Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd"

Transkript

1 Försörjningsstöd

2 Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Försörjningsstödet är behovsprövat vilket innebär att en socialsekreterare först utreder om den som söker har rätt till bistånd eller ej. Den som ansöker om försörjningsstöd måste ha varit aktiv och försökt hitta andra sätt att försörja sig på innan han eller hon kan anses ha rätt till försörjningsstöd. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstödet är ett komplement till andra inkomster och skall garantera alla människor en ekonomisk grundtrygghet. Det skall täcka det glapp som eventuellt finns mellan en persons inkomster och den summa personen behöver för att klara vardagliga utgifter. Om det finns särskilda skäl, ex vid behov av rehabilitering kan även bistånd sökas för detta. Sidan 2 av 8

3 Det är regeringen som varje år bestämmer hur mycket pengar en sökande minst kan få för att klara normala utgifter. Beloppet är beroende av hur många som bor i hushållet och åldern på de barn som bor hemma. Den nivån regeringen beslutar om kallas för riksnorm. Socialsekreterarna gör en individuell bedömning vid prövning av din rätt till försörjningsstöd. Du måste utnyttja alla de möjligheter till annan försörjning som normalt står till buds. Du som har ekonomiska tillgångar t. ex. pengar på banken, aktier, obligationer, bil, båt, husvagn, fritidshus, moped eller motorcykel m.m., måste först använda dig av dessa innan försörjningsstöd kan komma i fråga. Du som har haft höga inkomster eller inkomster som är avsedda för en längre tid, måste planera din ekonomi så att dina inkomster räcker till dina utgifter så länge som det är möjligt. Socialsekreterarna har som rutin att titta på din/er ekonomi tre månader bakåt i tiden från den månad du ansöker. Eventuellt överskott från normen räknas som inkomst. Undantag från detta kan göras om du inte tidigare har ansökt om försörjningsstöd, då du/ni inte känner till villkoren. Försörjningsstöd beräknas och beslutas normalt per kalendermånad. Ekonomiskt bistånd utgår normalt inte retroaktivt och undantag från det görs endast vid speciella omständigheter. Sidan 3 av 8

4 Vad skall försörjningsstödet räcka till? Försörjningsstödet skall täcka kostnader för: - livsmedel - kläder och skor - hygien - lek och fritid - förbrukningsvaror för skötsel av bostaden samt klädvård - dagstidningar, telefon och TV-licens Utöver det kan man också beviljas vissa andra kostnader så som: - Boende - Hushållsel - Hemförsäkring - Arbetsresor - Läkarvård och receptbelagd medicin - Akut tandvård - Glasögon - A-kassa/fackföreningsavgift Egna insatser krävs Den som söker försörjningsstöd är skyldig att göra vad han eller hon kan för att försörja sig själv. Det innebär att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktiv i ditt arbetssökande. Sökta arbeten redovisas skriftligt till socialsekreteraren varje månad. För att ha rätt till försörjningsstöd kan du inte tacka nej till erbjudna arbeten, studier om svenska för invandrare (SFI) eller andra aktiviteter som arbetsförmedlingen eller socialtjänsten föreslår. Sidan 4 av 8

5 Är du sjuk, måste du vara sjukskriven av läkare. Förutom arbete så måste du också söka alla bidrag du kan vara berättigad till, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, ersättning från a-kassa eller ALFA-kassan. Den sökande är skyldig att meddela alla förändringar av sina inkomster och utgifter så länge han eller hon får försörjningsstöd. Den som får för mycket försörjningsstöd på grund av att fel uppgifter lämnats, kan bli skyldig att betala tillbaka och riskerar att polisanmälas för bedrägeri. Socialtjänsten kan i samband med ansökan om försörjningsstöd, komma att erbjuda praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Det kan vara ett krav att den som söker deltar i föreslagen aktivitet för att vara berättigad till försörjningsstöd. Sekretess och tystnadsplikt Vid alla kontakter mellan en person som söker försörjningsstöd och socialtjänsten skall den sökandes rätt till självbestämmande och integritet respekteras. Uppgifter som sökande lämnar och beslut som fattas i samband med ansökan är sekretessbelagda, med undantag av vissa kontakter mellan myndigheter. Den sökande har rätt att läsa alla journalförda anteckningar om sig själv. Den sökande skall godkänna de kontakter som tas för att utredning skall kunna genomföras. Om den sökande nekar till att vissa kontakter tas, försvårar detta utredningsarbetet och det tar längre tid innan beslut kan fattas eller kan ansökan avslås. Sidan 5 av 8

6 Var söker man försörjningsstöd? Försörjningsstöd söker man hos socialförvaltningen i den kommun där man är folkbokförd. För personer folkbokförda i: Munkedals kommun Kontakta Lysekils kommun Kontakta Sotenäs kommun Kontakta Individ- och Familjeomsorgen Tel: Vardagar Individ- och Familjeomsorgen Tel Vardagar Individ- och Familjeomsorgen Tel Vardagar Sidan 6 av 8

7 Vad händer efter att man bokat tid för ansökan om försörjningsstöd? Brev med posten Ansökningshandlingar skickas till din bostadsadress tillsammans med information om vad som ska tas med till det inbokade besöket. Besök hos socialsekreteraren Under besöket går vi tillsammans igenom din ekonomiska situation och dina möjligheter att kunna försörja dig på egen hand. Vi går också igenom den skriftliga ansökan (som fyllts i innan besöket) och tittar på vilket stöd som är möjligt att få för att kunna komma till egen försörjning. En individuell handlingsplan upprättas där det ställs krav på ett aktivt arbetssökande och/eller deltagande i överenskomna aktiviteter. Besked med post Skriftligt beslut gällande ansökan om försörjningsstöd skickas till dig inom 2 veckor. Om du inte fått den hjälp du ansökt om skall detta tydligt framgå av beslutet. Om du beviljats försörjningsstöd betalas vanligtvis pengar ut till ditt bankkonto. Pengarna kommer normalt ca 2 dagar efter fattat beslut. Har du fått ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från det du mottagit beslutet. Sidan 7 av 8

8 Om du är missnöjd med beslutet Om du inte anser att du fått den hjälp du behöver eller tycker att du har rätt till kan du överklaga beslutet. Överklagan Information om hur man överklagar ett beslut fås i samband med beslutet. Budgetrådgivning och skuldsanering Den som har ekonomiska problem och vill ha hjälp att reda ut sin situation, har möjlighet att vända sig till kommunens budgetrådgivare/skuldsanerare. För information kontakta din kommun. Rådgivning är gratis!! Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer