Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik"

Transkript

1 Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition för Minskat stöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder _2 Försämrad arbetslöshetsersättning 2 Försämrad ersättning i trygghetsförsäkringarna 3 Arbetslösa och sjuka betalar de rikas skattesänkningar 4 Dyrare medlemskap i fackförbund och a-kassa 5 Möjligheten till vidare studier begränsas 5 Sjukintyg från första sjukdagen 6 Mot den borgerliga regeringens politik står en politik för fler i arbete och ökad trygghet 7 Privatiserad trafikförsäkring 7 Försämrade villkor för pensionärer 8

2 En högerpolitik som slår mot de svaga och sjuka Den 16 september 2006 presenterade den borgerliga regeringen budgetpropositionen för I den här kartläggningen finner du några exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik fördelat på kommun- och länsnivå. För information om beräkning och källa hänvisas till fotnoterna. Minskat stöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder Den borgerliga regeringen är överens om att skära ned antalet platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Det får till följd att den öppna arbetslösheten ökar med cirka 1,3 procentenheter med den borgerliga politiken jämfört med socialdemokraternas förslag under Närmare färre arbetslösa personer får tillgång till utbildning eller praktik som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Tabellen visar hur många färre praktik- och utbildningsplatser (approximerat) det blir per län och kommun förutsatt att den borgerliga regeringen gör nedskärningen procentuellt likvärdig i hela landet. 12 Örebro län Lekeberg 37 Laxå 44 Hallsberg 87 Degerfors 84 Hällefors 55 Ljusnarsberg 32 Örebro 828 Kumla 114 Askersund 74 Karlskoga 247 Nora 67 Lindesberg 124 Försämrad arbetslöshetsersättning Den borgerliga regeringen vill kraftigt försämra a-kassan, konsekvensen blir att skillnaderna mellan de som har och de som inte har jobb ökar kraftigt. Syftet är att sänka lönerna. Så här ser den borgerliga regeringens förslag ut: Regeringen sänker taket i a-kassan från 730 kronor till 680 kronor från dag ett. Regeringen sänker ersättningsnivån i a-kassan genom att försämra beräkningsgrunden för ersättningen med 0,989 procent. Efter 200 dagar sänker regeringen ersättningen till 70 procent. Efter 300 dagar sänker regeringen ersättningen till 65 procent. När ersättningen sänks tvingar den borgerliga regeringen också ner lönerna. Regeringen menar att en arbetslös ska ta jobberbjudanden till en lön av 58,5 procent 3 av den tidigare lönen efter Den socialdemokratiska regeringens mål var att människor skulle få tillgång till de arbetsmarknadspolitiska programmen under När den här genomgången gjordes hade av platser tillsatts. Det innebär att den reella minskningen av antalet platser blir något lägre totalt eftersom alla platser inte är tillsatta. 2 Källa: RUT och Socialdemokraterna i riksdagen 3 Ersättningen efter 300 dagar är 65 procent. Man ska ta ett jobb till 90 procent av ersättningen i a-kassan. 0,65*0,9=58,5 procent. Sid 2

3 dagar i arbetslöshet. Exempel: En underskötare tjänar kronor i månaden 4. Efter 300 dagars arbetslöshet får han ut en a-kassa på ca kronor i månaden. Eftersom det finns ett krav på att ta ett arbete till en lön på 10 procent under a-kassan kan man tvingas att ta ett arbete till kronor i månaden. Lönen halveras nästan i förhållande till den ursprungliga lönen. Tabellen nedan visar hur många ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen, i länet och kommunen, som får sänkt ersättning med den borgerliga regeringens politik. 5 som förlorar på att taket sänks från 730 till 680 Län kronor år 2007 < 200 dagar 6 < 300 dagar 7 > 300 dagar 8 Örebro län Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Försämrad ersättning i trygghetsförsäkringarna Den borgerliga regeringen vill sänka taket i sjukpenningen, rehabiliteringspenningen, havandeskapspenningen och den tillfälliga föräldrapenningen från 10 till 7,5 prisbasbelopp. Sänkningen innebär att många löntagare inte kommer att omfattas av den 80-procentiga ersättningsnivån. Lärare, banktjänstemän och civilingenjörer hör till de yrkesgrupper som får kraftigt försämrad ersättning. Tabellen visar hur många löntagare som har en årsinkomst på mellan och kronor per år uppdelat på län, uppskattat för år 2007 och som därmed inte längre omfattas av en 80- procentig ersättningsnivå. 9 Kommun/Län Örebro län Lekeberg 968 Laxå 622 Hallsberg Degerfors Hällefors 674 Ljusnarsberg 464 Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Inklusive OB-tillägg 5 Källa: IAF och RUT 6 Beräknat på september månad Beräknat på september månad Beräknat på september månad Källa: SCB, Linda och RUT Sid 3

4 Lindesberg Den borgerliga regeringen sänker också ersättningsnivån i sjukpenningen, rehabiliteringspenningen, havandeskapspenningen och den tillfälliga föräldrapenningen genom att försämra beräkningsgrunden för ersättningen med 0,989 procent. Tabellen visar hur många som under 2005 uppbar sjuk-, rehabiliterings-, havandeskaps- och tillfällig föräldrapenning och som förlorar på att beräkningsgrunden försämras. 10 tillfällig föräldrapenning rehabiliteringspenning kvinnor med havandeskapspenning sjukpenning Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Arbetslösa och sjuka betalar de rikas skattesänkningar Den borgerliga regeringen vill sänka skatterna för de allra rikaste. Förmögenhetsskatten ska halveras under 2007 och därefter avskaffas under mandatperioden. De som betalar förmögenhetsskatt har en förmögenhet på kronor om man är ensamstående och kronor om man är sammanboende. Därtill vill den borgerliga regeringen ta bort värnskatten under mandatperioden. Värnskatten betalas idag av dem som tjänar kronor (2004) eller mer per år. Skattesänkningarna för de rikaste i samhället finansieras med sänkt ersättning för sjuka och arbetslösa. Tabellen visar antal personer (2004) som slipper betala förmögenhetsskatt och värnskatt. över andra skiktgränsen i statlig förmögenhetsskatt* inkomstskatt (värnskatt)** ÖREBRO LÄN Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Källa: Försäkringskassan och RUT Sid 4

5 Örebro **De som har en beskattningsbar förvärvsinkomst över den andra skiktgränsen, kronor. Källa: Taxeringsregistret (IoT) Dyrare medlemskap i fackförbund och a-kassa Den borgerliga regeringen föreslår att a-kassan ska bli obligatorisk samtidigt som de kraftigt vill höja avgiften samt slopa avdragsrätten. Kostnaden för att vara medlem i en fackförening höjs också genom att den borgerliga regeringen slopar avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Allt fler kommer att stå inför valet att avstå från det skyddsnät som medlemskapet i facket utgör eller betala kraftigt höjda avgifter. Organisationsgraden riskerar att sjunka och kollektivavtalen försvagas. Därigenom hotas alla arbetstagares rätt till goda arbetsvillkor och skäliga löner. Dessa förändringar blir självfallet tyngre att bära för låglönegrupper. För dem är risken att bli arbetslös generellt större än för högavlönade. Tabellen visar hur många personer (2004) i kommunen och länet som mister avdragsrätten för a- kassan och fackföreningsavgiften med den borgerliga regeringens förslag. I och med att regeringen vill göra a-kassan obligatorisk kommer samtliga löntagare att omfattas så småningom. skattereduktion för fackföreningsavgift* skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa** Län/Kommun ÖREBRO LÄN Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro *Skattereduktion medges med 25 procent av den medlemsavgift som betalats till arbetstagarorganisationen. Källa: Taxeringsregistret (IoT) **Skattereduktion medges med 40 procent av den avgift som under inkomståret betalats in till arbetslöshetskassan. Skattereduktionen görs automatiskt med ledning av den kontrolluppgift som arbetslöshetskassan lämnar till Skatteverket. Källa: Taxeringsregistret (IoT) Möjligheten till vidare studier begränsas Sverige är en kunskapsnation. Vår ställning i den globala konkurrensen står sig stark tack vare våra satsningar på utbildning. Därför är det bekymmersamt att den borgerliga regeringen begränsar möjligheten till högre utbildning och gör det ekonomiskt svårare att studera. Färre högskoleplatser och nedskärningar på vuxenutbildningen Trots att barnkullarna som nu går ut gymnasiet är större än tidigare så säger den borgerliga regeringen stopp till socialdemokraternas högskoleutbyggnad. I ett första skede skär de ned antalet med platser. Örebro universitet går miste om 100 platser. Sid 5

6 Mindre stöd till vuxenutbildning Den borgerliga regeringen minskar budgeten för vuxenutbildningen med närmare 600 miljoner kronor vilket motsvarar färre Komvux-platser. Att göra det svårare för människor att studera vidare rimmar illa med en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Tabellen visar hur många platser som försvinner från Komvux fördelat per län och kommun. 11 Kommun platser Neddragning Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Avskaffat rekryteringsbidrag Den borgerliga regeringen vill avskaffa rekryteringsbidraget för vuxna över 25 år. Det gör det möjligt för dem som behöver lite extra tid på sig att göra färdigt sina studier. Tabellen visar antal studenter i länet och kommunen som mister rekryteringsbidraget med den borgerliga regeringens förslag. 12 Kommun personer Örebro län 485 Askersund 27 Degerfors 17 Hallsberg 27 Hällefors 16 Karlskoga 42 Kumla 41 Laxå 14 Lekeberg 16 Lindesberg 38 Ljusnarsberg 16 Nora 18 Örebro 213 Sjukintyg från första sjukdagen Den borgerliga regeringen vill tillåta arbetsgivare att kräva sjukintyg från första sjukdagen istället för som idag från den sjunde sjukdagen. Ett sådant förslag skulle komma att belasta sjukvården med administrativa uppgifter. Det skulle leda till ökade köer vilket i första hand drabbar dem som behöver läkarvård. 11 Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal, RUT för beräkningar 12 Källa: CSN och RUT Sid 6

7 Tabellen visar antalet beräknade sjukfall (approximerat), under år 2006 och därmed hur många sjukintyg som skulle behövas. 13 Län Örebro Mot den borgerliga regeringens politik står en politik för fler i arbete och ökad trygghet Vi socialdemokrater sätter kampen mot arbetslösheten främst. Vi kan aldrig acceptera det slöseri av mänskliga och ekonomiska resurser som arbetslöshet för med sig. Arbete är grunden för välfärd, välstånd, tillhörighet och personlig utveckling. Vi tror inte på det borgerliga alternativet som leder till att arbetstagare får en försvagad ställning på arbetsmarknaden genom försämrade ekonomiska villkor och sämre möjligheter till utbildning och utveckling. Våra satsningar för fler jobb, i kombination med en välskött ekonomi, börjar ge resultat. Arbetslösheten är på väg ned, fler jobb finns att söka och fler människor har också fått en fast anställning. Sedan 1994 har jobb skapats. Vi vill fortsätta satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik som erbjuder utbildning och praktik så att arbetssökande kan öka sina chanser att hitta ett jobb. Vi socialdemokrater vill möta globaliseringen genom att investera i utbildning och trygghet för alla. Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Företagens villkor ska förbättras genom bra service, enklare regler, satsningar på riskkapital, exportfrämjande, strategiska utvecklingsprogram och strategiska skattesänkningar. Sverige ska ha en hög och bred kunskapsnivå. Skolan ska ge alla barn kunskap, trygghet och studiero. Högskolan ska byggas ut för att fler människor ska få möjlighet till högre utbildning. Möjligheten att utbilda sig mitt i livet är viktig och ska finnas kvar. Sverige ska utveckla sin position som världens mest forskningsintensiva land. Vi kan alla någon gång i livet drabbas av arbetslöshet eller sjukdom. Livet förändras också för de som bildar familj. Då ska det finnas ekonomiskt stöd som gör att vi klarar förändringen. Trygga människor vågar satsa på omställning och utveckling. Därför vill vi socialdemokrater ha trygghetsförsäkringar med hög skyddsnivå för den som blir arbetslös, sjuk eller skaffar barn. Privatiserad trafikförsäkring Den borgerliga regeringen avser att införa en premieskatt på trafikförsäkringen from 1 juli Med denna skatt avser regeringen att täcka kostnader som uppgår till 2,8 miljarder kronor på helårsbasis för redan befintliga trafikskador. Detta ska belasta fordonsägarna. Denna form av retroaktiv beskattning motsvarar i genomsnitt en 25-procentig höjning av trafikförsäkringen. Tabellen visar hur många fordonsägare som drabbas av ökade försäkringspremier på grund av att den borgerliga regeringen privatiserar trafikförsäkringen för att finansiera sina skattesänkningar. Örebro län personbilar* motorcyklar* EUmopeder* terrängskotrar* Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Källa: Försäkringskassan och RUT Sid 7

8 Nora Örebro Örebro län Försämrade villkor för pensionärer Den borgerliga regeringen föreslår försämrad ålderspension för förtidspensionärer. Ålderspensionen för dessa ska beräknas på 80 procent av antagandeinkomsten istället för 93 procent som är fallet i dag. Den borgerliga regeringen har räknat med att spara 2,6 miljarder kronor på det här sättet, pengar som istället kommer att användas för att sänka skatterna för redan rika. Den borgerliga regeringen gick bland annat till val på att höja bostadstillägget för såväl ålderssom förtidspensionärer (BTP). Det löftet sviker man nu i och med att höjningen av BTP helt och hållet uteblir för förtidspensionärer medan det bara delvis höjs för ålderspensionärerna i förhållandet till det högeralliansen lovat i sitt valmanifest. Tabellen nedan visar hur många som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionärer) och som får försämrade villkor samt hur många av dessa som går miste om höjd BTP. 14 Totalt antal med SA Med bostadstillägg Örebro län Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Försämrade byggmöjligheter Den borgerliga regeringen vill avskaffa de stöd som möjliggjort byggande av mindre hyresrätter och studentlägenheter. Investeringsstöden för anordnande av hyresbostäder avskaffas, vilket innebär incitamenten för nybyggnation av hyresrätter minskas kraftigt. Tabellen visar hur mycket mindre stöd kommunerna får i investeringsbidrag till hyresrätter. Minskat investeringsbidrag Örebro län till hyresrätter* Örebro *Utbetalade investeringsbidrag till hyresrätter Källa: Riksdagens utredningstjänst 14 Källa: Försäkringskassan och RUT Sid 8

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Alliansens 57 försämringar

Alliansens 57 försämringar Alliansens 57 försämringar 1. Försämrad a-kassa: Sänkt tak i a-kassan från 730 till 680 kronor. 2. Försämrad a-kassa: Sänkt ersättning i a-kassan till 70 procent efter 200 dagar och 65 procent efter 300

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre?

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? En studie av effekterna av moderaternas ekonomiska politik av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren SUMMERING...

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli?

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Högerpolitiken klyver Sverige Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner Allians mot facket Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner - De som lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten ska göra detta väl medvetna om att ingen standard

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

HÖGER- POLITIKEN KLYVER

HÖGER- POLITIKEN KLYVER HÖGER- POLITIKEN KLYVER en granskning av den borgerliga regeringsperioden under 2006 2010 Ungdomsarbetslöshetssiffran är en skapad synvilla Fredrik Reinfeldt våren 2010 när ungdomsarbetslösheten låg på

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Är a-kassan för bra? John Lennon och a-kassan? Vänd på foldern!

Är a-kassan för bra? John Lennon och a-kassan? Vänd på foldern! Är a-kassan för bra? Moderaterna tycker att arbetslöshetskassan är för bra. Vad tycker du? Hur låter argumenten för en hög a-kassa?!? A-kassan är för dig som har arbete. John Lennon och a-kassan? Vänd

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer