Skattenyheter från Visma Spcs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattenyheter från Visma Spcs"

Transkript

1 Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4 % 2 Extra höjning av lägre skiktgränsen kanske kommer? 2 Lägsta grundavdraget höjs 800 kr 2 Årslön på kr ger ingen statlig skatt 2 Årslön på kr gräns för högsta marginalskatt 3 Samma inkomstgränser för pensionärer 3 Inkomstgränser för allmän pensionsavgift 3 Inkomstgräns för högsta pensionsrätt 3 Marginaleffekter för löntagare år Övriga förändringar då prisbasbeloppet höjs år Ny maxgräns för sjukpenning respektive föräldrapenning 5 Sänkt lyxbilstillägg med upp till kr 5 Lägsta förmånsvärde på 6-årsbilar 5 Skatteförändringar m m i sammandrag kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt En företagare som i år tar ut en årslön på kr ligger exakt på gränsen för att undvika statlig inkomstskatt. Från 2009 kan samma företagare öka månadslönen med nästan två tusen kr och fortfarande slippa betala statlig skatt. Gränsen för maximal årslön utan statlig skatt under 2009 blir kr, vilket motsvarar ca kr i månadslön. Det är framför allt prisbasbeloppet som styr gränserna för uttaget av statlig skatt enligt de regler som idag gäller. SCB har nu kommit fram till att prisbasbeloppet för 2009 ökar med kr (ca 4,4 %) jämfört med 2008 och blir kr. Prisbasbeloppet ökar med kr Det är en relativt kraftig höjning jämfört med de närmast föregående åren, eftersom inflationstakten ökat kraftigt det senaste året. En höjning av lönen med 4-5 % räcker således bara till att täcka prisökningarna senaste året.

2 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4 % Det finns två skiktgränser för den statliga skatten, vilka båda beräknas på beskattningsbar inkomst. Med beskattningsbar inkomst menas taxerad inkomst minskad med grundavdrag och sjöinkomstavdrag. På den del av en beskattningsbar inkomst som överstiger den lägre skiktgränsen tas det ut en statlig skatt med 20 %. På beskattningsbar inkomst över den högre skiktgränsen tas ut ytterligare 5 % i statlig skatt, totalt 25 %. Dessa två skiktgränser ska enligt Inkomstskattelagen årligen justeras upp med inflationen plus 2 procentenheter. De reglerna har funnits ända sedan den stora skattereformen som skedde Inflationen mäts genom förändringarna av prisbasbeloppet, som höjs med ca 4,4 procent. Skiktgränserna ska därför höjas med 4,4 + 2 = 6,4 procent från Den lägre skiktgränsen för 2009 kommer att bli kr (gränsen under 2008 är kr). Den högre skiktgränsen för 2009 kommer att bli ( kr). Extra höjning av lägre skiktgränsen kanske kommer? Det är redan känt att regeringen överväger att föreslå riksdagen en extra höjning av den lägre gränsen för uttag av statlig skatt. En sådan extra höjning skulle i så fall kunna återställa den gränsen till vad som ursprungligen var tänkt, eftersom tidigare socialdemokratiska regeringar vid flera tillfällen genom åren gått ifrån överenskommelsen vid skattereformens införande och ökat uttaget av statlig skatt. Lägsta grundavdraget höjs 800 kr För 2009 blir det lägsta grundavdraget vid låg taxerad årsinkomst kr, vilket är en höjning med 800 kr jämfört med När den taxerade årslönen överstiger ca kr ges ett förhöjt grundavdrag som under år 2009 högst kan uppgå till kr ( kr). Det högsta grundavdraget på kr ges under 2009 vid årsinkomster mellan ca och ca kr. Det maximala grundavdraget avtrappas vid årsinkomster över ca kr. Det lägsta grundavdraget år 2009 blir kr (+ 500 kr) och ges vid årsinkomster från ca kr. Årslön på kr ger ingen statlig skatt En löntagare kommer år 2009 kunna ha en taxerad inkomst på kr, utan att behöva betala statlig skatt ( kr). Från den taxerade inkomsten på kr sker ett grundavdrag med kr. Kvar blir kr i beskattningsbar inkomst, dvs. den nya lägre skiktgränsen för uttag av statlig skatt. Högsta månadslön utan statlig skatt under 2009 blir därmed ca kr för en person som inte har några avdrag i inkomstslaget tjänst. En person som redan idag har en månadslön på kr eller högre och inga avdrag, får en skattesänkning nästa år med ca 400 kr per månad på grund av höjningen av skiktgränserna för uttag av statlig skatt. Om man har stora avdrag för pensionssparande, reseavdrag etc kan den taxerade inkomsten vara högre än kr utan att det blir statlig skatt. 2

3 Årslön på kr gräns för högsta marginalskatt Under år 2009 kommer gränsen för uttag av 25-procentig statlig skatt att ökas till en taxerad inkomst på kr, om man inte har några avdrag i inkomstslaget tjänst. Den taxerade inkomsten minskas då med ett grundavdrag på kr. Kvar blir kr i beskattningsbar inkomst, dvs. den nya högre skiktgränsen för uttag av statlig skatt. Högsta månadslön utan statlig skatt med 25 % under 2009 blir därmed ca kr, för en person som inte har några avdrag. Samma inkomstgränser för pensionärer Sedan avdragsrätten för allmän pensionsavgift helt slopats och ersatts med en skattereduktion är det ingen skillnad på inkomstgränserna för uttag av statlig skatt för löntagare och pensionärer. Ovanstående siffror gäller alltså även personer som helt eller delvis har inkomst av pension. Inkomstgränser för allmän pensionsavgift Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent och betalas på ett inkomstunderlag upp till högst 8,07 inkomstbasbelopp. Under inkomståret 2008 är den högsta möjliga pensionsavgiften kr och debiteras när inkomstunderlaget för pensionsavgift (vanligtvis samma som lönen) är kr eller högre. Inkomstbasbeloppet för år 2009 fastställs först i november-december Aktuella prognoser från Konjunkturinstitutet anger att inkomstbasbeloppet för 2009 kommer att bli kr, vilket är det belopp som vi använt i beräkningarna i detta nyhetsbrev. Den högsta pensionsavgiften år 2009 räknat på inkomstbasbeloppet kr blir kr och debiteras när inkomstunderlaget är minst kr. Inkomstgräns för högsta pensionsrätt Pensionsrätt beräknas på den pensionsgrundande inkomsten som framkommer sedan avdrag från inkomstunderlaget för pensionsavgift skett med betald pensionsavgift. Under år 2008 är den högsta pensionsgrundande inkomsten kr. Motsvarande gräns för inkomståret 2009 blir kr (räknat på inkomstbasbeloppet kr som är en prognos). För att nå högsta möjliga pensionsrätt under år 2008 måste inkomstunderlaget för pensionsavgift (summan av pensionsgrundande lön etc.) vara minst kr = kr. Under inkomståret 2009 kommer att krävas ett inkomstunderlag för pensionsavgift på minst = kr för att uppnå högsta pensionsrätt. (Räknat på prognosen för inkomstbasbeloppet på kr.) I programmets Analyser som finns både i Skatteplanering och Deklaration kan du studera hur pensionsrätten beräknas i varje enskilt fall. Analyserna hittar du under menyvalet Råd. Du kan även klicka på symbolen förstoringsglas i knappraden. 3

4 Marginaleffekter för löntagare år 2009 Du behöver Visma skatteprogram för att enkelt kunna räkna ut den exakta skatten på ett helt säkert sätt. Den nya skattereduktionen för arbetsinkomster har inte gjort beräkningarna enklare. Tabellen nedan visar dock hur marginalskatten under år 2009 ungefärligt växlar i olika inkomstskikt för den löntagare som har en kommunalskatt på 32 kr. Procenttalen är avrundade. Som framgår av tabellen blir det en jättelik marginaleffekt när man når en taxerad årsinkomst på exakt kr. Det beror på att en allmän pensionsavgift på kr tas ut av den som har kr i årsinkomst. Om inkomsten är bara 100 kr lägre är såväl skatt som avgifter 0 kr. I gengäld betalas ingen kommunalskatt på en inkomstökning från kr och upp till kr. På dessa kr i inkomstökning blir det enbart en utgift för ökningen av den allmänna pensionsavgiften, som i genomsnitt ökar ca 7 % av inkomsten. Taxerad förvärvsinkomst 2009 Skatt i % och högre 57 I analysen Marginalskattegränser i programmets Analyser kan du studera hur marginalskatten beräknas för respektive inkomstår. Dessa analyser finns såväl i programdelen Deklaration som i Skatteplanering. Analyserna visas om du klickar på symbolen förstoringsglas i knappraden, men kan även nås via menyvalet Råd. 4

5 Övriga förändringar då prisbasbeloppet höjs år 2009 Höjningen av prisbasbeloppet år 2009 med kr ger effekter på andra belopp som också styrs av prisbasbeloppet. Ny maxgräns för sjukpenning respektive föräldrapenning Den maximala sjukpenninggrundande inkomst som får beräknas är 7,5 prisbasbelopp. Maximal sjukpenninggrundande inkomst (SGI) blir därför kr under Det motsvarar en månadslön på ca kr. För den som har maximal SGI som löntagare blir sjukpenningen under 2009 normalt 696 kr per dag. Föräldrapenning vid barns födelse baseras på årsinkomster upp till 10 prisbasbelopp, dvs kr under Det ger en maximal dagersättning på 938 kr vid en månadslön på minst cirka kr I programmets Analyser kan du studera hur sjukpenning och föräldrapenning beräknas för respektive inkomstår. Analyserna visas om du klickar på symbolen förstoringsglas i knappraden, men kan även nås via menyvalet Råd. Höjd bilförmån med 600 kr Vid beräkningen av förmånsvärdet för en tjänstebil ingår 0,3 prisbasbelopp för inkomståret. Under år 2008 har den delen av förmånsvärdet varit ca kr. För inkomståret 2009 blir basbeloppsdelen av förmånsvärdet ca kr en höjning med ca 600 kr. Sänkt lyxbilstillägg med upp till kr När nybilspris inklusive värdet av extrautrustning överstiger 7, 5 prisbasbelopp beräknas ett särskilt lyxbilstillägg som en del av förmånsvärdet på en förmånsbil. För år 2009 höjs gränsen till kr ( kr). Lyxbilstillägget är kraftigt 11 procent av det bilvärde som överstiger gränsen kr. Den höjda gränsen innebär att bilar med förmånsvärde på minst kr nästa år får ett lyxbilstillägg som är ca kr lägre än i år. Lägsta förmånsvärde på 6-årsbilar Nybilspriset på förmånsbilar som är sex år eller äldre måste enligt reglerna beräknas till lägst fyra prisbasbelopp, oavsett storleken på det verkliga nybilspriset. För år 2009 blir det lägsta nybilspriset kr på sexårsbilar (årsmodell 2003 eller äldre under år 2009). 5

6 Skatteförändringar m m i sammandrag Inkomstår Förändring Max. tax. årsinkomst ingen statlig skatt, löntagare Max. tax. årsinkomst utan 25 % statlig skatt, löntagare Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp (prognos för 2009) Nedre skiktgränsen för statlig skatt (beskattningsbar inkomst) Övre skiktgränsen för statlig skatt (beskattningsbar inkomst) Högsta allmänna pensionsavgift (Prognos för 2009) Lägsta grundavdrag, låginkomsttagare Högsta grundavdrag, låginkomsttagare Lägsta grundavdrag, höginkomsttagare Högsta pensionsavdrag Dygnstraktamente Avdrag ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete (3 mån) Avdrag ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning Basbeloppsdel av bilförmån årsbilar, minimivärde Gräns för lyxbilstillägg, bilförmån Beloppen i artikeln och tabellen ovan är beräknade enligt reglerna i gällande lagstiftning i augusti Visma Spcs AB, SE Växjö Växel Försäljning Fax

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt Sätt av till tantiem i årsredovisningen för 2012 i ditt aktiebolag. Det är mycket fördelaktig

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.1 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

EN LJUSNANDE FRAMTID?

EN LJUSNANDE FRAMTID? EN LJUSNANDE FRAMTID? annat 34% 36% Nödv levnadsader 26% Återbet studie 4% En rapport om akademikers ekonomiska situation efter examen 2 1 En ljusnande framtid? En rapport om akademikers ekonomiska situation

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015

Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015 Rapport till Finanspolitiska rådet 2015/3 Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015 Konjunkturinstitutet Elin Ryner De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer