Ledarnas Chefsbarometer Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?"

Transkript

1 Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

2 Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar? Om undersökningen

3 Förord Jämfört med förra året känner fler chefer oro över verksamheternas förutsättningar under det närmaste året. Så många som var tredje chef bedömer att det finns en stor risk för att konjunkturen på allvar vänder nedåt. Samtidigt är många chefer fortsatt positiva inte minst i byggbranschen. Endast två procent av cheferna i byggindustrin anger att de kommer att behöva minska antalet anställda. Men en del chefer har redan påbörjat inbromsningen och lagt i en lägre växel. Färre chefer tror på nyanställningar jämfört med för ett år sedan och andelen chefer som säger sig behöva minska antalet medarbetare har mer än fördubblats. De dystra omvärldsnyheterna och osäkerheten kring det finansiella läget både i Europa och USA ger direkta återverkningar i många verksamheter som tarvar beslut. Cheferna måste nu ta ställning till om de ska gasa eller bromsa. Mer än någonsin krävs modiga chefer som vågar ta beslut och orkar leda medarbetarna genom en ekonomisk osäkerhet, stagnation eller nedgång. Många verksamheter är fortfarande inte heller fullt återställda efter krisen Det kan bli en tuff resa framöver. Det finns en risk att den kris som nu i det korta perspektivet står för dörren, skymmer det mer långsiktiga perspektivet i vilket en annan allvarlig kris seglar upp i form av arbetskraftsbrist och chefsbrist. För att verksamheter och medarbetare ska kunna ska orka hantera ovisshet, försämrade framtidsutsikter och samtidigt behålla motivationen behöver företag och organisationer ledare och chefer. Att säkra ett gott ledarskap och chefer med rätt förutsättningar är viktigare än någonsin. Chefer gör skillnad. Annika Elias, ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation 3

4 Rapporten i korthet Jämfört med förra året känner fler chefer oro över verksamheternas förutsättningar under det närmaste året: Så många som 8 av 10 chefer bedömer att det finns risker för bakslag eller att konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret. Samtidigt tror hälften av cheferna på en fortsatt stark konjunktur. På ett år har andelen chefer som ser odelat positivt på konjunkturutvecklingen sjunkit från 42 procent till nio procent. Var tredje chef ser att det finns stor risk för att konjunkturen vänder det närmaste sex månaderna. Sju procent av cheferna anser redan nu att konjunkturen har vänt och att den blir sämre framöver. Undersökningen visar att det finns branscher som är mer drabbade än andra av konjunkturoro: Cheferna i den kunskapsintensiva sektorn är de mest pessimistiska: Fyra av tio chefer bedömer att det finns en stor risk för att konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret. De mest positiva cheferna finns i byggsektorn där 14 procent av cheferna ser positivt på de närmaste åren. Fler chefer tror på nedskärningar - andelen chefer som sannolikt tror sig behöva varsla eller säga upp personal har mer än fördubblats: Andelen chefer som sannolikt kommer att behöva minska antalet anställda ökar från sju procent till 16 procent. Nästan hälften av alla nyanställda kommer att erbjudas fasta anställningar. Var tredje chef uppger att nyanställningarna kommer att vara visstids - eller projektanställningar. En majoritet av cheferna vill både stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare och fortsätta att jobba som chef: Totalt vill 67 procent av cheferna stanna kvar hos samma arbetsgivare och samma tjänst. Däremot vill 8 procent stanna hos den nuvarande arbetsgivaren, men helst inte i rollen som chef. Var femte chef vill byta arbetsgivare, men fortfarande fortsätta som chef. Fyra procent vill både byta arbetsgivare och sluta som chef. Totalt vill 12 procent sluta som chef. Det blir allt svårare att hitta erfaren, kvalificerad och specialiserad arbetskraft som exempelvis chefer: Nästan hälften av cheferna anger att det är en utmaning att rekrytera, att hitta rätt kompetens. 4

5 Hur mår konjunkturen? För tredje året i rad ställer Ledarnas Chefsbarometer frågor till cheferna om konjunkturen. I år ger chefer i olika branscher och på olika nivåer i sina svar en indikation på hur det går för Sveriges ekonomi. Årets undersökning genomfördes i mitten av augusti precis när sommarsemestrande chefer runtom i Sverige återvände till sina arbetsplatser. Samtidigt i omvärlden hade USA fått sänkt kreditbetyg, börserna runt om i världen djupdök och det europeiska valutasamarbetet gnisslade betänkligt, inte minst på grund av den akuta ekonomiska situationen i Grekland. Chefer har insyn och överblick såväl i sin egen verksamhet som i branschen. Vilka är framtidsutsikterna för just deras projekt, avdelning eller produktionslinje? Hur går det nu och åt vilket håll pekar kurvorna inför nästa år - uppåt eller neråt? Stor risk för vikande konjunktur Så många som 8 av 10 chefer bedömer att det finns risker för bakslag eller att konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret. Var tredje chef ser att det finns stor risk för att konjunkturen vänder de närmaste sex månaderna. Sju procent av cheferna anser redan nu att konjunkturen har vänt och att den blir sämre framöver. Bild 1. Var tredje chef ser att det finns stor risk för att konjunkturen vänder de närmaste sex månaderna. 5

6 Chefer i kunskapsintensiv sektor mest negativa cheferna i byggsektorn mest positiva Cheferna i den kunskapsintensiva sektorn är de mest pessimistiska: Fyra av tio chefer bedömer att det finns en stor risk för att konjunkturen vänder neråt det närmaste halvåret. De mest positiva cheferna finns i byggsektorn där 14 procent av cheferna ser positivt på de närmaste åren. Andelen chefer som tror på fortsatt konjunkturförbättring är nästan dubbelt så stor bland cheferna i byggbranschen som i tillverkningsindustrin. Bild 2. Chefer i kunskapsintensiv sektor mest negativa och chefer i byggsektorn mest positiva till konjunkturläget. 6

7 Rekrytering En viktig indikator på att det finns tilltro till fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling för den egna verksamheten är hur verksamheterna tänker kring rekrytering av nya medarbetare. Cheferna i undersökningen är mer återhållsamma i sin bedömning än förra året: 41 procent anger att de kommer att nyanställa i jämförelse med 46 procent För två år sedan i efterdyningarna av finanskrisen - svarade 14 procent av cheferna att de hade planer på att anställa nya medarbetare. Däremot ökar andelen chefer som sannolikt kommer att minska antalet anställda från sju till 16 procent. Det betyder att andelen chefer som ser nedskärningar i personalstyrkan som det mest troliga alternativet mer än fördubblats. Bild 3. I augusti 2011 har andelen chefer som tänker nyanställa minskat till 41 procent. Däremot ökar andelen chefer som sannolikt kommer att minska antalet anställda från sju procent till 16 procent. 7

8 Branscherna som i högre grad anger nedskärningar som troliga är tillverkningsindustri, kunskapsintensiv sektor med övrig tjänstesektor. Endast två procent av cheferna i byggindustrin anger att de kommer att behöva minska på antalet anställda. Bild 4. Branscherna som i högre grad anger nedskärningar som troliga är tillverkningsindustri, kunskapsintensiv sektor med övrig tjänstesektor. 8

9 Anställningsformer Vid nyanställning är den vanligaste anställningsformen fast anställning. Nästan hälften av alla nya medarbetare kommer att erbjudas fasta anställningar. Var tredje chef uppger att de tilltänkta nyanställningarna kommer att vara visstids - eller projektanställningar. När det gäller anställningsformer som är aktuella vid nyanställning har inga större förändringar skett från Bild 5. Nästan hälften av de planerade nyanställningarna är fasta anställningar. Av de tillfrågade cheferna anger 15 procent att de vid nyanställningar kommer att hyra in personal/anlita bemanningsföretag för att lösa rekryteringsbehovet. De vanligaste orsakerna till att i första hand hyra in personal är: Osäker konjunktur (63 procent) För att snabbare kunna rekrytera rätt personal (24 procent) Rekryteringarna motsvarar inte ett långvarigt behov (22 procent) Det är för dyrt med fast anställningar (11 procent) Turordningsregler gör det svårt att anställa fast personal (8 procent) 9

10 Bild 6. Den vanligaste orsaken till att verksamheter väljer att hyra in personal istället för fasta anställningar är enligt cheferna den osäkra konjunkturen. Cheferna i offentlig sektor anger i betydligt högre grad turordningsreglerna som huvudskäl till att man i första hand hyr in personal eller anlitar bemanningsföretag. Av cheferna i offentlig sektor som uppger att de ska hyra in personal är det en fjärdedel som anger turordningsreglerna som skäl till att man i första hand anlitar bemanningsföretag eller hyr in personal. Motsvarande siffra i den privata sektorn är sju procent. Stannar chefen kvar? Kampen om cheferna hårdnar. Generationsväxlingen ökar efterfrågan på personer med chefserfarenhet och chefsämnen som vill axla ledarrollen. För att företag ska lyckas behålla både chefer och chefsämnen är det viktigare än någonsin att utveckla och stödja chefernas förutsättningar att göra ett bra jobb. Annars finns risken att cheferna byter jobb. 10

11 Samtidigt ökar kraven på förändringskompetens hos cheferna som är kvar i organisationerna när 40-talisterna lämnar arbetsplatserna. Många chefer får nya uppdrag eller ser det befintliga uppdraget bli omdefinierat. I Chefsbarometern har vi ställt frågor till cheferna kring ämnen som belyser hur nöjda de är med sina nuvarande jobb. Vill cheferna byta arbetsgivare? Bild 7. Tre av fyra chefer vill stanna hos samma arbetsgivare. Totalt vill 12 procent av cheferna sluta som chef. Tre av fyra chefer nöjda en av fyra vill byta arbetsgivare Många chefer verkar trivas bra. Så många som 3 av 4 chefer vill stanna hos samma arbetsgivare. Exakt samma fråga ställdes i chefsbarometrarna 2009 och 2010 med nästan identiska resultat. Totalt vill 67 procent av cheferna stanna kvar hos samma arbetsgivare och på samma tjänst. Däremot anger 8 procent att de vill stanna, men helst inte i rollen som chef. Var femte chef vill byta arbetsgivare, men fortfarande fortsätta som chef. Fyra procent av de tillfrågade vill både byta arbetsgivare och sluta som chef. Så många som 12 procent vill sluta som helt och hållet som ledare eller chef. 11

12 Kompetensförsörjning Trots hög ungdomsarbetslöshet står Sverige inför en annalkande arbetskraftsbrist. Det blir allt svårare att hitta erfaren, kvalificerad och specialiserad arbetskraft som exempelvis chefer. En av verksamheternas och därmed chefernas största utmaningar framöver är att hitta rätt kompetenser vid rekrytering. Nästan hälften av cheferna anger att det är svårt (33 procent) eller mycket svårt (14 procent) att i detta läge hitta rätt kompetenser vid rekrytering. 47 % Bild 7. Andelen chefer som tycker att det är mycket lätt eller lätt att hitta kompetens är 17 procent. Samtidigt säger 47 procent att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetenser vid rekrytering. Generellt sett anger cheferna i privat sektor att det är svårare att hitta rätt kompetens i jämförelse med chefskollegorna i den offentliga sektorn. Samtidigt visar Ledarnas egna beräkningar baserade på statistik från arbetsförmedlingen att chefsbristen i offentlig sektor är större. Till vissa tjänster inom utbildningssektorn finns mindre än en sökande per tjänst 12

13 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar 1502 intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 5 till 15 augusti Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns chefer i Sverige. Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande undersökning som genomförs sedan Sedan 2009 ansvarar Novus Opinion för Ledarnas webbpanel. Text och bild: Ledarna och Novus Opinion. 13

14 Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas servicecenter:

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer