Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka"

Transkript

1 Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

2 På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent

3 Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till SEKO. Du är en av omkring som har valt att gå med i förbundet. Det är ett bra val som kommer att ge dig större inflytande på din arbetsplats. En viktig poäng med att vara med i SEKO är den trygghet du får genom fackets styrka. Det finns alltid någon som har koll på dina rättigheter. Någon som förhandlar med arbetsgivaren om du blivit felaktigt behandlad och ser till att du får en bra och rättvis lön. En stark facklig organisation behöver aktiva medlemmar. Vi vill gärna att du engagerar dig i SEKO. En bra början kan vara att gå vår medlemsutbildning där du får fördjupa dina kunskaper om SEKO och medlemskapets värde. Som medlem kan du också bli förtroendevald och företräda dina arbetskamrater i förhandlingar med arbetsgivaren. Vi är nu ungefär som är fackligt förtroendevalda, men vill bli ännu fler! Våra medlemmar bistår vi med förhandlingshjälp, stöd och råd givning. Till fördelarna med medlemskapet hör vår inkomstförsäkring som innebär att du får 80 procent av din lön om du skulle bli arbetslös, även om din inkomst är högre än taket i arbetslöshetsförsäkringen. Det ingår en rad andra försäkringar och förmåner i ditt medlemskap också. Läs mer i den här broschyren och på Jag är övertygad om att du kommer att bli nöjd med ditt medlemskap. Tillsammans står vi starkare, får större inflytande och kan teckna ännu bättre kollektivavtal. Jag hoppas att du kommer att trivas hos SEKO och att du vill engagera dig i det fackliga arbetet! Janne Rudén Förbundsordförande i SEKO

4 Jag är stolt över att vara med i SEKO. Alexander Lindholm, mobilsäljare

5 Högre lön tack vare kollektivavtalet Högre lön och bättre villkor på jobbet. Det är frågor som vi regelbundet förhandlar med din arbetsgivare om. Resultatet blir avtal som garanterar att varken du eller dina arbetskamrater kan tjäna under en viss nivå. Det kollektivavtal vi tecknar med din arbetsgivare är det viktigaste enskilda verktyget för dina förmåner och ditt inflytande på jobbet. Kollektivavtalet är unikt för Sverige och innebär en överenskommelse som reglerar bland annat lön, övertidsersättning, arbetstid och försäkringar. Ett sådant avtal omfattar alla anställda på en arbetsplats. Den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan aldrig sälja sitt arbete för billigt. Ingen arbetsgivare kan betala dig en lägre lön eller ge dig sämre villkor än de löner och villkor som vi kommit överens om i kollektivavtalet. Kollektivavtalet sätter ingen övre gräns för hur bra en arbetsplats kan bli, bara en lägsta gräns för hur bra den måste vara! För dig personligen kan frågan om din arbetsplats har tecknat kollektivavtal eller inte ha stor betydelse. Med ett kollektivavtal som utgångspunkt blir det lättare för dig att påverka din lön och dina anställningsförhållanden. Om du skulle bli långvarigt sjukskriven eller råka ut för en olycka och står utan kollektivavtal kan du gå miste om tusentals kronor i månaden i pension eller i ersättning. Om du inte vet, så fråga om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal och be att få ett exemplar. Ditt lokala fack, klubben eller SEKOavdelningen, kan hjälpa dig om du har frågor. Skulle inte arbetsgivaren ha tecknat kollektivavtal ska du höra av dig till oss. Ensam är inte stark, det är tillsammans som vi kan göra skillnad. Ju fler vi blir som står bakom kraven, desto lättare är det att påverka. Prata med dina arbetskamrater som ännu inte gått med i facket och be dem fylla i en inträdesansökan till SEKO.

6 Det här gör vi för dig Nyttan av ditt medlemskap i SEKO stannar inte vid lönen. Vi företräder dig i många tänkbara situationer och bevakar dina rättigheter på flera plan. Förhandling vid tvist Om det uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare kan vi hjälpa dig. Det kan till exempel handla om felaktig lön eller annan ersättning, disciplinära åtgärder från arbetsgivarens sida eller uppsägningar. Ersättning vid arbetsskada Om du skadar dig i arbetet har du rätt till ekonomisk ersättning. Ibland väljer Försäkringskassan att inte klassa en skada som en arbetsskada. Då kan SEKO hjälpa dig med att driva ärendet vidare och försöka få rätt. Rättshjälp Om det uppstår ett rättsligt problem mellan dig och din arbetsgivare har du möjlighet att ansöka om rättshjälp hos SEKO. Arbetsmiljöfrågor SEKO förhandlar med arbetsgivaren för att skapa en bättre arbetsmiljö.ibland tecknas särskilda arbetsmiljöavtal om till exempel företagshälsovård.

7 Medlemskapet är en säkerhet om det skulle bli problem på jobbet. Andreas Wetterström, tågmekaniker

8 Som förtroendevald för jag medlemmarnas talan. Hanna Grönberg, brevbärare

9 Aktiva medlemmar SEKOs framgångsrecept ligger i engagerade medlemmar. Var inte rädd för att lägga dig i det fackliga arbetet ju fler som gör sin röst hörd, desto starka blir vi. SEKO är en demokratisk organisation, styrd av medlemmarna. Närmare av våra medlemmar har ett förtroendeuppdrag. Det betyder att på nästan alla arbetsplatser där det finns SEKO-medlemmar finns också förtroendevalda som för sina arbetskamraters talan gentemot arbetsgivaren. Om du är missnöjd med något på jobbet är det i första hand den egna SEKO-klubben du ska vända dig till. Det är du och dina arbetskamrater som väljer klubbens styrelse vilket betyder att ni själva kan påverka hur väl den fungerar. På många arbetsplatser är den fackliga aktiviteten hög, på vissa inte fullt så livlig. Allt beror på hur mycket just ni på er arbetsplats engagerar er. Givetvis är du välkommen att själv delta i det fackliga arbetet. Var inte rädd för att ta plats och säga din mening! Vissa stora klubbar är uppdelade i mindre sektioner. En del arbetsplatser är så små att varken klubb eller sektion finns. På dessa brukar det finnas ett arbetsplatsombud som för SEKO-medlemmarnas talan gentemot arbetsgivaren. Vill du veta mer om hur det fackliga arbetet fungerar? I så fall kan det vara en bra idé att gå SEKOs medlemsutbildning. Utbildningen tar bland annat upp SEKOs mål, vår funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället, kollektivavtalets värde och det fackliga löftet. Den genomförs av din klubb och sträcker sig oftast över en dag. Du som går utbildningen får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utöver medlemsutbildningen ingår en lång rad studiemöjligheter i SEKOs kursutbud. Alla förtroendevalda erbjuds skräddarsydda utbildningar och utöver det finns särskilda kurser i allt från förhandlingsteknik till arbetsrätt.

10 Flera försäkringar ingår i medlemskapet Flera tusen kronor i extra ersättning till sjukskrivna och föräldralediga det är vad som gäller på alla arbetsplatser där SEKO har kollektivavtal. Och som medlem omfattas du av ett ännu starkare skydd, bland annat i form av en inkomstförsäkring för arbetslösa. I kollektivavtalet ingår flera försäkringar som skyddar dig i ditt arbete. Dessa kallas för avtalsförsäkringar och gäller alla på arbetsplatsen. Hit hör exempelvis ersättning som betalas ut vid sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet. Högre ersättning till arbetslösa Vid sidan av avtalsförsäkringarna, som gäller alla på arbetsplatsen, finns en rad försäkringar som bara gäller dig som är medlem i SEKO. Hit hör en inkomstförsäkring som kan ge flera tusen kronor i extra ersättning till arbetslösa medlemmar. Den omfattar de arbetslösa medlemmar som når taket i a-kassan. Försäkringen gäller de första 100 dagarna av en arbetslöshetsperiod. Den omfattar ofrivilligt arbetslösa som oavbrutet har varit medlemmar i SEKO i minst tolv månader och som inte varit arbetslösa under denna tid. Försäkrad även på fritiden En annan försäkring som bara gäller medlemmar är Medlemsolycksfall Fritid. Den gäller för skador på fritiden och ersätter allt ifrån läkekostnader till invaliditet. Det ingår andra försäkringar i ditt medlemskap också bland annat en barngrupplivförsäkring och en kompletterande grupplivförsäkring. Du kan dessutom välja att teckna egna försäkringar till förmånliga villkor. Hit hör till exempel hemförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Om du vill veta mer om försäkringar är du välkommen att kontakta din avdelning. De har försäkringsrådgivare som erbjuder personlig rådgivning. Du kan också vända dig till Folksam på eller läsa mer på

11 Om något händer är jag trygg genom SEKO. Marina Sundqvist, tågvärd

12

13 Internationellt samarbete allt viktigare I dagens globaliserade värld behöver fackliga organisationer samarbeta över gränserna. Därför samarbetar SEKO med andra fackliga organisationer i både Norden, Europa och resten av världen. Om vi inte sänker lönerna för våra anställda här i Sverige blir vi tvungna att flytta utomlands. Så låter det allt oftare från närings livet. Billigare arbetskraft i andra länder och världsdelar ger arbetsgivarna ett vapen när villkoren här hemma ska pressas. Fackets motstrategi är precis som alltid att organisera oss. SEKO är med och påverkar, både i Sverige och i världen. Genom internationellt samarbete kan vi hjälpa till att förbättra villkoren i andra länder och samtidigt göra det mindre lockande för arbetsgivarna att flytta från Sverige. Tillsammans med andra fackliga organisationer kan vi motverka lönedumpning. På Europanivå ställs facket inför allt större utmaningar. Nya lagar som påverkar svenska arbetstagare stiftas av EU. Det blir tydligt att de beslut som fattas i Bryssel är av största betydelse för oss. Därför försöker SEKO tillsammans med den övriga fackföreningsrörelsen att påverka den politik som förs på samma sätt som vi alltid försökt påverka politiken här hemma i Sverige.

14 Korta fakta om SEKO SEKO är fackförbundet för alla som jobbar inom någon av branscherna spårtrafik, väg & ban, försvar, civil, kriminalvård, post, tele, energi eller sjöfart. Tillsammans har ungefär medlemmar valt SEKO som sitt fackförbund. Inom SEKO finns idag närmare 400 klubbar. Via klubbarna har förbundets medlemmar direkt inflytande över den fackliga verksamheten. Varje klubb ingår i någon av förbundets nio avdelningar. På avdelningarna finns anställd personal. SEKOs högsta beslutande organ är kongressen. Där deltar demokratiskt valda ombud från hela landet. Kongressen fattar strategiska beslut om SEKOs mål och verksamhet. Under de år som kongressen inte sammanträder ersätts det av ett representantskap. Mellan kongresser och representantskapsmöten är förbundsstyrelsen SEKOs högsta beslutande organ. SEKOs förbundskontor ligger i Stockholm. Förbundskontoret har anställd personal och härifrån sköts bland annat alla centrala förhandlingar. SEKOs a-kassa är en självständig organisation som finns i Stockholm och har fyra lokalkontor i landet.

15

16 Grafisk form och produktion ETC Foto Jeanette Andersson Tryck EO Grafiska ex Tips för dig som vill veta mer Om du har frågor om ditt medlemskap eller avtal är det oftast din klubb eller avdelning som har svaren. Vilket avtal som gäller för dig beror på vilken bransch du jobbar inom. Kontakta ditt lokala fack, SEKO-klubben på din arbetsplats eller SEKO-avdelningen, så får du veta mer. Mycket information finns också på SEKO Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm Tel

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

vi är livs vi är livs 1

vi är livs vi är livs 1 vi är livs vi är livs 1 2 vi är livs Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm

2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm Handbok om försäkringar och pension 2005 2 2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm 2005 05.09 1

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer