Vi har inte råd med en borgerlig regering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har inte råd med en borgerlig regering"

Transkript

1 Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet

2 2

3 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone om man skulle tro de stora borgerliga tidningarna i Sverige. Den gamla högern var borta, ersatt av en ny modern ljusblå ledning. Efter den värsta valförlusten på många årtionden 2002, presenterade den nya ledningen med Reinfeldt som ordförande moderaterna som ett arbetarparti. Ja, läste man artiklar och intervjuer så var det nästan som om de borgerliga hade blivit socialdemokrater. Moderater höll tal om att de älskade kollektivavtal, de argumenterade emot de våldsamma skattesänkningar man lovat tidigare val. De lovade satsa på de som har det svårast ekonomiskt och låta de rika betala. Vi har haft fel, sa man. Nu har vi förstått att det är löntagarna som måste stärkas om samhället ska kunna bli bättre. Det finns två sätt att se på den här förändringen. Är den sann betyder ju det att fackföreningsrörelsen och socialdemokratin lyckats övertyga borgerligheten efter årtionden av politisk kamp. För oss som alltid hävdat att ett samhälle mår bäst av samarbete, reformer och en öppen demokrati, är budskapet att motståndaren ändrat sig naturligtvis glädjande. Vi tror att argument biter, att alla kan ha fel och ändra sig. Men om förändringen inte är sann så är budskapet farligt. När vi nu går till val vill vi diskutera politik på allvar. Det är inte reklamslogans vi ska rösta på, inte makeup eller vänliga ansikten i en TV-soffa. Utan det är partiernas faktiska politik, deras motioner, deras budgetförslag i riksdag och kommuner som är det som ska värderas. För att ta reda på om moderaterna verkligen hade bytt färg, från blå till röd, gjorde vi därför det enkla. Vi läste igenom deras förslag till statsbudget. Detta är berättelsen om vad vi fann: 3

4 Moderaternas nya politik bygger på tre ben. Å ena sidan ska skatterna sänkas ordentligt. Totalt handlar det om 77 miljarder kronor för år Förmögenhetsskatten ska sänkas; det är en minskning av bensinskatt, lägre fastighetsskatt och slutligen ett särskilt så kallat jobbavdrag som ska sänka skatten för de som arbetar men inte för de som är sjuka eller arbetslösa. Mot detta står ett antal skattehöjningar. De är en mindre rolig läsning för löntagare. Först kommer en borgerlig regering ledd av moderater höja avgiften till a-kassan. 10 miljarder kronor mer vill man att löntagarna ska betala in från den egna plånboken. För medlemmar i förbund som kommunal handlar det om 170 kr i månaden. För en IF Metallare mellan 250 och 300 kr. För en byggnadsarbetare eller grafiker 300 kr. Förutom det vill man ta bort avdraget som löntagare idag får göra för fackavgiften och a-kasseavgiften. Det innebär att löntagarna kommer att betala 4,4 miljarder i högre skatt. Dessutom ska de löntagare som har billigare personaldatorer mista den förmånen. De som vill byta eluppvärmning av sin bostad, mot energivänliga alternativ ska inte längre få skattereduktion för det. Och avdrag för resor till arbetet ska minska. Slutligen föreslår moderaterna att de i regering ska införa flera stora besparingar som direkt riktar sig mot de som har det allra sämst. Först ska de sjuka få sämre ersättning. En andra karensdag ska införas. Det innebär att kortare sjukdom blir mycket dyr för dig som jobbar. Ersättningsnivån ska sänkas till 70% efter 6 månader. Det här drabbar de som är långvarigt sjuka, till exempel den som fått en arbetsskada eller blivit sjuk på grund av dålig arbetsmiljö och stress. 4

5 De som skadas i trafiken ska inte längre få ersättning via försäkringskassan, utan via försäkringsbolag. Det leder till en betydligt dyrare bilförsäkring. Förtidspensionerna ska sänkas menar moderaterna. Från 64% av den tidigare inkomsten till 60%. På samma sätt ska föräldraförsäkringen försämras så att den föräldralediga bara får 75% av sin inkomst. Om du har sjuka barn hemma kan man idag vårda dem och få ersättning i 120 dagar per barn och år. I framtiden vill moderaterna att man bara ska kunna vara hemma med sjuka barn 15 dagar per barn och år. De arbetslösa ska också få rejält sänkta ersättningar. Högsta ersättningen ska sänkas från 730 kr per dag, till 680 kr. Efter 200 dagars arbetslöshet ska ersättningsnivån bara vara 70%. Därefter om man blir arbetslös riktigt länge blir ersättningen bara 65%. Ett särskilt förslag finns om att man inte ska kunna få arbetslöshetsersättning om man inte har arbetat utan studerat. Detta är de stora förslagen. Men vad innebär de egentligen. Ja, lägger vi ihop plus och minus så upptäcker vi följande. 5

6 ÄR DU KVINNA FÅR DU BETALA TILL MÄN! Tar vi alla kvinnor i genomsnitt så förlorar de 1300 kronor per år i ekonomiskt utrymme på de olika moderata förslagen. Män tjänar 1600 kr per år! Det här borde egentligen räcka för att kasta hela politiken åt sidan. Bristen på jämställdhet är ett stort problem i Sverige. Fortfarande tjänar kvinnor betydligt mindre än män. Dessutom är det kvinnor som har de lägsta lönerna och ofta de tyngsta jobben. Att i det läget MINSKA kvinnors ekonomiska utrymme och ÖKA mäns är en politik åt helt fel håll. Att moderaternas förslag blir en politik mot jämställdhet beror på framförallt två saker. Dels har kvinnor lägre inkomster och får därför mindre skattelättnader än män som oftast tjänar mer. Dels är kvinnor mer beroende av de bidrag och de ersättningar välfärden ger eftersom de oftare är sjuka och tjänar mindre. Kvinnorna drabbas med andra ord från två håll av moderaternas förslag. Det här blir ändå tydligare om vi lägger ihop både klass och kön. En genomsnittlig LO-kvinna skulle förlora kr på förslagen. En högt betald SACO-man skulle istället tjäna kr. Kvinnliga låginkomsttagare får betala till manliga höginkomsttagare. Kan det bli mera fel? 6

7 7

8 MODERATERNA VILL SÄNKA LÖNERNA! Lönerna i Sverige är något som politiker inte ska styra. De diskuteras och bestäms i förhandlingar mellan fackföreningarna och arbetsgivarna. Men ändå kan politiken påverka genom att försvaga för den ena parten i det arbetet. Och det är precis det moderaterna gör med sina förslag. Det är inte en slump att LO-gruppernas löner i Sverige stigit de senaste tio åren, trots arbetslöshet och internationell konkurrens. I grunden är det två saker som försvarat lönenivåerna. Dels ett system där den som blir arbetslös inte tvingas lönekonkurrera med de som har arbete. Det beror på att vi har en arbetslöshetskassa som skyddar stora delar av inkomsten. Det andra försvaret handlar om att fackföreningarna är starka i Sverige. De allra flesta är med i facket och gör därför alla löntagare starkare i förhandlingarna. Moderaterna vill nu försämra bägge dessa två försvar. Först genom att sänka ersättningen i a-kassan. Ju lägre arbetslöshetsersättningen är, desto lägre löner kan arbetsgivaren erbjuda, är tanken. Det här innebär ett tryck neråt på alla löner för de som idag redan har låga löner. Det andra förslaget handlar om att göra det dyrare för dig att vara med i facket. Genom att ta bort skattereduktionen för avgiften till facket och a-kassan och införa en högre egenavgift i a-kassan så kommer det att bli upp till 400 kr dyrare för den enskilde. I månaden. Tanken är självklart att färre ska ha råd att vara med. Framförallt blir det svårare för unga och de med de lägsta lönerna att vara med. Har man låga inkomster är några hundralappar väldigt mycket pengar. Moderaterna vill inte framstå som ett lönesänkarparti, men syftet med deras politik är tydlig. De vill sänka priset på arbetskraft. Deras politik är här väldigt tydlig, sänkta ersättningsavdrag, jobbavdrag och försvagade fack drar åt samma håll. Din lön kommer på sikt att bli lägre om vi får en borgerlig regering. 8

9 ÄR DU INVANDRARE FÅR DU BETALA TILL DE SOM ÄR FÖDDA I SVERIGE. Moderaternas förslag är gjorda så att den som är arbetslös eller har korta otrygga anställningar förlorar. Detsamma gäller de som är sjukskrivna eller behöver stöd för att utbilda sig. Ett av Sveriges stora problem det erkänner alla partier är att invandrare har svårare att komma in på arbetsmarknaden och svårare att få den plats de har rätt till i det svenska samhället. Vi har en oacceptabel diskriminering som måste motarbetas. Men moderaternas förslag går åt andra hållet. Invandrare får i snitt betala 2000 kr. Personer födda i Sverige får istället i snitt 400 kr. Det här är en politik som ökar klyftorna i landet och därför också problemen. 9

10 ÄR DU GAMMAL FÅR DU BETALA TILL DE MEDELÅLDERS. Lägger man ihop moderaternas förslag så visar det sig att vinnarna är de som är mellan 50 år och 64 år. Detta förutsatt att de är friska och fortsätter jobba. Förlorarna är de unga, men också de som är pensionärer. De unga riskerar att förlora 600 kr per år och de gamla så mycket som upp till kr. Det är lite svårt att förstå varför de grupper som är mest beroende av samhällets stöd är de som ska betala till de aktiva och friska. Men så ser moderaternas politik ut. Generationsklyftorna ska uppenbarligen öka. ÄR DU SJUK FÅR DU BETALA TILL FRISKA. Den kanske mest dramatiska förändringen i ett borgerligt styrt Sverige är dock att de sjuka får betala till de friska. Om du är sjukskriven under 10 månader förlorar du i snitt kr per år! Är du istället en frisk lägre tjänsteman kan du tjäna kr på moderaternas samlade förslag. Vi vet inte riktigt hur man ska kunna förklara den här politiken. Om moderaterna numera är på de svagas sida är logiken svår att förstå. Det enda vi kan tänka oss är att man faktiskt tror att de långtidssjukskrivna blir friskare genom att pressas ekonomiskt. Men det är ju i så fall en mycket gammal högertanke om att den svage får skylla sig själv och måste pressas för att ta sig i kragen. Som om folk ville vara långtidssjuka. En cynisk och ganska föraktfull politik. 10

11 11

12 ÄR DU ARBETSLÖS FÅR DU BETALA TILL DE SOM HAR ARBETE. På samma sätt innebär de moderata förslagen att den som är arbetslös en längre tid, får betala i snitt kr för att finansiera skattesänkningar för de som har arbete. Det här är en politik för att pressa ner lönerna, men också för att pressa individerna. Är du arbetslös ska du i ett borgerligt Sverige bära en dubbel börda. Dels ska du leva i osäkerhet om din framtid, jaga jobb till lägre lön. Dels ska du vara osäker för om din familj kan klara sig under tiden du söker jobb. Det här är naturligtvis ingen politik för ett parti som vill kalla sig arbetarparti. Det är en politik för de som redan har det bra, på de svagas bekostnad. KOLLEKTIVAVTALEN MÅSTE SKYDDAS! En av de största förändringarna med de nya moderaterna är att man säger sig vara för kollektivavtal. Det låter bra. Kollektivavtalen skyddar de anställda och skapar ordning och reda på arbetsmarknaden. Men just därför är det så konstigt att moderaterna samtidigt tycker att utländska företag ska kunna ha anställda i Sverige som jobbar till lägre lön. I det så kallade Vaxholmsfallet har ju arbetsgivarna rentav drivit frågan till EU domstol. Varför gör man det om man är för kollektivavtal? Det striden egentligen handlar om är denna: Om utländska företag kan ha anställda i Sverige med sämre kollektivavtal än vi har här, ja då kan ju företag flytta från landet, anställa utomlands och sen fortsätta att låta göra jobbet i Sverige. Fast med lägre lön och sämre trygghet för de som jobbar. Vi litar helt enkelt inte på den som säger sig älska kollektivavtal förrän man klart och tydligt sagt vad som gäller i den här frågan. För det hjälper ju inte svenska löntagare om borgerliga politiker gillar avtal skrivna i låglöneländer, men använda här. 12

13 13

14 MODERATERNA VILL ATT DEN SOM HAR DET BRA SKA FÅ DET LITE BÄTTRE. DE ANDRA ÄR INTE SÅ VIKTIGA. Sammantaget ger alla de moderata förslagen en bild som helt enkelt inte stämmer med den man själv och borgerliga medier presenterat inför valet Moderaterna tar från lågavlönade kvinnor och ger till högavlönade män. Man tar från sjuka och ger till friska. Man tar från arbetslösa och ger till dem som har arbete. Man tar från gamla och unga och ger till dem som har de bästa inkomsterna i övre medelålder. Moderaterna vill helt enkelt att de som har det bra, ska få det lite bättre. Det är ett populärt sätt att fiska röster i ett val. Men vi vill inte att politiken ska handla om att ge dem som har mest, lite till. Tvärtom har vi en stor offentlig sektor och en aktiv arbetarrörelse i Sverige, just för att vi vill att man ska omfördela från dem som har det bra, till dem som har det lite sämre. Vi vill öka rättvisan och tryggheten, inte minska den. VI HAR INTE RÅD MED EN BORGERLIG REGERING. Granskningen av moderaternas budget 2008 gav alltså ett tydligt besked. Nej, det är inte så mycket nytt under solen. Det är möjligen lite vänligare sagt, tonen är mindre utmanande. Men politiken är fortfarande blå, inte röd. Så för löntagarna gäller samma slutsats som gällt tidigare val. VI HAR INTE RÅD MED EN BORGERLIG REGERING. 14

15 15

16 Vill du veta mer? Gå in på landsorganisationen i sverige 2006 foto: lars forsstedt, stefan bohlin original: etc tryck: modintryckoffset, stockholm isbn x

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Statsbudgetens skatter. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Statsbudgetens skatter. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf) Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter. och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf, Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf) Innehåll Sid 2

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Författare: Maria Rankka & Helena Olsson HUR PÅVERKAR SKATTEN?

Författare: Maria Rankka & Helena Olsson HUR PÅVERKAR SKATTEN? Författare: Maria Rankka & Helena Olsson HUR PÅVERKAR SKATTEN? Hur påverkar skatten FÖRORD Sverige har återigen tagit hem guldmedaljen i OECD-mästerskapet om högsta skattetryck. Jaha, vi har hört det

Läs mer

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 2 2012 Tema: Avtalsrörelsen BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen _ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen Under höga tak ryms alla Rapport av Anna Hedborg Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Kommunals krav: höjda tak...6 Under höga tak ryms alla Tillit byggs

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer