Akademikerbarometer Sveriges akademiker om den nya regeringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen"

Transkript

1 Akademikerbarometer Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006

2 Akademikerbarometer Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av, november (14)

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Akademikerbarometern om undersökningen... 5 Sveriges akademiker efter valet... 5 Om undersökningen... 5 Sveriges akademiker en beskrivning av urvalet... 6 Vilka slutsatser kan man dra... 6 Sveriges akademiker om den nya regeringen av 10 akademiker har stora förväntningar på den nya regeringen... 8 Varannan akademiker har ett positivt intryck av den nya regeringen... 9 Sveriges akademiker om den nya politiken En majoritet förväntar sig stora samhällsförändringar Akademikerna förväntar sig en bättre arbetsmarknad men oroar sig för ökade klyftor av 10 positiva till jobbavdrag av 3 negativa till förändringar i a-kassan (14)

4 Sammanfattning SACO presenterar sedan 2005 en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som syftar till att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Undersökningen har riktat sig till personer boende i Sverige med högskoleutbildning i åldrarna 22 år 67 år. Denna rapport, Akademikerbarometer , koncentreras till frågeställningar om vilka frågor som är viktigast för Sveriges akademiker och synen på den nya regeringen. Sveriges akademiker om den nya regeringen; Skattesänkningar är det begrepp som akademikerna främst förknippar den nya regeringen (81 %). Det ord som minst beskriver den nya regeringen är omtänksam (28 %). 6 av 10 har stora förväntningar på den nya regeringen. Personer i åldern år har högre förväntningar än andra. Varannan akademiker har fått ett positivt intryck av regeringen. Män (56 %) och äldre 60+ (63 %) har i högre utsträckning fått ett mer positivt intryck än andra...och om den nya politiken; Drygt 8 av 10 akademiker förväntar sig stora förändringar inom arbetsmarknadsområdet. 7 av 10 förväntar sig stora förändringar inom skatteområdet och 2 av 3 inom utbildningsområdet (65 %). De förändringar akademikerna mest förväntar sig av den nya regeringen är en bättre arbetsmarknad och skattesänkningar. Akademikerna oroas mest av att den nya regeringen ska försämra för redan utsatta grupper (sjukskrivna, pensionärer, arbetslösa), följt av ökade klyftor och höjd a-kasseavgift samt lägre ersättning. 7 av 10 akademiker anser att förslaget i den nya budgeten om slopad avdragsrätt för a-kassa är dåligt. 8 av 10 tyckte däremot det var bra med jobbskatteavdrag tätt följt av avveckling och översyn av statliga myndigheter (78%) (14)

5 Akademikerbarometern om undersökningen SACO presenterar sedan 2005 en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som syftar till att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Rapporterna berör frågor som akademikernas arbetssituation och deras värderingar rörande bland annat lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Sveriges akademiker efter valet Svenska folket utsåg i höstens val nya politiska företrädare i riksdag, kommuner och landsting. På riksnivå vann Alliansen väljarnas förtroende, vilket innebär att Sverige nu för första gången på 12 år har en borgerlig regering. Denna rapport, Akademikerbarometer , koncentreras till frågeställningar om vilka förväntningar Sveriges akademiker har på den nya regeringen och dess politik. Rapporten bygger på svar från akademiker 1 inom Temos webbpanel och är uppdelad i två delar; Sveriges akademiker om den nya regeringen Ord som beskriver den nya regeringen Förväntningar på den nya regeringen Intryck av den nya regeringen Sveriges akademiker om den nya politiken Förväntningar på samhällsförändringar Vilka förbättringar regeringen kan genomföra Oro för vad den nya regeringen kan införa Budgetpresentationen Om undersökningen Akademikerbarometern utformas i samarbete mellan analysföretaget Work4Tomorrow och SACO. Rapporterna baseras på en webbenkät riktad till högskole- och universitetsutbildade inom Synovate Temos webbpanel under oktober månad Panelen utgörs av ca personer och är ett representativt urval av den svenska allmänheten on-line. Alla panelmedlemmar är rekryterade antingen via Synovate Temos telefon- eller postala omnibus. Rekryteringsbasen för Synovate Temos Internetpanel är riksrepresentativ. Frågeformuläret innehåller frågor om synen på den nya regeringen och aktuella politiska frågor. Alla som ingår i panelen har dessutom svarat på en basundersökning med ett omfattande formulär med frågor om kön, ålder, utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet etc. 1 Målgruppen är personer boende i Sverige med högskoleutbildning i åldrarna år (14)

6 Sveriges akademiker en beskrivning av urvalet Var tredje akademiker är privatanställd. Andelen är betydligt högre bland de yngre akademikerna, vilket är en avspegling av att nya akademikeryrken har tillkommit inom den privata sektorn samtidigt som expansionen av den offentliga sektorn bromsades upp under 1990-talet. Det har blivit fler ekonomer, ingenjörer, systemvetare och andra yrkeskategorier som arbetar för privata företag. Var fjärde akademiker har någon form av chefsbefattning och 6 av 10 vet med sig att de är medlem i någon facklig organisation. Sysselsättning (huvudsaklig) Egen företagare 8 % Privatanställd 33 % Statligt anställd 11 % Landstingsanställd 7 % Kommunalt anställd 22 % Studerar 6 % Tjänstledig/föräldraledig 2% Arbetslös 3% Långtidssjukskriven 1% Pensionär/Sjukpensionär 4% Annat 3 % Ålder Upp till 29 år 12 % år 33 % år 22 % år 21 % 60 år + 13 % Chefsbefattning Chefsbefattning med personalansvar 14 % Chefsbefattning utan personalansvar 6 % Chefbefattning utan personalansvar och ledningsansvar 1 % Medlem i facket Ja 61 % Kön Kvinna 49 % Man 51 % Vilka slutsatser kan man dra Undersökningens resultat redovisas löpande i tabell- och diagramformat tillsammans med kommentarer kring resultaten. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler. För resultaten i denna undersökning ligger det sanna procenttalet med 95 procentig sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som framgår i nedanstående tabell. Osäkerhetsmarginaler (rekommenderade vid intervjuer) Osäkerhetsmarginal Procenttal nära 10 eller 90 +/-2 Procenttal nära 20 eller 80 +/-3 Procenttal nära 30 eller 70 +/-3 Procenttal nära 40 eller 60 +/-4 Procenttal nära 50 +/ (14)

7 Sveriges akademiker om den nya regeringen Riksdagsvalet är över. Det blev regeringsskifte. Den 17 september 2006 röstade de svenska väljarna för ett maktskifte. Valanalyserna pekar ut det sysselsättningspolitiska misslyckandet som en av huvudförklaringarna till det socialdemokratiska valnederlaget. De borgerliga partierna lyckades bättre än Socialdemokraterna beskriva problem i samhället på ett sätt som en majoritet av väljarna kände igen sig i och presentera ett program för framtiden. De borgerliga partierna kunde dessutom visa på ledarskap. De uppgörelser som gjordes under de två åren före valet skapade bilden av en större regeringsduglighet än vad åtta års samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunde göra. Vi har i denna undersökning frågat akademikerna vilka ord som bäst beskriver den nya regeringen. Diagram 1; Hur väl anser du att följande ord beskriver den nuvarande regeringen? Står för skattesänkningar 32% 49% 5% 10% 4% Modern 20% 48% 7% 14% 11% Handlingskraftig 19% 48% 14% 13% 7% Kompetent 14% 46% 11% 19% 11% Står för välfärd 12% 35% 8% 20% 26% Pålitlig 8% 35% 11% 23% 23% Lyssnar på vanligt folk 6% 31% 11% 22% 20% Vet hur man regerar 5% 25% 17% 29% 23% Omtänksam 4% 24% 14% 25% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket väl Ganska väl Vet ej Inte särskilt väl Inte alls väl Källa; Synovate Temo (14)

8 6 av 10 akademiker har stora förväntningar på den nya regeringen De som bor i Stockholmsregionen anger oftare än andra att de har stora förväntningar på den nya regeringen (64%). De som bor i Norrlandsregionen är den grupp som i högre grad än andra har små förväntningar på den nya regeringen (57%). Det finns en skillnad mellan könen. Kvinnor har i högre utsträckning mycket små förväntningar än män. Personer i åldern år anger oftare än andra att de har stora förväntningar. Partierna i Allians för Sverige, moderata samlingspartiet, centerpartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna, har enats om att bilda en regering för förnyelse av Sverige. Med ovanstående ord i regeringsförklaringen markerades början på den nya regeringens arbete med att leva upp till de förväntningar som finns efter höstens regeringsskifte. Och förväntningarna på den nya regeringen är stora bland Sveriges akademiker. Så många som 6 av 10 har stora förväntningar på den nya regeringen. Diagram 2; Skulle du säga att du har stora eller små förväntningar på den nuvarande regeringen? Mycket små 21% Mycket stora 20% Ganska små 21% Vet ej 1% Ganska stora 37% Källa; Synovate Temo (14)

9 Varannan akademiker har ett positivt intryck av den nya regeringen Av männen anser 56% att de fått ett positivt intryck av den nya regeringen, av kvinnorna 45 %. Äldre (60+) har ett mer positivt intryck än andra i frågan (63 %). Det finns en tydlig skillnad mellan Norrland och övriga Sverige i frågan. Personer i Norrland har i större utsträckning fått ett negativt intryck av den nya regeringen än andra (62 %) Den borgerliga regeringen har fått en tuff start. I denna undersökning, med intervjuperiod under oktober månad 2006, anger dock varannan akademiker att de har fått ett positivt intryck av den nya regeringens inledande arbete. Diagram 3; Vilket är ditt intryck hittills av den nya regeringen? Mycket negativt 20% Mycket positivt 10% Ganska negativt 25% Ganska positivt 40% Vet ej 5% Källa; Synovate Temo (14)

10 Sveriges akademiker om den nya politiken En majoritet förväntar sig stora samhällsförändringar Äldre (60+) förväntar sig oftare än andra att det i utbildningsområdet kommer ske stora förändringar (79 %). Personer mellan år förväntar sig i högre utsträckning än andra mycket stora förändringar på arbetsmarknadsområdet. Män förväntar sig i högre grad än kvinnor små förändringar i utbildningsområdet (37 %). Äldre (60+) har på samtliga regeringsförslag oftare än andra ett bra intryck av den nya budgeten. Det finns nu i mandatperiodens inledning en stor förväntan bland Sveriges akademiker att regeringsskiftet ska resultera i större samhällsförändringar inom såväl arbetsmarknads-, skatte- som utbildningsområdet. Diagram 4; Förväntar du dig att den nuvarande regeringen ska genomföra stora eller små förändringar av det svenska samhället? Inom arbetsmarknadsområdet 27% 55% 2 13% 3% Inom skatteområdet 21% 61% 2 14% 2% Inom utbildningsområdet 15% 50% 3 29% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stora Ganska stora Vet ej Ganska små Mycket små Källa; Synovate Temo Akademikerna förväntar sig en bättre arbetsmarknad Vi har i undersökningen försökt fånga akademikernas förväntningar på förbättringar i regeringspolitiken jämfört med den tidigare regeringen. Den borgerliga alliansens viktigaste vallöften återfinns i topp när akademikerna fritt får ange vilka förväntningar de har på den nya regeringen (14)

11 Förhoppningen om fler jobb följs av: sänkta skatter, bättre företagsvillkor och bättre skola. 1. Bättre arbetsmarknad Jag vill ha arbete. Det tror jag underlättas av deras politik. Men redan det att ha en regering som vill något i stället för att bara nöjt sitta och VÄNTA medan folk går arbetslösa - eller tvinga in dem i löjeväckande ams-kurser - duger bra för mig de närmaste fyra åren. 2. Skattesänkningar Sänkta skatter samt att folk själva får köpa sina försäkringar till tex. sjukvård, skola mm, att man själv får välja var man vill lägga sina skattepengar. 3. Bättre för företagare/småföretagare Stimulera till nyanställning och förenkla regelverken för småföretagare. Att göra det lättare för småföretagen. Dvs. hjälpa dessa initiativtagare att få sin idé eller företag att växa vilket skapar jobb, skatteintäkter och välfärd. Därefter följer i fallande ordning; Bättre skola/utbildning Minskat bidragsfusk Att det lönar sig att arbeta Minskad fastighets- & förmögenhetsskatt Vilka särskilda förändringar eller förbättringar förväntar du dig att den nuvarande regeringen ska genomföra? (öppen fråga) men oroar sig för ökade klyftor När akademikerna på motsvarande sätt fritt får ange sådant som oroar dem med den nya regeringen och dess politik är det genomgående en oro för ökade klyftor i samhället som nämns. 1. Försämring för utsatta grupper (sjukskrivna, pensionärer, arbetslösa) Försämra för redan utsatta grupper som inte frivilligt är borta från arbetsmarknaden. Sparka på dem som redan ligger. Finns det något som du är orolig för att den nuvarande regeringen ska göra eller införa? (öppen fråga) 2. Ökade klyftor mellan fattiga och rika Större klyftor i samhället, rika människor gynnas, de som redan har en svag position i samhället kommer att få det ännu sämre, de kommer drivas mot låglönejobb eftersom man undergräver välfärdssystemets försäkringar. 3. Höjd A-kasseavgift/ lägre ersättning Höja avgiften till A-kassan och sänka ersättningen. Det drabbar dom som redan ligger ner.. Förstöra a-kassan. Följt av; Privatiseringar/nedrustning av offentlig sektor Minskad välfärd/socialt skyddsnät Sänkt sjuk- föräldrapenning Sämre skola/vård (14)

12 7 av 10 positiva till jobbavdrag Män är oftare än andra positiva till jobbskatteavdrag. 3 av 4 tycker förslaget är bra. Den 16 oktober presenterade finansminister Anders Borg den nya regeringens första budget för Riksdagen. Vi har låtit landets akademiker ta ställning till några av förslagen; Jobbavdrag. Avveckling och översyn av statliga myndigheter. Omläggning av arbetsmarknadspolitiken. Avveckling av arbetsgivarnas skyldighet att betala delar av sjuklönen från tredje sjukveckan till de som är sjukskrivna. Skattegynnade hushållsnära tjänster. Halverad förmögenhetsskatt. Höjd egenavgift till a-kassan. Störst stöd bland landets akademiker får förslaget om att från den 1 januari införa ett särskilt jobbskatteavdrag som ska öka låg- och medelinkomsttagares drivkrafter att arbeta. Även översynen av de statliga myndigheterna samt den aviserade omläggningen av arbetsmarknadspolitiken får stort stöd. Diagram 5; Den nya regeringen presenterade nyligen sin budget för nästa år. Vad anser du om följande regeringsförslag? Jobbskatteavdrag - de som har jobb får lägre skatt 31% 39% 4% 15% 10% Avveckling och översyn av olika statliga myndigheter 31% 37% 7% 14% 11% Omläggning av arbetsmarknadspolitiken 22% 36% 15% 15% 13% Arbetsgivarnas skyldighet att betala delar av sjuklönen från tredje sjukveckan till de som är sjukskrivna avskaffas 23% 33% 11% 20% 12% Skattegynnande hushållsnära tjänster - Möjlighet att göra avdrag i deklarationen för kostnader för hushållsnära tjänster 22% 34% 4% 17% 23% Halverad förmögenhetsskatt 17% 26% 7% 22% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra Ganska bra Vet ej Ganska dåligt Mycket dåligt Källa; Synovate Temo (14)

13 2 av 3 negativa till förändringarna i a-kassan Av de som fått ett positivt intryck av regeringen tycker 56 % att höjda avgifter för medlemskap i A-kassan samt skattereduktion är bra. Av de som fått ett negativt intryck tycker 94 % att det är dåligt. Det finns en klar differens mellan könen. 40 % av männen tycker höjda avgifter för A-kassa samt slopade skattereduktioner är bra. 49 % av kvinnorna tycker att det är mycket dåligt. Regeringens förslag om att höja egenavgiften till a-kassan och samtidigt slopa avdragsrätten för avgifter till fack och a-kassa finner däremot inget stöd bland akademikerna. Förslaget om förändringar i a-kassan är det enda förslag i undersökningen där fler akademiker anser förslaget vara dåligt än de som är positiva till förslaget. 4 av 10 akademiker anser förändringarna vara mycket dåliga. Dessutom anser 1 av 4 att förslaget är ganska dåligt. Endast var tionde akademiker ställer helhjärtat upp på de föreslagna förändringarna av a-kassan. Diagram 6; Vad anser du om följande regeringsförslag? Höjda avgifter för medlemskap i a-kassan samt slopade skattereduktioner Mycket bra 9% Mycket dåligt 41% Ganska bra 21% Vet ej 3% Ganska dåligt 26% Källa; Synovate Temo (14)

14 Akademikerbarometern Akademikerbarometern utformas i samarbete mellan analysföretaget Work4Tomorrow och SACO. Rapporterna baseras på webbenkäter riktade till högskole- och universitetsutbildade inom Synovate Temos webbpanel. Tidigare rapporter i serien hittar du på Akademikerbarometer (maj 2005) Akademikerbarometer (juli 2005) Utbildning och tillväxt Akademikerbarometer (november 2005) Sveriges akademiker om arbete Akademikerbarometer (april 2006) Fler i arbete. Akademikernas viktigaste frågor inför valet Akademikerbarometer (juni 2006) Sveriges akademiker inför valet (14)

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

Statsbudgetens skatter. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Statsbudgetens skatter. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf) Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter. och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf, Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf) Innehåll Sid 2

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer