med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med att göra Sverige till världens bästa land att leva i"

Transkript

1 med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

2 MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del av ansvaret. Det gör Sverige starkt. Idag händer något annat. Fler möter stängda dörrar och klyftorna ökar. Arbetslösheten är farligt hög särskilt bland unga. Personal sägs upp i välfärden. Samtidigt har företag svårt att hitta rätt kompetens. Vem får betala när skatten sänks till varje pris? Det går att välja en annan färdriktning så att fler får möjlighet att leva rikare liv. Det kräver målmedvetna satsningar. Fler utbildningsplatser, ökat bostadsbyggande, stöd till företag som anställer unga arbetslösa, fler och snabbare järnvägar. Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi anställa fler och höja kvaliteten i skolan och sjukvården och minska de ökade klyftorna. Så skapas nya jobb och ekonomin tar fart. Det är smartare att lösa problem tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem som har jobb. Sverige tjänar på minskade klyftor och ökad jämlikhet. 19 september väljer du. Ska Sverige bli ett land i jobb, med välfärd för alla och framtidstro eller ska vi ha fyra år till med växande klyftor? Vi är övertygade om att Sverige blir starkare när fler har jobb och kan göra sina drömmar till verklighet. Vill du vara med? Mona Sahlin 2

3 VI KAN INTE VÄNTA MED ATT TA ANSVAR FÖR SVERIGE Har Sverige slagit in på fel väg? Med en ungdomsarbetslöshet som tillhör Europas högsta klarar vi inte framtidens utmaningar. Det är en oansvarig ekonomisk politik lämnade vi över ett överskott på 70 miljarder kronor. Regeringen har på bara några år förvandlat det till ett stort underskott. Skatten har sänkts på lånade pengar, mest för dem som har de högsta inkomsterna. Samtidigt har investeringarna i jobb, utbildning och välfärd uteblivit. Det är en prioritering som märks genom hög arbetslöshet, färre lärare i skolan och längre tid i väntrummet på sjukhuset. Vi har tagit Sverige ur ekonomisk kris förr. Vi vet att en ansvarsfull ekonomisk politik tar krafttag mot arbetslösheten. Det är jobb som kommer att få svensk ekonomi att växa. Därför vill vi sänka skatten för småföretag och investera i innovationer, forskning och utveckling. Och inte minst vill vi investera i utbildning som ger jobb. Sammantaget föreslår vi nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Vi vet att om människor får möjligheter då växer jobben. Då får vi råd att lyfta kvaliteten i skolan, sjukvården och omsorgen. En ansvarsfull ekonomisk politik uppmuntrar tillväxt och värnar välfärd och rättvisa. En ansvarsfull ekonomisk politik. Jobben först. Skola, sjukvård och omsorg går före sänkt skatt. 3

4 FLER JOBB ÅT UNGA Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av Europas högsta. Ändå tvingas unga att vänta minst tre månader på Arbetsförmedlingen innan de kan få praktik eller utbildning. Oftast dröjer det mycket längre. Aktivitetsförbudet slår hårt. Regeringen har skurit ner antalet platser på Komvux. Andelen unga som får börja högskolan har sjunkit. När det behövs fler utbildningsplatser finns istället färre. Det är ett slöseri med såväl ekonomiska som mänskliga resurser. Vi vill premiera ungas initiativförmåga och idérikedom. Därför måste aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen tas bort. Unga som behöver praktik eller utbildning ska inte behöva vänta i onödan. Vi vill göra det billigare att anställa unga genom att avskaffa arbetsgivaravgiften för företag som anställer arbetslösa unga samt investera i fler praktik- och utbildningsplatser. Sveriges unga är allas vår framtid. Därför måste vi se till att de har en egen framtid att drömma om. Aktiva insatser för unga som leder till jobb eller utbildning redan första dagen i arbetslöshet nya utbildnings- och praktikplatser för unga. Avskaffa arbetsgivaravgiften för företag som anställer arbetslösa unga. 4

5 NÄR FLER BIDRAR BLIR DET FÄRRE BIDRAG Sverige är ett fantastiskt land, men det finns orosmoln. Idag har arbetslösheten bitit sig fast och socialbidragen ökar i över 80 procent av landets kommuner. Den procent som har det bäst ställt har fått lika mycket i skattesänkning som en fjärdedel av hela svenska folket tillsammans. A-kasseavgiften har blivit så dyr att många inte har råd att vara med. Samtidigt har sjukförsäkringen försämrats så att svårt sjuka, cancersjuka, blir försäkringslösa. Utanförskapet har vuxit med över personer sedan valet Ju längre tid detta pågår desto svårare blir det för människor att ta sig ur sin situation och vända sitt liv. Ändå fortsätter regeringen i samma riktning. För oss är det självkart att sätta jobben först. Vi är övertygade om att Sverige blir starkare när fler har jobb och kan göra sina drömmar till verklighet. Nu krävs målmedvetna satsningar. Vi vill sänka skatten för småföretag med 6 miljarder, utöka ROT-avdraget, bygga fler bostäder och investera i ny infrastruktur. På så sätt kan fler få jobb. Vi vill investera i nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Vi vill stärka sammanhållningen i Sverige. Stupstocken i sjukförsäkringen ska bort så att cancersjuka och andra svårt sjuka inte riskerar att bli försäkringslösa. Samtidigt ska rehabiliteringen bli mer individuellt anpassad. Vi vill genomföra en trygghetsväxling så att kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen sänks: Ingen ska betala mer än 80 kronor för medlemskap i a-kassan. Dessutom ska vi höja taken i försäkringarna så att fler får ett verkligt skydd mot inkomstbortfall. Sänkt skatt för småföretag nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. En trygg sjuk- och arbetslöshetsförsäkring för alla. 5

6 KVALITET I VÄLFÄRDEN FÖR ALLA Det senaste året har cirka jobb försvunnit från skola, sjukvård och omsorg. Det gör att fler går arbetslösa och kvaliteten inom välfärden försämras. Varje elev får mindre uppmärksamhet i skolan och patienterna får sitta längre i väntrummet. Samtidigt sänker regeringen skatterna för höginkomsttagare. Vår idé är en annan: Genom att investera i mer personal inom förskola och skola får barnen en bättre start. Skolklasserna ska bli mindre och lärarna fler. Och med fler anställda inom sjukvården kortar vi vårdköerna och höjer kvaliteten. De nya jobben vi skapar gör att fler kan vara med och ta ansvar. Då får vi en ännu bättre välfärd och ännu fler jobb. På så sätt får vi igång en positiv spiral där fler får möjlighet att leva rikare liv. I förskolan stimuleras barns lärande genom lek och gemenskap. Barn som har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa har enbart rätt till att vara i förskolan 15 timmar i veckan. Den begränsade tiden leder till ett evigt pusslande för föräldrarna och besvikelse hos många barn, som inte får möjlighet att dela kompisarnas upplevelser. Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmar i veckan i förskolan. Men en bra välfärd handlar också om valfrihet. Vi vill att människor själva ska få välja vårdgivare och att barn och föräldrar ska kunna välja skola. Men det är inte rimligt att privata vårdföretag kan välja bort olönsamma patienter, eller att skolor kan välja bort elever som behöver extra stöd. Fler lärare och mindre klasser i skolan. Kortare vårdköer och bättre kvalitet i sjukvården. 30 timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa. 6

7 MINSKA KLYFTORNA Barnfattigdomen växer. Ungdomsarbetslösheten är rekordhög. En pensionär betalar mer i skatt än en löntagare. Fastighetsskatten är orättvis. Regeringens åtgärder har gett den procent som har det bäst ställt lika mycket som en fjärdedel av svenska folket tillsammans. Klyftorna mellan människor ökar. Vi vet att jämlikhet och små klyftor mellan människor är ett framgångsrecept. Därför ska pensionärer och löntagare beskattas lika. Pension är uppskjuten lön inte bidrag. Vi vill även att stödet till ensamstående föräldrar höjs och att jobb åt unga premieras. Därför ska taket i den tillfälliga föräldrapenningen höjas vid vård av sjukt barn. Och fastighetsskatten ska bli rättvis. Den enda procent hus som har ett taxeringsvärde över, 4,5 miljoner kronor kommer att få en högre avgift än idag. För de andra 99 procenten blir fastighetsskatten oförändrad eller lägre, när vi utvidgar begränsningsregeln. När fler får möjlighet att vara med och bidra till samhället kan vi investera i en bättre välfärd. Och när skola och vård blir bättre kan ännu fler vara med och bidra. På så sätt får vi igång en positiv spiral som gynnar alla. Avskaffa pensionärsskatten. Höj underhållsstödet och bostadsbidraget till ensamstående föräldrar. Höj taket i den tillfälliga föräldrapenningen. 7

8 RÖTT Fler jobb Vi vill investera i nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. Vi vill modernisera bostäder, infrastruktur och anställa fler i välfärden. Fler jobb åt unga Sätt in aktiva insatser för arbetslösa unga redan första dagen slopa aktivitetsförbudet på arbetsförmedlingen! Inför nya praktik- och utbildningsplatser riktade till unga arbetslösa. Pension och lön ska beskattas lika Pension är inte bidrag, utan uppskjuten lön. Pension och lön ska beskattas lika. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Bättre vård och skola går före skattesänkningar Vi vill investera i välfärdsjobben och öka kvaliteten i sjukvården, omsorgen och skolan. Valfrihet för patienter Sjukvården måste kvalitetssäkras. Förbjud gräddfiler i vården privata försäkringar och pengar ska inte gå före behov. Alla ska ha rätt att välja vårdgivare men vårdbolag ska inte kunna välja bort patienter. Sjukförsäkringen en del av arbetslinjen Vi vill reparera sjukförsäkringen. Man ska få hjälp att komma tillbaka i arbete och ha ekonomisk trygghet när man är sjuk. Stupstocken, som innebär att sjuka utförsäkras, ska avskaffas. 8

9 BLÅTT Ökade klyftor Regeringen lovade fler jobb det blev färre. Regeringen lovade färre i utanförskap det blev fler. Bostadsbyggande och investeringar har avstannat och antalet utbildningsplatser har skurits ned. Fler börjar vuxenlivet på socialbidrag Sveriges ungdomsarbetslöshet är bland de högsta i Europa. Trots det måste unga, som behöver hjälp, vänta i minst 3 månader innan de kan få praktik eller utbildning. Nu är 40 procent av socialbidragstagarna under 30 år. Högre skatt för pensionärer än löntagare Regeringen har gett besked; pensionärer ska betala högre skatt än löntagare. Urholkad välfärd när skatten sänks för de rika jobb har försvunnit från välfärden. Regeringen har prioriterat att sänka skatterna med närmare 100 miljarder mest till de förmögna. Gräddfiler i vården Regeringen har infört en lag som tillåter vårdbolag att etablera sig där de finner det mest lönsamt. Inte där behoven finns. Försäkringspatienter får köpa sig före i kön tals människor utförsäkras Regeringen har gjort tals människor försäkringslösa och deras besked är att stupstocken i sjukförsäkringen ska vara kvar. Sjuka ska inte behöva söka socialbidrag. Hur blir människor friskare av att bli fattigare? 9

10 10 MILJÖ EN LÖNSAM INVESTERING Att ställa om samhället i en mer hållbar riktning är en utmaning, men också en stor möjlighet till en bättre miljö och fler jobb. Vi vill att Sverige ska ta en ledande position inom förnybar energi, forskning och byggandet av klimatsmarta bostäder. Dagens ROT-avdrag bör utvidgas med en extra klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviseringar. För flerfamiljshus med klimatprofil vill vi införa ett nytt ROT-stöd. Det ska bli enklare för människor och företag att göra klimatsmarta transportval och därför behövs en historisk satsning på järnväg och på kollektivtrafik. Det stärker Sveriges konkurrenskraft. Rätt använda skatter bidrar effektivt till klimatomställningen. Vi behöver använda styrmedel för att snabbare ställa om Sverige. Därför ger vi tydliga besked inför nästa mandatperiod. Vi säger öppet och ärligt att koldioxidsskatten kommer att behöva höjas. Med oss höjs bensinpriset under nästa mandatperiod med totalt 49 öre, vilket kompenseras fullt ut för dem som behöver bilen till jobbet. Totalt höjs reseavdraget med 1.50 kronor per mil de nästkommande fyra åren. Regeringen vågar inte berätta hur mycket de tänker höja bensinskatten. Blir det 70 öre som de borgerligas klimatberedning föreslog? Eller blir det 105 öre som Centerpartiet föreslagit? Beskattningen av fordon behöver utformas på ett sätt som har större miljöstyrande effekt. Vi vill sänka fordonsbeskattningen på bussar med 100 miljoner kronor. Vi vill underlätta omställningen av tunga fordon genom ett tillfälligt stöd. Vi föreslår också ett stöd till efterkonvertering av personbilar så att fler kan köra miljövänligt. Utvidga dagens ROT-avdrag med en extra klimatbonus och inför ROT för flerfamiljshus. Historiskt kraftfulla investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Underlätta för både tunga fordon och personbilar att köra miljövänligt.

11 11 UTBILDNING GER FLER JOBB Alldeles för många människor i Sverige har inte ett jobb att gå till. Samtidigt finns det företag som vill anställa, men som inte hittar rätt kompetens. Ändå har regeringen valt att skära ner på vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar samt stoppat utbyggnaden av högskolan. Åtgärder som hade kunnat lösa problemet. Kunskap och bildning ger möjligheter till utveckling och personlig frigörelse men också valmöjligheter. Sverige behöver en kunnig och flexibel arbetskraft. Därför vill vi investera brett i praktik och utbildning. När det är lätt för folk att sadla om och byta bana är det fler som klarar arbetsmarknadens kompetenskrav. Det är en nödvändighet inte bara för att råda bukt på arbetslösheten utan också för att klara Sveriges framtida konkurrenskraft. När företag läggs ned och produktionen flyttar utomlands är det viktigt att människor har möjlighet att vidareutbilda eller omskola sig. Sverige ska konkurrera med kunskap inte med låga löner. Vi vill införa en kompetensförsäkring för att möjliggöra omställning i arbetslivet. Fler platser på högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Inför en kompetensförsäkring. Sverige ska konkurrera med kunskap inte med låga löner.

12 12 JÄMSTÄLLDHET EN SJÄLVKLARHET Utvecklingen går bakåt. Bara sedan valet 2006 har skatterna sänkts med 30 procent mer för män än för kvinnor. Försämringarna av trygghetsförsäkringarna, inte minst sjukförsäkringen har drabbat många kvinnor hårt. Fler kvinnor än män arbetar deltid med sämre ekonomi och lägre pension som resultat. Många kvinnor har sagts upp i vård och skola och ännu fler uppsägningar väntar med minskade statsbidrag. Ändå har regeringen infört ett vårdnadsbidrag som motverkar jämställdheten och dessutom drar pengar från förskolan. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och samhället. Sverige ska fortsätta vara en internationell förebild när det gäller jämställdhet. Därför måste både män och kvinnor ha samma möjligheter till jobb och karriär. Många kvinnor vill, men får inte möjlighet att, jobba heltid. Att stärka rätten till heltid är viktigt för ökad jämställdhet. En stor del av välfärdsarbetet är organiserat kring deltidsanställningar. Den offentliga sektorn ska gå före och visa att heltid är möjligt. Vi vill investera en miljard för att stimulera till fler heltidsjobb i kommuner och landsting. En fungerande arbetslinje förutsätter att både kvinnor och män kan jobba oavsett om man är samboende eller ensamstående förälder. Då behövs det barnomsorg även på kvällar och helger. Vi vill göra det möjligt att förena föräldraskap och arbete genom att utöka möjligheterna till barnomsorg även på obekväm arbetstid. En förskola av god kvalitet, där barnen trivs och som föräldrarna känner sig trygga med, är grundläggande för ett jämställt samhälle. Tyvärr går utvecklingen nu åt fel håll; barngrupperna blir större när personalen minskar. Vi vill säkra kvaliteten i förskolan genom att investera i mer personal i välfärden. 1 miljard till fler heltidsjobb i kommuner och landsting. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Investera i kvalitet i förskolan.

13 13 JOBBEN Procent År -4 * Källa: För perioden till och med september 2006, Riksbanken, år. För innevarande mandatperiod, säsongsjusterad förändring från oktober 2006 till maj 2010, SCB, AKU Socialdemokratisk regering Borgerlig regering * Minskningen motsvarar ungefär förlorade jobb

14 14 BNP TILLVÄXT GENOMSNITT/ÅR Procent 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, År -1 Källa: Konjunkturinstitutet (år 2010 är prognos) Socialdemokratisk regering Borgerlig regering

15 15 VÅRA OFFENTLIGA FINANSER Offentliga sektorns finansiella sparande (miljoner kr) År Källa: Konjunkturinstitutet Socialdemokratisk regering Borgerlig regering

16 GÖR EN INSATS Du behöver inte vara medlem eller politisk expert för att vara med. Det viktiga är att du gör en insats, liten som stor. Ring, dela ut material på din arbetsplats, ändra din Facebookstatus, skriv en insändare, prata med väljare eller knacka dörr. BLI MEDLEM DIREKT! SMSa S personnummer till (S ååmmddxxxx), kostnad 100kr. möjligheternasland.se

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Mölndal En tidning från framtidspartiet i svensk politik För mig är

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Stockholm 28 augusti 2010 Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/8 Förslag för studenterna ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Socialdemokraterna i Landskrona Landskrona 2010-06-21 [Det talade ordet gäller] Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Möjligheternas Landskrona bygger vi tillsammans Dagens budgetdebatt är den sista

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Feriearbeten sommaren 2003

Feriearbeten sommaren 2003 Bilaga 6:18 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, 21 PM 2003 RVI (Dnr 331-934/2003) Feriearbeten sommaren 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdelsnämnderna

Läs mer

Fler jobb i Väsby. Väsbymoderaten. Alla som vill och kan jobba ska ha ett jobb fler jobb i Väsby

Fler jobb i Väsby. Väsbymoderaten. Alla som vill och kan jobba ska ha ett jobb fler jobb i Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #3, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Fler jobb i Väsby Alla som vill och kan jobba ska ha ett jobb fler jobb i Väsby Så får fler unga jobb

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02 MP DET NYA VÄNSTERPARTIET Rapport, Almedalen 2013 07 02 Inledning Miljöpartiets kongress i slutet av maj medförde rubriker om en politisk vänstersväng utifrån bland annat beslut om arbetstidsförkortning,

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 Välfärdsskaparna Småföretagens betydelse för kommunernas

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder SÅ Tycker SPF Seniorerna Valfrihet Ekonomi Bostäder SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns i hela landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Ge Stockholm nya möjligheter Vi socialdemokrater vill arbeta för ett Stockholm för alla. De växande klyftorna i samhället mellan människor är vår tids största

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Arbetsförmedlingen och jobbkrisen Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Fackförbundet ST våren 2009. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org Rapporten, inklusive tabellbilagor,

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge 555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge -Sverigedemokraterna Blekinge, budgetförslag 2015-2017 Skattesatsen för år 2015 får förbli oförändrad. Skatteväxlingen vi tidigare föreslagit får komma

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Vårdoch omsorg Vad är era visioner för äldrevården? Alla äldre ska ha möjlighet att

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Myter om heltid Myter om heltid Heltid för de flesta och deltid som en möjlighet för den som vill. Så ser det ut på de flesta arbetsplatser idag. Men visst finns det människor som skulle vilja arbeta

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande (SOU 2011:11) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 7 juni 2011

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande (SOU 2011:11) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 7 juni 2011 PM 2011:97 RI+RII (Dnr 001-791/2011) Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande (SOU 2011:11) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 7 juni 2011 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2014-05-09 Dnr 2014:806

2014-05-09 Dnr 2014:806 2014-05-09 Dnr 2014:806 Hur stort skulle skattebortfallet vara om en arbetstidsförkortning till 35 respektive 30 timmar per vecka införs? Vad skulle effekterna bli för kommuner och landsting? Att beräkna

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Ensamföräldrar är otvivelaktigt en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, där det finns för nästan hela gruppen finns en social eller en ekonomisk

Läs mer

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = e~êëáíì~íáçåéåñöêìíë~íí~ ÖêìééÉêé ~êäéíëã~êâå~çéåääáîáí Ä ííêéãéçêéöéêáåöéåë éçäáíáâ\ ^êäéíëã~êâå~çëéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímtlmu ^o_bqpj^ohk^apmlifqfpho^mmloq fkibakfkd Regeringen gick

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen

Läs mer

Agenda. 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget. 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Agenda. 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget. 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken Agenda 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken 4. Moderaternas prioriteringar inför BP 2016 Moderaterna sätter jobben

Läs mer

Karlskrona. Karlskrona kan bättre

Karlskrona. Karlskrona kan bättre Karlskrona Karlskrona kan bättre Socialdemokraternas förslag till budget för 2010 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Karlskrona behöver styras i majoritet... 4 Det finns alternativ... 5

Läs mer

Vänstern. Förskola på barns villkor och för barnens skull #003. H klasskillnader H ob-dagis H föräldrar på lika villkor. Malmö

Vänstern. Förskola på barns villkor och för barnens skull #003. H klasskillnader H ob-dagis H föräldrar på lika villkor. Malmö Vänstern i Malmö Malmö H klasskillnader H ob-dagis H föräldrar på lika villkor #003 Förskola på barns villkor och för barnens skull Ledare Skolan är gratis, det borde även förskolan vara. Införandet av

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla.

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Inledning Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Inledning Numera vill samtliga riksdagspartier beskriva sin politik som småföretagarinriktad. Vänsterpartiets

Läs mer

Stärk inlandet - lärdomar från Norge

Stärk inlandet - lärdomar från Norge Stärk inlandet - lärdomar från Norge Politik för inflyttning genom: -differentierade arbetsgivaravgifter -återföring av vattenkraftsmedel september 2006 Håkan Larsson Catrin Mattsson Per Åsling www.centerpartiet.se/jamtland

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Bokslut över jämställdhetsarbetet

Bokslut över jämställdhetsarbetet Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen augusti 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Riksdagen röstade 1994 igenom en proposition

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer