Jobben först investera i våra unga!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobben först investera i våra unga!"

Transkript

1 Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga utveckling. Jag tror att våra ungdomar vill och kan om de bara får rätt möjligheter. Luciano Astudillo- Socialdemokraterna i Malmö

2 Jobbkrisen förvärras Den allvarliga jobbkrisen tar sig allt djupare in i svenska folkets vardag. Många tappar framtidstron när arbetslösheten stiger. Oron, pessimismen och otryggheten breder ut sig. Det är detta Sverige som de största ungdomskullarna på 20 år möter när de går ur skolan. Unga människor drabbas särskilt hårt på grund av otrygga anställningsformer och liten arbetslivserfarenhet. Sverige har idag, näst Spanien, Europas högsta arbetslöshet bland ungdomar. Ungdomsarbetslösheten ökar sex gånger snabbare i Sverige än i övriga Europa. Idag är det runt arbetslösa mellan 18 och 24 år, vilket är fler än för två år sedan. Nästan ungdomar är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Öppet arbetslösa ungdomar uppgick i februari månad till nästan , vilket motsvarar en ökning på drygt 40 procent det senaste året. I Skånes län uppgick antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år i slutet av februari till personer, vilket var fler än under motsvarande tid året innan. Arbetslösheten bland ungdomar har ökat med nära 44 procent. Dessutom var över fler ungdomar sysselsatta i program med aktivitetsstöd i februari en ökning med drygt 190 procent!3 Antalet inskrivna ungdomar uppgick till nästan i februari. I samtliga av Skånes kommuner har antalet arbetslösa ungdomar eller antalet ungdomar i program med aktivitetsstöd ökat.4 I februari var 18 procent av den totala arbetslösheten i Skåne, ungdomar mellan 18 och 24 år. Likaså utgör ungdomsarbetslösheten i Skåne drygt 12 procent av den totala ungdomsarbetslösheten i riket. Samtidigt vet vi att mörkertalet är stort då ungdomar i mindre utsträckning skriver in sig på arbetsförmedlingen. 1 Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (den officiella arbetsmarknadsstatistiken) är i åldern år är arbetslösa. Anledningen till den stora skillnaden i statistiken är framför allt att undersökningarna görs på olika sätt och att AKU fångar upp även studerande som skulle vilja jobba extra. Men, i AKU-statistiken finns säkert också unga som är arbetslösa på riktigt men som inte finner det lönt att anmäla sig på förmedlingen eftersom de ändå inte får någon a-kassa. Dessa tas i bästa fall om hand av kommunernas arbetsmarknadsenhet. 2 Definition öppet arbetslös: Arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 3 Arbetslöshetsstatistiken är hämtad från SCB, Eurostat och Arbetsförmedlingen. 4 Se bilaga 1

3 Jobben främst Socialdemokraterna vill investera i de unga Alla människor har förmågor och något att vinna på att utveckla dem, särskilt ungdomarna. Vi tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga utveckling. Våra ungdomar vill och kan om de bara får rätt möjligheter. Det går ännu att reparera ungdomars förtroende för samhället och samhällets möjlighet att skapa jobb och framtidstro. Men vi går miste om dessa om klyftorna mellan människor ökar. Vi tror på Sveriges framtid, en framtid där unga har möjligheten att skapa ett eget liv. Vi måste därför ge unga chansen. Därför föreslår vi bland annat skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften för företag som anställer arbetslösa ungdomar. Vi vill även investera i ett brett utbildningspaket med fler utbildningsplatser i högskolan, kvalificerad yrkesutbildning och komvux. Och vi vill investera i fler platser för att möta behovet av nyrekrytering inom välfärden. Det är några förslag som kan få Sverige att byta färdriktning. Orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Är det inte bättre om Sverige istället investera i fler vägar tillbaka genom utbildning och arbete? Socialdemokraterna har ett brett program för stöd till unga för att komma in i jobb. Fler jobb till ungdomar Ungdomsrabatt- Alla företag och organisationer som anställer arbetslösa ungdomar ska få en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften. Förstajobbet-avdrag. Arbetsgivare som anställer ungdomar som har varit arbetslösa en längre tid får göra ett avdrag på två tredjedelar av ungdomarnas löner trainee-platser i välfärden ska inrättas för att möta behovet av nyrekrytering inom offentlig sektor. Skånes län får ca 400 sådana platser Bättre möjlighet till praktik och karriärcoachning på högskolan. Vi vill investera 100 miljoner kronor för att ge högskolestuderande möjligheter att skaffa referenser och erfarenheter från arbetslivet. Jobb- och praktiksatsning på statliga myndigheter riktad till de unga som är på väg att avsluta sina studier och som nu möter en hård arbetsmarknad. Omkring unga nyexaminerade akademiker bör kunna omfattas av satsningen.

4 Investeringar i fler utbildningsplatser för ungdomar (dessa är utöver regeringens satsningar) Brett kompetenslyft med sammanlagt platser i komvux och yrkesvux under 2009, varav i Skånes län. Ytterligare fler platser till den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) varav 650 i Skåne fler högskoleplatser under 2009, ytterligare platser i magister- och mastersutbildningar och 500 fler platser inom forskarutbildningen. Av dessa hamnar nästan 750 platser i Skåne. Arbetsmarknadsutbildning till ungdomar under 25 år, varav drygt 450 i Skåne. Forskning har visat att dessa utbildningar är mycket effektiva och leder till jobb. Lärlingsutbildning på arbetsplatser för arbetslösa åringar. En ersättning för handledning ska utgå till företag som tar emot lärlingar. Vi vill investera i våra ungdomars livschanser. Utbildning och chansen att få visa vad man går för är vägen fram. Det måste löna sig att våga. Vi kan inte tillåta att slösa bort de ungas potential. Orättvisa är inte lösningen på Skånska ungdomars problem.

5 Regeringen som svek de unga Regeringen Reinfeldt har skurit ned den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och kommunal vuxenutbildning kraftigt. Många unga har trängts ut ur a-kassan på grund av slopandet av studerandevillkoret och kraftigt höjda avgifter. Regeringens så kallade jobbgaranti för ungdomar innebär ett halvår med passiva väntetider. Regeringen skyller problemen på den internationella finanskrisen, men det är regeringen som har prioriterat att låna pengar till höga skattesänkningar före bättre chanser för ungdomar. Fakta Regeringen Reinfeldt: har försämrat villkoren i a-kassan och chockhöjt avgiften, vilket har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan. har skurit ner 70 procent av arbetsmarknadsutbildningen. har minskat antalet arbetspraktiskplatser med 97 procent. har kraftigt minskat anslagen till komvux, vilket förnekar många ungdomar en andra chans och möjlighet att studera på yrkesutbildning och högskola. Den Moderatledda regeringen har försatt chansen och missat att investera i våra ungdomar. För dem är det viktigare att sänka skatten för dem som redan har. Så vad får ungdomarna för hjälp i det Moderatstyrda Sverige? Finns det inte en jobbgaranti? Vad får de unga för hjälp? Endast en tredjedel av de arbetslösa ungdomarna befinner sig i något slags program. Av dessa deltar: 103 personer i arbetspraktik, 11 personer i Skåne 251 personer i arbetsmarknadsutbildning, 41 i Skåne 872 personer i förberedande insats (främst arbetslivsinriktad rehab), 114 i Skåne personer finns i jobbgarantin för ungdomar, ungdomar i Skåne

6 Drygt ungdomar får inget särskilt stöd alls mer än en kontakt med en förmedlare och i bästa fall en handlingsplan. Efter tre månaders sammanhängande arbetslöshet ska de anvisas till garantin. Hur står det då till med dem som är inom garantin? De första tre månaderna sker en fördjupad kartläggning, för vissa också studievägledning och jobbsökaraktiviteter. Efter tre månader i garantin och sex månaders arbetslöshet kan man komma ifråga för arbetsplatspraktik eller utbildning. Endast fem procent av deltagarna i garantin (ca 1300 personer) får arbetspraktik eller utbildning) Det framstår som tydligt att det inte är mycket till garanti. Den Moderatledda regeringen säger en sak och gör en annan. Samma sak gäller a-kassan. Ersättning från a-kassan Tio procent av de arbetssökande mellan år får inkomstrelaterade ersättning från a-kassan. Fyra procent får grundersättningen (högst 320 kr per dag). 86 procent får ingen ersättning alls från arbetslöshetsförsäkringen eftersom de inte uppfyller villkoren (men några kanske får försörjningsstöd). För ett år sedan var siffran 80 procent. Alla under 20 år faller dock utanför systemet eftersom man måste vara 20 år för att få grundbeloppet. Jobbgarantin är inget annat än en ytterligare sänkning av a-kassan för ungdomar. Det är diskriminerande. Vi är starkt kritiska till att regeringen förvarar tusentals unga i den s.k. jobbgaranti utan insatser med innehåll. 4 av 10 av dem som befinner sig i jobbgarantin har ingen fullständig gymnasieutbildning. Utan en sådan har man små chanser till ett varaktigt jobb. Den Moderatledda regeringen har stängt dörren för de ungas väg vidare. Sveriges- och Skånes unga förtjänar en bättre och rättvisare politik.

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer