Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan"

Transkript

1 Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen läggs fram senare. Fastighetsskatten kan bli lägre för många redan i år, trots högre taxeringsvärden. Ett oväntat förslag är att sänkt förmögenhetsskatt inte ska gälla bostaden. - Skatten på lön sänks med närmare tusen kronor för många, men slutresultatet blir mindre då skattereduktionen för a-kassa och fackavgift slopas och så småningom när man får betala mer för arbetslöshetsförsäkringen och trafikförsäkringen, säger Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi vid Swedbank. Inkomstskatt Jobbavdrag införs för arbetsinkomster. Skatten på arbete sänks genom att jobbavdrag införs som är högre än dagens grundavdrag. På löner upp till kr per år behöver man inte betala någon skatt alls. Den gränsen är i år kronor. Jobbavdraget ökar med inkomsten upp till arbetsinkomster på ca kr i månaden. På högre inkomster är avdraget Jobbavdraget gäller enbart för arbetsinkomster. För pensioner, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och liknande får bara det lägre, vanliga, grundavdraget användas. Höjda brytpunkter och grundavdrag Förutom jobbavdraget påverkas inkomstskatten även av att skiktgränserna för statlig skatt höjs fullt och att det vanliga grundavdraget höjs på grund av inflationen. På inkomster som överstiger kronor tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. På inkomster över kronor tas ytterligare 5 procent ut i statlig skatt. Marginalskatten sjunker med 3 till 4 procentenheter för arbetsinkomster i intervallet till kronor per år. Marginalskattetabell för 2007, se tabell 2. Skattereduktion för fack- och a-kasseavgift tas bort, vilket betyder ökad skatt med ca 100 kronor per månad för fack- och a-kasseanslutna. Sammantaget betyder det här mellan 360 och kronor mer i plånboken för löntagare varje månad Pensionärer får mellan 10 och 260 kronor mer kvar varje månad. Detta gäller vid oförändrad inkomst. Se tabell 1.

2 Avdrag för resor till arbetet Det belopp som inte får dras av höjs från kronor till kronor, vilket betyder högre skatt på mellan 600 kronor och kronor per år vid inkomster i intervallet kronor. Vid högre inkomster med högre marginalskatter blir skatten kronor högre nästa år. Höjda avgifter En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och höjd egenfinansiering införs. Enligt regeringens bedömning ökar avgiften till a-kassan med i genomsnitt 180 kronor per månad, men högst 300 kronor. Trafikförsäkringspremien för fordonsägare ska höjas då man lyfter över kostnader från sjukförsäkringen för trafikskadade. Regeringen ska återkomma med förslag och ändringen kan ske från 1 juli Arbetslöshet Ersättningen från a-kassan sänks. De första dagarna efter karenstiden är maxersättningen från a- kassan 680 istället för dagens nivå på 730 kronor per dag, vilket innebär en ersättning med som mest kronor per månad. De första 200 dagarna betalas a-kassa i likhet med nuvarande regler ut med 80 %. Men från 2007 sjunker nivån efter 200 dagar till 70 % och efter 300 dagar, eller för den som har försörjningsansvar efter 450 dagar, till 65%. Den arbetslöse övergår då till en jobb- och utvecklingsgaranti. A- kasseersättningen kommer dessutom att baseras på inkomsten de senaste 12 månaderna. För korttidsarbetslösa kan sänkt a-kasseersättning ändå ge högre årsinkomst än idag, räknat efter skatt, eftersom jobbavdraget kan utnyttjas för arbetsinkomsterna. Långtidsarbetslösa får däremot lägre ersättning såväl före som efter skatt, eftersom enbart vanligt grundavdrag kan utnyttjas. Exempel: En person med en månadslön på kronor får vid en månads arbetslöshet 600 kronor mer efter skatt per månad om nettoinkomsten slås ut på ett år jämfört med om han eller hon var arbetslös lika länge 2006, se tabell 4. En långtidarbetslös som före arbetslösheten tjänade kronor per månad och som är arbetslös under hela 2007 får däremot en inkomstminskning med kronor per år efter skatt jämfört med dagens regler, se tabell 5. Sänkning av a-kassenivåerna kan i vissa fall kompenseras av att man får arbetslöshetsersättning från sitt kollektivavtal, som då fyller upp till en viss nivå av den tidigare lönen. Tappet för en långtidsarbetslös behöver då inte bli lika stort. Sjuk Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kommer 2007 att räknas ned till 0,989 av inkomsten. Samtidigt sänks taket till 7,5 prisbasbelopp, dvs tillbaka till samma nivå som gällde före den 1 juli i år. De som nästa år tjänar över kronor per månad kommer nästa år att få sänkt sjukpenning från försäkringskassan. För den som har en månadslön på kronor sänks sjukpenningen i och med taksänkningen med kronor per månad före skatt. Å andra sidan har många anställda kollektivavtal som fyller ut sjukersättningen upp till en viss nivå av arbetsinkomsten. Inte heller den nya SGI-beräkningen behöver betyda så mycket i mindre ersättning. Har man en månadslön på kronor blir sjukpenningen den första sjukmånaden 130 kronor lägre före skatt jämfört med dagens regler för sjukpenninggrundad inkomst. Se tabell 6.

3 Barnfamilj olika ersättning när man är hemma med friska respektive sjuka barn Taket i föräldraförsäkringen behålls, till skillnad från sjukförsäkringen, på 10 prisbasbelopp. Den som nästa år tjänar mindre än kronor per månad får 80 % av lönen i föräldrapenning. Däremot sänks taket för tillfällig föräldrapenning, dvs när man är hemma med sjuka barn, till 7,5 prisbasbelopp eller kronor. Pensionär Den som arbetar efter 65 år får dubbelt så stort jobbavdrag som vanliga löntagare. Se tabell 3. Bostadstillägget höjs från årsskiftet för ensamstående pensionär till 93 procent av bostadskostnaden upp till kronor från nuvarande kronor. Det betyder som mest 140 kronor i månaden. Fryst fastighetsskatt och begränsning av markvärdet from 2006 Fastighetsskatten fryses på 2006 års nivå. Dessutom införs begränsning för skatteuttaget på markvärdet fr o m år Skatten på markvärdet blir det lägsta av de tre alternativen: 1 % av markens taxeringsvärde, 5000 kronor eller 2 kronor per kvadratmeter mark. De som främst gynnas av de nya reglerna är de som bor i attraktiva områden där marken har ett högt taxeringsvärde. I tabell 7 visas exempel på hur fastighetsskatten blir 2005 till Alla villaägare i exemplen får höjda taxeringsvärden 2006, men det behöver inte betyda att fastighetsskatten höjs. I Stockholm får villaägare med ett genomsnittligt taxeringsvärde sänkt skatt i år och nästa år. Även villaägare i storstadskommunerna Göteborg och Malmö kan få sänkt fastighetsskatt om de har en normalstor tomt eftersom de då omfattas av den ytterligare begränsningen på 2 kr per kvm mark. Under mandatperioden planeras fastighetsskatten avskaffas och istället införs en kommunal avgift. Halverad förmögenhetsskatt men småhus undantas Förmögenhetsskatten halveras 2007 från 1,5 till 0,75 % för att senare avskaffas under mandatperioden. I första steget undantas dock småhus och bostadsrätter från skattesänkningen. Höjt taxeringsvärde slår dock inte igenom fullt ut, då man ska använda samma underlag som för fastighetsskatt, dvs dämpningsregeln tillämpas även här. Övriga förslag under Skattereduktion för hushållsnära tjänster beräknas införas 1 juli Förmånsbeskattning införs för hem-pc. Förmånsvärdet beräknas till kr/år. - Avdrag för kostnader under inkomst av tjänst får bara göras för den del som överstiger kronor mot nuvarande gräns på kronor. - Moms på skidliftar sänks från 12 till 6%. - Höjd tobaksskatt fr o m 1 januari Regionalt grundavdrag som infördes i år avvecklas. På väntelista att genomföras under mandatperioden - Tandvårdsreform planeras att införas Familjepolitiken; sänkt maxtaxa på fritids, avgiftsfri förskola för treåringar, kommunalt vårdnadsbidrag, jämställdshetsbonus och barnomsorgspeng. - Sänkta sociala avgifter för tjänstesektorn planeras att införas tidigast 1 juli För ytterligare information: Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi, tfn: , Erika Pahne, Institutet för Privatekonomi, tfn Maria Ahrengart, Institutet för Privatekonomi, tfn Ulla Samuel, Institutet för Privatekonomi, tfn

4 TABELLBILAGA Tabell 1 Förändringar inkomstskatt 2007 Löntagare, under 65 år Pensionärer förändring förändring förändring förändring Månadsinkomst per månad per år per månad per år Kommunalskatt 32,80 % Tabell 2 Marginalskattetabell 2007 med jobbavdrag Förvärvsinkomst per år Kommunalskatt inkl kyrkoavgift 32 kr 34 kr 36 kr ca ,6% 27,2% 28,8% ,0% 34,0% 36,0% ,0% 54,0% 56,0% ,0% 59,0% 61,0% Tabell 3 Skattesänkning för pensionärer som arbetar och/eller tar ut pension Kr/mån Arbetsinkomst Pension

5 Tabell 4 A-kassa om arbetslös en månad fr o m ersättningsdag 1 Lön kr/mån 2006-års 2007-års Skillnad Skillnad a-kassenivå a-kassenivå före skatt efter skatt före skatt före skatt månad 1 månad 1*) Takinkomst vid första ersättningperioden: idag och nästa år kr/mån Lön beräknad som en snittlön 12 månader bakåt, med löneförhöjning för ett halvår sedan med 3,3 %. * Inkomsten efter skatt per månad är beräknad som ett genomsnitt under året, eftersom jobbavdrag beräknas på årsinkomsten Tabell 5 A-kassa om arbetslös ett kalenderår Lön kr/mån 2006 års 2007 års Skillnad Skillnad Skillnad Skillnad a-kassa a-kassa före skatt före skatt efter skatt efter skatt första året första året per år utslaget per år utslaget per före skatt före skatt per månad månad Arbetslöshet i ett kalenderår berättigar inte jobbavdrag utan enbart grundavdrag Tabell 6 Vad taksänkning i sjukföräkringen och lägre SGI-beräkning betyder vid en månads sjukdom Lön kr/mån 2006 års 2007 års Skillnad sjukpenning sjukpenning ersättning totalt varav SGI med dag dag före skatt lägre före skatt före skatt löneberäkning Beräknat med höjt basbelopp 2007

6 Tabell 7 Fastighetsskatt, alt 1 Fastighetsskatt, alt 2 Markvärde 1 % av dämpat taxeringsvärde eller max Om markytan understiger ett visst antal kvm 5000 kronor. begränsas fastighetsskatten på marken till 2 kr/kvm Piteå Taxvärde kvm så blir skatten lägre varav mark Exempel: markytan är 400 kvm Fastighetsskatt Total fastighetsskatt Jfr Jfr Jönköping Taxvärde kvm så blir skatten lägre varav mark Exempel: markytan är 1000 kvm Fastighetsskatt Total fastighetsskatt Jfr Jfr Stockholm Taxvärde kvm så blir skatten lägre varav mark Exempel: markytan är 1000 kvm Fastighetsskatt Total fastighetsskatt Jfr Jfr Göteborg Taxvärde kvm så blir skatten lägre varav mark Exempel: markytan är 1000 kvm Fastighetsskatt Total fastighetsskatt Jfr Jfr Malmö Taxvärde kvm så blir skatten lägre varav mark Exempel: markytan är 1000 kvm Fastighetsskatt Total fastighetsskatt Jfr Jfr Förutsättning: Alliansen fryser fastighetsskatten på 2006 års nivå, men med tak för skatt på marken, antingen högst 5000 kr per år (dvs slår till om taxeringsvärdet överstiger kr) eller högst 2 kronor per kvadratmeter. Man kan få lägre skatt 2006 än 2005 om man omfattas av begränsningsregeln, vilken i år är 4% av inkomsten (i vissa fall 6%) jämfört med 5% för 2005, eller om man gynnas av begränsningen av fastighetsskatte på marken. Dämpningsregeln gäller, dvs att skatt bara tas ut på en tredjedel av höjningen.

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Alliansens 57 försämringar

Alliansens 57 försämringar Alliansens 57 försämringar 1. Försämrad a-kassa: Sänkt tak i a-kassan från 730 till 680 kronor. 2. Försämrad a-kassa: Sänkt ersättning i a-kassan till 70 procent efter 200 dagar och 65 procent efter 300

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre?

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? En studie av effekterna av moderaternas ekonomiska politik av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren SUMMERING...

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer?

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Version II Författare: Dan Andersson, LOs chefsekonom och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter. Innehåll

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

EN LJUSNANDE FRAMTID?

EN LJUSNANDE FRAMTID? EN LJUSNANDE FRAMTID? annat 34% 36% Nödv levnadsader 26% Återbet studie 4% En rapport om akademikers ekonomiska situation efter examen 2 1 En ljusnande framtid? En rapport om akademikers ekonomiska situation

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015

Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015 Rapport till Finanspolitiska rådet 2015/3 Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015 Konjunkturinstitutet Elin Ryner De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer