Männens jobb sätts före kvinnornas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Männens jobb sätts före kvinnornas"

Transkript

1 Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott

2 Innehåll 1. Inledning HUS-avdragen Socialdemokraternas RUT-förslag i riksdagen Analys av S-förslaget Männens jobb sätts före kvinnornas Jobbförstörande färre hel- och fler deltidsjobb Öppnar för återkomsten av fler svartjobb Sammanfattning

3 1. Inledning Nya Moderaterna värnar reformer som leder till att jobben blir fler och kommer fler till del. RUT-avdraget har bidragit till att stärka arbetsmarknaden för kvinnor och att svarta jobb blivit vita. Moderaterna i riksdagens skatteutskott har under januari och februari besökt och fört samtal med 20-talet hemserviceföretagare och deras anställda om jobbutvecklingen, trender och tendenser i hemservicebranschen. Hemserviceföretagen bidrar varje dag till ökad sysselsättning i den svenska ekonomin. Aldrig tidigare i modern tid har efterfrågan på hushållsnära tjänster varit större, och med det kommer också flera nya jobb. I dag nyttjar över en halv miljon svenskar RUT-avdraget årligen, samtidigt som reformen i det närmaste är självfinansierande. Nyttjandet av hemservicetjänster växer också i hela landet, och utanför de stora städerna. På riksdagens bord ligger nu förslag från Socialdemokraterna om att halverat tak för RUT-avdraget. Våra samtal med hemserviceföretagare och anställda har därför också kretsat kring vad Socialdemokraternas förslag skulle föra med sig för branschen. Bilden är tydlig och enhetlig. Vita jobb riskerar att bli svarta, det blir fler deltidsjobb på bekostnad och heltid och människor, ofta kvinnor som är utrikes födda, riskerar att åter hamna i utanförskap. Vi har blivit uppriktigt berörda över den oro över förlorade jobb som vi mött, liksom över vilka effekterna skulle bli för jämställdheten med Socialdemokraternas förslag. Det är uppenbart att mäns jobb i byggsektorn sätts fram kvinnors arbete i hemservicebranschen när S vill halvera taket för RUT-avdraget men behålla ROTavdraget intakt. Nya siffror från som Moderaterna i skatteutskottet beställt från Riksdagens utredningstjänst visar att andelen manliga anställda i ROT-branschen uppgår till 85 procent medan andelen kvinnliga anställda i RUT-branschen uppgår till 66 procent. Med denna rapport vill vi starta ett seriöst samtal om vilka konsekvenser för jobben som socialdemokraternas förslag att försämra RUT-avdraget för med sig. Kommer Socialdemokraterna fortsätta att sätta männens jobb före kvinnornas? Henrik von Sydow Ordförande i riksdagens skatteutskott 3

4 2. HUS-avdragen RUT och ROT utgör tillsammans de så kallade HUS-avdragen. I juli 2007 infördes nya regler vilka ger privatpersoner rätt till skattereduktion, RUT-avdrag, när man anlitar någon för att utföra hushållstjänster. Från december 2008 utvidgades reduktionen till att även omfatta renoveringsarbeten på bostad, då ROT-avdrag. I december introducerades också termen husarbete som sammanfattande beteckning för hushållstjänster och ROT-arbeten. En utgångspunkt vid utformningen av skattereduktionen för hushållstjänster har varit att skattereduktionen ska ges för tjänster som hushållen utför själva som tidigare köptes svart. Den reducerade skatten på hushållsarbeten och ROT-arbeten syftar till att öka arbetsutbudet och har gjort det lättare för den vita marknaden i branscherna att konkurrera med den svarta marknaden som förekom i stor omfattning. Från och med juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet, istället för att begära avdrag i deklarationen. Införandet av fakturamodellen har lett till ett ökat användande av RUT - i dag finns det enligt Skatteverket drygt hemserviceföretag, som i sin tur utförde RUT-arbeten åt sammanlagt köpare under Skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel städfirman som anlitats, som ansöker om det preliminära RUT-avdraget och begär utbetalning från Skatteverket. Den slutliga skattereduktionen fastställs i samband med att RUT-köparens inkomstdeklaration godkänns. 3. Socialdemokraternas RUT-förslag i riksdagen Socialdemokraterna har lagt förslag i riksdagens skatteutskott om att halvera taket för RUT-avdraget. I deras budgetmotion (motion 2013/14:Fi308) för år 2014 står följande på sida 106: Vi föreslår att RUT-avdraget kvarstår. Skattereduktion ska dock begränsas till kronor per år. Det innebär att taket för köp ska vara kronor per år, att jämföra med idag där taket är kronor per år. Med ett halverat tak riktas avdraget mer till vanliga barnfamiljers och pensionärers behov av hushållsservice. 4

5 Samtidigt skriver Socialdemokraterna under samma rubrik i sin budgetmotion om ROTavdraget: ROT-avdraget behålls. Det är en väl etablerad skattereduktion. Idag är ROT en stimulans för efterfrågan i byggsektorn. Taket kvarstår på dagens nivå om kronor för ett vanligt hushåll Socialdemokraterna vill förändra designen av HUS-avdraget på det sätt att det delas upp i en ROT-sida och en RUT-sidan, och att RUT-sidan halveras. 4. Analys av S-förslaget Mot bakgrunden av flera samtal med hemserviceföretagare är vår bedömning att Socialdemokraternas förslag om halverat RUT-tak för med sig en rad allvarliga konsekvenser. 4.1 Männens jobb sätts före kvinnornas 5 Varför är mitt jobb mindre värt än ett jobb i byggsektorn? I Socialdemokraternas budgetförslag väljer man att lämna ROT-avdraget intakt medan man halverar taket RUT. Företag som enbart är verksamma inom ROT-branschen har 85 procent manliga anställda medan företag som enbart är verksamma inom RUTbranschen har 66 procent kvinnliga anställda. Det visar en rapport från Riksdagens utredningstjänst som Moderaterna i skatteutskottet låtit beställa. Socialdemokraternas förslag är därför stötande ur jämställdhetssynpunkt. Det slår hårt mot vita jobb i en bransch med en övervägande del kvinnligt anställda. Att försämra RUT-avdraget skulle ofrånkomligen leda till att färre kvinnor har ett jobb att gå till. Samtidigt väljer Socialdemokraterna att lämna den mansdominerade branschens förutsättningar intakta. Vad föranleder inkonsekvensen i S-förslaget? Socialdemokraternas motstånd mot RUT-avdraget har historiskt varit ideologiskt och stämplat jobben i hemservicesektorn som pigjobb. Menar Socialdemokraterna i dag att RUT-jobben inte är lika mycket värda som arbeten i den mer mansdominerade ROTsektorn? 4.2 Jobbförstörande färre hel- och fler deltidsjobb Kommer mitt jobbas finnas kvar hela året? Vår bedömning är att det kommer bli väsentligt färre vita jobb hemservicesektorn, och av de jobben som är kvar blir det fler deltidsjobb och färre på heltid. De som använder RUT-avdraget i den utsträckning att de berörs av taket på avdraget är i stor

6 utsträckning barnfamiljer där både föräldrarna arbetar. Många familjer kommer inte längre ha råd att köpa hemservicetjänster under hela året. Risken är stor att man slår i taket under det sista kvartalet då blir kostnaden så hög att man inte längre kommer köpa tjänsten. För företagare försvåras schemaläggningen och det i sig riskerar uppenbart leda till fler deltidstjänster på grund av arbetsbrist. Vi har mött flera företagare som vittnar om att den omedelbara konsekvensen av ett halverat tak för köp av RUT-tjänster kommer vara uppsägningar. Halvering av taket för RUT-avdrag kommer slå mot antalet fasta anställningar i branschen. Att försämra RUT-avdraget kommer leda till en minskad efterfrågan hos hemserviceföretagen och med detta kommer också följa en minskad efterfrågan på vit arbetskraft. Vi känner en oro för att de jobb som en gång varit vita återigen kommer att bli svarta. När RUT-avdraget redan i dag är en självfinansierande reform finns ingen vinst i en halvering av taket, istället bör man behålla det intakt. 4.3 Öppnar för återkomsten av fler svartjobb Barnfamiljerna kanske kör vitt så länge avdraget räcker, och därefter blir det svart städtjänst igen RUT-avdraget har, tillsammans med andra samhällsförändringar, i grunden förändrat allmänhetens syn på anlitade av svart arbetskraft. Det har bidragit till signifikanta norm- och attitydförskjutningar där fler tar avstånd från skattefusk samt svartarbete och fler svenskar känner förtroende och legitimitet för vårt skattesystem. Detta är väl belagt i såväl årsredovisningar som i rapporter från Skatteverket. Avdraget har öppnat för en vit sektor där många människor som tidigare varit arbetslösa nu har fått en fast anställning som generar trygghet i varden i form av lön, pensionspoäng, rätt till sjukpenning, arbetsrättslig trygghet och många nya personliga kontakter i form av kollegor och kunder. Innan RUT-avdragets införande var hemservicebranschen till stora delar en svart bransch, men tack vare skattereformen har många jobb kommit att bli vita. Med det förslag som Socialdemokraterna nu lägger riskeras beteendeförändringar som ökar efterfrågan på svartarbeten. Om förslaget blir verklighet efter valet finns det en stor risk att många av jobben återigen bli svarta, vilket kommer leda till att människor hamnar utanför de sociala skyddsnät som följer med en trygg anställning. Med Socialdemokraternas förslag blir det lättare för den svarta sektorn att konkurrera med vita jobb med justa villkor. 6

7 5. Sammanfattning Varför är mitt jobb mindre värt än ett ROT-jobb? och Ska jobbet finnas hela året? och Öppnas det för fler svarta tjänster i slutet av året? frågorna har varit flera när vi träffat de olika företagen och de anställda i hemservicesektorn. Hemservicebranschen är en arbetskraftsintensiv sektor. RUT-avdraget beräknas på sikt skapa enligt Finansdepartementets bedömningar kunna skapa nya jobb. För att kunna garantera den utvecklingen krävs stabilitet i regelverket. Vår bedömning är att Socialdemokraternas förslag om att halvera taket för RUTavdraget riskerar att kraftigt minska antalet vita jobb med justa villkor, åstadkomma färre heltidstjänster och fler deltidstjänster i hemservicesektorn. Det öppnar upp för en ny svart ekonomi där svartarbete får lättare att konkurrera med vita jobb. Det är allvarligt för alla som värnar ett skattesystem med högt förtroende och hög legitimitet. Samtidigt som Socialdemokraterna vill lämna ROT-avdraget intakt vill de halvera taket för RUT-avdraget, vilket är stötande ur jämställdhetssynpunkt. Med denna rapport vill Moderaterna i riksdagens skatteutskott bidra till ett viktigt samtal om framtiden för de vita jobben med justa villkor i hemservicebranschen. Vi vill ta debatten, det förtjänar alla vars jobb nu hotas av Socialdemokraternas förslag på riksdagens bord. Till skillnad från Socialdemokraterna tycker Nya Moderaterna att alla jobb behövs därför att alla människor behövs. 7

RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys 22.03.2013

RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys 22.03.2013 2013 RUT avdraget Arne Jacobsson Grønt Lys 1 22.03.2013 2 Innehållsförteckning RUT-AVDRAGET... 3 1.Inledning... 3 2. Beskrivning av RUT avdraget... 4 3.Analys av RUT - avdragets effekter i Sverige... 6

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1 Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 2 Förord Under lång tid har det varit känt att hushållens köp av hushållsnära tjänster och arbeten med koppling till bostad är en nisch där det förekommer

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Hushållstjänster för alla!

Hushållstjänster för alla! Hushållstjänster för alla! Ett enklare system för en enklare vardag juni 2008 www.centerpartiet.se Innehållsförteckning CENTERPARTIETS SKATTEGRUPP VILL 2 HEMHJÄLP ÅT ALLA! 3 STORA VINSTER MED YTTERLIGARE

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning &ROT Detta är en annonsbilaga från C-Media Rut Avdragen SÅ FUNKAR DE TIPS S INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN Matlagning & brunnsborrning ARBETEN SOM GER AVDRAG 2 Detta är en annonsbilaga från C-Media En annonsbilaga

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson. Fakturamodellen. En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen. Företagsekonomi C-uppsats

Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson. Fakturamodellen. En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen. Företagsekonomi C-uppsats Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson Fakturamodellen En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-10 Hans Lindkvist Förord Vi vill i

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Författare: Linnea Glans och Malin Ringedal Handledare: Åsa

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa Forum för tjänsteföretagare Med andra ord, de snabbast växande branscherna sysselsättningsmässigt är nästan alla förknippade med olika typer av tjänster. ur

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal 1 SKATTEUTGIFTER Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt Ung Liberal BÄTTRE SKATTER Skattesystemet utgör grunden för välfärdsstaten. Rätt utformat kan det fungera för att upp muntra bra

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

HomeMaid Hemservice AB (publ) Prospekt i samband med notering vid AktieTorget

HomeMaid Hemservice AB (publ) Prospekt i samband med notering vid AktieTorget HomeMaid Hemservice AB (publ) Prospekt i samband med notering vid AktieTorget 1 Innehållsförteckning Notering vid AktieTorget 3 Definitioner 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 HomeMaid i korthet

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Liberal feminism - att bestämma själv

Liberal feminism - att bestämma själv 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer