Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN

2 Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att ansöka om försörjningsstöd (socialbidrag). Vad innebär försörjningsstöd? Försörjningsstödet skall vara en hjälp till självhjälp. Utgångspunkten skall vara det egna ansvaret för att förändra sin situation. Den enskilde anses inte ha rätt till försörjningsstöd om denne inte efter förmåga försöker bidra till sin egen försörjning. I första hand skall den enskilde själv tillgodose sina behov genom egna inkomster och genom samhällets olika bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd m.m). Tillgångar (som t.ex. bankmedel och aktier) eller kapitalvaror som lätt går att sälja måste först användas innan man har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd. När missbruksproblem är orsaken till svårigheter att få arbete är kravet att man medverkar till att komma ifrån sitt missbruk. Planera ekonomin Den enskilde har själv ett ansvar för att planera sin ekonomi. Socialförvaltningen kan erbjuda hjälp i form av budgetrådgivning för att bättre kunna planera ekonomin. Arbetslöshet Den som får försörjningsstöd på grund av otillräcklig ersättning vid arbetslöshet, skall vara aktivt arbetssökande efter sin förmåga vilket innebär:

3 Att vara anmäld på och ha regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen. Att söka alla typer av arbete inom pendlingsavstånd. Detta innefattar de arbeten man har erfarenhet av och/eller utbildning för samt okvalificerade arbeten. Att ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Att dokumentera alla arbeten och/eller utbildningar som söks. Ev. arbetshinder (helt eller delvis) skall styrkas med läkarutlåtande. Har man varit arbetslös och fått försörjningsstöd i fyra månader eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att man deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta avser också studerande som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Om man tackar nej till sådant erbjudande kan ansökan om försörjningsstöd avslås eller nedsättas. Arbetsplan skall finnas i alla ärenden och upprättas och undertecknas gemensamt av handläggaren och den enskilde. Norm Det finns en norm (riksnormen) för försörjningsstöd som är uppdelad i två delar, dels personliga kostnader och dels gemensamma hushållskostnader. Utöver normen beviljas bistånd till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Vilka kostnader som godkänds bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare på orten har råd att kosta på sig. Utöver normen beviljas bistånd för arbetsresor, boendekostnad, fackavgift, glasögon, barnomsorgsavgift, hemförsäkring, hushållsel, akut tandvård, läkarvård och medicin.

4 Inkomster som reducerar Från bidragsbeloppet skall i stort sett alla nettoinkomster (efter avdrag för skatt) räknas av eftersom de reducerar försörjningsstödet. Detta gäller t ex: lön, studiemedel, underhållsstöd, barnbidrag, ränteinkomster, föräldrapenning, flerbarnstillägg, ALFA, sjukbidrag, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, AMF-ersättning eller liknande sjukpenning, pension, A-kassa och överskjutande skatt. Tillgångar som kan påverka bidragsbeloppet Bankmedel, aktier, obligationer, egen fastighet, bil och övriga tillgångar av värde kan påverka bidragsbeloppet storlek. Belopp för ekonomiskt bistånd fastställs årsvis av Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola. Personliga kostnader Livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien samt barn- och ungdomsförsäkring (per person i hushållet): Ensamstående kr Makar /sammanboende kr Barn under 1 år kr Barn 1-2 år kr Barn 3 år kr Barn 4-6 år kr Barn 7-10 år kr Barn år kr Barn år kr Barn år kr

5 Gemensamma hushållskostnader Kostnader för förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-licens m m (per hushåll): Hushåll Månadsbelopp 1 person 930 kr 2 personer kr 3 personer kr 4 personer kr 5 personer kr 6 personer kr 7 personer kr Faktisk del vid behov Boendekostnad (enligt gällande norm för högsta godtagbara hyra) Hushållsel (ej värmekostnad) Hemförsäkring Arbetsresor Barnomsorgsavgift Avgift till fackförening/a-kassa Akut tandvård Läkarvård / medicinkostnader Glasögon Högsta godtagbara boendekostnad för olika typer av hushåll beräknas enligt kostnaden för Ydrebostäders lägenheter och uppräknas årligen.

6 Exempel på rimlig lägenhetsstorlek 1 rum och kök 1 vuxen 2 rum och kök 2 vuxna eller 1 2 vuxna och 1 barn 3 rum och kök 1-2 vuxna och 2 barn 4 rum och kök 2 vuxna och 3 barn eller flera Ensamstående pensionär har rätt att bo i bostad som motsvarar kostnad för två vuxna. Hemmavarande ungdomar i åldern år beviljas normalt sett ej försörjningsstöd till boendekostnad. Hushållsel Rekommendation till kostnad för hushållsel grundar sig på konsumentverkets rekommendationer för beräkningar för olika hushållstypers förbrukning per månad. I kostnaden ingår dels en fast avgift samt följande förbrukning: 1 person 130 kwh 2 personer 210 kwh 3 personer 230 kwh 4 personer 250 kwh 5 personer 285 kwh 6 personer 310 kwh Sekretess och tystnadsplikt All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga. Att få ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1-9. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

7 Överklagan Om man är missnöjd med ett beslut om försörjningsstöd finns möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten i Linköping. I ett brev beskrivs vilket beslut man är missnöjd med, varför och hur man vill att beslutet ska ändras. Brevet skall lämnas till socialförvaltningen senast tre veckor efter det att den enskilde fått del av beslutet. Om det finns svårigheter att själv skriva sin överklagan kan man få hjälp av personal på socialförvaltningen att skriva den. Utbetalning Beviljat bistånd betalas inte ut vid besöket utan skickas via bank och beräknas finnas på konto två - tre dagar efter utbetalningen. Kontakt Socialförvaltningen i Ydre har telefontid måndag-tisdag och torsdag-fredag kl: och nås via kommunens växel på telefonnummer:

8 Ydre kommun Torget YDRE Telefon (växel)

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2014-08-25 Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-11-04, 147. Grunder för bedömning av rätt till

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Sidan 1 (av 25) RIKTLINJER FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Antagna av Utskottet för arbete och försörjning, 2014-04-07, 11 Sidan 2 (av 25) 1 INLEDNING 4 1.1 Målsättning 4 1.2 Allmänt 4 1.3 Barnperspektivet

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer