Sommarlovet som aldrig tar slut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommarlovet som aldrig tar slut"

Transkript

1 I Riksdagen Enköping Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga

2 2 (10) Framtidstro Unga människor står för en stor och positiv kraft i vårt samhälle, de är kreativa och ser nya lösningar. Att ingjuta hopp och framtidstro i dagens unga generation är en framtidsinvestering. De som är unga idag ska bära upp morgondagens samhälle. Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse och utveckling och ett allt viktigare verktyg för att skapa välstånd och internationell konkurrenskraft. Alla goda krafter i samhället måste nu mobiliseras för att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga generation. Det behövs ett ledarskap där de unga känner att vi står bakom dem. Vi vill erbjuda en politik som gör att de unga kan växa och utvecklas och därmed bidra med sin fulla potential. Ge alla unga chansen! Enköping och Uppsala Mats Berglind, Socialdemokraterna Tone Tingsgård, Socialdemokraterna, Helena Proos, Socialdemokraterna Sven-Åke Haglund, Socialdemokraterna

3 3 (10) Innehållsförteckning Framtidstro, förord 2 Innehållsförteckning 3 Våra förslag i korthet 4 Ungdomsarbetslösheten slår mot Uppsala län 5 Regeringens svek mot ungdomarna 6 Ett ungdomspaket för framtiden 6 Unga ska inte ha sämre arbetsvillkor än andra 8

4 4 (10) Våra förslag i korthet Vi måste se till att ungdomar kan få jobb, utbildning eller praktik. Det är det allra viktigaste vi har att investera i! Dessa förslag har vi lagt i riksdagen. Ett Ungdomslyft som ger unga med ofullständig examen en chans att läsa in gymnasiet Fler platser i komvux, KY och högskola Ett Traineeprogram i välfärden Starta-eget-bidrag även för unga Lägg ned regeringens så kallade Jobbgaranti för unga och ersätt den med en Jobbstart med utbildningsstart Fler konkreta förslag som vi har lagt i Utbildningsnämnden och i Arbetslöshetsnämnden i Enköping. Erbjud minst 100 tidsbegränsade jobb inom de kommunala förvaltningarnas arbetsområde, riktade till ungdomar i ålder år. Genomför en runda-bords-konferens med cheferna för de kommunala förvaltningarna, med facken, med företrädare för det lokala näringslivet och de politiska partierna. Målet ska vara att diskutera möjligheten att ge arbetslösa ungdomar erfarenhet av arbetsmarknaden. Se över möjligheterna att utöka antalet studieplatser på Komvux. Syftet med denna översyn är att kunna garantera de arbetssökande ungdomar som så önskar en studieplats redan nu i höst.

5 5 (10) Ungdomsarbetslösheten slår mot Uppsala län De som föddes under rekordåret 1990 är nu på väg ut i vuxenlivet. I juni lämnade cirka unga, födda 1990 gymnasieskolan. Det är den största årskullen på många år, nittiotalisterna är lika många som fyrtiotalisterna. Samtidigt viker arbetsmarknaden kraftigt. Arbetslösheten i Uppsala län har ökat dramatiskt på drygt ett år. Oron, pessimismen och otryggheten breder ut sig. Ungdomar drabbas särskilt hårt av arbetslösheten. Enligt Statistiska centralbyrån är mer än var fjärde ung person i Sverige arbetslös och vi har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i EU, enligt den europeiska kommissionens statistikbyrå Eurostat. Arbetsförmedlingens statistik för augusti månad visar att personer mellan 18 och 24 år är arbetslösa i länet. Av dessa är 180 långtidsarbetslösa. Siffrorna går dessutom åt fel håll. För ett år sedan var motsvarande siffra 987. Ungdomsarbetslösheten har nästan fördubblats. Här i Enköping är över 200 ungdomar utan arbete. Det är oacceptabelt! Vi är mycket oroade över den skenande ungdomsarbetslösheten som gör att våra ungdomar tappar allt hopp. Det som unga människor oroar sig mest för inför framtiden är just jobben och att bli arbetslös. Faktaruta: Regionfakta Uppsala län

6 6 (10) Regeringens svek mot ungdomarna Den moderatstyrda regeringen har sedan den kom till makten stängt dörrar för människor, inte minst för de unga. De har tagit bort tusentals utbildningsplatser, trängt ut unga ur a-kassan och den så kallade jobbgaranti för ungdomar innebär ett halvår med passiva väntetider. Regeringen skyller problemen på den internationella finanskrisen, men det är regeringen som har prioriterat höga skattesänkningar före chanser för ungdomar. Fakta Regeringen Reinfeldt: har försämrat villkoren i a-kassan och chockhöjt avgiften, vilket har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan. har skurit ner 70 procent av arbetsmarknadsutbildningen. har minskat antalet arbetspraktiskplatser med 97 procent. har kraftigt minskat anslagen till komvux, vilket gör att många ungdomar missar en andra chans och möjlighet att studera på yrkesutbildning och högskola. har lämnat 93 % av de inskrivna ungdomarna i jobbgarantin utan någon form av stöd Vi är starkt kritiska till att regeringen förvarar tusentals unga i den så kallade jobbgaranti utan insatser med innehåll. 4 av 10 av dem som befinner sig i jobbgarantin har ingen fullständig gymnasieutbildning. Utan en sådan har man små chanser till ett varaktigt jobb. Regeringen Reinfeldt står handfallen. Deras politik fungerar inte och leder till att en hel generation riskerar gå förlorad. Ökad otrygghet och ökade orättvisor ger inte jobb. Tvärtom. Framgång som framtidstro, nya jobb och frihet för människor att forma sina egna liv kräver rättvisa. Ett ungdomspaket för framtiden Vi föreslår ett brett investeringspaket i utbildning och praktik som ger jobb. 1. Ett brett ungdomslyft Den enskilt viktigaste orsaken till att unga inte får jobb är bristande utbildning. Många av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden saknar grundläggande utbildning från gymnasiet och ibland till och med från grundskolan. Arbetsförmedlingen beräknar att totalt unga kommer ut på arbetsmarknaden mellan utan slutbetyg från gymnasiet. Vi vill redan nu sjösätta ett tillfälligt program med platser, för unga arbetslösa som vill komplettera sin utbildning så att de får grundläggande behörighet Ungdomslyftet.

7 7 (10) 2. Fler utbildningsplatser på komvux, KY och högskola Trots att ungdomskullarna växer kraftigt under de kommande åren har regeringen minskat antalet studieplatser på både komvux och högskola. Risken är betydande att vi nu står inför ett historiskt trendbrott där andelen ungdomar som har möjlighet att gå vidare till högre studier för första gången kommer att minska. Vi vill kraftigt bygga ut både komvux, kvalificerad yrkesutbildning (KY) och högskola. Vi vill göra en ömsesidig långsiktig överenskommelse med några branscher som ser framtida brist på kompetens och utbildat folk. Om staten nu, även i tuffa tider, tar sitt ansvar och utbildar genom yrkesvux och KY, så bör dessa branscher kunna garantera praktikplatser/trainee/överbryggningsjobb för att inte förlora framtida konkurrenskraft. 3. Traineeprogram i välfärden Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns det stora behov av nyrekryteringar i den offentliga sektorn inom de närmaste åren, bland annat på grund av pensionsavgångar. Rekryteringsbehovet är stort när det gäller till exempel vårdbiträden och yrkeslärare men också när det gäller andra yrkesgrupper. Vårt förslag är att en miljard kronor av dessa redan i år ska riktas till traineeprogram i välfärden. Det räcker till cirka trainee-platser. 4. Praktik- och karriärcoachning För att få jobb behöver ungdomar referenser och erfarenheter från arbetslivet. Vi ser stora behov av att långsiktigt brett förbättra kontakterna mellan utbildning och yrkesliv både i gymnasieskolan, komvux och på högskolan. Redan i år föreslår vi 100 miljoner kronor för att bygga ut möjligheterna till praktik och karriärrådgivning på högskolan. I det rådande läget är det särskilt viktigt att vi också tillför resurser för en extra insats när det gäller studie- och yrkesvägledning för alla som går sista terminen på gymnasiet under kommande år. 5. Praktik för nyutexaminerade akademiker När jobbkrisen förvärras så drabbas även unga välutbildade hårt. Vi vill genomföra en särskild jobb- och praktiksatsning på statliga myndigheter riktad till de unga som är på väg att avsluta sina studier och nu möter en hård arbetsmarknad. 6. Starta eget för unga Ungas vilja att starta företag är stor. Men i dag kan inte den som är under 25 år ta del av stödet till näringsverksamhet. Sverige behöver ett starkare entreprenörskap. Därför vill vi låta även yngre ta del av stödet till eget företagande.

8 8 (10) 7. Jobbutbildning till unga Många arbetslösa ungdomar har bristande utbildning. Utvärderingar från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) visar att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning är en framgångsrik insats som leder till jobb. Vi har tidigare lagt fram förslag om att bygga ut den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Vi har ett förslag om att redan i år investera i årsplatser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning som riktas till unga under 25 år, 500 miljoner kronor avsätts för detta. 8. Inför en Jobbstart för unga Jobbstarten innebär att Arbetsförmedlingen ska göra en snabb kartläggning, en så kallad profilering, av alla unga som skriver in sig vid förmedlingen. De unga som bedöms behöva någon form av utbildning, praktikplats eller subventionerad anställning för att få jobb ska kunna få det redan från dag ett. 9. Lärlingsplatser för långtidsarbetslösa ungdomar Många unga som har gått utan arbete en längre tid behöver uppdatera sin kompetens men de saknar studievana och behöver en nära kontakt till arbetslivet för att göra det. Därför vill vi inrätta lärlingsplatser där utbildningen motsvarar yrkeskomvux men är förlagd i yrkeslivet. De arbetsplatser som tar emot lärlingar får ersättning för det. Andra saknar den praktiska erfarenheten och de rätta kontakterna för att komma in på arbetsmarknaden och för dem vill vi investera i ett generöst Förstajobbet-avdrag. Det innebär att de arbetsgivare som anställer en ung långtidsarbetslös får göra ett skatteavdrag två tredjedelar av lönen, under maximalt tolv månader. 10. Bättre stöd till unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning är dubbelt utsatta på arbetsmarknaden och är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. För att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda bättre stöd behövs extra resurser. Vi vill därför avsätta 25 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen för mer individuellt stöd för unga med funktionsnedsättning.

9 9 (10) Unga ska inte ha sämre arbetsvillkor än andra Enligt LOs undersökning om anställningsformer förra året är de tidsbegränsade anställningarna för ungdomar mellan 20 och 24 år nästan lika vanliga som tillsvidareanställningarna. Av tjejerna i åldersgruppen har hela 61 procent enbart en tidsbegränsad anställning. De behöver inte ens sägas upp. Deras anställningar löper bara ut i en tyst arbetslöshet som inte syns i varselstatistiken. Många ungdomar jobbar inom den privata service- och tjänstesektorn. Där finns sällan mer än tio anställda, vilket betyder att arbetsgivaren sedan 2001 får undanta två anställda från turordningen vid uppsägning. Hur många företag har då färre än tio anställda och får göra dessa undantag? Svaret är 96 procent. Det innebär att över svenska arbetsgivare redan i dag har rätt att undanta två personer. Dessutom finns idag för alla arbetsgivare möjlighet till sex månaders provanställning med bara två veckors uppsägningstid. Många unga människor är provanställda och är oroliga för den otrygg situation det innebär. Tryggare anställningsformer för ungdomar bidrar till ökad efterfrågan i ekonomin. En stor del av ungdomsarbetslösheten beror på att arbetsgivarna närmast konsekvent anställer ungdomar på visstidskontrakt. På så sätt används ungdomar som en buffert för konjunktursvängningar och inträdet i vuxenlivet försenas. En modern och flexibel arbetsmarknad rymmer trygghet. Ofoget med påhopp på LAS är vi inte intresserade av. Vi vill föra en diskussion om hur unga ska få arbete inte hur arbetsgivaren lättast ska kunna göra sig av med den som är ung.

10 Socialdemokraterna i riksdagen Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T:

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Ett hållbart Örebro Örebro behöver en ny politik som sätter jobb, rättvisa och Örebros utveckling högst på dagordningen.

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

ungdomsfackligt manifest 2010... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna

ungdomsfackligt manifest 2010... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna ungdomsfackligt manifest 2010...... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna 1 Sandra har ordet! Jag möter många unga vuxna vars ängslan inför framtiden påverkat såväl deras fysiska som psykiska

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv.

Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv. Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv. 400 000 människor har ingen anledning att ställa väckarklockan. Sedan 2006 har arbetslösheten ökat kraftigt. Allt fler människor

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Framtidens fritidshem

Framtidens fritidshem 2014-08-31 PM Framtidens fritidshem Vallöfte: investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten 7 000 traineejobb på fritidshem 1 miljard kronor årligen. Läxhjälp

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd 2008-10-07 2 Förslag till riksdagsbeslut...7 1. En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd...13 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge...13 1.1.1

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer