Information om ekonomiskt bistånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn eller skicka e-post till Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan 16 Socialkontoret Ödeshög Ödeshög

2 Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Alla som vistas i kommunen har rätt till ekonomiskt bistånd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt. Föräldrar anses vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de har fyllt 18 år eller har avslutat gymnasieskolan, dock längst till 21 år. Ekonomiskt bistånd är ett komplemen till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Ekonomiskt bistånd kan man få först när man inte kan få sina behov tillgodosedda genom arbetsinkomster eller generella bidrag som exempelvis sjukpenning, a-kassa, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd. Tillgångar (bankmedel, aktier m m) eller kapitalvaror, som lätt går att sälja, måste först användas innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst! Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Annars kan du inte räkna med att få ekonomiskt bistånd. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan ekonomiskt bistånd vägras eller nedsättas.

3 Vad innebär ekonomiskt bistånd? Enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen skall biståndet garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Ekonomiskt bistånd består dels av försörjningsstöd och dels av bistånd till din livsföring i övrigt. Försörjningsstödet är uppdelat i två delar: Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen skall täcka kostnader för: - livsmedel - kläder och skor - lek och fritid - förbrukningsvaror - hälsa och hygien - dagstidning, telefon och TV-avgift Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. I kommunens riktlinjer framgår vilka kostnader som kan accepteras. Exempel på sådana kostnader är: - boende - hushållsel - arbetsresor - hemförsäkring - avgift till fackförening eller A-kassa Du kan även ha rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i en skälig levnadsnivå men som inte förekommer så ofta. Exempel på sådana kostnader är: - hemutrustning - läkarvård/medicin - tandvård - glasögon

4 Bistånd utöver skälig levnadsnivå Socialnämnden har möjlighet, men inte skyldighet, att bevilja bistånd utöver det som garanterar en skälig levnadsnivå. Försörjningsstöd till skulder beviljas vanligen inte, men alla ansökningar prövas och det finns ibland särskilda omständigheter som gör att bistånd kan beviljas till exempelsvis hyresskulder. Utredning När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs först en grundlig utredning. Ditt beräknade behov jämförs med dina inkomster. Du måste därför kunna styrka samtliga dina inkomster och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen. Har du familj gäller detta även övriga familjemedlemmar. Lämnar du oriktiga uppgifter kan det leda till en polisanmälan. Socialtjänsten har sedan rätt att ta del av vissa uppgifter från Försäkringskassan, Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna (11 kap. 11 SoL) Du har alltid rätt att ta del av utredningen och de journalanteckningar som förs. Du har rätt att få antecknat om du anser att något är fel. I socialtjänstlagen finns två paragrafer införda som skall ge barn och unga det skydd som föreskrivs i FN:s konvention om barns rättigheter. Detta innebär att då utredning görs rörande er familjs behov kommer barnens behov speciellt att beaktas. Detta görs med en koppling till hur er ekonomiska situation/villkor påverkar barnet/en. Barnens bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas men skall alltid beaktas, utredas och redovisas.

5 Beslut Beslut om ekonomiskt bistånd fattas som regel av den handläggare som utreder din ansökan. I vissa fall krävs beslut av högre chef eller socialnämndens arbetsutskott. Du har i så fall rätt att närvara på utskottets sammanträde för att framföra dina åsikter. Om du är missnöjd med beslutet Är du missnöjd med beslutet skall du få ett skriftligt avslagsbeslut samt en besvärshänvisning (skriftlig information om hur man överklagar). Du kan överklaga beslutet skriftligt inom 3 veckor från det datum du fick del av beslutet. Överklagandet lämnas in till socialtjänsten. Din handläggare kan hjälpa dig om du har svårigheter att göra det själv. Utbetalning Ekonomiskt bistånd utbetalas normalt via bankkonto, postgiro, bankgiro eller motsvarande. Utbetalningen tar som regel en till tre vardagar. Återbetalning Du behöver normalt inte betala tillbaka det ekonomiska biståndet, men du kan bli återbetalningsskyldig om du får bistånd: - som förskott på en förmån eller ersättning, t ex sjukpenning, a- kassa, bostadsbidrag eller lön, - när du är indragen i en arbetskonflikt, - om du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka.

6 Det ska alltid framgå av beslutet om du är skyldig att återbetala biståndet. Du blir även återbetalningsskyldig om du fått för mycket ekonomiskt bistånd på grund av att du lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information. Enligt 6 bidragsbrottslagen skall en polisanmälan eller anmälan till Åklagarmyndighet göras om det kan misstänkas att brott har begåtts. Bistånd utöver skälig levnadsnivå kan återkrävas om det getts under villkor om återbetalning. Du kan även bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten gör en felaktig utbetalning och du borde ha insett det. Sekretess och tystnadsplikt Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos socialtjänsten är sekretessbelagt. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och få inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. - Upplysningar om personuppgiftsbehandling De inlämnade uppgifterna kommer att dataregistreras inom socialnämndens verksamhet i den utsträckning som behövs för administration, beslut och tillhandahållande av kommunala tjänster. Uppgifterna som införs är; personnummer, namn, adress, civilstånd, familjesammansättning, beräkning av försörjningsstöd, beslutsunderlag samt utbetalningar av ekonomiskt stöd. Du har rätt att at del av dessa anteckningar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av socialtjänsten, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.

7 Inte bara ekonomiskt bistånd I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att få din försörjning på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Det innebär att du, förutom den ekonomiska hjälpen, kan få ett personligt stöd men också rådgivning, information och andra insatser som kan vara till hjälp på vägen. Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning kan erbjudas hos handläggare Maria Nilsson. Hon kan nås på telefon må-ti, to-fr Tid för besök skall alltid bokas i förväg. Vill du ha ytterligare information? Om du vill veta mer om reglerna för ekonomiskt bistånd kontakta socialkontoret och tala med en handläggare eller be att få ta del av kommunens riktlinjer. Kommunens hemsida innehåller också mer information och länkar till socialstyrelsens provberäkning med mera. Vill du beställa tid? Du beställer tid för besök på Individ- och familjeomsorgens kontor. När du ringer får du som regel tala med en handläggare och berätta om din situation.

8 Receptionen är öppen vardagar mellan kl Telefon till receptionen, Fax: Tidsbeställning vid nybesök: Må-ti och to-fr kl tel Telefon till socialsekreterare: Må-ti och to-fr kl Andra torsdagen i månaden är socialkontoret stängt på grund av inre arbete. E-post: Hemsida:

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002?

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? 1 Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? 3 De viktigaste förändringarna i den nya socialtjänstlagen 3 Vem är socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för försörjningsstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-04-01, 93 ANSVAR UPPFÖLJNING: Maria Nordgren GÄLLER TILL OCH MED: 2017-03-01

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer