en övergångstid innan de inför EU-kortet använder en ny variant av E 111. Exempel på ny E 111 ser du här. Den gäller till och med Intyget kan finnas översatt till samtliga språk. Vissa länder använder en egnelsk version. 7

8 Äldre intyg E 111 Gamla intyg som E 111 och E 128 med flera kan förekomma fram till och med december Här ser du exempel på de gamla intygen E 111 och E

9 Äldre intyg E

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2015-08-18 klockan 10:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare 2. Remissvar - Plan för kommunla

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Arbete utomlands 2008 1 Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Innehåll Allmänt...........................................3 Det lagstadgade försäkringsskyddet................3

Läs mer

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 FAS Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 [Titel 3] Sid 2 (15) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för så kallade

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer