Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun"

Transkript

1 Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun

2 Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov och att de inte heller kan tillgodoses på annat sätt. Man kan söka olika former av stöd så du måste inte vara i behov av ekonomisk hjälp för att kontakta oss. Det går bra att tala med oss om andra frågor också. Alla som arbetar på Socialförvaltningen har tystnadsplikt. Om du är i behov av ekonomiskt stöd för att upprätthålla en skälig levnadsnivå kan du söka ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Om du söker ekonomiskt bistånd så gäller dock att alla andra alternativ till egen försörjning måste ha prövats innan bistånd kan beviljas. Till andra alternativ räknas till exempel inkomster, kontanter, pengar på bankkonto, försäljning av obligationer (aktier med mera) och, i vissa fall, lån. Såväl makar som sambos är dessutom ömsesidigt underhållsskyldiga mot varandra. Det innebär att hänsyn tas till båda makarnas/sambonas inkomster och utgifter när bedömning görs om rätt till ekonomiskt bistånd. Man kan dock även söka kompletterande försörjningsstöd om inte övriga inkomster (lön, A-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag med mera) täcker kostnaderna upp till skälig levnadsnivå. Socialförvaltningen arbetar tillsammans med dig för att hitta lösningar som gör att du så fort som möjligt ska bli självförsörjande. Lösningarna kan se olika ut för olika personer. Exempel på åtgärder som kan vidtas är att skriva in sig på Arbetsförmedling och där ha en aktuell handlingsplan, att söka jobb, att söka bostadsbidrag och att undersöka möjligheten till A-kassa. Om du har ogiltig frånvaro från studier eller praktik/jobb eller om du utan giltig anledning avviker från överenskommen planering med Socialförvaltningen kan din rätt till bistånd påverkas. Din rätt

3 till bistånd kan också påverkas om du inte själv medverkar till att bli självförsörjande genom att till exempel söka jobb eller delta i en åtgärd som erbjuds dig. Observera dock att detta är en individuell bedömning och beror på vad som har överenskommits mellan Socialförvaltningen och dig. Vilka kostnader man kan få ekonomiskt bistånd för Man kan få bistånd för att täcka skäliga kostnader för följande: 1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TVavgift 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Hur mycket bistånd man kan få för de olika sakerna i listorna ovan skiljer sig mellan punkt 1 och punkt 2. Skäliga kostnader för sakerna i punkt 1 fastslås varje år av regeringen och är därför lika för alla, medan skäliga kostnader för sakerna i punkt 2 varierar från person till person. Ekonomiskt bistånd beviljas normalt inte för lån eller skulder. Du rekommenderas då istället att kontakta en socialsekreterare för budget- och skuldrådgivning. Ansökan om bistånd och handläggning av ansökan För att kunna få bistånd krävs det att en ansökan först görs hos Socialförvaltningen i Lessebo. Ansökan kan göras av den enskilde (den som bistånd söks för), av en person med fullmakt att företräda den enskilde eller av en god man. Vi ser helst att ansökan är skriftlig. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida och i receptionen på kommunhuset i Lessebo. Efter att ansökan har gjorts kommer du att få en tid för ett möte med en handläggare (en socialsekreterare från den så kallade försörjningsstödsgruppen) där ni kan diskutera din situation. I samband med mötet läggas en akt upp där viktig information om

4 ditt ärende samlas och journalförs. Det är handläggarens skyldighet att dokumentera sådant som är viktigt för att ett beslut ska kunna fattas gällande din ansökan. Vissa uppgifter behövs helt enkelt för att du ska kunna få en korrekt och rättssäker handläggning. Om du endast kontaktar Socialförvaltningen för enstaka råd- och stödsamtal så förs dock ingen journal. Det är viktigt att du i god tid meddelar om du inte kan komma på en bokad besökstid hos din handläggare. Besökstiden hos handläggaren syftar till att på bästa sätt lösa din situation och är därmed mycket viktig. Vilka uppgifter du måste lämna vid biståndsansökan Ansökningsblanketten måste vara underskriven för att ansökan ska gälla. Ansökan om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) handläggs för en månad i taget. För att handläggning ska kunna ske måste även vissa begärda handlingar och uppgifter bifogas ansökan enligt följande: För alla gäller att uppgifter om inkomster, utgifter och tillgångar ska skickas med ansökan. Till varje ansökan ska bifogas uppgifter om tillgångar, inkomstuppgifter samt underlag för de utgifter man ansöker om, till exempel: Inkomstuppgifter från de tre senaste månaderna (lön, A- kassa, bostadsbidrag, studiebidrag, föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, bankkontoutdrag etc.) Hyresavi och hyreskontrakt Om du är husägare ska du ta med uppgifter om driftkostnader samt lån Elräkning (lämpligen upplagd som månadsbetalning) Hemförsäkringsavgift (lämpligen upplagd månadsvis eller kvartalsvis) Fackföreningsavgift (lämpligen upplagd månadsvis)

5 Sjukvårds-/medicinkvitto (Högkostnadskort för sjukvård rekommenderas. Höga medicinkostnader kan eventuellt fås mot månadsfaktura, hör med ditt apotek.) Deklaration och slutskattsedel Kontoöversikt/ekonomisk översikt från din bank, inklusive uppgifter om aktier, obligationer, pensionssparande m.m. Uppgifter om hus, fritidshus, bil, mc, husvagn, båt m.m. Exempel: Om du söker bistånd för februari är det inkomster för januari samt eventuellt utgifter under januari och/eller utgifter som ska betalas i början av februari som ska uppges. Om du är arbetssökande ska du, förutom uppgifter om inkomster, utgifter och tillgångar, vid varje ansökan skicka med: Aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen Lista på sökta jobb Intyg om samtycke till att Arbetsförmedlingen får lämna information till socialtjänsten Om du gör praktik ska du, förutom uppgifter om inkomster, utgifter och tillgångar, vid varje ansökan skicka med: Aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen Lista på sökta jobb Närvarorapport Intyg om samtycke till att Arbetsförmedlingen får lämna information till socialtjänsten Om du studerar ska du, förutom uppgifter om inkomster, utgifter och tillgångar, vid varje ansökan skicka med: Närvarorapport Om du är sjuk eller sjukskriven längre än 7 dagar eller vid flera, upprepade, kortare sjukperioder kan Socialförvaltningen be dig att också bifoga läkarintyg med din ansökan.

6 Socialförvaltningen har rätt att kontrollera de uppgifter som du lämnar. Kontroller görs rutinmässigt hos bilregistret, A-kassa, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med flera. Samtycke till att uppgifter om dig lämnas från andra myndigheter med flera till Socialförvaltningen kan ges på ansökningsblanketten om ekonomiskt bistånd. Om du inte lämnar ditt samtycke måste du själv inhämta de uppgifter som Socialförvaltningen behöver för att kunna behandla din ansökan. Alla förändringar av dina tillgångar, inkomster och utgifter måste meddelas till din handläggare. Lämnar du felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller låter bli att meddela förändringar kan du bli återbetalningsskyldig. Tänk på att en socialsekreterare endast kan handlägga kompletta ansökningar. Om någon handling/uppgift saknas kommer du att kontaktas via brev för komplettering. Begärda uppgifter måste inkomma inom angiven tid. Har inte handlingarna inkommit under denna tid kan avslag komma att göras på ansökan om bistånd. Överklagande av beslut Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet i ditt ärende kan du överklaga det. Information om hur du överklagar lämnas i samband med att du delges biståndsbeslutet. Om du har andra synpunkter kan du vända dig till chefen för individ- och familjeomsorgen (telefonnummer hittar du under rubriken kontaktuppgifter nedan), lämna synpunkter via kommunens hemsida eller fylla i blanketten Säg vad du tycker som du kan få på kommunhuset i Lessebo.

7 Kontaktuppgifter Socialsekreterarna som handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) har telefontid klockan 10:00-11:30 och nås via kommunens växel. Om du har synpunkter och vill tala med chefen för individ- och familjeomsorgen nås även han/hon via kommunens växel. Lessebo kommuns växel Besöksadress: Postadress: Lessebo kommun Socialkontoret Storgatan 78, Lessebo Lessebo kommun Socialkontoret Box Lessebo

8 Lessebo kommun, Box 13, Lessebo I tfn: I

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Särskilt boende och boende för personer med demenssjukdom. i Lessebo kommun

Särskilt boende och boende för personer med demenssjukdom. i Lessebo kommun Särskilt boende och boende för personer med demenssjukdom i Lessebo kommun Särskilt boende Ett särskilt boende är ett lägenhetsboende som erbjuder individuellt anpassad vård och omsorg och är bemannat

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer