Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb."

Transkript

1 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76. Detta tvingar de sökande att tacka nej till vikariat kortare än 1 vecka. Ut en måndag på vikariat ej någon A- kassa resten av veckan. Ett starkt och tryggt samhälle med humanistiska värderingar. Den svenska modellen ska utvecklas vidare Gör något åt de höga tandvårdskostnaderna! Det kan inte vara rätt att en lågkostig inkomsttagare måste gå med trasiga tänder för att det är så dyrt att gå till tandläkaren. Inte i vår socialdemokratisak Sverige. Låt det bli ett löfte iför valet! Våga starta företag! Trygghetssystem, utbildning vuxenutbildning, risk kapital, förändra attityder till företagande lokalt, det ska vara möjligt enklare att ta språng in och ut ur eget företagande! Hur kan vi vara solidariska lokalt? Fler projekt liknande Integrera mera. Skolan behöver ytterligare resurser. Elever med behov av särskilt stöd och hjälp får inte den hjälp som de behöver. Alla barn bör få hjälp på den nivå där de befinner sig just nu. Mer special pedagoger och elevassistenter. Norrbottniabanan. Bra vuxenutbildning. Mindre barngruppsstorlek i förskolan. Viktigt att det finns lägenheter att hyra, det ska inte vare enda möjligheten att köpa. Trygghetsboende för äldre. Skapa praktikplatser för att minska ungdomsarbetslösheten, ett bra sätt att få in ungdomarna i arbetslivet. Stoppa utförsäljningen av statliga bolag. Öka billiga lägenheter för ungdomar. Förbättra A-kassan. Varför skall pensionärerna betala till dom sänkta skatterna? Kom Vux, åter inför vuxenutbildningen. Bygg fler mindre och billiga bostäder för unga. Ny forskning visar att alla tjänar på mindre klassklyftor. Fattig som rik. Vi kan sporra varandra i Luleå att leva klimatsmart. Kanske sätta upp ett riktigt utmanande mål som kräver att vi är solidariska. Hur påverkar politiken dig och dina närmaste? Vi måste prata sysselsättning, jobb, arbete. Sticka hål på myter om de sjuka om de arbetslösa! Varje lanskap ska ha lika många riksdagsledamöter så att inte de i storstäderna har majoritet. En ung arbetslös människa är ett fruktansvärt slöseri med mänskliga resurser. Det måste vi socialdemokrater ändra på.

2 2(9) Bra uppväxt och skola för alla barn. Arbete åt ungdomar/arbetsmarknadsutbildning. Satsa mer på Komvux. Sjukförsäkringen och arbetslöshetsersättningen förbättras. Sälj inte ut statliga bolag. Rättvisa skatter. Tandvårdsbidra till pensionärer. Mer solidaritet. Rättvisa Minska egen nyttan. Ökad satsning på forskning. Vuxenutbildning för de som byter karriär eller behöver mer utbildning för att få jobb. Trygghet för dem som vill prova på att starta företag. A-kassan ska vare en omställningsförsäkring som fungerar och ge trygghet vid arbetslöshet. Jobb eller utbildning till alla unga som är arbetslösa. Bostads subventioner för rimliga hyror. All har sätt till bostad och att bo bra. Dags att börja bygga det nya folkhemmet, en ny chans för Sverige. Arbetsmarknadsutbildning för att ge alla långtidsarbetslösa och ungdomar en ny chans till ett bra jobb. Inför ett lärlingssystem i utbildningen av ungdomar. Bygg för ett ungdomsboende, rimliga hyresnivåer. Stoppa den omvända Robin Hood politiken, från de fattiga till de förmögna. Lika inkomstbeskattning oavsett lön eller pension. Det är ingen av oss som kan ta ett jobb som inte finns! Skall vi ha betyg i skolan eller inte? Vad vill du ha? 1. Ökat utanförskap 2. Mindre pengar till vård- och omsorg 3. Lägre pensioner Du röstar på alliansen 1. Minskat utanförskap 2. Mera jobb 3. Högre pensioner 4. Jämlik skatt för alla Rösta Rött Snabbare byggtakt för Norrbottniabanan. Mycket snack och liten Verkstad med den borgerliga regeringen. Se blogg Valkompen Rättvisa pensioner. Samma skatt för pensioner och lön. En statlig folkskola som bygger på jämlikhet och rättvisa. Som inte stoppar vinsten i fickan. Utan jobb, inte bra. Vad skall man göra idag? Ansluta sig till de som kämpar för jobb och trygghet. Alla tillsammans så blir vi starka och kan kämpa för jobben. Återställa det sociala skyddsnätet.

3 3(9) Ekonomisk trygghet. Arbete till ungdomar. Utbildning. Arbetsmarknadsutbildning. Kom Vux åter upplivas. Rättvisa och solidaritet. Arbete, arbete, arbete lika skatt för alla. Mångfald. Vuxenutbildning. Ex. en person som har kr/mån och blir arbetslös får en a-kassa på kr/mån vilket blir kr efter skatt. Höjd bilförsäkring. Efter valet 2006 infördes en extra skatt på bilförsäkring. Avgiften ska höjas i proportion till bilens säkerhet. Fortsatt rätt till vuxenutbildning. Rättvisa skatter för alla. Jag önskar: Att vi alla och framförallt de förtroendevald, i ord och handling (s)kall vara föredömen för dem vi vill vinna till vårt lag Inte ställa yngre mot äldre! Släpp in ungdomen i arbetslivet och låt de äldre som skulle behöva få pension medan de orkar njuta av sin åldershöst istället föra att tala om höjd pensionsålder. Bra äldreomsorg. Omsorg om varandra. Hålla ihop partiet. Utbyggd vuxenutbildning så våra ungdomar kan gå vidare. Nattomsorg så alla har möjlighet till trygg förskola, även skiftarbetare. Trygg skola. Praktikplatser för år samt stimulera arbetsgivare att ta in fler. Praktisk yrkesutbildning måste/ska ökas! El, bygg, målare osv. Jämställdhet och Solidaritet. Verka för delad föräldraförsäkring. Människors lika värde. Lika/likvärdiga löner. Bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Skolan måste sats mer på de barn som har det svårt med utbildningen. Vi måste satsa ytterligare resurser för de särskilda insatserna i skolan (personal: fler vuxna, fler stödjande personer). Ökad samverkan med det omgivande samhället i skolans verksamhet. Bra boende med billiga hyror. Upprustning av skolverksamheten, alla ska ha lika möjlighet i lugn och harmonisk miljö såväl elever som personal. Våga starta företag, skapa trygghet. Möjlighet att vidareutbildas hela livet. Trygghetssystem som tryggar tiden mellan arbete arbetslöshet studier mm. Allas rätt till arbete även personer med funktionsnedsättning. Se över sjukersättningen så att man kan vara trygg under sin sjukdomstid inte behöva uppsöka socialtjänsten för att få inkomst. Har vi råd att sänka skatterna om vi vill ha en bra sjukvård, barnomsorg, skolor osv? (Sänk borgarna istället).

4 75 dagarsregeln i A-kassan gör det omöjligt att jobba, 225 dagars passiv stämpling.1 dag jobb/vecka från och med dag 76 innebär tappad A-kasse ersättning resten av veckan. Arbetsförmedlingen ger inte jobb, förmedlar bara möjlighet att söka jobb. Stor otrygghet psykiskt- och ekonomisk att vara sjuk och arbetslös. Privata arbetsförmedlingar införs 1/7 och ersätter nuvarande arbetsförmedlingar. En peng införs för vilken man skall köpa jobbförmedlare. Medför elitisering. Flera sociala företag för dom som vill jobba en har problem att komma in i jobb. Bra barnomsorg och fler resurser till skolan. Satsa på Kom Vux. Förbättra sjukförsäkringen och A-kassan. Rättvisa skatter. Tandvårdbidrag till pensionärer. Slopa orättvisorna (de ekonomiska) för pensionärerna i skatter mm. Återupprusta Arbetsförmedlingarna! T ex AMU-utbildningen. Tag hänsyn till ungdomarna vilka ej orkat prestera konkurrenskraftiga betyg under grundskoletiden. Ganska många, vilka behöver en andra chans! Utbildning till ALLA (rättvist, solidariskt, demokratiskt). Kom Vux skall återupplivas!! Ge människor framtidstro. Bra uppväxt och skola för alla barn. Arbete för unga. Möjlighet att som vuxen vidareutbilda sig = Kom Vux. Sjukförsäkring och Arbetslöshetskassan. Rättvisa skatter Bättre tandvårdsbidrag för pensionärer. Lika skall för samma inkomst (pensionärer)= Krav! Vilka fick mest jobbskatteavdrag? Reinfelt eller vårdbiträde? Fastighetskatten på miljonvillor blev avgift 6 000: - Korven kostar lika mycket för pensionärer som för den som arbetar! Jämställdhet. Kvinnor arbetar gratis 55 dagar per år pga orättvisa löner. Heltid en rättighet. Deltid en möjlighet. Skatt för: Solidaritet, trygghet, hälsa, rättvisa, jämlikhet och utveckling. En politik för jobb och utveckling. Alla ska behandlas lika. Ingen skall behöva bli utförsäkrad. En rättvis fördelningspolitik. 20 % av dom rikaste har fått 50 % av skattesänkningarna - är det rättvist? Utbildningsinsatser istället ör arbetslöshet. En bättre och rättvisare A-kassa. Minskade klassklyftor. Rehabilitering istället för utanförskap. Samhället måste få kosta. Pension är outtagen län. 4(9)

5 5(9) Lärandet pågår hela livet, hjälp föräldrarna skapa goda förutsättningar. Stor ideologisk flödesprocess och om man bara inser detta behöver inte generationsmotsättningar vara ett problem, utan en positiv tillgång. Att partilivet tränger ut i vardagen och engagerar många fler människor. Om du vale fel i förra valet nu kan du välja rätt = Rösta Rött! Chans till utbildning hela livet! Flera chanser! Rätt att korrigera felval! Rösta rätt Rösta rött! Vi har det mesta gemensamt. Alla ska med inget utanförskap, det är Omodernt. Arbete åt ungdomarna. Praktikplatser med lön. Glöm inte bort ungdomen. Satsa på byarna. Bort med Bonusar! Som länsar kassorna och skapar finanskriser. Inför lagar och restriktioner. Mera kultur. Gratis museum och utställningar. Mötesplatser där alla kan vara, både unga och gamla. Börja med att lära gymnasieungdomarna vad politik är. Det är ju politik i allt men det kanske som inte förstår. Lär dom vad Rättvisa, Demokrati gäller alla. Jaga inte de sjukskrivna. Det handlar om en felaktig människosyn. Det finns andra sätt att hantera fuskare. De som är sjuka har rätt till en bra rehabilitering och ersättning. Utan att tumma på LAS, skicka äldre i pension medan de kan ha et behagligt liv utan sjukdomar så kan de yngre få börja jobba lite tidigare än att behöva vänta på ordinarie pensioneringar. Se till att pensionsåldern inte höjs! Satsa på Norrbottniabanan. Ett tusen nya ungdomsjobb Förtur till Kom Vux och yrkesutbildning från gymnasieåldern. Ge allmännyttan räntesubventioner. Höja A-kassan. Tala, använd frågor. Ex. jämställdhet skall behov eller börsen bestämma. Var personlig, utifrån dig själv och den jag talar med. Är pensionärer oönskade konsumenter? Stärkt A-kassa! Politiken behöver vara inriktad på att minska klyftorna inte öka dem. Bidragslinjen dominerar den moderata politiken. Monas linje är den enda raka, alltså arbetslinjen. Satsa på industri som tror på utveckling av förnyelsebar energi!

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 4.2 Ett Sverige i sammanhållning 5 4.2.1 Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli?

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Högerpolitiken klyver Sverige Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer