Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!"

Transkript

1 Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland

2 Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan är utsatta på arbetsmarknaden framförallt unga. Det behövs stora och snabba insatser för att förbättra situationen för ungdomar. Socialdemokraterna i Sörmland har tillsatt en jobbkommission för att se över situationen på arbetsmarknaden i länet och presentera skarpa förslag till åtgärder. Tillsammans med SSU i Sörmland har vi tagit fram en gemensam rapport om jobben för unga. Inledning Läget på den sörmländska arbetsmarknaden är kritisk och någon snabb ljusning finns inte inom synhåll. Under det senaste halvåret har ca 3000 personer varslats om uppsägning och arbetslösheten har mer än fördubblats på ett år. Den borgerliga regeringens politik har inte gett förutsättningar för fler jobb. Det skapades fler jobb året före valet än året efter valet, när den borgerliga politiken fick genomslag. Det skapades fler jobb under den förra högkonjunkturen än under den högkonjunktur som vi nu har lämnat. Regeringen har prioriterat stora och orättvisa skattesänkningar före jobben. Därför ser vi nu hur jobbkrisen äter sig allt djupare in i svenska folkets vardag. Många tappar framtidstron när arbetslösheten stiger. Oron, pessimismen och otryggheten breder ut sig. Utvecklingen i Sverige är sämre än i många andra länder. Sverige har idag, näst Spanien, Europas högsta arbetslöshet bland ungdomar. Unga drabbas hårdast Värst drabbade är länets ungdomar och ungdomsarbetslösheten blir ett allt större problem. I mars förra året var 1108 sörmländska ungdomar arbetslösa. Ett år senare är över 650 ungdomar fler arbetslösa. 1 Det är mer än en 50 procentig ökning av ungdomsarbetslösheten på ett år. Vi är djupt oroade över den arbetsmarknad som möter unga när de lämnar skolan idag. Att få en bra start på vuxenlivet är viktigt av så många anledningar. Arbetslöshet tidigt i livet gör det svårt att skaffa sig ett eget boende, det leder till minskat självförtroende och en sämre psykisk och fysisk hälsa. På lång sikt leder det också till en hopplöshet och känsla av att inte duga som kan leda till att man hamnar utanför och tappar kontakten med samhället. Vi ser därför med största allvar på utvecklingen på arbetsmarknaden. Demografisk utmaning De kommande åren är det många äldre som lämnar arbetsmarknaden. Ungdomskullarna är samtidigt rekordstora. Ca ungdomar lämnar gymnasieskolan jämfört med kring ett mer normalt år. I Sörmland lämnar ca 3500 ungdomar gymnasieskolorna i vår. Ett rimligt antagande utifrån SCBs Arbetskraftsundersökning och befolkningsstatistik är att knappt 3000 sörmlänningar lämnar arbetsmarknaden för pension 2. Antalet ungdomar skulle därmed vara större än antalet som lämnar arbetsmarknaden. Det ställer höga krav på möjligheter till vidareutbildning. Såväl näringslivet som den gemensamma sektorn har stora rekryteringsbehov på något års sikt. Därför är det viktigt med såväl utbildning som arbetsmarknadspolitiska insatser för gruppen. 1 Arbetsförmedlingens statistikenhet sörmlänningar fyller 65 i år och i åldersgruppen år är ca 70 procent i arbetskraften vilket motsvarar knappt 3000 personer

3 Den förstörda arbetslöshetsförsäkringen Den borgerliga regeringen har förstört a-kassan. Ersättningsnivån har sänkts, avgifterna höjts och regelverket kraftigt försvårat unga människors inträde i försäkringen. Fokus i debatten ligger ofta på de stora grupper som lämnat försäkringen till följd av regeringens politik. Ett lika stort problem är de stora grupper som inte kommer in i försäkringen efter förändringar. Att reparera a- kassan är en viktig uppgift för en ny regering. Under tiden kommer pressen på kommunernas försörjningsstöd, så kallat socialbidrag, att vara mycket stort. Sammanfattning av läget i Sörmland i mars Tabell 1. Arbetslöshet i förhållande till befolkningen Andel arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen år. KOMMUN Arbetslösa Förändring från förra året Program med akt.stöd Förändring från förra året Riket 5,1 +1,7 3,7 +2,3 8,8 Södermanlands län 7,6 +2,6 5 +3,5 12,6 Vingåker 7,8 +2,2 4, ,1 Gnesta 4,5 +2,3 3,6 +2,8 8,1 Nyköping 7,4 +3,1 5,8 +4,2 13,2 Oxelösund 9,9 +7,7 5,7 +4,1 15,6 Flen 5,3 +2 5,2 +3,1 10,5 Katrineholm 7,8 +2,3 4,7 +2,7 12,5 Eskilstuna 8,5 +2,3 5,7 +4,1 14,2 Strängnäs 5,8 +2,1 2,7 +1,7 8,5 Trosa 5,7 +3,2 1,7 +0,9 7,4 Total arbetslöshet Man kan konstatera att Arbetsförmedlingens information om ungas situation på arbetsmarknaden visar på de stora problem som finns i länet. I kommuner som Nyköping, Oxelösund, Katrineholm och Eskilstuna är arbetslösheten kring 15 procent. Rapportens förslag Det svåra läget kräver snabba och uthålliga insatser. Kommissionen för här fram förslag som kan förbättra situationen för länets ungdomar. 1. Erbjud unga sommarjobb Sommarjobb är ett bra sätt att få en första kontakt med arbetsmarknaden. Det ger ungdomar som går i skolan extra pengar att fylla ut en mager sommarekonomi med. Det ger ovärderliga kontakter med framtida potentiella arbetsgivare samt erfarenhet av arbetsuppgifter som är bra att ha med sig när man i framtiden söker fast jobb. Dålig ekonomi minskar nu många arbetsgivares utrymme att anställa sommarjobbande ungdomar. Risken ökar också för att man som ung blir anställd på dåliga villkor. Därför bör kommunerna erbjuda alla åringar sommarjobb men vi är medvetna om att det krävs att det statliga stödet till kommunerna ökar för att det ska vara möjligt. Nationellt har socialdemokraterna lagt förlag om sommarjobb som skulle ge jobb enligt tabellen nedan

4 Tabell 2. Extra sommarjobb per kommun med socialdemokratisk politik KOMMUN ANTAL NYA SOMMARJOBB Riket Sörmland 2735 Eskilstuna 941 Nyköping 497 Katrineholm 353 Strängnäs 330 Flen 175 Trosa 122 Gnesta 115 Oxelösund 101 Vingåker Första-jobbet-avdrag till den som anställer arbetslösa ungdomar. Alla arbetsgivare som anställer arbetslösa ungdomar ska få en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften i ett första-jobbet-avdrag. Vi tycker att det är bättre att rikta insatser till de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden istället för att lägga pengarna på dem som redan har jobb. 3. Utbildningsvikariat Inför ett utbildningsvikariat där unga får chansen att jobba medan äldre vidareutbildar sig. Vi ser hur detta både skulle gynna de som vill bredda sin kompetens och de som behöver få arbetslivserfarenhet, vilket tillsammans skapar en mindre låst arbetsmarknad. 4. Satsa på arbetsmarknadsutbildningar Det bästa receptet mot arbetslöshet är utbildning. Arbetsmarknadsutbildningar som kompletterar arbetssökandes kompetens mot arbetsmarknaden kan snabbt leda till jobb. Resurser från försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen slås ihop för att kunna erbjuda utbildningar med hög kvalitet som matchar den regionala efterfrågan på arbetskraft. 5. Satsa på utbildningar i bristyrken Trots den ekonomiska krisen finna det branscher som har haft svårt att hitta kvalificerad personal. När krisen vänt och pensionsavgångarna ökar kommer situationen bli svår. Därför är det en bra investering att satsa på utbildningar i regionala bristyrken såsom hantverksyrken, logistik och transport och anläggningsarbetare. Här kommer inom kort tid behövas personal. 6. Ungdomslyft Alla långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än tre månader) mellan år som vill och behöver komplettera ofullständiga grundskole- och eller gymnasieutbildningar ska kunna göra det. Utbildningen ska kunna arrangeras inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen eller på folkhögskolor. Utbildningen bör kunna kombineras med praktik. 7. Utöka sommarkurserna på universitet och högskolor. Många högskolestuderande har svårt att klara sin försörjning under sommaren. Det skulle vara bättre om man snabbare kunde läsa klart, fördjupa eller brädda sin utbildning. Socialdemokraterna riksdagen har förslagit fler kurser under sommaren vilket för Sörmlands del skulle handla om ca 300 platser.

5 8. Möjliggör för folkhögskoleutbildning för ungdomar under 20 Folkhögskolorna har ofta bra verksamhet för de ungdomar som inte klarat av gymnasieskolan. Tyvärr finansierar inte CSN studier på folkhögskolor för personer under 20 år. Detta riskerar att resultera i att ungdomar går hemma utan aktivitet istället för att studera. Kommunerna ska finansiera folkhögskolestudier som syftar till en egen försörjning för personer under 20 år. 9. Pendlingsstöd för ungdomar Ungdomar har idag inte rätt till stöd för pendling. Vi vill att även ungdomar ska kunna få pendlingsstöd och att det ska kunna gälla även vid kortare anställningar. Det är mycket viktigt att unga så snabbt som möjligt får erfarenheter från arbetslivet och samhället bör ge stöd till detta. 10. Inför starta-eget-bidrag för unga under 25 år. Idag finns inget starta-eget-bidrag för ungdomar under 25 år. Det hindrar unga från att göra verklighet att bra idéer. Även den som är under 25 år bör kunna möjlighet att få starta-egetbidrag. Fakta om jobbkommissionen i Sörmland Socialdemokraterna i Sörmland har tillsatt en regional jobbkommission med riksdagsledamot Fredrik Olovsson som ordförande. Ledamöter i kommissionen är kommunalråd Benita Vikström och IF Metalls ombudsman Claes Holm. Kommissionen sekreterare är Roger Ljunggren, ombudsman partidistriktet. Jobbkommissionens uppdrag är bl. a. att samordna information och kunskap om läget i regionen och om situationen på arbetsmarknaden. Denna rapport har sammanställts i samarbete med SSU i Sörmland och Malin Norfall har deltagit i arbetet.

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer