Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!"

Transkript

1 Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

2 Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de får rätt resurser redan från början. Vi har engagerade och duktiga medborgare vilka ska få möjlighet att själva ta de beslut som påverkar deras liv. Vi har våra äldre som självklart ska få en bra omsorg när de behöver det. Detta är våra prioriteringar: 1. Våra barn och ungdomar. Vi vill fortsätta behålla en hög skolpeng och satsa på läromedel. 2. Våra äldre. Vi vill genomföra en stark förbättring bland annat när det gäller maten. 3. Försäljning av kommunal verksamhet. Vi vill göra Sundsvall till en modern kommun med mångfald och valfrihet. Alliansen för Sundsvall står för en tydlig och prioriterad politik. Vi i Alliansen står även för ett nytt och framtidsinriktat ledarskap av vår kommun, där vi vill se att fler beslut tas av medborgarna själva och inte endast av politiker. Vi vill se utveckling. Vi tror på Sundsvall. Sundsvall kan bättre! Foton: Olle Melkerhed Hans Brynielsson (KD) Reinhold Hellgren (C) Lars Persson (FP) Magnus Sjödin (M)

3 Utbildning för Sundsvall Skolan i Sundsvall måste förändras i grunden. Vi vill minska på den centrala administrationen och ge större makt till rektorer och enskilda skolor. De kommunala skolorna ska kunna konkurrera med friskolorna på lika villkor. Samtidigt måste båda skolformerna kunna samarbeta när det gäller lokaler, kursutbud och personal. Det är eleverna och deras lust och möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen som måste stå i fokus. Vuxenperspektivet och ideologiska värderingar är underordnade i det sammanhanget. Vi anser att majoritetens förslag att spara genom en sänkt skolpeng är en allvarlig felprioritering. Det kommer att slå hårt mot både personal och elever. vill satsa drygt 100 miljoner kronor på att återställa de besparingar (5 000 kr per elev och år) som vänstermajoriteten genomfört under mandatperioden. Vi satsar dessutom 14 miljoner kronor på att Återuppta verksamheten på de öppna förskolorna igen. Förstärka budgeten för läromedel och fortbildning för lärare. Utöka satsningen på elevhälsovård och barn i behov av särskilt stöd. Öka valfriheten inom barnomsorgen med kommunalt vårdnadsbidrag.

4 Vård och omsorg Människor ska behandlas med respekt och värdighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning, missbruksproblem, trassliga familjeförhållanden och inte minst när man har blivit äldre. Individen själv och inte kommunen eller plånboken ska bestämma vilket innehåll omsorgen ska ha. Genom att lägga ut hälften av äldreomsorgen och hemtjänsten på entreprenad vill vi öka valfriheten och frigöra pengar till satsningar på välfärden. Det skapar även mångfald och fler möjligheter för vårdpersonalen och motiverar den kommunala omsorgen att bli bättre och effektivare. Här saknar S-majoriteten flexibilitet och visioner. Besparingar på en miljon kronor i veckan, de närmaste åren, är deras lösning. vill satsa nästan 160 miljoner kronor på att återanställa personal och återställa kvaliteten inom äldreomsorgen efter de senaste årens besparingar. Vi satsar dessutom 15,5 miljoner kronor på Bättre matkvalitet, ökat socialt deltagande för våra äldre och tvårätters-meny för alla inom äldreomsorgen. Höjt stimulansbidrag för funktionshindrade. Bättre fältverksamhet för att stödja våra ungdomar En utökad satsning på familjecentraler och att äldre par får rätt att bo tillsammans.

5 Fritid och kultur för Sundsvall Alla ska ha möjlighet att både delta i och ta del av idrotts- och kulturevenemang. Den verksamhet kommunen ansvarar för ska präglas av mångfald, tillgänglighet och kvalitet. Kulturarvet och våra prioriterade kulturmiljöer ska vara mer tillgängliga för turister och nya entreprenörer. Våra barn och ungdomar behöver meningsfulla fritidssysselsättningar. Ett brett utbud av aktiviteter och evenemang är bra ur folkhälsosynpunkt och motverkar en passiv och destruktiv livsstil. Föreningslivet är betydelsefullt för att aktivera och utveckla våra ungdomar inom olika områden. Därför är det viktigt med fortsatt gott stöd till deras verksamhet. Vi vill bidra till att Sundsvallsborna får en rikare fritid. investerar och satsar 250 miljoner kronor kommande mandatperiod på Att behålla och utveckla Domsagas verksamhet, samt skapa ett Ungdomens Hus för meningsfull fritid även i området kring Navet. Att utveckla Norra Berget till en levande och tillgänglig stadspark, samt bevara och levandegöra kulturarven i Svartvik och Gudmundstjärn. En höjning av bidragen till föreningar och till Fria teatergrup per. Att restaurera och utveckla kommunens friluftsbad.

6 Näringsliv och arbete Sundsvalls näringsliv ska få rätt förutsättningar att växa och utvecklas. Idéer och kreativitet inte minst från kvinnor måste bättre tas tillvara. Företag och entreprenörer ska tillåtas att utmana och ta över kommunal verksamhet om de har en bättre och resurseffektivare affärsidé. Vi ska även bli bättre på att ta tillvara ungdomars och invandrares kompetens och erfarenhet så att de snabbt kommer in i samhället och yrkeslivet. En målmedveten satsning på vår basindustri, infrastruktur och miljövänliga transporter stärker regionen, skapar tillväxt och lockar människor att flytta till och stanna kvar i kommunen. satsar 7,25 miljoner kronor på Att tillsätta en näringslivschef kommunens arbete ska samlas och ha ett tydligt ledarskap. Gratis parkering i centrum lörda gar och vardagar efter 16.00, för en mer levande cityhandel. En projektpott för att ta tillvara de nya svenskarnas idéer och kompetens. En projektpott där föreningar och organisationer på landsbygden kan förverkliga sina sysselsättningsprojekt.

7 Samhällsbyggnad för Sundsvall Människor är viktigare än byggnader. Vi anser att det är mer angeläget att värna välfärden, än att kommunen äger fastighetsbolag och har monopol på att driva verksamheter. När vi säljer 80 procent av Mitthem tjänar kommunen minst miljoner kronor mer varje år än i dag, bara på avkastningen av försäljningen. Pengar som kan och ska användas till att förstärka kommunens kärnverksamheter. Ändå har infrastrukturfrågorna förstås en central betydelse för Sundsvalls utveckling. Nya E4, kombiterminalen och alla järnvägsprojekt kommer att bidra till ökad tillväxt, miljövänligare transporter, nya företagsetableringar och en starkare arbetsmarknad. Men och det är viktigt att notera denna goda samhällsutveckling förutsätter en ständig dialog med kommunens medborgare. investerar och satsar nästan 230 miljoner kronor på att Utveckla Sundsvalls vardagsrum. Våra centrala parker och torg ska bli mer tillgängliga och attraktiva för besökare och fast boende. Låta alla pensionärer åka buss för en hundralapp i månaden. Underlätta för näringslivssatsningar/förbättrade levnadsvillkor på landsbygd och i kommundelar. Förbättra kvaliteten på kommunens tio viktigaste gång- och cykelvägar.

8 Det här är vår vision av hur vår kommun bör möta framtiden. För visst kan Sundsvall bättre?

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Innehåll Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå... 3 Ordning och reda i den kommunala ekonomin... 3

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan Kunskap och arbete bygger Sundsvall 1 2013-2014 med plan för 2015-2016 Mål & Resursplan INNEHÅLL 1 Kunskap och arbete bygger Sundsvall... 1.1 Avsiktsförklaring... 1.2 Kort sammanfattning av våra prioriteringar

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Vi tror på Gävle och framtiden Gävle är en bra stad en stad som har alla möjligheter. Vi tror att Gävle kan bli bättre. Vi moderater

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

agenda för landsbygden 2012

agenda för landsbygden 2012 agenda för landsbygden 2012 2 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer