Försörjningsstöd Socialbidrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningsstöd Socialbidrag"

Transkript

1 Försörjningsstöd Socialbidrag

2 Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt. Normalt anses dock föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan. Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du dock ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd m.m.). Tillgångar (bankmedel, aktier m.m.) eller kapitalvaror, som lätt går att säljas, måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till försörjningsstöd. Försörjningsstödet är inte villkorslöst! Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Annars kan du inte räkna med att få försörjningsstöd. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta bör kunna styrka detta med läkarintyg. 2

3 Vad kan jag få för ekonomisk hjälp? Försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Försörjningsstödet är uppdelat i två delar (se bilaga): Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen ska täcka kostnader för: - livsmedel - kläder och skor - lek och fritid - förbrukningsvaror - hälsa och hygien - dagstidning, telefon och TV-avgift Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. I Jönköpings kommunala riktlinjer framgår vilka kostnader som kan accepteras. Riktlinjerna bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig: - boende - hushållsel - arbetsresor - hemförsäkring - avgift till fackförening eller A-kassa Du har även rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i skälig levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Även här har Jönköpings kommun antagit kommunala riktlinjer för vilka kostnader som kan beviljas. Exempel på sådana kostnader är: - flyttkostnader - hemutrustning - läkarvård/medicin - tandvård - glasögon - lokalresor - spädbarnsutrustning - umgängesresor. 3

4 Bistånd utöver skälig levnadsnivå Socialnämnden har möjligt, men inte skyldighet, att bevilja bistånd utöver det som garanterar en skälig levnadsnivå. Bistånd till skulder beviljas dock normalt inte. Utredning När du ansöker om försörjningsstöd görs först en grundlig utredning. Ditt beräknade behov jämförs med dina inkomster. Du måste därför med skriftliga handlingar kunna styrka samtliga dina inkomster och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen. Har du familj gäller detta även övriga familjemedlemmar. Du är även skyldig att anmäla ändrade inkomster, utgifter, boendeförhållanden och familjförhållanden. Lämnar du oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du polisanmälas för bidragsbrott. Ofta kontrolleras dina uppgifter om utgifter och inkomster. Det kan till exempel innebära kontakt med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bilregistret eller skattemyndigheten. I vissa fall krävs ditt samtycke för att sådan kontakt skall kunna göras. Får vi inte ditt samtycke kan det försvåra eller omöjliggöra utredningen och leda till att din ansökan avslås. Du har alltid rätt att ta del av utredningen. Information om behandling av personuppgifter I samband med att du och eventuellt medsökande ansöker om försörjningsstöd kommer dina/era personuppgifter att registreras och behandlas med stöd av Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Information, bl a inkomstuppgifter kommer också att inhämtas via så kallad direktåtkomst från andra myndigheter. För närvarande gäller detta Försäkringskassan och Centrala Studiestödsnämnden. Du har rätt att begära utdrag ur socialtjänstens register, samt begära rättelse om felaktiga uppgifter behandlas. 4

5 Beslut Beslut om försörjningsstöd fattas som regel av den socialsekreterare som utreder din ansökan. I vissa fall krävs beslut av högre chef eller den sociala områdesnämnden. Du har i så fall rätt att närvara på områdesnämndens sammanträde för att framföra dina åsikter. Om du är missnöjd med beslutet Är du missnöjd med beslutet skall du få ett skriftligt avslagsbeslut samt en besvärshänvisning (skriftlig information om hur man överklagar). Du kan överklaga beslutet skriftligt inom 3 veckor från det datum du fick del av beslutet. Överklagandet lämnas in på det socialkontor där beslutet fattades. Din socialsekreterare skall hjälpa dig om du har svårigheter att göra det själv. Utbetalning Försörjningsstöd utbetalas normalt via bankkonto. Utbetalningen tar som regel en bankdag. 5

6 Återbetalning Du behöver normalt inte betala tillbaka försörjningsstödet, men du kan bli återbetalningsskyldig om du får försörjningsstöd: - som förskott på en förmån eller ersättning, t.ex. sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön - när du är indragen i en arbetskonflikt, - om du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar p.g.a. förhållanden som du inte kan påverka. Det ska alltid framgå av beslutet om du är skyldig att återbetala försörjningsstödet. Du blir även återbetalningsskyldig om du fått för mycket försörjningsstöd p.g.a. att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Dessutom riskerar du att bli polisanmäld för bidragsbrott. Bistånd utöver skälig levandsnivå kan återkrävas om det getts under villkor om återbetalning. Du kan även bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten gör fel och du borde ha insett det. Sekretess och tystnadsplikt Att du får försörjningsstöd och är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt. All personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. I syfte att undvika felaktiga utbetalningar inom bidragssystemet finns dock en informationsskyldighet mellan socialförvaltningen, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. 6

7 Inte bara ekonomisk hjälp! I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Det innebär att du, förutom den ekonomiska hjälpen, kan få ett personligt stöd men också rådgivning, information och andra insatser som kan vara till hjälp på vägen. Vi kan även hjälpa till med budgetrådgivning och skuldsanering. Vill du ha ytterligare information? Om du vill veta mer om reglerna för försörjningsstöd kontakta Team mottagning på Sofiahuset och tala med en socialsekreterare eller be att få ta del av kommunens riktlinjer. Du kan också gå in på och klicka dig vidare: Ämnen/Ekonomiskt bistånd/frågor och svar. Vart vänder du dig? Du beställer tid för nybesök på socialförvaltningens kontor i Sofiahuset (se kontaktuppgifter på baksidan av broschyren). När du ringer får du som regel tala med en socialsekreterare och berätta om din situation. Vänta inte in i det sista med att beställa tid, eftersom väntetid kan förekomma. Bilaga: Aktuella normer för försörjningsstöd 7

8 Jönköpings kommun, Socialtjänsten, AJ, juli Bild: Margareta Löfqvist. Tryck: Kulturverkstaden. Kontakta oss - Team mottagning - Team unga vuxna (om du är under 25 år) Besöksadress: Sofiahuset, Kapellgatan 21 Postadress: Försörjningsstöd Sofiahuset, Jönköping Tfn , (växel) Övriga kontor: Försörjningsstöd Råslätt Adress Tornfalksgatan Jönköping Tfn , (växel) Försörjningsstöd Öxnehaga Adress, Oxhagsgatan Huskvarna Tfn , (växel)

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer