Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)"

Transkript

1 Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller se nedan under Fler frågor. Vart ska jag vända mig? Till socialtjänsten i kommunen där du bor. Om du tillfälligt befinner dig i en annan kommun och behöver akut hjälp, kan du vända dig till kommunen där du befinner dig. Hur gör jag för att ansöka om bistånd? Ring och beställ en tid för besök. Vid besöket lämnar du en ansökningsblankett och de uppgifter om din ekonomiska situation som handläggaren behöver. Sparas uppgifter hos socialtjänsten? Ja. Uppgifter sparas normalt i fem år och förstörs sedan. Hur går utredningen av ansökan till? Ansökan om bistånd ska bedömas individuellt. Handläggaren tittar på din ekonomiska situation men också på vad du själv eller socialtjänsten kan göra för att du ska bli självförsörjande. Vad kan jag göra om jag inte får bistånd? Du kan kräva ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Be handläggaren om information om hur det går till. Kan jag bli tvungen att betala tillbaka? Ja. Till exempel om biståndet är någon typ av förskott eller om du felaktigt fått för mycket i bistånd. Vad kan jag få bistånd till? Du kan få bistånd till försörjningen och till annat som du behöver för att leva på en rimlig nivå. 1

2 Fler frågor Vem ska jag kontakta för att få information? Om du vill ha svar på frågor ska du i första hand kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Socialtjänsten har hand om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (broschyr om socialtjänstlagen, vanlig + lättläst). Du kan också ta kontakt med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet, dvs. kontrollerar hur socialtjänsten i länets kommuner fungerar. Du kan också ta kontakt med länsstyrelsen om du har synpunkter på socialtjänstens handläggning eller bemötande. Men pröva först att framföra dina klagomål direkt till socialtjänsten. Socialstyrelsen granskar inte eller ger råd i enskilda ärenden om ekonomiskt bistånd. Vi är en central statlig myndighet som arbetar med övergripande frågor som uppföljning, utveckling, kunskapsförmedling och samordning. Du hittar generell information om ekonomiskt bistånd i våra allmänna råd (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd och i handboken om ekonomiskt bistånd. Hur söker jag ekonomiskt bistånd? Vem ska jag vända mig till? Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och beställ tid för ett besök. Ofta vill socialtjänsten redan i telefon veta lite om varför du ringer. Du måste uppge namn och adress. För det mesta skickar socialtjänsten även en del skriftlig information där det står t.ex. vad du ska ha med dig vid besöket. Ofta får du också i förväg en ansökningsblankett som du ska fylla i och ta med. Kom ihåg att säga till om du behöver en tolk. Vilka uppgifter måste jag lämna? En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att socialtjänsten avbryter utredningen. Men om du vill ha ett beslut som bygger på en noggrann utredning måste du lämna uppgifter till socialtjänsten. Det gäller uppgifter om t.ex. boende och familjeförhållanden samt om alla ekonomiska förhållanden som är viktiga för bedömningen av din ansökan, t.ex. inkomster, tillgångar och utgifter. Vad händer med de uppgifter jag lämnar till socialtjänsten? Socialtjänsten är skyldig att skriva ned, dokumentera, de uppgifter som är viktiga för handläggningen av din ansökan. Det ska stå i dokumentationen t.ex. vad som har kommit fram när handläggaren kontrollerat uppgifter hos andra myndigheter och vilka beslut som har fattats. Du måste godkänna att handläggaren tar kontakt med andra myndigheter, oftast gör du det på ansökningsblanketten. Dokumentationen ska vara korrekt och neutral och får inte innehålla uppgifter som känns kränkande. Socialtjänsten ska bara dokumentera det som betyder något för deras utredning och beslut. Du har rätt att läsa vad som har skrivits om dig och du har också rätt att få noterat om du tycker att något som står är felaktigt eller om du har en annan åsikt. Dokumentationen sparas normalt i fem år och förstörs sedan. 2

3 De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, dvs. får inte lämnas ut. Det finns dock undantag, t.ex. i vissa fall när polisen begär det under en utredning om brott. Vad händer om jag lämnat felaktiga uppgifter? Du blir tvungen att betala tillbaka bistånd som du fått pga. felaktiga uppgifter. Om du medvetet har lurat socialtjänsten betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till polisanmälan. Vad ska jag ha med mig vid ett besök hos socialtjänsten? Du måste ha med dig legitimation som visar vem du är och hyreskontrakt/hyresavi eller annat som visar var du bor och vad du betalar för bostaden. För att visa hur din ekonomiska situation ser ut kan du ta med dig kopia på bilagan till din senaste deklaration. Om du har inkomster bör du ha med dig lönebesked och avier för utbetalning av t.ex. pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd eller bostadsbidrag för de senaste 2 3 månaderna. Du kan även ta med dig annat som du tror hjälper handläggaren att få en överblick över din ekonomiska situation. När du ansöker om ekonomiskt bistånd till annat än försörjningen måste du oftast kunna visa vad det kostar genom kvitto, kostnadsförslag eller liknande. Så är det för t.ex. läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning. Om du är arbetslös måste du kunna visa upp besökskort från arbetsförmedlingen eller andra papper som visar att du försöker få ett arbete. Om du är sjukskriven måste du kunna visa upp läkarintyg. Vem kan få ekonomiskt bistånd? Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Socialtjänsten kan t.ex. kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa. Socialtjänsten gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, t.ex. sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd. Kan jag få akut hjälp? Ja, om du riskerar att annars hamna i en nödsituation. Det finns inte definierat vad som är en nödsituation utan socialtjänsten bedömer detta från fall till fall. Vad gäller om jag är arbetslös? Du ska vara anmäld vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan vara t.ex. arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning för invandrare (sfi). Även åtgärder som kommunen erbjuder kan räknas hit. 3

4 I första hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde eller den ort där du tidigare arbetat. Vad gäller om jag är sjuk? Socialtjänsten kräver i regel att du är sjukskriven och visar upp ett läkarintyg om du inte kan arbeta eller söka arbete p.g.a. sjukdom. Om sjukskrivningen blir långvarig kan socialtjänsten även kräva att få se läkarens plan för rehabilitering. Det är också möjligt att socialtjänsten vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver. Vad gäller om jag är studerande? Socialtjänsten beviljar oftast inte ekonomiskt bistånd till studerande under terminerna. Du anses då kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Alternativet för den som inte klarar sig på studiemedel är oftast att ta ett arbete. Om det finns särskilda skäl kan dock socialtjänsten göra undantag, t.ex. om du hamnat i en situation som du inte väntat dig. Studiemedlen är beräknade efter terminens längd och det syns på studiemedelsbeskedet hur länge pengarna ska räcka. Under studieuppehåll gäller samma krav som för andra arbetslösa. Om du aktivt har sökt sommarjobb men inte fått något, kan du alltså ha rätt till ekonomiskt bistånd om du uppfyller övriga villkor. (Se också frågan om unga arbetslösa) Vad gäller om jag är ung och arbetslös? Samma regler gäller som för övriga arbetslösa (se frågan om arbetslösa). Socialtjänsten kan dessutom ställa ett särskilt krav på unga arbetslösa att de deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta gäller ungdomar under 25 år, personer över 25 år med särskilt behov av kompetenshöjande verksamhet och studerande som under studieuppehåll behöver ekonomiskt bistånd. Om studerande söker ekonomiskt bistånd i samband med studieuppehåll får socialtjänsten alltså begära att de deltar i någon form av praktik, även om den inte behövs för studierna. Socialtjänsten kan ge avslag på ekonomiskt bistånd om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Socialtjänsten kan även minska på biståndet i denna situation. Vad gäller om jag är ung och har avbrutit gymnasiet? Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år kan du söka ekonomiskt bistånd och får visa för socialtjänsten att du söker arbete. Eventuellt kräver socialtjänsten att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (se frågan om unga arbetslösa). Socialtjänsten kan inte kräva att du börjar i gymnasiet igen för att du ska kunna få bistånd. 4

5 Vad gäller om jag är ung och vill flytta hemifrån? Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter du fyllt 21 år åringar som inte går i skolan kan alltså söka ekonomiskt bistånd för egen del. Men när det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns starka skäl för flyttningen, t.ex. hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva. Vad kan jag få ekonomiskt bistånd till? Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd, eller socialbidrag som det tidigare kallades, är ekonomiskt stöd enligt socialtjänstlagen (broschyr om socialtjänstlagen, vanlig + lättläst). Man kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen och till annat som man behöver för att leva på en rimlig nivå. Bistånd till försörjningen kallas försörjningsstöd och består av en norm (riksnormen) och skäliga (rimliga) kostnader för några andra vanliga behov, t.ex. boende och hushållsel. Utgifter som inte ingår i försörjningsstödet hör till livsföringen i övrigt. Det är sådant som inte hänger ihop med försörjningen men som ändå är nödvändigt (se också frågan om hjälp till annat). Vad ingår i försörjningsstöd? I riksnormen (Meddelandeblad) ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hälsa och hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, samt dagstidning, telefon och TV-avgift. Om det finns särskilda skäl kan socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnader till både högre och lägre nivå än i riksnormen. Riksnormen grundar sig på beräkningar från Konsumentverket. I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som kan räknas in för dessa behov bedöms individuellt men normalt räknas de kostnader du har om de är skäliga. Med skälig kostnad menas att den ligger på en rimlig nivå. Vad ska riksnormen räcka till? Livsmedel: Beräkningen bygger på en fyra veckors matsedel med vanliga och nyttiga rätter till frukost, lunch, middag och mellanmål. Både råvaror och halvfabrikat ingår men inte sådant som godis, snacks eller vin. Kostnaden för ensamhushåll är något högre p.g.a. att de köper mindre förpackningar och har mer svinn. Kläder och skor: Vanliga kläder och skor för olika årstider, väder och tillfällen. Kostnader för skoreparationer, kemtvätt och tillbehör som väskor, klocka och paraply ingår också. Fritid och lek: Vanliga fritidsaktiviteter inomhus och utomhus inklusive motion och kultur. Här ingår t.ex. medlemskap i förening/idrottsklubb, gå på bio/hyra video, lyssna på musik, läsa böcker, cykla, simma och åka skidor eller skridskor. För yngre barn ingår också t.ex. leksaker och spel. Dyrare fritidsintressen, semester, husdjur och kostnader för dator- och TV-spel ingår inte. 5

6 Hälsa och hygien: Varor för den personliga hygienen som tvål, tandkräm, tandborste och hudkräm. Kostnader för hårklippning, rakapparat och mensskydd ingår. För barn upp till tre år ingår blöjor. Hälso- och sjukvårdsprodukter, besök hos läkare och tandläkare samt läkemedel ingår inte (se också frågan om hjälp till annat). Barn- och ungdomsförsäkring: Gruppförsäkring för sjukdom och olycksfall. Förbrukningsvaror: Varor som behövs för att sköta om bostaden och kläder och skor, t.ex. medel för tvätt, disk och rengöring, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. Toalett- och hushållspapper, pappersservetter, plastfolie och fryspåsar, tejp m.m. ingår också. Dagstidning, telefon, TV-licens m.m.: Prenumeration av en dagstidning, avgift för TVlicens och kostnader för telefon inklusive en del kostnader för mobiltelefon. Kostnader för brevpapper, kuvert, vykort och frimärken ingår också. Kostnader för kabel-tv, Internet och dator ingår inte. Hur bestäms beloppen i riksnormen? Riksnormen bestäms varje år av regeringen. De belopp som ingår i normen baserar sig på beräkningar från Konsumentverket och ska vara en vanlig konsumtionsnivå, dvs. varken minimum eller lyx. Beloppen är uppdelade på olika typer av hushåll och åldersgrupper. Socialstyrelsen informerar varje år i Meddelandeblad om beloppen i riksnormen. Kan jag få mer i bidrag om jag har mer kostnader än vad som ingår i riksnormen? Ja. Socialtjänsten kan i vissa fall räkna med en högre norm. En sådan höjning gör socialtjänsten i enskilda fall och efter en individuell bedömning. Exempel på situationer när normen kan höjas är om du behöver äta dyrare mat eller har extra stort behov av telefon eller fritidsaktiviteter. Du ska kunna visa för socialtjänsten att ditt behov medför högre kostnader än vad som ingår i normen. Även motsatsen gäller, dvs. att socialtjänsten i ett enskilt fall kan ge en lägre norm om det finns särskilda skäl. Kan jag få ekonomiskt bistånd till boendekostnad även om jag bor i villa eller bostadsrätt? Ja. Det avgörande är att kostnaden ligger på en rimlig nivå. Socialstyrelsen rekommenderar att kostnaden för boende i villa inkluderar ränteutgifter och nödvändiga driftskostnader, t.ex. kostnader för vatten, uppvärmning, sophämtning, fastighetsförsäkring och tomträttsavgäld. I kostnaden för boende i bostadsrätt ingår ränteutgifter och månadsavgift. Avbetalning på lån (amortering) brukar man inte få hjälp med. Vad är en rimlig boendekostnad? Det finns inga klara och enkla regler för vad som är rimliga kostnader för boende. Enligt regeringen måste socialtjänsten göra en bedömning av vad som är rimligt i varje enskilt fall och jämföra med vad en låginkomsttagare har råd med. 6

7 Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten gör sin bedömning med hänsyn till den faktiska kostnaden för boendet och till behovet av just denna bostad. Kostnaden bör jämföras med hyran i allmännyttiga eller andra större bostadsföretag där du bor eller i närmaste tätort. Rekommendationen bygger på tanken att detta är en form av boende som låginkomsttagare normalt har råd med. Vilka regler gäller vid boende i andra hand? I princip gäller samma regler som vid boende i första hand. Du ska kunna visa att du bor på adressen. Du bör vara folkbokförd (mantalsskriven) där och kunna visa upp ett hyresavtal. Avtalet bör innehålla de uppgifter som socialtjänsten behöver för att kunna bedöma om hyran är rimlig. Det gäller t.ex. storlek och standard på bostaden, om den är möblerad eller omöblerad och vad som ingår i hyran. Hur har ni kommit överens om t.ex. hushållsel och telefon? På samma sätt som vid boende i första hand kan bostadssituationen på orten eller i kommunen påverka vad som är rimlig hyra. Socialtjänsten kan också i sin bedömning ta hänsyn till ditt behov av bostad och möjlighet att hitta en annan bostad. Om du tillhör dem som kan få bostadsbidrag, kan socialtjänsten kräva att du har ett hyresavtal som ger rätt till bostadsbidrag. Kan jag få hjälp till annat än försörjningen? Ja. Du kan efter en individuell bedömning få ekonomiskt bistånd även till annat. I allmänna råd om ekonomiskt bistånd tar Socialstyrelsen upp några exempel på behov som man kan ha vid sidan av försörjningen. Det är kostnader och avgifter för t.ex. - hälso- och sjukvård, - tandvård, - glasögon, - utrustning till hemmet, - flyttning, - utrustning för spädbarn, - umgängesresor, - kommunal service, - ansöknings- och förmedlingsavgifter, - rekreation och - begravning. Denna uppräkning är endast exempel och det är möjligt att få ekonomiskt bistånd även till annat om man kan visa att man behöver det. Om det finns särskilda skäl kan man i speciella fall även få bistånd till skulder. När det gäller hälso- och sjukvård och läkemedel får du normalt ekonomiskt bistånd till det som ingår i högkostnadsskyddet. Kostnaden för tandvård bör oftast vara godkänd av socialtjänsten innan behandlingen börjar, undantagen gäller tandvård som är akut. Om behandlingen är dyr kan socialtjänsten kräva att förslaget till behandling bedöms av en annan tandläkare. Det finns ingen allmän rätt för personer som får egen bostad att få bistånd till möbler m.m. utan det ska finnas ett särskilt skäl. Det kan vara att du t.ex. måste flytta för att du är i en akut eller hotfull situation. Du kan också vara ung men tvungen att flytta hemifrån för att få en rimlig levnadssituation. Umgängesresor är föräldrars eller barns resor från en ort till en annan för umgänge. Med rekreation menas t.ex. reskostnader eller stughyra. 7

8 För begravning gäller att eventuella tillgångar i dödsboet i första hand ska användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader som t.ex. obetald hyra, el, telefon eller liknande. Om socialtjänsten ger bistånd ska det räcka till en värdig begravning. Socialtjänsten ska ta hänsyn till den avlidnes och anhörigas önskemål inom rimliga gränser. Kan jag få låna pengar? Nej, men i vissa fall kan du få bistånd mot återbetalning se frågan om återbetalning. Hur räknar man ut ekonomiskt bistånd? Hur beräknas försörjningsstöd? Försörjningsstödet beräknas normalt månadsvis. Först bestämmer man vilka som ingår i hushållet. I socialtjänstens beräkningar ingår gifta, sambor och registrerade partner normalt i samma hushåll och har gemensam ekonomi. Därefter räknar man ut riksnormen för hushållet. Den får man genom att lägga ihop de personliga kostnaderna för alla i hushållet med gemensamma hushållskostnader (Meddelandeblad). Genom att lägga ihop riksnormen med eventuella månadskostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa får man vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad. Dessa kostnader ska vara rimliga (skäliga). Hushållets behov av försörjningsstöd får man genom att dra ifrån eventuella egna inkomster. Beräkningssättet kan beskrivas så här: Personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader + skäliga kostnader inkomster = behov av försörjningsstöd. Varför får olika personer eller hushåll olika mycket försörjningsstöd? Försörjningsstödet bedöms individuellt liksom övrigt ekonomiskt bistånd. Det betyder bl.a. att det beräknas efter vad var och en behöver. Ett tydligt exempel är att en barnfamilj får mer i försörjningsstöd eftersom den har större utgifter per månad än en ensamstående person. Men det betyder också att två personer i samma situation kan få olika mycket i bistånd eftersom socialtjänsten bedömer att deras behov är olika stort. Hur påverkar inkomster och tillgångar vad jag får i ekonomiskt bistånd? När socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd brukar man ta med hushållsmedlemmarnas alla nettoinkomster (efter skatt). Det gäller t.ex. lön eller avgångsvederlag, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, pension, underhållsbidrag, barnbidrag eller bostadsbidrag. Det gäller normalt även t.ex. skatteåterbäring, skadestånd och ersättningar från försäkringsbolag. Om du har pengar på banken, aktier eller någon annan tillgång som är lätt att komma åt måste du i regel utnyttja den i första hand. Om du har tillgångar som är mer låsta, t.ex. hus eller bostadsrätt, kan du få ekonomiskt bistånd under en period medan du säljer tillgången eller löser ditt ekonomiska problem på annat sätt. 8

9 Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har en bil? En bil är ofta en tillgång som kan säljas och ge inkomst, oavsett om den används eller inte. Socialtjänsten bedömer dock från fall till fall om bilen ska räknas som en tillgång. Man tittar bl.a. på bilens värde och hur länge du behöver ekonomiskt bistånd. Om behovet av bistånd är tillfälligt eller om du behöver bilen i ditt arbete, kan socialtjänsten acceptera att du har den kvar. Detsamma gäller om bilen är så gammal att det knappast blir någon inkomst om den säljs. Socialstyrelsen rekommenderar att driftskostnaderna för bilen (bensin, reparationer m.m.) räknas in i ditt ekonomiska månadsbehov om du behöver bilen t.ex. i ditt arbete eller för att komma till arbetet. I andra fall får du klara av dessa kostnader på annat sätt. Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har fritidshus? Ett fritidshus är en tillgång som kan säljas och ge inkomst. En förutsättning är att försäljningen ger ett överskott, dvs. att det blir pengar över när du har betalat av eventuella lån på huset. Oftast accepterar socialtjänsten att du har ett fritidshus om du endast behöver ekonomiskt bistånd en kort period, dvs. högst fyra månader. Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har villa eller bostadsrätt? En villa eller bostadsrätt är i princip en tillgång som kan säljas och som därför kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen har rekommenderat att villan eller bostadsrätten bara ska räknas som en tillgång om ditt behov av bistånd blir långvarigt, dvs. längre än fyra månader. En förutsättning för försäljning är att det blir ett överskott, dvs. att det blir pengar över efter att du har betalat av eventuella lån på huset. Socialtjänsten måste alltid göra en bedömning i det individuella fallet. Det kan finnas skäl till att du inte bör sälja din bostad. Sådana skäl kan vara att det är svårt att få en ny bostad, att bostaden är svår att sälja eller att flyttningen på något annat sätt är olämplig för dig eller din familj. Om du ändå blir tvungen att sälja villan eller bostadsrätten rekommenderar Socialstyrelsen att du får rimlig tid på dig, vilket är minst fyra månader. Kan jag bli skyldig att betala tillbaka? Kan jag bli skyldig att betala tillbaka pengar till socialtjänsten? Ja. Enligt reglerna i socialtjänstlagen får socialtjänsten i vissa fall kräva tillbaka pengar som har betalats ut. Det gäller om biståndet var förskott på t.ex. utbetalning av lön, sjukpenning, pension eller bostadsbidrag, om den som fått biståndet är indragen i en arbetskonflikt, t.ex. en strejk, om den som fått biståndet har pengar men tillfälligt inte kan komma åt dem p.g.a. strejk, dataproblem e.d. eller om biståndet var felaktigt på grund av misstag eller oriktiga uppgifter. Det gäller även om socialtjänsten har gjort fel och betalat ut för mycket. Det kan därför vara viktigt att kontrollera utbetalningar från socialtjänsten så att du inte blir återbetalningsskyldig. För att socialtjänsten ska kunna kräva tillbaka pengar måste det finnas ett skriftligt beslut. Där ska det stå varför pengarna ska betalas tillbaka och du ska ha fått en kopia på beslutet. 9

10 Vid sidan av reglerna i socialtjänstlagen har socialtjänsten rätt att enligt lagen om allmän försäkring få tillbaka pengar om det ekonomiska biståndet var förskott på en retroaktiv utbetalning av månadsersättning som du ansökt om hos försäkringskassan. Det kan vara t.ex. pension, aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd. I dessa fall kräver socialtjänsten tillbaka pengarna direkt från försäkringskassan. Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte har rätt till ekonomiskt bistånd? Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte har rätt till ekonomiskt bistånd? Du har alltid rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Socialtjänsten är skyldig att hjälpa till med ansökan om det behövs. Du har även rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Kan jag överklaga socialtjänstens beslut? Ja, du kan överklaga om du inte är nöjd med beslutet. Det gäller också om du fått bara delvis avslag. Du måste dock överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet. Ett överklagande innebär att domstolen prövar om socialtjänstens beslut är riktigt. Domstolen kan ändra beslutet och socialtjänsten måste rätta sig efter domstolen. Blir du missnöjd också med länsrättens beslut kan du gå vidare och överklaga till kammarrätten och slutligen till Regeringsrätten. I dessa fall bestämmer domstolen själv om den ska ta upp överklagandet (s.k. prövningstillstånd). Socialtjänsten ska informera dig om hur allt går till och även hjälpa dig om du behöver det. Hur överklagar jag? Ett överklagande ska vara skriftligt. Någon särskild blankett behövs inte och överklagandet kan göras mycket enkelt. Det viktiga är att du talar om vilket beslut du överklagar och vad du tycker är fel. Behöver du hjälp med överklagandet är socialtjänsten skyldig att ge dig hjälp. Skicka överklagandet till det socialtjänstkontor som beslutat i ditt ärende. Det måste ha kommit dit senast tre veckor efter att du fick beslutet. 10

11 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar dig. Det kallas också socialbidrag. Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Var ska jag söka ekonomiskt bistånd? Du ska kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Om du bor i en annan kommun en kort tid och behöver hjälp snabbt kan du kontakta socialtjänsten där. Hur gör jag för att söka bistånd? Ring socialtjänsten och beställ tid för ett besök. Fyll i en blankett för att söka bistånd. När du kommer ska du lämna blanketten. Du ska också lämna papper som visar hur din ekonomi är, till exempel hyresavin, avier från försäkringskassan och löneavier. Sparar socialtjänsten information om mig? Ja, socialtjänsten sparar information i 5 år. Hur går det till att undersöka om jag får bistånd? Handläggaren undersöker hur mycket pengar du har och hur mycket räkningar du har. Handläggaren undersöker också vad du själv kan göra för att få pengar. Sedan bestämmer handläggaren om du får bistånd. Vad kan jag göra om jag inte får bistånd? Be att få ett papper där det står att socialtjänsten har bestämt att du inte får bistånd. Då kan du överklaga det socialtjänsten har bestämt. Be handläggaren förklara hur du kan överklaga. Kan jag bli tvungen att betala tillbaka? Du kan behöva betala tillbaka biståndet om pengarna är ett förskott medan du väntar på andra pengar. Du kan behöva betala tillbaka om du har fått för mycket bistånd för att det blev något fel. Vad kan jag få bistånd till? Biståndet är till för vanliga kostnader som mat och hyra och annat som behövs för att leva ett vanligt liv. 1

12 Fler frågor Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar dig. Det kallas också socialbidrag. Vem ska jag fråga för att få information? Om du har frågor om ekonomiskt bistånd ska du först prata med personalen på socialtjänsten i kommunen där du bor. Socialtjänstlagen säger att det är socialtjänsten som har hand om ekonomiskt bistånd. Du kan också prata med personal på länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den myndighet som ska kontrollera hur socialtjänsten i kommunerna fungerar. Du kan också prata med personal på länsstyrelsen om du vill klaga på socialtjänsten, till exempel att du har blivit dåligt behandlad. Pröva först att klaga direkt hos socialtjänsten. Socialstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar med information om till exempel ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen ger råd och stöd till socialtjänsten. Socialstyrelsen har skrivit om ekonomiskt bistånd i Allmänna råd och i Handbok Hur söker jag ekonomiskt bistånd? Vem ska jag prata med för att söka ekonomiskt bistånd? Ring till socialtjänsten i din kommun och beställ tid för att besöka en handläggare. Socialtjänsten vill ofta veta lite redan i telefonen om varför du ringer. Du måste säga ditt namn och din adress. Handläggaren brukar skicka information där det står vad du ska ta med dig när du kommer på besök. Handläggaren brukar också skicka en blankett för att söka ekonomiskt bistånd. Den ska du fylla i och ta med dig. Kom ihåg att säga till om du behöver tolk till besöket. 2

13 Vilka uppgifter och vilka papper behöver jag lämna till socialtjänsten? Socialtjänsten gör en undersökning om hur du lever och hur mycket pengar du har för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Men du bestämmer själv om socialtjänsten ska göra en sådan undersökning. Du kan säga till att handläggaren måste sluta med undersökningen om du vill det. För att socialtjänsten ska kunna bestämma rätt om ditt ekonomiska bistånd, till exempel att du får tillräckligt mycket pengar måste du lämna alla uppgifter socialtjänsten behöver. Det kan vara uppgifter om hur du bor, om du är gift, om du har barn eller bor ensam, om hur mycket pengar du har och hur mycket räkningar du har. Vad händer med uppgifter som jag lämnar till socialtjänsten? Handläggaren på socialtjänsten måste skriva ner alla uppgifter som behövs för att undersöka om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Handläggaren skriver också om sådant som finns att läsa hos andra myndigheter om dig till exempel om du har sjukpenning eller är inskriven i arbetsförmedlingen. Handläggaren skriver ner vad socialtjänsten bestämmer, om du får bistånd eller inte. Du måste säja ja till att handläggaren tar kontakt med andra myndigheter för att få uppgifter om dig. Det kan du göra på blanketten för att söka bistånd. Det som handläggaren skriver om dig måste stämma med uppgifterna som du har lämnat och får inte vara något som du tycker är fel eller som sårar dig. Handläggaren får bara skriva sådant som behövs för att undersöka och bestämma om ditt bistånd. 3

14 Du har rätt att läsa vad handläggaren har skrivit om dig. Tycker du att något är fel eller om du tycker annorlunda än handläggaren ska det också skrivas. Socialtjänsten sparar allt som skrivs i 5 år. Sedan slängs det. Det du säger till socialtjänsten är hemligt. Socialtjänsten får inte lämna uppgifterna till någon annan. Polisen kan ibland få svar på frågor om det är viktigt för att lösa ett brott. Vad händer om jag lämnat fel uppgifter? Om du får bistånd för att du har lämnat uppgifter som inte stämmer måste du betala tillbaka pengarna. Om du har lurat socialtjänsten till exempel genom att säga att du har mindre pengar än du har räknas det som ett brott. Då kan du bli polisanmäld. Vad ska jag ta med mig när jag besöker socialtjänsten? När du besöker socialtjänsten ska du ha med dig identitetskort som visar vem du är. Du ska ha med dig hyreskontraktet och inbetalningskortet för hyran som visar var du bor och hur mycket det kostar. Du måste visa för socialtjänsten om du har pengar på banken eller något som är värt mycket pengar. Du kan ta med dig den senaste deklarationen och kontoutdrag från banken. Om du tjänar pengar ska du ta med dig löneavi som visar hur mycket du tjänar. Om du får pengar på annat sätt till exempel från Försäkringskassan eller a-kassan ska du ta med papper som visar det. Ta med papper från de 3 senaste månaderna. 4

15 När du söker om att få ekonomiskt bistånd till något särskilt måste du kunna visa vad det kostar. Du kan visa kvitto på läkarvård och medicin. Om det gäller annat, till exempel tandvård, glasögon, möbler eller flyttning som du söker bistånd för ska du först prata med handläggaren och visa ett kostnadsförslag. Det betyder att du innan visar vad du behöver och vad det kostar. Om du är arbetslös måste du ta med dig besökskort från arbetsförmedlingen eller andra papper som visar att du söker jobb. Om du är sjukskriven måste du visa läkarintyg. Vem kan få ekonomiskt bistånd? Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är till för att hjälpa en kort tid när du har dåligt med pengar. Du har själv ansvar för att försöka ordna ditt liv så att du kan få pengar. Socialtjänsten kan kräva att du ska söka arbete eller vara med i kurser eller annat som kommunen eller arbetsförmedlingen ordnar för arbetslösa. Socialtjänsten undersöker om just du har rätt till att få ekonomiskt bistånd. Du har inte rätt till bistånd om du har pengar på banken eller äger något som är värt mycket pengar. Innan du söker ekonomiskt bistånd ska du undersöka om du kan få annat stöd som bostadsbidrag, sjukpenning eller underhållsstöd. 5

16 Kan jag få hjälp direkt om det blir kris med pengar? Du kan få snabb hjälp om det har hänt något allvarligt så att du inte klarar dig och hamnar i en nödsituation. Det finns inga regler som säger vad som är en nödsituation. Socialtjänsten bestämmer vad som är en nödsituation. Vad gäller om jag är arbetslös? Om du söker ekonomiskt bistånd när du är arbetslös måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen och själv söka lediga arbeten eller utbildningar. Du måste visa att du vill ha arbete genom att ta arbete, praktik eller utbildningar som arbetsförmedlingen föreslår. Det kan också vara utbildning i svenska för invandrare. Du måste också gå på utbildningar eller praktik som kommunen ordnar för arbetslösa. Du måste söka och ta arbete på heltid. Om det inte finns heltidsarbeten måste du kunna arbeta deltid tills du hittar ett heltidsarbete. Du måste också kunna tänka dig att arbeta någon annanstans än där du bor och att arbeta med sådant du inte brukar arbeta med. Vad gäller om jag är sjuk? Om du söker ekonomiskt bistånd och är sjuk ska du kunna visa läkarintyg som säger att du inte kan arbeta eller söka arbete. Om du kommer att vara sjukskriven länge kan handläggaren be att få se läkarens planering för hur du ska få träning och hjälp att bli frisk. Socialtjänsten kan behöva ta kontakt med din läkare, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver. 6

17 Vad gäller om jag studerar? Socialtjänsten brukar inte ge ekonomiskt bistånd under terminerna åt den som studerar. Den som studerar ska klara sig på de pengar som är till för den som studerar som studiemedel och studiestöd. Om du inte klarar dig på dessa pengar ska du försöka ta ett arbete. I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa dig om du studerar. Det kan vara om det hänt något särskilt som du inte hade planerat och som gör att du behöver hjälp med pengar. Studiemedlen ska räcka så länge som terminen räcker. På pappret som du får när du får studiemedlet står hur länge pengarna ska räcka. På sommarlovet räknas du som alla andra arbetslösa. Om du söker arbete men inte får arbete och om du inte kan få pengar på annat sätt kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. Vad gäller om jag är ung och arbetslös? För dig som är ung och arbetslös gäller samma regler som för alla andra som är arbetslösa. Socialtjänsten kan också kräva att du går utbildning eller praktik för att lära dig mer. Det gäller dessa personer: Du som är under 25 år. Du som är över 25 år och särskilt behöver lära dig mer. Du som studerar och som behöver ekonomiskt bistånd när du har lov. Socialtjänsten kan kräva att du ska göra någon praktik även om den inte behövs för dina studier. Socialtjänsten kan säga nej till ekonomiskt bistånd om du inte vill gå praktik eller utbildning och inte har någon orsak. Socialtjänsten kan också ge dig mindre bistånd om du inte vill gå praktik eller utbildning. 7

18 Vad gäller om jag är ung och har avbrutit gymnasiet? Om du har avbrutit gymnasiet innan det är slut och du är under 18 år ska dina föräldrar betala mat, hyra och annat för dig. Om du är över 18 år kan du söka ekonomiskt bistånd. Då ska du visa för socialtjänsten att du söker arbete. Socialtjänsten kan också kräva att du går kurser eller praktik för att lära dig mer. Socialtjänsten kan inte kräva att du börjar gymnasiet igen för att du ska kunna få ekonomiskt bistånd. Fråga Vad gäller om jag är ung och vill flytta hemifrån? Lagen säger att föräldrar ska betala för sina barn tills de är 18 år. Dina föräldrar ska fortsätta att betala för dig efter du har fyllt 18 år så länge du går i skolan. När du är 21 år behöver inte dina föräldrar betala för dig, även om du fortfarande går i skolan. Du som är över 18 år och har slutat skolan kan alltså söka ekonomiskt bistånd själv. Biståndet går till en del vanliga levnadskostnader men inte säkert till hyra. Om du vill flytta hemifrån och söker bistånd måste det finnas särskilda skäl till att du ska få pengar till hyra. Det kan vara att du blir sjuk om du inte flyttar. Socialtjänsten tycker att unga inte ska flytta hemifrån förrän de kan betala själva för att göra det. Vad kan jag få ekonomiskt bistånd till? Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd kallades socialbidrag förr. Socialtjänstlagen säger att du i vissa fall har rätt att få ekonomiskt bistånd, alltså hjälp med pengar. 8

19 Du kan få hjälp med pengar till vanliga levnadskostnader som mat och hyra och annat som behövs för att leva ett vanligt liv. Pengar till vanliga levnadskostnader som mat och hyra kallas försörjningsstöd. En del av försörjningsstödet kallas för riksnormen. Det som är försörjningsstöd men inte är med i riksnormen är till exempel hyra och el. En del av ekonomiskt bistånd räknas inte in i försörjningsstödet. Det är pengar för annat som behövs för att leva ett vanligt liv. Vad räknas in i försörjningsstödet? Riksnormen är pengar som ska räcka till livsmedel (mat): Kläder och skor, fritid och lek hälsa och hygien, försäkring för barn och ungdomar, förbrukningsvaror (till exempel tvättmedel), och till dagstidning, telefon och tv-avgiften. Socialtjänsten kan bestämma att du får mer eller mindre än riksnormen om det finns särskilda skäl. Försörjningsstödet ska också räcka till andra vanliga levnadskostnader. Det är hyra, elräkningar, resor till arbetet, hemförsäkring och till att vara medlem i fackförening och arbetslöshetskassa. Handläggaren räknar ut om de kostnader du har kan vara normala. Vad ska riksnormen räcka till? Livsmedel (mat): Riksnormen är uträknad för hur mycket vanlig, nyttig mat kostar i en månad. Då ingår frukost, lunch, middag och mellanmål. Maten kan vara råvaror, alltså sådant som du lagar helt själv till exempel köttfärs till köttbullar eller sådant som du bara behöver värma som färdiglagade köttbullar. Pengarna ska inte räcka till godis, chips eller vin. Den som bor ensam har lite dyrare mat än en familj. 9

20 Kläder och skor: Vanliga kläder och skor för alla årstider, och för olika tillfällen till exempel fritid eller fest. Pengarna ska också räcka till kemtvätt av kläder och till exempel väskor och klocka. Fritid och lek: Pengarna ska räcka till vanliga saker du gör på fritiden, inomhus och utomhus, till exempel motion och kultur. Det kan vara pengar för att vara medlem i en förening, gå på bio, hyra film, lyssna på musik, läsa böcker, gå och simma och åka skidor eller skridskor. För små barn ska pengarna räcka till leksaker och spel. Pengarna ska inte räcka till dyra saker för fritiden som semester, husdjur, eller datorspel och tv-spel. Hälsa och hygien: Varor för din personliga hygien som tvål, tandkräm, tandborste och hudkräm. Pengarna ska också räcka till rakapparat, att klippa sig och till mensskydd. För barn upp till 3 år ska pengarna räcka till blöjor. Pengarna ska inte räcka till besök hos läkare och tandläkare eller medicin. Läs mer om läkare, tandläkare och medicin under frågan Kan jag få pengar till annat än mat och hyra? Försäkring för barn och unga: Pengarna ska räcka till en gruppförsäkring för sjukdom och olycksfall. Förbrukningsvaror (varor som går åt i hushållet): Varor som behövs för att sköta hemmet och kläder och skor som till exempel diskmedel, tvättmedel, dammsugarpåsar, rengöringsmedel och skokräm. Pengarna ska också räcka till annat som kan behövas till exempel glödlampor, toalettpapper och hushållspapper, servetter, plastfolie, fryspåsar, tejp och liknande saker. Dagstidning, tv-avgift, telefon: Pengarna ska räcka till en prenumeration på en dagstidning, avgift för tv-licens, kostnader för telefon och en del kostnader för mobiltelefon. Pengarna ska också räcka till brevpapper, kuvert, vykort och frimärken. Pengarna ska inte räcka till internet, kabel-tv och dator. 10

21 Hur bestäms hur mycket pengar riksnormen är? Konsumentverket räknar ut varje år vad det kostar att leva ett normalt liv och lämnar uppgifter till regeringen. Sedan bestämmer regeringen hur stor riksnormen är. Ett normalt liv är att inte ha för lite men ingen lyx. Det är olika mycket pengar beroende på hur gammal man är och om man bor ensam eller i familj. Kan jag få mer i bidrag om jag har mer att betala än vad riksnormen ska räcka till? Ibland kan socialtjänsten räkna ut att du behöver mer pengar än vad riksnormen säger. Det kan vara om du behöver äta dyrare mat, om du behöver använda telefonen extra mycket eller måste ha mycket fritidsaktiviteter. Du måste kunna visa för socialtjänsten att du har högre kostnader än vad riksnormen räcker till. Ibland kan socialtjänsten räkna ut att du behöver mindre pengar än vad riksnormen säger. Kan jag få ekonomiskt bistånd till hyra eller andra kostnader om jag bor i villa eller bostadsrätt? Du kan få ekonomiskt bistånd till hyra eller andra kostnader även om du bor i villa eller bostadsrätt. Det viktiga är att din bostad inte kostar mer än vad som kan räknas som normalt. Socialstyrelsen säger att kostnader för villa är räntorna på lånet och kostnader som behövs för att bo i villa, som till exempel sophämtning, vatten, uppvärmning och försäkring för huset. Kostnader för bostadsrätt är räntorna på lånet och månadsavgiften. Du får inte ekonomiskt bistånd för avbetalningar på lånet till villan eller bostadsrätten. 11

22 Vad är normalt att bostaden kostar? Det finns inga regler som säger exakt vad som är normalt att bostaden kostar. Regeringen har sagt att socialtjänsten måste bestämma det för varje person som söker bistånd. Socialtjänsten ska jämföra med vad en person med låg lön har råd med. Socialstyrelsen vill att socialtjänsten ska ta hänsyn till vad bostaden faktiskt kostar och hur väl personen behöver just den bostaden. Socialtjänsten ska jämföra din bostadskostnad med hyran i vanliga lägenheter där du bor eller närmaste samhälle eller stad. Då kan socialtjänsten lättare räkna ut om din bostadskostnad är normal. Vad gäller om jag hyr min bostad i andra hand? För dig som hyr din bostad i andra hand gäller samma regler som om du hyr i första hand. Du måste kunna visa att du bor på den adressen. Du ska helst vara folkbokförd på den adressen, alltså du ska anmäla till skatteverket att du bor där. Du ska kunna visa upp ett hyreskontrakt för bostaden. I kontraktet ska stå vad du betalar i hyra och hur stor bostaden är. Där ska också stå om du hyr möblerat eller omöblerat, om elen ingår i hyran eller inte. Detta behöver socialtjänsten veta för att räkna ut om din bostadskostnad är normal. När du hyr bostad i andra hand kan socialtjänsten också jämföra med vad hyrorna kostar i vanliga lägenheter nära där du bor. Socialtjänsten kan föreslå att du ska flytta till något annat ställe, om det till exempel är lätt att hitta en annan billigare bostad. Om du är en person som har rätt få bostadsbidrag kan socialtjänsten kräva att du har ett hyreskontrakt som ger rätt att få bostadsbidrag. 12

23 Kan jag få pengar till annat än vanliga levnadskostnader som mat och hyra? Socialtjänsten kan bestämma att du har rätt att få ekonomiskt bistånd till annat som behövs för att leva ett vanligt liv. I Socialstyrelsens Allmänna råd står vad man kan få hjälp med utom vanliga levnadskostnader som mat och hyra (försörjningsstöd). Du kan till exempel få hjälp med kostnader för läkarbesök, medicin, tandvård, glasögon, utrustning till hemmet flyttning, utrustning till spädbarnet, resor för att barn ska träffa den andra föräldern, dagis och hemtjänst, identitetskort, semester och begravning. Uppräkningen är bara exempel. Om du kan visa att du verkligen behöver det kan du också få hjälp med andra saker. Du kan få hjälp med skulder om det finns särskilda skäl. Du kan få ekonomiskt bistånd till läkarvård och medicin som ingår i högkostnadsskyddet. Om du vill söka bistånd för tandvård ska socialtjänsten säga ja till kostnaden innan du börjar behandlingen. Om behandlingen för tandvård är dyr kan socialtjänsten be en annan tandläkare att titta på den. Om du får tandvärk och måste gå till tandläkaren på en gång kan du få pengar för det efteråt. Du brukar inte kunna få bistånd för att köpa möbler om du flyttar till en egen bostad. Du kan få det om det finns särskilda skäl, till exempel att du måste flytta för att du kan råka illa ut om du bor kvar. Det kan också vara om du är ung och måste flytta hemifrån för att kunna ha ett bra liv. För begravning gäller att socialtjänsten betalar om det inte finns pengar kvar efter den som har dött. Pengarna ska först användas till begravning. Sedan kan man betala andra räkningar som är kvar efter den som dött. 13

24 Socialtjänsten ska försöka följa önskemålen från den som dött och från familjen om begravningen. Kan jag få låna pengar? Du kan inte låna pengar av socialtjänsten. I särskilda fall kan du få ekonomiskt bistånd som du sedan ska betala tillbaka. Läs mer under frågan Kan jag bli tvungen att betala tillbaka? Hur går uträkningen av ekonomiskt bistånd till? Hur räknar man ut försörjningsstöd? Försörjningsstödet brukar räknas ut för varje månad. Först bestämmer man hur många personer som ingår i hushållet. Gifta, sambor, och registrerade partners räknas till samma hushåll och har kostnader och inkomster tillsammans. Sedan räknar man ut riksnormen för hushållet. Då lägger man ihop en summa för varje person och en summa för kostnader man har tillsammans (Personliga kostnader + Gemensamma hushållskostnader). Riksnormen läggs ihop med kostnader för bostad, el till hushållet, resor till arbetet, hemförsäkring, avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa. Då vet man vad hushållet behöver för att klara kostnaderna för en månad. Socialtjänsten måste tycka att kostnaderna är normala. Från alla kostnaderna tar man bort de pengar som hushållet tjänar eller får som andra bidrag. Då får man fram hur mycket pengar hushållet behöver i försörjningsstöd. 14

25 Varför får olika personer olika mycket pengar i försörjningsstöd? Varje person som söker ekonomiskt bistånd får en egen uträkning av hur mycket försörjningsstöd just den personen behöver. Till exempel får en barnfamilj mer pengar eftersom de har mer kostnader än den som bor ensam. Två personer som har rätt lika liv kan få olika mycket pengar om socialtjänsten tycker att de behöver olika mycket. Hur påverkar det jag tjänar och det jag äger? När socialtjänsten räknar ut om någon har rätt till ekonomiskt bistånd räknas alla inkomster som finns efter skatt. Inkomster kan vara till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, underhållsbidrag, barnbidrag eller bostadsbidrag. Det kan också vara pengar tillbaka från skatten eller pengar från ett försäkringsbolag. Om du har pengar på banken, aktier eller andra papper som är värda pengar ska du använda dem innan du kan få ekonomiskt bistånd. Om du har annat som är värt pengar till exempel en bostadsrätt eller ett hus kan du få ekonomiskt bistånd medan du säljer det eller tills du har fått pengar på annat sätt. Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har bil? En bil är något värdefullt som du kan sälja för att få pengar. Socialtjänsten bestämmer om bilen ska räknas som något värdefullt som du kan sälja. Det beror till exempel på hur mycket bilen är värd och hur länge du behöver ekonomiskt bistånd. Om du bara behöver ekonomiskt bistånd en kort tid eller om du måste ha bilen till ditt arbete kan socialtjänsten säga att du kan behålla bilen. 15

26 Du kan också få behålla bilen om den är så gammal att du inte kan få några pengar om du säljer den. Om du behöver bilen till ditt arbete kan du få ekonomiskt bistånd för en del kostnader för bilen. Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har fritidshus? Ett fritidshus är något värdefullt som du kan sälja för att få pengar. Du behöver bara sälja fritidshuset om du får pengar över efter att du har betalat banklånen på fritidshuset. Oftast kan du behålla fritidshuset om du behöver ekonomiskt bistånd i högst 4 månader. Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har villa eller bostadsrätt? En villa eller en bostadsrätt är egentligen något värdefullt som du kan sälja för att få pengar. Om du bara behöver ekonomiskt bistånd en kort tid kan socialtjänsten säga att du kan behålla villan eller bostadsrätten. Du behöver bara sälja villan eller bostadsrätten om du får pengar över efter att du har betalat banklånen på villan eller bostadsrätten. Socialtjänsten måste alltid undersöka hur just ditt liv är innan den kan säga att du behöver sälja din bostad. Du kan få behålla din bostad om det är svårt att sälja eller om det kan bli problem för dig eller familjen om ni måste flytta. Om du ändå måste sälja villan eller bostadsrätten måste du få god tid på dig, minst 4 månader. 16

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara.

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara. Gå in på www.sfiekonomi.se Klicka först på 1. Boendeformer och sedan på Lyssna på Del 1 Inledning, Del 2 Vad ingår i hyran?, Del 3 Bostadsbidrag. Svara sedan på uppgifterna nedan (Kapitel 1 Bostad. Fortsätt

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg.

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. Avgifter 2015 I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. 2 Avgifter 2015 Från och med 2002-07-01 gäller lagen om maxtaxa inom äldreoch handikappomsorgen. Enligt beslut i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälsooch sjukvård

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälsooch sjukvård Avgifter för hjälp i hemmet samt hälsooch sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 24 oktober

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer