Framtidens fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens fritidshem"

Transkript

1 PM Framtidens fritidshem Vallöfte: investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten traineejobb på fritidshem 1 miljard kronor årligen. Läxhjälp för alla 400 miljoner kronor årligen Handslag för en meningsfull fritid för alla barn 300 miljoner kronor årligen. I Sverige har vi byggt upp fritidshem som är bra för barn och deras föräldrar. Bra fritidshem bidrar till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla barn. Men nu larmar myndigheter och fackförbund om utvecklingen. Grupperna har växt med nästan nio barn och personaltätheten sjunker. Det blir allt svårare att erbjuda barnen en lärorik, rolig och trygg verksamhet. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit under åtta år och ojämlikheten i skolan ökar. Vi vet att det avgörande för att vända utvecklingen är att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande och att tidiga insatser har störst effekt. Det är redan i dag brist på lärare i fritidshem och framtidens rekryteringsbehov till förskola, fritidshem och skola är stora. För att framtidens fritidshem ska kunna nå sin potential krävs fler utbildade pedagoger. För att alla barn ska få en meningsfull fritid behövs också en brygga mellan fritidshemmen och idrotts-, frilufts- och föreningsliv samt musik- och kulturskola. Tillsammans kan vi vända den här utvecklingen, men då måste vi välja framtidsreformer och investeringar istället för fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Vi har tidigare presenterat investeringar i mindre klasser, fler speciallärare och ett mer attraktivt läraryrke. Idag presenterar vi framtidsinvesteringar för fritidshemmen som ingår i Socialdemokraternas valmanifest. Syftet med investeringarna är att: Höja kunskapsresultaten i skolan. Ge arbetslösa unga chans att jobba och påbörja en utbildning till ett framtidsyrke. Bidra till att fler barn får en meningsfull fritid, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att skjutsa barnen till olika aktiviteter. Öka antalet arbetade timmar genom att underlätta föräldrars vardag.

2 2(18) Utmaningar Fritidshemmen utvecklingen går åt fel håll I Sverige har vi byggt upp fritidshem som är bra för barn och deras föräldrar. Bra fritidshem bidrar till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla barn. Dessutom gör fritidshemmen det möjligt för föräldrar till yngre skolbarn att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshem är en smart investering. Allt fler barn går på fritidshem, men resurserna hänger inte med. Barngrupperna växer och personaltätheten sjunker. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit under högerregeringens åtta år och ojämlikheten i skolan ökar. För att vända utvecklingen behöver skolan stärkas i grunden. Socialdemokraterna har tidigare presenterat flera framtidsreformer med fokus på skolans första år: mindre klasser, fler speciallärare och specialpedagoger, mer attraktivt läraryrke, sommarskola, en jämlik skola utan vinstjakt och satsningar på de skolor som har de största utmaningarna. Fritidshemmen är en outnyttjad resurs som kan komplettera skolans undervisning och väcka barns lust att lära med en mer lekfull pedagogik på barnens villkor. En mängd rapporter, från Skolverket, Skolinspektionen, Lärarförbundet och Kommunal, har larmat om att fritidshemmen saknar förutsättningar att nå sina mål att ge barnen god omsorg och stimulera utveckling och lärande. 1 De stora grupperna och låga personaltätheten går ut över verksamhetens kvalitet och barnens säkerhet. Många fritidshem kan inte längre erbjuda barn en lärorik, rolig och trygg verksamhet. Lärarförbundet konstaterar att orimligt stora barngrupper och otillräcklig personaltäthet gör det allt svårare att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. 2 Det börjar till och med bli svårt att säkerhetsställa barnens säkerhet. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 77 fritidshem visade att endast en handfull av de granskade fritidshemmen når upp till målsättningen för fritidshemmen att bidra till att målen i läroplanen nås. På vissa fritidshem är eftermiddagsverksamheten oplanerad och genomförs rutinmässigt. 1 Skolverket (2000) Finns fritids? Skolverket (2014) PM Elever och personal i fritidshem hösten Skolinspektionen (2010) Kvalitet i fritidshem, Rapport 2010:3, Lärarförbundet (2013) Det går inte att blunda längre fritidshemmens villkor måste bli bättre. Kommunal (2012) Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara 2 Lärarförbundet (2013)

3 3(18) Högerregeringen har under sina åtta år vid makten inte lyckats vända utvecklingen, tvärtom. Barngrupperna har växt och personaltätheten sjunkit. Högern har genomgående prioriterat skattesänkningar och privatiseringar före satsningar på fritidshemmen. Tillsammans kan vi vända den här utvecklingen, men då måste vi välja framtidsreformer och investeringar istället för fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Lägre personaltäthet och större grupper Jag brukar säga att vi är tre föräldrar och femtio syskon i den här familjen. Det går inte att gå iväg. Barnskötare 3 Hösten 2013 gick barn i fritidshem. Det är en ökning med nästan barn sedan 2006, eller 29 procent. 4 Bland barn i åldersgruppen 6 9 år går 82 procent på fritidshem. Barnen är på fritidshem i genomsnitt 17 timmar per vecka. Det är en ökning med fyra timmar, eller 31 procent, sedan Fritidshemmens verksamhet har alltså ökat kraftigt i volym, vilket inte alls har följts av samma ökning av personal. Antal anställda pedagoger på fritidshem har endast ökat med stycken sedan 2006, från till Barn på fritidshem får allt sämre tillgång till pedagoger och grupperna blir större. Dessutom sjunker personalens utbildningsnivå. De gör vad de kan med tanke på stora barngrupper och få personal. Känner att deras/vårt problem ligger på högre ort. Förälder 7 3 Kommunal (2012) Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara 4 Andelen av alla barn, 6 12 år, som är inskrivna i fritidshem är 57 procent. I fritidshem går framför allt 6 9-åringarna. I den åldersgruppen är 82 procent inskrivna. Andelen är högre bland de yngsta barnen och lite lägre för 9-åringar. 5 Skolverket (2013) Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem Resultat från föräldraundersökningen Majoriteten av de anställda på fritidshem arbetar även i skolan. Omräknat till årsarbetare fanns det årsarbetare på fritidshem 2013, varav årsarbetare arbetade integrerat med skolan. 7 Kommunal (2012)

4 4(18) Figur 1. Personaltäthet. Antal barn per anställd på fritidshem , ,9 12, ,8 12,0 12,3 12,3 12,4 11, ,1 11,1 10, Källa: Skolverket Det genomsnittliga antalet barn per anställd på fritidshem har ökat med nästan två barn sedan 2006, från elva barn per anställd till tretton. Det är en ökning med 16 procent. Figur 2. Gruppstorlek. Antal barn per fritidshemsavdelning ,7 33,5 34,0 36,0 38,1 38,8 40,1 40, Källa: Skolverket Antalet barn per fritidshemsavdelning har ökat med nästan nio barn sedan År 2006 gick det i genomsnitt 32 elever per avdelning, idag är det över 40 barn. Det är en ökning med 27 procent.

5 5(18) Vinstjakt på kvalitetens bekostnad Av barn som är inskrivna på fritidshem går 11 procent i ett fritidshem i fristående regi. 8 Det är stora skillnader mellan fritidshem i kommunal respektive fristående regi. Grupperna är i större i fristående regi än i kommunal, i genomsnitt 42 barn jämfört med 40 i kommunal regi. Figur 3. Antal barn per årsarbetare på fritidshem 2006 och 2013, kommunal och fristående regi ,8 20,8 20, Kommunala Fristående Källa: Skolverket Det är fler barn per årsarbetare på enskilda fritidshem än på fritidshem i kommunal regi. År 2013 var det 25 barn per årsarbetare i fristående regi, jämfört med 21 barn i kommunal. Antalet barn per årsarbetare har ökat sedan 2006 både kommunal och fristående regi, men ökningen är betydligt större i fristående regi. Ökningen är 20 % i fristående, 11 % i kommunal procent av fritidshemmen är i enskild regi.

6 6(18) Figur 4. Anställda vid fritidshem 2013, utbildningsnivå i kommunal respektive fristående regi Högskoleutbildade pedagoger Yrkesutbildade pedagoger Övrigt Kommunala Fristående Källa: Skolverket På fritidshem arbetar högskoleutbildade pedagoger som förskollärare, fritidspedagoger och lärare, däribland lärare med inriktning mot fritidshem. På fritidshem arbetar även yrkesutbildade pedagoger som fritidsledare, barnskötare och elevassistenter. Andelen högskoleutbildade pedagoger är betydligt lägre på fritidshem i fristående regi än i kommunal regi. Andelen yrkesutbildade pedagoger bara obetydligt högre i fristående fritidshem än i kommunala. De fristående fritidshemmen har framför allt anställt personer som saknar utbildning för att arbeta med barn. Nästan hälften av årsarbetarna saknar utbildning för att arbeta med barn jämfört med ungefär en fjärdedel i kommunala fritidshem. Geografiska skillnader Det är stora skillnader mellan fritidshemmen i olika delar av landet. I storstäder och förorter till storstäder är personaltätheten lägre, grupperna större och utbildningsnivån lägre än i övriga landet. De skulle kunna få en annan självbild, få hjälp att slussas in bland nya kompisar. Tyvärr är det barnen som skulle behöva lite peppning som får stå tillbaka. Barnskötare 9 9 Kommunal (2012)

7 7(18) Ojämlikhet och föräldrars vardagspussel Ett yngre skolbarn är lika mycket i fritidsverksamhet som i den obligatoriska delen av skolan. Politikerna borde se potentialen i fritids och satsa på mindre elevgrupper och högre lärartäthet. Det är ett resursslöseri att bara kvalitetssäkra elevernas halva dag. Line Isaksson, fritidspedagog på Runnerrydsskolan, Nässjö 10 Skolan är hjärtat i det jämlika samhället, det är i skolan som alla barn ska ges samma möjligheter att lyckas i livet. OECD visar dessutom att de mest jämlika skolsystem har högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla barn samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart. Resultaten i den svenska skolan sjunker, både vad gäller antalet behöriga elever till gymnasieskolan och jämfört med andra länder. Men det är inte bara resultaten som sjunker i skolan. Sverige har också tappat den tidigare tätpositionen vad gäller likvärdig skola ojämlikheten i den svenska skolan ökar. Fritidshemmen är en del av skolväsendet. Det som händer på fritidshemmen påverkar eleverna. Utvecklingen på fritidshemmen är en bidragande orsak till ökad ojämlikhet. En vänd utveckling på fritidshemmen är en del av lösningen. Läx-rut spär på ojämlikhet Högerregeringen har beslutat att läxhjälp och privatundervisning för grundskole- och gymnasieelever ska skattesubventioneras genom rut-avdraget. Läx-rut är ett tydligt exempel på hur regeringens politik ökar skillnaderna i skolan och klyftorna i samhället. Många föräldrar har inte råd att köpa privatundervisning, även om halva kostnaden betalas av staten. Att de som inte själva har råd att köpa privat läxhjälp till sina barn ska vara med och betala för de som har det bättre ställt är genuint fel. Ojämlik fritid Att delta i kultur- och föreningsliv lär barn och unga att ta ansvar för sig själva och varandra. Höga avgifter i idrotts- och kulturverksamhet försämrar möjligheten för många barn att ta del av sådana aktiviteter. Yngre barns möjlighet till aktivitet begränsas också av föräldrarnas möjligheter att följa barnen till och från repetitioner, lektioner, träningar och matcher. 10 Lärarförbundet (2013)

8 8(18) Andelen barn med organiserade aktiviteter har ökat, vilket är en positiv utveckling. 11 Samtidigt har idrottsrörelsen rapporterat om vikande deltagarantal, i synnerhet bland barn med arbetarföräldrar eller föräldrar som är födda utomlands minskar deltagandet. 12 Föräldrars vardagspussel Vill inte att barnet ska vara i den miljön längre tid än nödvändigt. Förälder 13 Fritidshemmen har ett uppdrag att ge barn omsorg så att deras föräldrar ska kunna arbeta eller studera. Precis som all barnomsorg är detta en smart investering som underlättar för alla föräldrar att kombinera ansvar om barn med arbete. Flera fritidshem brister i att ge barnen trygg omsorg och lugn och ro. I en enkät till föräldrar svarar en tredjedel att de är oroliga för sitt barn när det är på fritidshemmet och hälften svarar att de känner press att hämta tidigt. 14 Dessutom hamnar många föräldrar i aktivitetsstress när de måste följa med sina yngre skolbarn till olika fritidsaktiviteter. De har svårt att få ihop en fungerande vardag. Andra föräldrar, bland annat ensamstående föräldrar, arbetarklass och föräldrar med utländsk bakgrund, har ingen chans att hänga med i aktivitetsstressen. En orsak är att de inte har råd med de allt högre avgifterna. Ensamstående föräldrar har ett extra pressat vardagspussel som gör det svårt att hinna följa barnen till aktiviter. Många arbetaryrken har arbetstiden förlagd utanför kontorstid, vilket också försvårar för föräldrarna att följa med barnen till aktiviteter. Det är troliga orsaker till att deras barn deltar i mindre utsträckning i organiserade aktiviteter. I några kommuner har det gjorts försök med samverkan mellan kommunerna och idrottsrörelsen. Syftet har varit att under skoltid, eller i samarbete med fritidshemmen, låta ungdomar utöva olika idrotter. Utvärderingar av försöken visar att barn från arbetarbakgrund eller med ensamstående föräldrar har deltagit när fritidsaktiviteter organiseras i samarbete med skola och fritidshem. Dock har trösklarna till att lösa medlemskap och till att idrotta på kvällstid varit för höga för dessa barn, så barnen har slutat när försöksverksamheten avslutats. Det är ett skäl till att det är viktigt att stärka samverkan mellan fritidshemmen, idrotts-, frilufts- och föreningslivet samt musik- och kultursskola så den kan bli en permanent verksamhet. 11 SCB (2009) Barns fritid 12 Centrum för idrottsforskning (2013) Statens stöd till idrotten uppföljning Kommunal (2012) 14 Kommunal (2012)

9 9(18) Hög ungdomsarbetslöshet Ungdomsarbetslösheten är en av Sveriges största utmaningar och långtidsarbetslöshet i ungdomen sätter spår långt senare i livet. Knappt ungdomar var i medeltal inskrivna på Arbetsförmedlingen under 2013 varav hade varit utan arbete i mer än 90 dagar. Vid ett regeringsskifte kommer vi att införa en 90-dagarsgaranti. Med stöd till anställningar för unga, ett brett engagemang från alla offentliga arbetsgivare och riktade utbildningsinsatser är det fullt möjligt att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. Traineejobb på fritidshem är en viktig del i politiken mot ungdomsarbetslösheten. Skillnaden är stor mellan om en ung människa jobbar eller inte vad gäller livslön, möjligheten till en trygg ekonomisk ålderdom, och möjligheten att skaffa bostad och bilda familj. Studier visar att ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet har en större sannolikhet att vara arbetslösa under de följande tio åren än andra. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än i många jämförbara länder. Regeringen har misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten eftersom man har valt fel insatser. Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga har dömts ut av regeringens egna experter. Det är ett ineffektivt skatteundantag, eftersom det inriktas mot de unga som redan har jobb inte dem som saknar det. Förändringarna av gymnasieskolan har framför allt lett till att ungdomar sökt sig bort från yrkesprogram flera med utmärkta chanser till jobb efter examen eftersom möjligheterna att läsa vidare senare i livet har försämrats. Regeringen har också i flera år minskat antalet högskoleplatser, och underlåtit att skjuta till tillräckliga medel till vuxenutbildning och yrkeshögskola. Regeringens regelverk och detaljstyrning av Arbetsförmedlingen har inneburit att såväl arbetsförmedlare som unga arbetslösa hindrats från att ta initiativ som leder vidare till jobb. Därmed saknas de insatser som krävs för att unga ska kunna ta de lediga jobb som finns idag och de insatser som rustar ungdomar för framtidens arbetsmarknad. Rekryteringsbehov i välfärden Det framtida rekryteringsbehovet till fritidshem, förskola och skola är stort. SKL uppskattar att det behöver rekryteras över personer till förskola, skola och fritidshem fram till De ser ett stort behov av att rekrytera nya förskollärare, 15 SKL (2011) Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn

10 10(18) lärare i fritidshem och barnskötare för att möta ökade behov och ersätta pensioneringar. Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är det redan idag brist på högskoleutbildade pedagoger som lärare med inriktning mot fritidshem och fritidspedagoger. 16 Antalet barn i åldersgruppen sex till tio år kommer fortsätta att öka. SCB:s bedömning är att bristen på lärare med inriktning mot fritidshem och fritidspedagoger fortsatt kommer vara stor. Lärarförbundet har beräknat att det kommer fattas högskoleutbildade pedagoger med inriktning mot fritidshem år De menar att antalet utbildningsplatser är för lågt. 16 SCB (2013) Arbetskraftsbarometern Lärarförbundet (2012) Varifrån ska alla nya lärare komma?

11 11(18) Stor potential i fritidshemmen Vi måste se fritidshemmen som den outnyttjade resurs det är. Att satsa på fritidshemmen skulle i förlängningen ge bättre resultat i skolan. Därför är det så viktigt med fler lärare och mer resurser till fritids. Johan Bäck, Lärare i fritidshem på Örsskolan, Sundbyberg. 18 Fritidshemmet är en del av skolväsendet har ett lärandeuppdrag och ett omsorgsuppdrag. I lärandeuppdraget ingår att komplettera den obligatoriska skolan med mer lekfull pedagogik, stimulera elevernas utveckling och främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Ju bättre verksamhet före, mellan och efter lektionerna, desto bättre blir det i klassrummet Fritidshemmen ska komplettera skola och förskoleklass. Fritidshemmets verksamhet sker före och efter skoltiden. Majoriteten av fritidshemmen arbetar integrerat med skolan och har verksamhet även mellan lektionerna. Ju bättre fritidshemmets verksamhet är före, mellan och efter lektionerna, desto bättre blir det för barnen när de kommer in på lektion i klassrummet. Utrymme för läxhjälp Socialdemokraterna vill införa läxhjälp för alla. Den ska utformas på det sätt som passar skolan bäst. För de yngre skolbarnen kan en lösning vara att skapa utrymme för läxhjälp på fritidshemstid. På så sätt kan fritidshemmen både underlätta för föräldrar och stärka skolans kunskapsuppdrag. Utmana och väcka lusten att lära Fritidshemspedagogik är mer lekfull än skolans. 19 Den utgår från den fria leken och syftar till att väcka kunskapstörst och lura barnen att lära sig saker genom leken. Kunskapen om träd kommer som en bonus när barnen diskuterar med pedagogerna om björken eller tallen är det bästa klätterträdet. Med en närvarande pedagog blir matematiska begrepp en naturlig del när barnen leker affär. Syftet är både att träna barnen sociala förmågor och att tillföra kunskaper i till exempel matematik, språk och samhällskunskap. För att kunna utmana barnen att prova nya saker och samarbeta med alla barn måste pedagogerna ha förutsättningar att finnas med barnen. Barn som lämnas helt fria gör 18 Lärarförbundet (2013) Det går inte att blunda längre fritidshemmens villkor måste bli bättre. 19 Lärarförbundet (2013)

12 12(18) ofta saker de redan kan med barn de redan känner. Skolinspektionens granskning visar att personalen ofta lägger mycket kraft på tjänstgöringen i skolan och släpper de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. 20 På vissa fritidshem är eftermiddagsverksamheten oplanerad och genomförs på rutin. Fritidshem har, precis som skolan, i uppdrag att ifrågasätta traditionella könsstereotyper. Det finns stora brister i det arbetet. Skolinspektionens granskning bedömde att arbetet för att motverka traditionella könsmönster behöver utvecklas i 59 av de 77 granskade fritidshemmen. I Skolverkets studie finns exempel på hur fri lek kan förstärka könsmönster. 21 Där intervjuas en grupp barn som beskriver en lek de brukar leka på fritidshemstid. I leken är pojkarna indianer och flickorna djur som pojkarna jagar. Om någon flicka inte vill vara djur får hon vara slav istället. En närvarande pedagog hade kunnat utmana barnen att tänka annorlunda. Förebygga och lösa problem med mobbning och trakasserier Skola och fritidshem har ett uppdrag att arbeta med mobbning och trakasserier. Pedagogerna på fritidshem har expertkompetens i att hantera sådana problem. Om de har tillräckligt med tid kan de lösa konflikter och skapa bra grupper. I Skolinspektionens granskning framkom att drygt en fjärdedel av fritidshemmen behöver arbeta mer aktivt för att skapa goda kamratrelationer mellan barnen eller träna barnens sociala förmåga och självständighet. Underlätta föräldrars vardag och bidra till att alla barn kan delta i föreningsliv och få en meningsfull fritid I fritidshemmets omsorgsuppdrag ingår att ge barn en trygg omsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Det är viktigt både för föräldrarnas möjlighet att försörja sig och för arbetskraftsutbudet i samhället. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska alla som arbetar i skolan verka för att utveckla kontakter med kultur-, arbets- och föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika lärandet. Fritidshemmen har potential att bidra till att fler barn får en meningsfull fritid, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att följa med barnen till olika aktiviteter. En fungerande samverkan mellan fritidshem och föreningsliv skulle underlätta för alla föräldrar och därmed stärka sammanhållningen i samhället när barn med olika bakgrund deltar i aktiviteterna. 20 Skolinspektionen (2010) 21 Skolverket (2000) Finns fritids?

13 13(18) Framtidsreformer för att vända utvecklingen på fritidshemmen Socialdemokraternas framtidsreformer för att vända utvecklingen på fritidshemmen: traineejobb på fritidshem Läxhjälp för alla Handslag för en meningsfull fritid för alla barn Vi vill göra dessa framtidsinvesteringar för att: Höja kunskapsresultaten i skolan. Ge arbetslösa unga chansen att jobba och påbörja en utbildning till ett framtidsyrke. Öka antalet arbetade timmar genom att underlätta föräldrars vardag. Bidra till att fler barn får en meningsfull fritid, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att skjutsa barnen till olika aktiviteter traineejobb på fritidshem För att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten vill Socialdemokraterna investera 1 miljard kronor per år i traineejobb på fritidshem. Traineejobben ger arbetslösa ungdomar möjlighet att jobba på fritidshem och påbörja en utbildning i ett framtidsyrke. Traineejobben kombinerar arbete under handledning med studier. Den som har ett traineejobb får 75 procent av lönen enligt kollektivavtal. Traineejobben på fritidshem kommer ha två inriktningar. Den ena inriktningen är till för unga som har en gymnasieutbildning och vill komplettera med en yrkesutbildning för att bli barnskötare eller elevassistent. Arbetet kombineras med yrkesvuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet. Den andra inriktningen är till för unga som har en gymnasieutbildning men saknar särskild behörighet som krävs för att söka lärarutbildningen. I den inriktningen kombineras arbetet med studier inom kommunala vuxenutbildningen för att komplettera behörighet. Då arbete på fritidshem kräver kunskap om bland annat skollag och läroplan samt barns utveckling, är det rimligt att i ett inledningsskede prioritera en grundläggande utbildningsintroduktion. Handledare kommer att ansvara för att stödja de anställda ute på fritidshemmen. Det är ett absolut krav att handledarna har utbildning för att arbeta med barn. Det finns fritidshem. Det handlar alltså om en eller två traineejobb per fritidshem. Den exakta fördelningen och inriktningen på traineejobben beror på

14 14(18) regionala behov och utformas av arbetsmarknadens parter. För att få ett traineejobb på fritidshem kommer krävas ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister, på samma sätt som krävs i Skollagen för alla tjänster inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Fritidshem som drivs av privata utförare kommer ha samma möjlighet som fritidshem som drivs av en kommunal utförare att anställa unga inom detta avtal. Varje utförare måste följa de nationella kvalitetslagarna, vilket bland annat innebär krav på bemanning och öppna böcker avseende ekonomi. De måste också leva upp till kravet på att handledarna har utbildning för att arbeta med barn. Läxhjälp för alla Socialdemokraterna menar att alla elever ska ha samma chans att klara skolan, inte bara elever vars föräldrar har råd att betala ska ha möjlighet till läxhjälp. Vi vill därför slopa de statliga subventionerna till privatundervisning och istället bygga ut läxhjälp för alla. Alla grundskolor ska erbjuda eleverna läxhjälp och vi investerar 400 miljoner kronor årligen för detta. Skolan ska organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst. För eleverna i de yngre åldrarna kan läxhjälp inom ramen för fritidshemmet vara en bra lösning. Det tillskott i bemanningen som fritidshemmen får genom traineejobben kan underlätta att skapa utrymme för läxläsning med stöd av pedagoger under fritidshemstid. Handslag för en meningsfull fritid för alla barn Enligt läroplanen som arbetar i skola och fritidshem ska verka för kontakter med kulturliv och det lokala föreningslivet. Socialdemokraterna att detta viktiga uppdrag som behöver stödjas. Vi vill att alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i idrotts-, frilufts- och kulturverksamhet på fritiden. Att delta i det organiserade föreningslivet är viktigt för unga människors demokratiska fostran. Att barn och unga kan möta andra med annan bakgrund än de själva stärker sammanhållningen och demokratin. Att delta i kultur- och föreningsliv lär barn att ta ansvar för sig själv och varandra. Enligt Riksidrottsförbundet har föreningarnas avgifter ökat mycket under de senaste tio åren. Därför vill vi göra en satsning på alla barn och ungdomars rätt till fritidsaktiviteter, och hålla nere avgifterna. Vi vill skapa ett samhälle där alla barn och unga kan delta i musik- och kulturskolans verksamhet, spela instrument, dansa, dela i en teatergrupp, rita och måla, utan att

15 15(18) föräldrars begränsade ekonomiska resurser hindrar. Vi vill införa stimulansbidrag för musik- och kulturskolor som håller nere avgifterna: Kommuner som har, eller nu sänker sina avgifter, till max 500 kronor per termin inom musik- och kulturskolan får ett stimulansbidrag. För kommuner som redan har låga avgifter blir det därmed ett stöd till ökad kvalitet. Därför investerar vi totalt 300 miljoner kronor i dels ett handslag med föreningslivet riktat mot idrotts- och friluftslivsorganisationerna (250 miljoner kronor), dels ett stimulansbidrag till kultur- och musikskolan (50 miljoner kronor). Investeringen ska användas för att underlätta lokala överenskommelser om samarbetsformer mellan fritidshem och föreningsliv med syfte att ge alla barn bättre möjligheter och lägre avgifter för att delta i fritidsaktiviteter, samt att hålla nere avgifterna i kultur- och musikskolan. Med dessa två förslag skapas förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn. Barnen får möjlighet att, på fritidshemstid, prova på olika aktiviteter och lära känna det lokala föreningslivet, samt delta i musik- och kulturskolans verksamhet. Föreningarna får möjlighet att erbjuda verksamhet för yngre skolbarn på eftermiddagar eller tidig kväll och därmed utnyttja idrottshallar och andra lokaler bättre. Föreningarna får därmed också en initial kontakt med de yngre barnen och möjliggör för föreningarna att marknadsföra sina verksamheter fritidshemstiden blir en brygga in i den ordinarie föreningsverksamheten. Fler reformer som bidrar till att vända utvecklingen på fritidshemmen Legitimation till lärare i fritidshem och fritidspedagoger Ett nytt kunskapslyft med fler utbildningsplatser på högskola och yrkesutbildning. Rektorslyft med rektorsutbildning och vidareutbildning Mer resurser till skolor med de sämsta förutsättningarna Nationella kvalitetslagar med bemanningskrav Legitimation till lärare i fritidshem och fritidspedagoger Socialdemokraterna vill inkludera de högskoleutbildade pedagogerna på fritidshem i lärarlegitimationsreformen. En legitimation tydliggör vad fritidshemspedagogik är och vilken kompetens lärare i fritidshem och fritidspedagoger har. Detta kan höja statusen för yrket och för fritidshemmets verksamhet.

16 16(18) Kunskapslyft med fler utbildningsplatser I dag råder brist på lärare med inriktning mot fritidshem och fritidspedagoger. Utbildningen grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ges för närvarande vid tolv lärosäten, vilket är en minskning med fyra lärosäten jämfört med tidigare. 22 Lärarförbundet har visat att med nuvarande nivå på utbildningsplatser kommer det att saknas lärare med inriktning mot fritidshem år Vi socialdemokrater vill investera i utbildning så att människor får den kompetens som behövs på dagens och framtidens arbetsmarknad. Därför föreslår vi ett nytt kunskapslyft med sammanlagt nya helårsstudieplatser inom såväl högskola som yrkesutbildning och vuxenutbildning. Det kommer ge fler utbildningsplatser för lärare med inriktning mot fritidshem. Vi vill även underlätta för personer som redan har en gymnasieexamen att läsa in en yrkesutbildning inom yrkesvuxenutbildningen. De anställda på traineejobb som vill läsa in barn- och fritidsprogrammet ska få göra det och vi kommer bygga ut antalet utbildningsplatser. Rektorslyft Fritidshemmets ledning utgörs av skolans rektor eller biträdande rektor. Många rektorer saknar kunskap om fritidshemmets uppdrag. I över hälften av de fritidshem Skolinspektionen granskat behövde rektorn bli mer förtrogen med fritidshemmets uppdrag och med den dagliga verksamheten för att kunna bidra till ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Socialdemokraterna har flera olika åtgärder för att stärka rektors pedagogiska ledarskap så att resultaten i skolan kan höjas, bland annat en rektorsutbildning och obligatorisk kompetensutveckling rektorslyft. I de utbildningarna ska utbildning om fritidshemmets uppdrag och pedagogik ingå. Mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar Skolinspektionens granskning visar att fritidshem i mer socioekonomiskt instabila områden ofta har dåliga resursmässiga förutsättningar och för låg kvalitet för att kompensera för olikheter i uppväxtförhållanden. Socialdemokraterna vill investera 500 miljoner kronor per år i de skolor som har tuffast förutsättningar. Nationella kvalitetslagar med bemanningskrav Vi socialdemokrater kommer att städa upp den röra som den högerregeringen har ställt till med i välfärden. Det behövs hårda och tydliga regler för vilka privata alternativ i välfärden som får etablera sig och högre krav på kvalitet och insyn i verksamheterna när de är igång. 22 Lärarförbundet (2013) 23 Lärarförbundet (2012) Varifrån ska alla nya lärare komma?

17 17(18) Den viktigaste kvalitetsfaktorn på fritidshem är att det finns tillräckligt många pedagoger och att de har rätt utbildning. I Socialdemokraternas nationella kvalitetslagar kommer personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommunal regi. I dag har fritidshem i privat regi både lägre personaltäthet och lägre utbildningsnivå. Med socialdemokratisk politik kommer det inte längre vara tillåtet att dra ned på personalkostnader för att göra vinst. Om privata aktörer fortsätter att ha lägre personalkostnader kommer kommunerna ha rätt att hålla inne med motsvarande belopp till de privata aktörerna. Privat verksamhet som inte följer gällande regelverk och bemanningskrav och som inte rättar sig ska stängas. Med socialdemokratisk politik får välfärden större resurser, nya regelverk som sätter människa framför vinst och en ny styrning som utgår från de som arbetar i välfärdens kompetens och yrkesetik.

18 18(18) Unga ska jobba eller studera 90-dagarsgarantin Det krävs en annan politik för att Sverige ska kunna hävda sig när konjunkturen vänder. Ungdomsarbetslösheten är ett slöseri både för den som drabbas och hela Sverige. Därför vill vi införa en 90-dagarsgaranti. Den som är ung och utan arbete ska senast efter 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och praktik som leder vidare till jobb. Den som inte tar detta erbjudande förlorar rätten till ersättning. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten vill Socialdemokraterna införa 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning införa traineejobb och yrkesintroduktionsjobb som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning införa bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning inrätta fler utbildningsplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola

Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola 2014-09-10 PM Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola Skolresultaten rasar, mer än var åttonde elev, 13,1 procent, klarar inte grundskolan och blir inte behörig till gymnasieskolan. Det

Läs mer

Det går inte att blunda längre

Det går inte att blunda längre Det går inte att blunda längre fritidshemmens villkor måste bli bättre Rapport från Lärarförbundet 2013-05-14 Barngruppens storlek gör det omöjligt att driva en seriös pedagogisk verksamhet i landets fritidshem.

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Revidering av allmänna råd för fritidshem

Revidering av allmänna råd för fritidshem Revidering av allmänna råd för fritidshem Varför ska allmänna råden revideras? Råden ska anpassas till nu gällande skollag och läroplan Underlätta tolkningen av bestämmelserna Förtydliga råden utifrån

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN 1av 4 elever i Solna klarade inte 9:an. Tänk om jag inte heller gör det... TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN Alla barn kan och ska klara skolan

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Utmaningar och villkor: Förskoleklass & fritidshem. Lena Hallengren 8 FEBRUARI 2017

Utmaningar och villkor: Förskoleklass & fritidshem. Lena Hallengren 8 FEBRUARI 2017 Utmaningar och villkor: Förskoleklass & fritidshem Lena Hallengren 8 FEBRUARI 2017 Krav på fortsatt utveckling Utvecklingen för förskola, förskoleklass och fritidshem har, sett över längre tid, varit enastående.

Läs mer

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola 2014-06-18 PM Ökat statligt ansvar för en jämlik skola En jämlik kunskapsskola Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället,

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Kära Framtid, i Skaraborg. En rapport om vad Socialdemokraternas Valmanifest betyder för Skaraborg

Kära Framtid, i Skaraborg. En rapport om vad Socialdemokraternas Valmanifest betyder för Skaraborg Kära Framtid, i Skaraborg En rapport om vad Socialdemokraternas Valmanifest betyder för Skaraborg Socialdemokratisk politik för framtidens Skaraborg Socialdemokraterna presenterade i förra veckan sitt

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige Version: Beslutad version Med kunskaper växer Sverige 5 Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning 2014-08-12 PM Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning Antalet anställda i kommuner och landsting har minskat under de senaste åren i förhållande till befolkningen i Sverige 1. Färre anställda behöver

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:100 av Daniel Riazat m.fl. (V) Förskolan 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN Håkan Bergman Tre fokus för högre kunskapsresultat Tidiga insatser Skickliga lärare Jämlik skola Stödinsatser i skolan sätts in för sent Andel elever med åtgärdsprogram i årskurs

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Förskola 1-5 år I förskolan kommer du arbeta tillsammans med barnskötare, förskollärare och specialpedagoger. Varje förskolaområde har en ansvarig förskolechef. Förskolorna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av 2011-09-14 3,8 miljarder till lärarreformer Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Att vara skolledare för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Att vara skolledare för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Att vara skolledare för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Tylösand 1 oktober 2015 Anna Klerfelt, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Ett urval av bilder Frågor till 21 fritidspedagoger

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Konkurrerar vi om våra förskollärare?

Konkurrerar vi om våra förskollärare? Konkurrerar vi om våra förskollärare? Södertörns nyckeltal 2012 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20130913 Handläggare/referens Lena Lihammar-Bergill 070-6067747 lena.lihammar-bergill@haninge.se

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap 2013-07-07 Startpaketet: mindre klasser mer kunskap Startpaketet är sju insatser för att varje barn ska få det stöd och den stimulans de behöver i förskolan och de första åren i skolan för att utvecklas,

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan 2016 - Leksands kommuns fritidshem 1 OM DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET... 3 UPPDRAG OCH VISION... 4 KVALITETSREDOVISNING 2015... 4 ORGANISATION... 4 PRIORITERINGAR

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolans fritidshem Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FRITIDSHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer