Klart att det spelar roll!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klart att det spelar roll!"

Transkript

1 roll! Klart att det spelar

2 Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen ska vi hävda oss genom att producera varor och tjänster med stort kunskapsinnehåll. IF Metalls medlemmar är direkt beroende av en stark industri för sin sysselsättning. Genom de exportinkomster som skapas i industrin ges dessutom förutsättningarna för en utbyggd välfärd för alla i samhället. Arbetslösheten i Sverige har ökat kraftigt under den borgerliga regeringens tid vid makten och ungdomsarbetslösheten är nu bland de allra högsta i Europa. Regeringen står utan svar på framtidens utmaningar när det gäller jobben. I tider då Sverige behöver satsa på utbildning har regeringen valt att kraftigt dra ner antalet utbildningsplatser. Det minskar möjligheterna för arbetslösa att välja nya vägar och för företagen att rekrytera kompetent personal. För detta bär regeringen ett ansvar. Sedan 2006, då den borgerliga regeringen tog vid, har IF Metall krävt en aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildningssatsningar samt investeringar för forskning och utveckling av ny teknik, nya produkter och förbättrad infrastruktur. Men den moderatledda regeringen har valt att satsa på hushållsnära tjänster och halverad restaurangmoms utan några garantier för nya jobb.

3 För IF Metall står det klart att full sysselsättning är en garant för att utveckla välfärden. Regeringens politik: ` Kraftiga neddragningar av antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningarna och Komvux. ` Sänkt restaurangmoms och halverad arbetsgivaravgift för unga har lett till ökade vinster för en del företag, men haft ytterst begränsad effekt på sysselsättningen. ` Skatteavdrag för hushållsnära tjänster som kostar miljardbelopp, medan viktiga satsningar på infrastruktur och industripolitik har lyst med sin frånvaro. IF Metall vill satsa på: ` Ökade investeringar i forskning och utveckling. Staten måste ta ansvar för samverkan mellan universitet och näringsliv. Statligt riskkapital kan också spela en viktig roll för utveckling av nya företag och nya produkter. ` Investeringar i infrastruktur. Genom att förbättra järnvägar, vägar, telekommunikation och annan infrastruktur skapas förutsättningar för exportindustrin att växa. ` Ett nationellt kompetenslyft som ska innefatta satsningar för att ge unga arbetslösa en möjlighet att läsa in grundskola och gymnasium och satsningar på yrkeskomvux och yrkeshögskola för att underlätta matchning mellan arbetslösa och bristyrken.

4 Hållbara jobb Industriarbetets utveckling är en förutsättning för industrins framtid. IF Metalls medlemmar behöver arbetsuppgifter som stimulerar till utveckling och inte riskerar deras hälsa. Trygga människor vågar mer. Därför måste utnyttjandet av visstidsanställningar begränsas och samhället se arbetsmiljöarbetet som ett centralt område för att utveckla arbetslivet. Regeringen har dessvärre visat sig sakna ambitioner när det gäller industrins kompetensförsörjning och i stället för att verka för en bättre arbetsmiljö har vi sett nedskärningar. I dag når Sverige inte ens upp till FN:s rekommendationer om en arbetsmiljöinspektör per anställda. Samtidigt ser vi att antalet omkomna i arbetsplatsolyckor åter ökar. Under 2011 miste mer än en person i veckan livet på sitt arbete i Sverige. För IF Metall är jämställdhet i arbetslivet viktigt. Ett verktyg i det arbetet är lönekartläggningar för att komma till rätta med osakliga löneskillnader. Regeringen har försämrat jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna genom att ta bort kravet på årliga lönekartläggningar i diskrimineringslagen och ersätta det med krav på kartläggningar endast var tredje år. På detta sätt backar regeringen in i framtiden och dess iver att underlätta för företagen riskerar att leda till otryggare arbeten, fler arbetsskadade och sämre jämställdhet.

5 Alla anställda ska ha ett meningsfullt arbetsinnehåll och kunna växa i sitt arbete. Regeringens politik: ` Saknar ambitioner när det gäller kompetensförsörjning och jämställdhetsarbete på landets arbetsplatser. Kravet på årliga lönekartläggningar har tagits bort. ` En tredjedel av arbetsmiljöinspektörerna har försvunnit. Arbetslivsinstitutet har lagts ned. ` Visstidsanställningar är nu tillåtna från 0 24 månader. Regeringen har fått skarp kritik från EU för att man inte gör något åt företagens möjligheter att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra. IF Metall vill se: ` Kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet. Medlemmarna ska ha inflytande över sin arbetssituation. Jämställdhetsarbetet måste intensifieras och lagstiftningen skärpas. Lönekartläggning ska ske varje år. ` Arbetsmiljöverket måste tillföras resurser för att återupprätta arbetsmiljöarbetet. Det ska vara nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatsen. ` Att lagstiftningen kring visstidsanställningar ändras för att förhindra missbruk. Man ska inte heller kunna ersätta anställd personal med inhyrd personal.

6 Trygghet och solidaritet Ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet är en grundbult i den svenska välfärden. Människor ska inte riskera att tvingas lämna hus och hem om de blir arbetslösa eller sjuka. Därför motsätter vi oss regeringens attacker på sjukförsäkringen och a-kassan. Arbetslinjen är en röd tråd i IF Metalls syn på de sociala trygghetssystemen. Målet ska vara den enskildes återgång i arbete. När detta inte är möjligt ska systemen garantera en rimlig levnadsnivå. För regeringen handlar det snarare om att sortera bort än att skapa vägar tillbaka till arbete. Sjukdomar låter sig inte botas av regeringsbeslut. Därför måste tidsgränserna i sjukförsäkringen bort. Vi ska ha en fungerande arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet under perioder av omställning från ett jobb till ett annat. En hög a-kassa är viktig både för den som är arbetslös och för att den som har arbete inte ska drabbas av låglönekonkurrens. Långvarig arbetslöshet är oacceptabel. Insatser för att hitta ett nytt arbete ska sättas in tidigt, så att inte kunskaper går förlorade. Arbetsmarknadspolitiken måste ha tydligare fokus på att förmedla arbete och bidra till en effektiv omställning. Det är med stor oro vi ser hur den borgerliga regeringen river ned den svenska arbetsmarknadspolitiken och i många fall inför totalstopp för aktiva åtgärder, raserar arbetslöshetsförsäkringen och låter sjuka bli fattiga.

7 Ett generellt socialt trygghetssystem som är solidariskt finansierat bygger på tillit mellan människor. Regeringens politik: ` A-kassan har blivit sämre och dyrare. En medlem i IF Metall får i snitt bara runt 55 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. Avgiften till a-kassan har höjts kraftigt och fördelningen är orättvis. ` Aktivitetsförbud har införts för ungdomar de första 90 dagarna av arbetslöshet. Tiotusentals långtidsarbetslösa har placerats i meningslösa åtgärder (Fas 3). ` Tidsbegränsning av sjukskrivningar har medfört att ansvaret för rehabilitering har flyttats från arbetsgivaren till den enskilda individen. IF Metall kräver: ` Höjt tak i a-kassan och lägre avgifter. Ersättningen ska ge 80 procent av arbetstagarna 80 procent av den tidigare lönen. A-kasseavgiften bör vara låg och finansieras solidariskt. ` Omedelbara åtgärder för att få tillbaka arbetslösa till arbete, såsom utbildning eller praktik, för att få den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. ` Sjukförsäkringen ska garantera att den som blivit sjuk eller skadad får stöd och hjälp för att kunna återgå i arbete. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen måste bort.

8 då väljer du! IF Metall, Stockholm ifmetall.se

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2013

Motioner till Partikongressen 2013 Motioner till Partikongressen 2013 Umeå Arbetarekommun Innehållsförteckning A-kassa, enskild... 3 A-kassa, antagen... 5 Samma nivå i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, antagen... 7 Samma nivå i sjuk-

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer