Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner"

Transkript

1 Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst nya lärare och speciallärare i länets kommuner före Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till gymnasieskolans nationella program i länet till år Vi vill även garantera fri läxhjälp i alla kommuner och minska barngruppernas storlek inom förskolan.

2 Vi vill ge väljarna i Kalmar län tydliga vallöften inför valet den 14 september. Vi vill ge väljarna tydliga politiska alternativ och berätta konkret vad vi Socialdemokrater tänker göra om vi får väljarnas förtroende. Genom vårt framtidskontrakt presenterar vi fram till valet fyra politiska områden med våra gemensamma förslag för Kalmar län. Så här i skolstartstider väljer vi att presentera vår politik på områdena skola, förskola och utbildning. Den nationella skolpolitiken har misslyckats. Skolresultaten har fallit sju år i rad. Antalet elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet har ökat med 18 % sedan Idag lämnar var åttonde elev grundskolan utan gymnasiebehörighet. PISA visar att svenska femtonåringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap ligger under OECD-genomsnittet och att Sverige är det land som tappar mest kunskapsmässigt och där det spelar allt större roll vilka föräldrar du har för att klara skolan. Under den moderatledda regeringens tid har 1000 speciallärare och specialpedagoger och totalt pedagogiska tjänster försvunnit ur skolan. Skolpolitiken behöver en ny riktning. Vi vill investera i lärarna, anställa fler lärare, satsa på tidiga insatser och en likvärdig skola med höga resultat. Alla skolor ska vara bra skolor. Vår prioritering är tydlig. Investeringar i en bättre skola går före fler skattesänkningar. I Kalmar län är vårt löfte följande: Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst nya lärare och speciallärare i länets kommuner före Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till gymnasieskolans nationella program i länet till år Vi vill även garantera fri läxhjälp i alla kommuner och minska barngruppernas storlek inom förskolan.

3 Genom partiets nationella förslag på skolområdet blir dessa personalförstärkningar möjliga i Kalmar läns kommuner med en s-styrd regering: Mindre klasser/fler lärare, speclärare Mindre grupper i förskolan Kommun Borgholm 2,8 1,2 Emmaboda 2,4 1,0 Hultsfred 3,5 1,6 Högsby 1,5 0,7 Kalmar 16,5 7,3 Mönsterås 3,4 1,5 Mörbylånga 3,7 1,6 Nybro 5,0 2,2 Oskarshamn 9,8 3,0 Torsås 1,8 0,8 Vimmerby 4,0 1,7 Västervik 9,3 4,1 Miljoner kronor: 60,7 26,7 Kommun Fler lärare/speciallärare Fler förskolelärare Borgholm 6 3 Emmaboda 5 3 Hultsfred 8 4 Högsby 3 1,5 Kalmar Mönsterås 8 3,75 Mörbylånga 8 4 Nybro 11 5,5 Oskarshamn 22 7,5 Torsås 4 2 Vimmerby 9 4 Västervik Antal anställda: Beräknad lönekostnad kr/år lärare, kr/år förskolelärare

4 Skolorna i Kalmar län ska tillhöra de allra bästa i Sverige. För att klara jobben och tillväxten i en allt hårdare global konkurrens krävs det att Kalmar län blir ett bättre kunskapslän. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Får vi socialdemokrater förtroendet för skolpolitiken i kommunerna är vår huvudinriktning tydlig: Skolan behöver investeringar för att vända den negativa kunskapsutvecklingen. Målet är att andelen obehöriga elever till gymnasieskolans nationella program minst ska halveras till år 2020 i Kalmar län. För oss socialdemokrater är skolans centrala uppgift att ge alla elever gedigna kunskaper och lust att vilja lära mer. Vi oroas över att skolresultaten sjunker och att skillnaderna mellan olika skolor ökar. Kalmar län kan inte möta framtiden med fallande kunskapsnivåer. För att höja kunskapsresultaten i skolan finns inga genvägar. Vi är övertygade om att våra unga aldrig kan lära sig mer utan att få mer undervisning av bättre kvalitet. När kraven på arbetsmarknaden ökar måste också kraven i skolan hänga med. Allt annat vore att göra nästa generation en stor otjänst. Med tidig och individuell uppföljning kan vi snabbt ge rätt stöd så att varje elev kan klara kunskapsmålen och utvecklas. Alla barn måste ha rätt att nå kunskapskraven i skolan. Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en skicklig lärare. Vi ska genom politiska prioriteringar göra skolan till en attraktiv arbetsplats och läraryrket till ett attraktivt yrke. Vi vill höja resultaten i skolan genom att investera i lärarnas kompetensutveckling, möjlighet att göra karriär och på att utveckla rektorerna som pedagogiska ledare i skolan. Det måste också löna sig bra att utbilda sig till och arbeta som lärare. Forskningen visar att det är effektivt att göra tidiga investeringar i barns lärande. Barn som gått i en högkvalitativ förskola klarar sig bättre i skolan och senare i livet. Särskilt gynnas barn som kommer från hem utan studietradition. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med tidiga insatser i förskola och de första åren i skolan kan det förverkligas. Linnéuniversitetet har de senaste åren fått dra ned kraftigt på antalet högskoleplatser. Ungdomarna i Kalmar län har därmed fått sämre utbildningsmöjligheter. Neddragningen riskerar vår regions framtida konkurrenskraft. För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och stärka den enskildes möjligheter till arbete krävs det fler utbildningsplatser på Linnéuniversitetet, liksom på våra folkhögskolor

5 som har stor betydelse för det livslånga lärandet och ger många unga en andra chans till högre utbildning. Våra prioriteringar för framtiden: 1. Kraftsamla länet för en bättre skola Vi vill ge Regionförbundet i Kalmar län i uppdrag att samordna och utveckla strategier för framgångsrik skolutveckling tillsammans med Linnéuniversitetet och lärarutbildningen. Målet ska vara att minst halvera andelen obehöriga till gymnasieskolans nationella program till år Tidiga insatser i förskolan och skolan Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med tidiga insatser i förskola och de första åren i skolan. Får vi förtroendet i kommunvalen och riksdagsvalet tänker vi prioritera mindre klasser i lågstadiet och mer specialiststöd i de lägre åldrarna. 3. Resurser efter behov För att öka likvärdigheten i skolan måste resurser fördelas efter skolors och elevers behov. Får vi förtroendet tänker vi arbeta aktivt så att kommunerna fördelar resurserna till skolan efter elevernas olika förutsättningar och behov. 4. Skolforskningsinstitut till Kalmar län Det finns nationella ambitioner på att skapa ett skolforskningsinstitut för lärande. Syftet är att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt. Vi socialdemokrater ser Kalmar län som platsen för detta institut. Linnéuniversitetets framgångsrika lärarutbildning är en stark fördel i sammanhanget. Fler platser till Linnéuniversitetet och folkhögskolorna Söktrycket till Linnéuniversitetet är rekordhögt. Det följer av att arbetslösheten är hög och att antalet unga är många samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater vill ge fler möjlighet att studera på högskolan och arbetar för att fler utbildningsplatser förläggs till Linnéuniversitetet. Vi vill också stärka folkbildningen som ett led i att satsa på vuxenutbildningen. Vill du veta mer om vår politik? Läs gärna vårt program Våra politiska prioriteringar för framtiden på

6

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraternas skolrapport 2013 En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SKOLANS UTMANINGAR... 7 BEHOV AV STABILITET OCH KONTINUITET...9

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer