RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET"

Transkript

1 RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

2 Ung Vänster Juli 2014 För kontakt:

3 Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen under decennier gått mot ökade klyftor har fattigdomen, ohälsan och otryggheten ökat och drabbat den unga generationen hårt. Makthavarna har tidvis uttryckt oro, men med facit i hand talar statistiken sitt tydliga språk. Det är hög tid att prata om en skandal när ungas otrygghet fortsatt skenar i ett Sverige som är rikare än någonsin. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har under decennier låtit unga betala dyrt för den förda politiken. Vi möter otryggheten i skolan, där vår rätt till kunskap och bra utbildning underordnas riskkapitalbolags och aktieägares vinstintressen. På arbetsmarknaden vill företagen ha anställda som är fullt ut flexibla och anpassningsbara, och erbjuder otrygga jobb istället för fasta anställningar. När vi på grund av bostadsbristen inte kan få ett hyreskontrakt utlämnas vi till en osäker andrahandsmarknad där hyrorna är högre och villkoren sämre. Otryggheten påverkar hela våra liv, den går ut över vår hälsa och den känns i plånboken. De otrygga villkoren är inte ett resultat av en naturlag och de är inte slumpmässiga. Otryggheten är istället resultatet av en förd högerpolitik som inte har gynnat våra intressen. Sverige är idag rikare än någonsin men har samtidigt blivit ett land med skenande klassklyftor. En tredjedel av alla ensamboende unga vuxna lever idag med låg ekonomisk standard. För att förändra situationen är det inte pengar som saknas utan politisk vilja. För Ung Vänster är det självklart att unga har rätt till trygga livsvillkor. Vi har under lång tid tvingats betala priset för en samhällsutveckling som har gynnat överklassen. Det är först när vi har trygga villkor som vi kan ha makten över våra egna liv. Ung Vänster kräver en kriskommission mot otryggheten, förstärkt anställningsskydd, ett studiemedel man kan leva på och en bostadspolitik som garanterar allas rätt till ett bra boende. UNGAS OTRYGGA VILLKOR Uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att mer än en tredjedel av alla ensamboende unga vuxna (20-29 år) lever med låg ekonomisk standard 1. Det är mer än tio procentenheter fler än bland hela befolkningen över 20 år. Tabell: Andel personer i hushåll med låg ekonomisk standard Ålder, kategori år Alla hushåll 22,3 % Ensamboende 33,9 % 20- år Alla hushåll 13,0 % Ensamboende 23,1 % Källa: Statistiska centralbyrån 1 Låg ekonomisk standard definieras enligt SCB som en inkomst på under 60 procent av medianinkomsten. 3

4 Sedan mitten av nittiotalet har andelen unga som lever med låg ekonomisk standard ökat betydligt. Detta oavsett om man lever tillsammans med någon annan eller är ensamboende. På sjutton år har andelen fattiga unga mer än fördubblats. Ökningen är ännu större om man går tillbaka till 1991, innan nittiotalskrisen. Andelen som lever under låg ekonomisk standard har ökat också bland befolkningen i stort. Diagram: Andelen i åldern år i hushåll med låg ekonomisk standard ( ) Ensamboende Samtliga hushåll Källa: Statistiska centralbyrån Att leva med låg inkomst får stora konsekvenser i vardagen. Det leder till en ständig oro över att lönen inte ska räcka till att betala räkningarna och innebär en förhöjd risk för att utveckla ohälsa. Den ökande andelen unga som lever med små marginaler speglar stora förändringar av det svenska samhället: Efter nittiotalskrisen har arbetslösheten i Sverige permanenterats på en högre nivå. Detta är en utveckling som har slagit extra hårt mot unga. Ungdomsarbetslösheten är idag betydligt högre än i början av 2000-talet (SCB). Sedan början av nittiotalet har andelen tidsbegränsade anställningar ökat kraftigt. Unga är överrepresenterade bland de som har tidsbegränsade anställningar hade 53 procent i gruppen år en tidsbegränsad anställning. I åldersgruppen år var samma siffra 25 procent. Det kan jämföras med arbetsmarknaden i sin helhet, där 14 procent har en tidsbegränsad anställning. Förekomsten av tidsbegränsade anställningar är starkt bundet till klass och kön, vanligare i arbetaryrken och bland kvinnor. Anställningsformen Allmän visstid är den vanligaste tidsbegränsade anställningen och behovs- och timanställningar är den vanligaste typen av allmän visstid, (LO 2012). 4

5 Andelen unga med psykiska problem som oro, ångest eller sömnproblem har nästan trefaldigats sedan 90-talets början. Enligt SCB:s statistik låg andelen unga i åldrarna år med sömnproblem, oro eller ångest under 80-talet på nivån 7-8 procent. Sedan dess, och framför allt under 90-talet, har andelen stigit till över 20 procent. Idag råder det bostadsbrist i hälften av landets kommuner (Boverket 2014) och brist på hyresrätter i 85 procent av kommunerna (Fastighetsnytt 2013). Enligt Hyresgästföreningen (2013) skulle unga vilja ha en bostad men saknar det idag. Boendeutgifterna svarade 2011 för nästan för nästan en tredjedel (31 procent) av ungas (20-25 år) disponibla inkomst. (Boverket 2013) Boendeutgifternas andel har ökat sedan (Boverket 2012) Enligt Hyresgästföreningen (2013) har nästan 20 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån svårt att klara boendekostnaderna. Därutöver bor fler unga vuxna än tidigare kvar hemma hos föräldrarna, vilket dels beror på stor bostadsbrist men också på höga boendekostnader. Enligt Sveriges förenade studentkårer (2013) gick den genomsnittlige studenten back 759 kronor varje månad. Detta speglar en långsiktig utveckling där studiemedlet inte har ökat i samma takt som studenternas levnadsomkostnader. Under den borgerliga regeringen har studielånets andel av studiemedlet ökat, idag är bidragsdelen enbart 31,3 procent. Enligt en undersökning från CSN (DN 2012) arbetar nästan hälften av alla studenter vid sidan av studierna. UNGA HAR RÄTT TILL TRYGGHET Att vara ung ska inte vara detsamma som att vara fattig. Vi som är unga har tvingats betala ett hårt pris för de senaste decenniernas högerpolitik. Samtidigt som Sverige är rikare än någonsin, har andelen unga som lever under låg ekonomisk standard mer än fördubblats. Högerpolitiken skapar otrygghet och berövar oss makten över våra liv. För att förändra situationen krävs en totalomvändning i politiken, bort från de senaste årtiondenas prioritering av skattesänkningar och vinstintressen och mot en riktning där ungas rätt till trygghet i vardagen sätts i första rummet. Ung Vänster vill se en ny regering som för en politik för jämlikhet och rättvisa. Det är dags att bygga ett Sverige för oss och inte ett reserverat enbart åt överklassen. Ung Vänster kräver: En kriskommission mot otryggheten Den ekonomiska otryggheten har ökat under den borgerliga regeringens tid vid makten. Regeringen har fört en politik som ökat otryggheten på såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden. Detta har drabbat unga hårt. Samtidigt måste man konstatera att andelen unga som lever med låg ekonomisk standard ökade också under den förra regeringen. Också under den period som Vänsterpartiet var stödparti till den socialdemokratiska regeringen och gjorde upp om statsbudgeten. Ett regeringsskifte i höst måste innebära en ny politisk riktning, där unga garanteras trygga livsvillkor. Det är oacceptabelt att var tredje ung ensamboende lever med låg ekonomisk standard. Ung Vänster vill se en kriskommission som ska utreda ungas ekonomiska otrygghet och ta fram en plan för hur skillnaden i ekonomisk standard mellan unga och äldre ska utraderas. 5

6 Ung Vänster kräver: Jobb till trygga villkor Trygga jobb är en förutsättning för att unga ska kunna leva trygga liv. Det förutsätter en ekonomisk politik som skapar nya arbetstillfällen och höjer efterfrågan på arbetskraft och en utbildningspolitik som rustar unga för att kunna ta de nya jobben. De otrygga anställningsvillkoren är en viktig faktor bakom den höga andelen unga vuxna som lever med låg ekonomisk standard. Nästa regering måste stärka anställningstryggheten. Ung Vänster kräver att tillsvidareanställning blir normen på arbetsmarknaden. Vi vill avskaffa allmän visstidsanställning och kraftigt begränsa tiden man kan ha en tidsbegränsade anställning hos samma arbetsgivare innan den övergår till ett fast jobb. Ung Vänster kräver: Trygga hem åt alla För att garantera allas rätt till en bostad måste vi bort från de senaste decenniernas marknadsanpassning och återupprätta en social bostadspolitik. Ung Vänster vill se ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen, där staten genom investeringsstöd ser till att det byggs hyresrätter till hyror som unga har råd med. Det kommer att ta tid att bygga bort bostadsbristen, därför krävs det också åtgärder här och nu för att öka tryggheten på bostadsmarknaden. Ung Vänster vill att allmännyttan förhindras att ställa särskilda krav på fasta jobb och inkomstnivå för att man ska kunna få ett hyreskontrakt. Vi vill återinföra möjligheten att överklaga ockerhyror i efterhand, så att den som bor i andrahand inte riskerar att utnyttjas ekonomiskt. För att fler ska våga söka bostadsbidrag vill vi också att systemet med preliminärt bostadsbidrag förändras. Ung Vänster kräver: Ett studiemedel som man kan leva på En stor andel av de unga i åldern år är studenter, därför är det låga studiemedlet en viktig anledning till varför en så stor andel unga lever med låg ekonomisk standard. Som ett första steg vill Ung Vänster att en ny regering höjer studiemedlet med 750 kr i månaden. För att vända utvecklingen där en allt större del av studiemedlet utgörs av lån vill vi att hela höjningen är på bidragsdelen. På längre sikt behöver studiemedlet höjas ytterligare. Därutöver stödjer vi studentrörelsens krav på att bidragsdelen ska bestå av 50 procent av studiemedlet. 6

7 REFERENSER Boverket, Ungdomars boende lägesrapport 2012, 2012 Boverket, Ungdomars boende lägesrapport 2013, 2013 Boverket, Läget på bostadsmarknaden 2014, 2014 Dagens Nyheter, En av fyra tycker att studiemedlet räcker, Fastighetsnytt, Brist på hyresrätter i 85 procent av landets kommuner, Hyresgästföreningen, Unga vuxnas boende i Sverige 2013, 2013 LO, Anställningsformer 2011, 2012 Sveriges förenade studentkårer, Studentbudget 2013, 2013 Statistisk från SCB 7

8 Kungsgatan Stockholm

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Jobbar men ändå fattig

Jobbar men ändå fattig Jobbar men ändå fattig Lina Stenberg Innehåll: Sammanfattning 4 Inledning 6 Alliansens arbetslinje 2006-2013 8 Är det rimligt att prata om fattigdom i Sverige? 10 Hur ser fattigdomen ut i verkligheten?

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv Shadé Jalali Rapport November 2013 Ett anständigt liv Publicerat i december 2013 www.arenagruppen.se Saltmätargatan 22 113 59 Stockholm Telefon 08-52 25 74 41 info@arenagruppen.se FÖRORD För två, tre decennier

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer