Akademikerbarometer Sveriges akademiker om den nya regeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen"

Transkript

1 Akademikerbarometer Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006

2 Akademikerbarometer Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av, november (14)

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Akademikerbarometern om undersökningen... 5 Sveriges akademiker efter valet... 5 Om undersökningen... 5 Sveriges akademiker en beskrivning av urvalet... 6 Vilka slutsatser kan man dra... 6 Sveriges akademiker om den nya regeringen av 10 akademiker har stora förväntningar på den nya regeringen... 8 Varannan akademiker har ett positivt intryck av den nya regeringen... 9 Sveriges akademiker om den nya politiken En majoritet förväntar sig stora samhällsförändringar Akademikerna förväntar sig en bättre arbetsmarknad men oroar sig för ökade klyftor av 10 positiva till jobbavdrag av 3 negativa till förändringar i a-kassan (14)

4 Sammanfattning SACO presenterar sedan 2005 en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som syftar till att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Undersökningen har riktat sig till personer boende i Sverige med högskoleutbildning i åldrarna 22 år 67 år. Denna rapport, Akademikerbarometer , koncentreras till frågeställningar om vilka frågor som är viktigast för Sveriges akademiker och synen på den nya regeringen. Sveriges akademiker om den nya regeringen; Skattesänkningar är det begrepp som akademikerna främst förknippar den nya regeringen (81 %). Det ord som minst beskriver den nya regeringen är omtänksam (28 %). 6 av 10 har stora förväntningar på den nya regeringen. Personer i åldern år har högre förväntningar än andra. Varannan akademiker har fått ett positivt intryck av regeringen. Män (56 %) och äldre 60+ (63 %) har i högre utsträckning fått ett mer positivt intryck än andra...och om den nya politiken; Drygt 8 av 10 akademiker förväntar sig stora förändringar inom arbetsmarknadsområdet. 7 av 10 förväntar sig stora förändringar inom skatteområdet och 2 av 3 inom utbildningsområdet (65 %). De förändringar akademikerna mest förväntar sig av den nya regeringen är en bättre arbetsmarknad och skattesänkningar. Akademikerna oroas mest av att den nya regeringen ska försämra för redan utsatta grupper (sjukskrivna, pensionärer, arbetslösa), följt av ökade klyftor och höjd a-kasseavgift samt lägre ersättning. 7 av 10 akademiker anser att förslaget i den nya budgeten om slopad avdragsrätt för a-kassa är dåligt. 8 av 10 tyckte däremot det var bra med jobbskatteavdrag tätt följt av avveckling och översyn av statliga myndigheter (78%) (14)

5 Akademikerbarometern om undersökningen SACO presenterar sedan 2005 en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som syftar till att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Rapporterna berör frågor som akademikernas arbetssituation och deras värderingar rörande bland annat lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Sveriges akademiker efter valet Svenska folket utsåg i höstens val nya politiska företrädare i riksdag, kommuner och landsting. På riksnivå vann Alliansen väljarnas förtroende, vilket innebär att Sverige nu för första gången på 12 år har en borgerlig regering. Denna rapport, Akademikerbarometer , koncentreras till frågeställningar om vilka förväntningar Sveriges akademiker har på den nya regeringen och dess politik. Rapporten bygger på svar från akademiker 1 inom Temos webbpanel och är uppdelad i två delar; Sveriges akademiker om den nya regeringen Ord som beskriver den nya regeringen Förväntningar på den nya regeringen Intryck av den nya regeringen Sveriges akademiker om den nya politiken Förväntningar på samhällsförändringar Vilka förbättringar regeringen kan genomföra Oro för vad den nya regeringen kan införa Budgetpresentationen Om undersökningen Akademikerbarometern utformas i samarbete mellan analysföretaget Work4Tomorrow och SACO. Rapporterna baseras på en webbenkät riktad till högskole- och universitetsutbildade inom Synovate Temos webbpanel under oktober månad Panelen utgörs av ca personer och är ett representativt urval av den svenska allmänheten on-line. Alla panelmedlemmar är rekryterade antingen via Synovate Temos telefon- eller postala omnibus. Rekryteringsbasen för Synovate Temos Internetpanel är riksrepresentativ. Frågeformuläret innehåller frågor om synen på den nya regeringen och aktuella politiska frågor. Alla som ingår i panelen har dessutom svarat på en basundersökning med ett omfattande formulär med frågor om kön, ålder, utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet etc. 1 Målgruppen är personer boende i Sverige med högskoleutbildning i åldrarna år (14)

6 Sveriges akademiker en beskrivning av urvalet Var tredje akademiker är privatanställd. Andelen är betydligt högre bland de yngre akademikerna, vilket är en avspegling av att nya akademikeryrken har tillkommit inom den privata sektorn samtidigt som expansionen av den offentliga sektorn bromsades upp under 1990-talet. Det har blivit fler ekonomer, ingenjörer, systemvetare och andra yrkeskategorier som arbetar för privata företag. Var fjärde akademiker har någon form av chefsbefattning och 6 av 10 vet med sig att de är medlem i någon facklig organisation. Sysselsättning (huvudsaklig) Egen företagare 8 % Privatanställd 33 % Statligt anställd 11 % Landstingsanställd 7 % Kommunalt anställd 22 % Studerar 6 % Tjänstledig/föräldraledig 2% Arbetslös 3% Långtidssjukskriven 1% Pensionär/Sjukpensionär 4% Annat 3 % Ålder Upp till 29 år 12 % år 33 % år 22 % år 21 % 60 år + 13 % Chefsbefattning Chefsbefattning med personalansvar 14 % Chefsbefattning utan personalansvar 6 % Chefbefattning utan personalansvar och ledningsansvar 1 % Medlem i facket Ja 61 % Kön Kvinna 49 % Man 51 % Vilka slutsatser kan man dra Undersökningens resultat redovisas löpande i tabell- och diagramformat tillsammans med kommentarer kring resultaten. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler. För resultaten i denna undersökning ligger det sanna procenttalet med 95 procentig sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som framgår i nedanstående tabell. Osäkerhetsmarginaler (rekommenderade vid intervjuer) Osäkerhetsmarginal Procenttal nära 10 eller 90 +/-2 Procenttal nära 20 eller 80 +/-3 Procenttal nära 30 eller 70 +/-3 Procenttal nära 40 eller 60 +/-4 Procenttal nära 50 +/ (14)

7 Sveriges akademiker om den nya regeringen Riksdagsvalet är över. Det blev regeringsskifte. Den 17 september 2006 röstade de svenska väljarna för ett maktskifte. Valanalyserna pekar ut det sysselsättningspolitiska misslyckandet som en av huvudförklaringarna till det socialdemokratiska valnederlaget. De borgerliga partierna lyckades bättre än Socialdemokraterna beskriva problem i samhället på ett sätt som en majoritet av väljarna kände igen sig i och presentera ett program för framtiden. De borgerliga partierna kunde dessutom visa på ledarskap. De uppgörelser som gjordes under de två åren före valet skapade bilden av en större regeringsduglighet än vad åtta års samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunde göra. Vi har i denna undersökning frågat akademikerna vilka ord som bäst beskriver den nya regeringen. Diagram 1; Hur väl anser du att följande ord beskriver den nuvarande regeringen? Står för skattesänkningar 32% 49% 5% 10% 4% Modern 20% 48% 7% 14% 11% Handlingskraftig 19% 48% 14% 13% 7% Kompetent 14% 46% 11% 19% 11% Står för välfärd 12% 35% 8% 20% 26% Pålitlig 8% 35% 11% 23% 23% Lyssnar på vanligt folk 6% 31% 11% 22% 20% Vet hur man regerar 5% 25% 17% 29% 23% Omtänksam 4% 24% 14% 25% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket väl Ganska väl Vet ej Inte särskilt väl Inte alls väl Källa; Synovate Temo (14)

8 6 av 10 akademiker har stora förväntningar på den nya regeringen De som bor i Stockholmsregionen anger oftare än andra att de har stora förväntningar på den nya regeringen (64%). De som bor i Norrlandsregionen är den grupp som i högre grad än andra har små förväntningar på den nya regeringen (57%). Det finns en skillnad mellan könen. Kvinnor har i högre utsträckning mycket små förväntningar än män. Personer i åldern år anger oftare än andra att de har stora förväntningar. Partierna i Allians för Sverige, moderata samlingspartiet, centerpartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna, har enats om att bilda en regering för förnyelse av Sverige. Med ovanstående ord i regeringsförklaringen markerades början på den nya regeringens arbete med att leva upp till de förväntningar som finns efter höstens regeringsskifte. Och förväntningarna på den nya regeringen är stora bland Sveriges akademiker. Så många som 6 av 10 har stora förväntningar på den nya regeringen. Diagram 2; Skulle du säga att du har stora eller små förväntningar på den nuvarande regeringen? Mycket små 21% Mycket stora 20% Ganska små 21% Vet ej 1% Ganska stora 37% Källa; Synovate Temo (14)

9 Varannan akademiker har ett positivt intryck av den nya regeringen Av männen anser 56% att de fått ett positivt intryck av den nya regeringen, av kvinnorna 45 %. Äldre (60+) har ett mer positivt intryck än andra i frågan (63 %). Det finns en tydlig skillnad mellan Norrland och övriga Sverige i frågan. Personer i Norrland har i större utsträckning fått ett negativt intryck av den nya regeringen än andra (62 %) Den borgerliga regeringen har fått en tuff start. I denna undersökning, med intervjuperiod under oktober månad 2006, anger dock varannan akademiker att de har fått ett positivt intryck av den nya regeringens inledande arbete. Diagram 3; Vilket är ditt intryck hittills av den nya regeringen? Mycket negativt 20% Mycket positivt 10% Ganska negativt 25% Ganska positivt 40% Vet ej 5% Källa; Synovate Temo (14)

10 Sveriges akademiker om den nya politiken En majoritet förväntar sig stora samhällsförändringar Äldre (60+) förväntar sig oftare än andra att det i utbildningsområdet kommer ske stora förändringar (79 %). Personer mellan år förväntar sig i högre utsträckning än andra mycket stora förändringar på arbetsmarknadsområdet. Män förväntar sig i högre grad än kvinnor små förändringar i utbildningsområdet (37 %). Äldre (60+) har på samtliga regeringsförslag oftare än andra ett bra intryck av den nya budgeten. Det finns nu i mandatperiodens inledning en stor förväntan bland Sveriges akademiker att regeringsskiftet ska resultera i större samhällsförändringar inom såväl arbetsmarknads-, skatte- som utbildningsområdet. Diagram 4; Förväntar du dig att den nuvarande regeringen ska genomföra stora eller små förändringar av det svenska samhället? Inom arbetsmarknadsområdet 27% 55% 2 13% 3% Inom skatteområdet 21% 61% 2 14% 2% Inom utbildningsområdet 15% 50% 3 29% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stora Ganska stora Vet ej Ganska små Mycket små Källa; Synovate Temo Akademikerna förväntar sig en bättre arbetsmarknad Vi har i undersökningen försökt fånga akademikernas förväntningar på förbättringar i regeringspolitiken jämfört med den tidigare regeringen. Den borgerliga alliansens viktigaste vallöften återfinns i topp när akademikerna fritt får ange vilka förväntningar de har på den nya regeringen (14)

11 Förhoppningen om fler jobb följs av: sänkta skatter, bättre företagsvillkor och bättre skola. 1. Bättre arbetsmarknad Jag vill ha arbete. Det tror jag underlättas av deras politik. Men redan det att ha en regering som vill något i stället för att bara nöjt sitta och VÄNTA medan folk går arbetslösa - eller tvinga in dem i löjeväckande ams-kurser - duger bra för mig de närmaste fyra åren. 2. Skattesänkningar Sänkta skatter samt att folk själva får köpa sina försäkringar till tex. sjukvård, skola mm, att man själv får välja var man vill lägga sina skattepengar. 3. Bättre för företagare/småföretagare Stimulera till nyanställning och förenkla regelverken för småföretagare. Att göra det lättare för småföretagen. Dvs. hjälpa dessa initiativtagare att få sin idé eller företag att växa vilket skapar jobb, skatteintäkter och välfärd. Därefter följer i fallande ordning; Bättre skola/utbildning Minskat bidragsfusk Att det lönar sig att arbeta Minskad fastighets- & förmögenhetsskatt Vilka särskilda förändringar eller förbättringar förväntar du dig att den nuvarande regeringen ska genomföra? (öppen fråga) men oroar sig för ökade klyftor När akademikerna på motsvarande sätt fritt får ange sådant som oroar dem med den nya regeringen och dess politik är det genomgående en oro för ökade klyftor i samhället som nämns. 1. Försämring för utsatta grupper (sjukskrivna, pensionärer, arbetslösa) Försämra för redan utsatta grupper som inte frivilligt är borta från arbetsmarknaden. Sparka på dem som redan ligger. Finns det något som du är orolig för att den nuvarande regeringen ska göra eller införa? (öppen fråga) 2. Ökade klyftor mellan fattiga och rika Större klyftor i samhället, rika människor gynnas, de som redan har en svag position i samhället kommer att få det ännu sämre, de kommer drivas mot låglönejobb eftersom man undergräver välfärdssystemets försäkringar. 3. Höjd A-kasseavgift/ lägre ersättning Höja avgiften till A-kassan och sänka ersättningen. Det drabbar dom som redan ligger ner.. Förstöra a-kassan. Följt av; Privatiseringar/nedrustning av offentlig sektor Minskad välfärd/socialt skyddsnät Sänkt sjuk- föräldrapenning Sämre skola/vård (14)

12 7 av 10 positiva till jobbavdrag Män är oftare än andra positiva till jobbskatteavdrag. 3 av 4 tycker förslaget är bra. Den 16 oktober presenterade finansminister Anders Borg den nya regeringens första budget för Riksdagen. Vi har låtit landets akademiker ta ställning till några av förslagen; Jobbavdrag. Avveckling och översyn av statliga myndigheter. Omläggning av arbetsmarknadspolitiken. Avveckling av arbetsgivarnas skyldighet att betala delar av sjuklönen från tredje sjukveckan till de som är sjukskrivna. Skattegynnade hushållsnära tjänster. Halverad förmögenhetsskatt. Höjd egenavgift till a-kassan. Störst stöd bland landets akademiker får förslaget om att från den 1 januari införa ett särskilt jobbskatteavdrag som ska öka låg- och medelinkomsttagares drivkrafter att arbeta. Även översynen av de statliga myndigheterna samt den aviserade omläggningen av arbetsmarknadspolitiken får stort stöd. Diagram 5; Den nya regeringen presenterade nyligen sin budget för nästa år. Vad anser du om följande regeringsförslag? Jobbskatteavdrag - de som har jobb får lägre skatt 31% 39% 4% 15% 10% Avveckling och översyn av olika statliga myndigheter 31% 37% 7% 14% 11% Omläggning av arbetsmarknadspolitiken 22% 36% 15% 15% 13% Arbetsgivarnas skyldighet att betala delar av sjuklönen från tredje sjukveckan till de som är sjukskrivna avskaffas 23% 33% 11% 20% 12% Skattegynnande hushållsnära tjänster - Möjlighet att göra avdrag i deklarationen för kostnader för hushållsnära tjänster 22% 34% 4% 17% 23% Halverad förmögenhetsskatt 17% 26% 7% 22% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra Ganska bra Vet ej Ganska dåligt Mycket dåligt Källa; Synovate Temo (14)

13 2 av 3 negativa till förändringarna i a-kassan Av de som fått ett positivt intryck av regeringen tycker 56 % att höjda avgifter för medlemskap i A-kassan samt skattereduktion är bra. Av de som fått ett negativt intryck tycker 94 % att det är dåligt. Det finns en klar differens mellan könen. 40 % av männen tycker höjda avgifter för A-kassa samt slopade skattereduktioner är bra. 49 % av kvinnorna tycker att det är mycket dåligt. Regeringens förslag om att höja egenavgiften till a-kassan och samtidigt slopa avdragsrätten för avgifter till fack och a-kassa finner däremot inget stöd bland akademikerna. Förslaget om förändringar i a-kassan är det enda förslag i undersökningen där fler akademiker anser förslaget vara dåligt än de som är positiva till förslaget. 4 av 10 akademiker anser förändringarna vara mycket dåliga. Dessutom anser 1 av 4 att förslaget är ganska dåligt. Endast var tionde akademiker ställer helhjärtat upp på de föreslagna förändringarna av a-kassan. Diagram 6; Vad anser du om följande regeringsförslag? Höjda avgifter för medlemskap i a-kassan samt slopade skattereduktioner Mycket bra 9% Mycket dåligt 41% Ganska bra 21% Vet ej 3% Ganska dåligt 26% Källa; Synovate Temo (14)

14 Akademikerbarometern Akademikerbarometern utformas i samarbete mellan analysföretaget Work4Tomorrow och SACO. Rapporterna baseras på webbenkäter riktade till högskole- och universitetsutbildade inom Synovate Temos webbpanel. Tidigare rapporter i serien hittar du på Akademikerbarometer (maj 2005) Akademikerbarometer (juli 2005) Utbildning och tillväxt Akademikerbarometer (november 2005) Sveriges akademiker om arbete Akademikerbarometer (april 2006) Fler i arbete. Akademikernas viktigaste frågor inför valet Akademikerbarometer (juni 2006) Sveriges akademiker inför valet (14)

Akademikerbarometer Jonas Bengtsson

Akademikerbarometer Jonas Bengtsson Akademikerbarometer 1-2005 Jonas Bengtsson MAJ 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxten 3. Sveriges akademiker om utbildning & forskning

Läs mer

Akademikerbarometer 2-2006. Sveriges akademiker inför valet 2006

Akademikerbarometer 2-2006. Sveriges akademiker inför valet 2006 Akademikerbarometer 2-2006 Sveriges akademiker inför valet 2006 2006 Akademikerbarometer 2-2006 Sveriges akademiker inför valet 2006 Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av, juni 2006

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Akademikerbarometer 2-2005

Akademikerbarometer 2-2005 Akademikerbarometer 2-2005 Utbildning & tillväxt Jonas Bengtsson JULI 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxt 3. Utbildning och tillväxt

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen 3 april 20 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 20 Ipsos Färre tror att Moderaterna kommer att leda nästa regering Tror du att

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017 1 Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 217 2 Tidigare val Valresultat genom historien 3 Valresultat sedan 1964 7 6 5 4 3 2 11,7 9,1 7,1 1 6,6 1,8 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,9 2,9 4,1 5,6 4,6 1964 1968 197

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen 2014-09-10 VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen I United Minds och Cints väljarbarometer, publicerad i samarbete med Aftonbladet, presenteras rapporten Väljarna

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017 1 Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 17 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 70 60 53,8 50 40 30 36,2 41,1 37,0 41,7 45,9 46,7 46,1 46,1 44,6 46,2 47,8 47,3 50,1 45,3

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 1 Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 40 35 30 25 20 15 10 5 11,1 10,8 11,2 14,1 14,3 12,0 13,6 12,4 10,7 9,4 12,7 13,6 13,2 15,7 19,9

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige 30 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018? Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Sakpolitiskt ägande December 2016

Sakpolitiskt ägande December 2016 Sakpolitiskt ägande December 2016 Sammanfattning Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet i december 2016 visar att sd tar position inom i stort sett alla sakpolitiska områden. På tre områden

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2014 Hälsokraft, Linköping Foto: Björn Mattisson 2014-03-17 Förhoppningar om en stark vår

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Svenska folket om finansiering av välfärden

Svenska folket om finansiering av välfärden Svenska folket om finansiering av välfärden Rapport version 1 SKL: Per Sedigh Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink S-114952 2008-02-18 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Vilka reformer behöver företagen? Vilka reformer kommer i regeringens budget? - 80% till hushållen, 10% till företagen Har Sverige behov av reformer? - Det ekonomiska läget,

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 Opinionsundersökning Järva Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 1 Resultat 2 ABF Stockholm Sammanfattning av resultaten BAKGRUND Undersökningen

Läs mer