Riksnormen för ekonomiskt bistånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016"

Transkript

1 Riksnormen för ekonomiskt bistånd

2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till Artikelnummer Publicerad oktober 2015

3 Inledning Socialstyrelsen publicerar varje riksnormen för kommande. I detta dokument har vi samlat riksnormen för en Till och med 2011 publicerade Socialstyrelsen varje riksnormen i ett meddelandeblad. Av meddelandebladen framgick bland annat hur normens totalsummor för olika personkategorier skulle fördelas på olika behov (mat, kläder, etc.). Meddelandebladen innehöll dessutom ytterligare information om hur riksnormen skulle användas och informationen finns här med i sin helhet till och med Från och med 2012 är riksnormen inte uppdelad på summor för olika personkategorier, behov och hushållstyp utan innehåller endast totalsummorna. Socialstyrelsen publicerar från och med 2012 tabellerna direkt på webben utan att också ta fram ett meddelandeblad. Det innebär att informationen utöver siffertabellerna är begränsad.

4

5 Innehåll Inledning Riksnormen för försörjningsstöd 2006 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) kap Socialstyrelsen informerar om riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen för försörjningsstöd 2007 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) kap Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen för försörjningsstöd 2008 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) kap Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen för försörjningsstöd 2009 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen för försörjningsstöd 2010 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen för försörjningsstöd 2011 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag En person som ing i ett hushåll utan att vara sambo...27 Riksnormen tar hänsyn till...27 Riksnormen innehåller kostnader för...28

6 En person som ing i ett hushåll utan att vara sambo Riksnormen tar hänsyn till Riksnormen innehåller kostnader för En person som ing i ett hushåll utan att vara sambo Riksnormen tar hänsyn till Riksnormen innehåller kostnader för... 32

7 2006 Riksnormen för försörjningsstöd 2006 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Regeringen har den 20 december 2005 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd för Utdrag ur socialtjänstförordningen: 2 kap. 1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll under 2006 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom ej lunch 5 dagar/vecka under med lunch under Personliga kostnader i kronor vuxna Ensamstående Sambor Gemensamma hushållskostnader i kronor medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ing i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. - Denna förordning träder i kraft den 1 januari RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

8 Socialstyrelsen informerar om riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående respektive sambor. Summan är inte uppdelad på de utgiftsposter som ing i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien. Riksnormen anger vidare endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ing dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och tv-licens. Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn med hänsyn till om de f fri lunch utanför hemmet fem dagar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7 18, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll. 8 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

9 Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ing i riksnormen framg av nedanstående tabell. Personliga kostnader inom riksnormen Livsmedel Ej lunch 5 d/v Livsmedel Alla måltider Barn och ungdomar Vuxna Under Ensamstående Sambor Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn- och ungdoms-försäkring SUMMA Utan lunch 5 dagar/v Alla måltider Lunchkostnad ing men barn i skolåldern, 7 18, förutsätts få kostnadsfri skollunch. Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Förbrukningsvaror Dagstidning, telefon, tvlicens SUMMA I försörjningsstödet ing också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ing den faktiska kostnaden om den är skälig. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

10 2007 Riksnormen för försörjningsstöd 2007 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Regeringen har den 16 november 2006 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd för Utdrag ur socialtjänstförordningen: 2 kap. 1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll under 2007 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom ej lunch 5 dagar/vecka under med lunch under Personliga kostnader i kronor vuxna Ensamstående Sambor Gemensamma hushållskostnader i kronor medlemmar i hushållet För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ing i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Denna förordning träder i kraft den 1 januari RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

11 Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående respektive sambor. Beloppen för de olika utgiftsposter som ing i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte reglerade i förordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ing dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och tv-licens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förordningen. Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn med hänsyn till om de f fri lunch utanför hemmet fem dagar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7 18, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

12 Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ing i riksnormen framg av nedanstående tabell. Personliga kostnader inom riksnormen Livsmedel ej lunch 5 d/v Livsmedel alla måltider Barn och ungdomar Vuxna Under Ensamstående Sambor Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn- och ungdoms-försäkring SUMMA Ej lunch 5 dagar/v Alla måltider Lunchkostnad ing men barn i skolåldern, 7 18, förutsätts få kostnadsfri skollunch. Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet Förbrukningsvaror Dagstidning, telefon, tv-licens SUMMA I försörjningsstödet ing också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ing den faktiska kostnaden om den är skälig. 12 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

13 2008 Riksnormen för försörjningsstöd 2008 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Regeringen har den 6 december 2007 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd för Utdrag ur socialtjänstförordningen: 2 kap. 1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll under 2008 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom ej lunch 5 dagar/vecka under med lunch under Personliga kostnader i kronor vuxna Ensamstående Sambor Gemensamma hushållskostnader i kronor medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ing i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Denna förordning träder i kraft den 1 januari RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

14 Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående respektive sambor. Beloppen för de olika utgiftsposter som ing i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte reglerade i förordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ing dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och tv-licens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förordningen. Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn med hänsyn till om de f fri lunch utanför hemmet fem dagar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7 18, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll. 14 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

15 Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ing i riksnormen framg av nedanstående tabell. Personliga kostnader inom riksnormen Barn och ungdomar Vuxna Under Ensamstående Sambor Livsmedel ej lunch 5 d/v Livsmedel alla måltider Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn- och ungdoms-försäkring SUMMA Ej lunch 5 dagar/v Alla måltider Lunchkostnad ing men barn i skolåldern, 7 18, förutsätts få kostnadsfri skollunch. Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Förbrukningsvaror Dagstidning, telefon, tv-licens SUMMA I försörjningsstödet ing också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ing den faktiska kostnaden om den är skälig. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

16 2009 Riksnormen för försörjningsstöd 2009 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Regeringen har den 16 oktober 2008 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: 1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll under 2009 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom ej lunch 5 dagar/vecka under med lunch under Personliga kostnader i kronor vuxna Ensamstående Sambor Gemensamma hushållskostnader i kronor medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ing i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Denna förordning träder i kraft den 1 januari RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

17 Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående respektive sambor. Från och med 2009 finns åldersgruppen med i riksnormen. Det är ungdomar som g i grundläggande utbildning och som föräldrarna därför är underhållsskyldiga för och som ing i föräldrarnas hushåll. Beloppen för de olika utgiftsposter som ing i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte reglerade i förordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ing dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och tvlicens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förordningen. Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn med hänsyn till om de f fri lunch utanför hemmet fem dagar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed äter hemma. Riksnormen för barn och ungdomar i skolåldrarna, 7 20, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

18 Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ing i riksnormen framg av nedanstående tabell. Personliga kostnader inom riksnormen Barn och ungdomar Vuxna Under Ensamstående Sambor Livsmedel ej lunch 5 d/v Livsmedel alla måltider Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn- och ungdomsförsäkring SUMMA Ej lunch 5 dagar/v Alla måltider Lunchkostnad ing men barn och ungdomar i skolåldern, 7 20, förutsätts få kostnadsfri skollunch. Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Förbrukningsvaror Dagstidning, telefon, tvlicens SUMMA I försörjningsstödet ing också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ing den faktiska kostnaden om den är skälig. 18 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

19 2010 Riksnormen för försörjningsstöd 2010 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Regeringen har den 3 december 2009 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: 1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll under 2010 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom ej lunch 5 dagar/vecka under med lunch under Personliga kostnader i kronor vuxna Ensamstående Sambor Gemensamma hushållskostnader i kronor medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ing i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Denna förordning träder i kraft den 1 januari RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

20 Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående respektive sambor. Från och med 2009 finns åldersgruppen med i riksnormen. Det är ungdomar som g i grundläggande utbildning och som föräldrarna därför är underhållsskyldiga för och som ing i föräldrarnas hushåll. Beloppen för de olika utgiftsposter som ing i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte reglerade i förordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ing dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och tvlicens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förordningen. Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn. Den lägre normen gäller för barn som f fri lunch i förskolan. Om ett barn är frånvarande från förskolan p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed äter hemma gäller den högre normen. Riksnormen för barn och ungdomar i skolåldrarna, 7 20, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka även lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll. 20 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

21 Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ing i riksnormen framg av nedanstående tabell. Personliga kostnader inom riksnormen Livsmedel ej lunch 5 d/v Livsmedel alla måltider Barn och ungdomar Under Vuxna Ensamstående Sambor Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn- och ungdoms-försäkring SUMMA Ej lunch 5 dagar/v Alla måltider Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Förbrukningsvaror Dagstidning, telefon, tv-licens SUMMA I försörjningsstödet ing också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ing den faktiska kostnaden om den är skälig. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

22 2011 Riksnormen för försörjningsstöd 2011 ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Regeringen har den 16 december 2010 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: 1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll under 2011 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom ej lunch 5 dagar/vecka under med lunch under Personliga kostnader i kronor vuxna Ensamstående Sambor Gemensamma hushållskostnader i kronor medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ing i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Denna förordning träder i kraft den 1 januari RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

23 Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader, uppdelad på barn och ungdomar i olika åldersgrupper och vuxna ensamstående respektive sambor. Från och med 2009 finns åldersgruppen med i riksnormen. Det är ungdomar som g i grundläggande utbildning och som föräldrarna därför är underhållsskyldiga för och som ing i föräldrarnas hushåll. Beloppen för de olika utgiftsposter som ing i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien samt barn- och ungdomsförsäkring, anges inte i förordningen. Likaså anges endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ing dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder, dels avgifter för dagstidning, telefon och tvlicens. Riksnormen ger kommunerna möjlighet att välja olika belopp för livsmedel när det gäller förskolebarn. Den lägre normen gäller för barn som f fri lunch i förskolan. Om ett barn är frånvarande från förskolan på grund av lov, sjukdom eller liknande och därmed äter hemma gäller den högre normen. För barn och ungdomar i skolåldrarna, 7 20, finns inte denna möjlighet utan beloppet för livsmedel ska även täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. Riksnormen skiljer inte heller på livsmedelskostnaderna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. I riksnormen görs inte heller någon skillnad mellan personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll och ensamstående vuxna i flerpersonshushåll. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

24 Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ing i riksnormen framg av nedanstående tabell. Personliga kostnader inom riksnormen Barn och ungdomar Vuxna Livsmedel ej lunch 5 d/v Under Ensamstående Sambor Livsmedel alla måltider Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn- och ungdomsförsäkring SUMMA Ej lunch 5 dagar/v Alla måltider Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Förbrukningsvaror Dagstidning, telefon, tvlicens SUMMA I försörjningsstödet ing också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ing den faktiska kostnaden om den är skälig. 24 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

25 2012 Tabell A Riksnormen 2012, personliga kostnader Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom. Ej lunch 5 dagar /vecka Ålder Under Kronor Med lunch Ålder Under Kronor Personliga kostnader i kronor vuxna Ensamstående Sammanboende Kronor Gemensamma hushållskostnader i kronor medlemmar i hushållet Antal personer 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Kronor RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

26 s belopp för personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader inom norm framg av nedanstående tabell. Personliga kostnader inom norm Hemmavarande barn och skolungdom Ålder Summa personliga kostnader Utan lunch Vuxna Ensamstående Sambo Summa personliga kostnader Gemensamma hushållskostnader inom norm Antal personer Summa gemensamma kostnader RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

27 2014 Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalender och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka. Riksnormen för 2014 har samma belopp som riksnormen för I tabellerna här nedanför ser du riksnormen för Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor Ålder Summa personliga kostnader Utan lunch dagar/vecka Ensamstående Sambor Summa personliga kostnader Antal personer Summa gemensamma hushållskostnader För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. En person som ing i ett hushåll utan att vara sambo En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sambo. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående. För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här: kr kr = kr Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet ålder på barn och skolungdomar om barn och skolungdomar äter lunch hemma om vuxna är ensamstående eller sambor. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

28 Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel kläder och skor fritid och lek hygien barn- och ungdomsförsäkring förbrukningsvaror dagstidning telefon tv-avgift. 28 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

29 2015 Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalender och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka. Riksnormen för 2015 har samma belopp som riksnormen för I tabellerna här nedanför ser du riksnormen för Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor Ålder Summa personliga kostnader Utan lunch dagar/vecka Personliga kostnader vuxna, i kronor Ensamstående Sambor Summa personliga kostnader Antal personer Summa gemensamma hushållskostnader För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. En person som ing i ett hushåll utan att vara sambo En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sambo. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående. För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här: kr kr = kr Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet ålder på barn och skolungdomar om barn och skolungdomar äter lunch hemma om vuxna är ensamstående eller sambor. RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

30 Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel kläder och skor fritid och lek hygien barn- och ungdomsförsäkring förbrukningsvaror dagstidning telefon tv-avgift. 30 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

31 2016 Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalender 1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 2 I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0 6 höjts med 100 kronor. För barn i åldersgruppen 7 18 och för skolungdomar i åldersgruppen (hemmavarande ungdomar som g i gymnasiet) har beloppet höjts med 250 kronor. Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 7 18 i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för att kompensera höjningen av TV-avgiften. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig följande tabeller. Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor Ålder Summa personliga kostnader Utan lunch 5 dagar per vecka Personliga kostnader vuxna, kronor Ensamstående Sambor Summa personliga kostnader Gemensamma hushållskostnader, kronor Antal personer Summa gemensamma kostnader kap. 1 socialtjänstförordningen (2001:937) 2 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

32 För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. En person som ing i ett hushåll utan att vara sambo En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sambo. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående. För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här: kr / 5 personer kr = kr Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet ålder på barn och skolungdomar om barn och skolungdomar äter lunch hemma om vuxna är ensamstående eller sambor. Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel kläder och skor fritid och lek hygien barn- och ungdomsförsäkring förbrukningsvaror dagstidning telefon TV-avgift. 32 RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg, pensionärsoch handikapporganisationer samt förvaltningsdomstolar Nr 8/2014 December 2014 Uppgifter för beräkning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Förändrad norm för försörjningsstöd

Förändrad norm för försörjningsstöd PM 2005 RVII (Dnr 329-4481/2005) Förändrad norm för försörjningsstöd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Förändrad norm för försörjningsstöd godkänns i enlighet med socialtjänstnämndens

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Göder

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2016

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2016 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2016 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet Landskrono stod LANDSKRONA STAD KOMMU f'js1yrelsen Ank. 2014-12- 1 ~ Individ- och familjenämnden b;~/-=r 2:t ( Dossienr. 0[0,040 Datum 2014-12-11 103 dnr 2014/00020 016 710 Remissyttrande motion (S) -

Läs mer

Personliga kostnader hemmavarande barn och skolungdom, i kronor

Personliga kostnader hemmavarande barn och skolungdom, i kronor Riktlinjerna avser att vara vägledande kring hur ekonomisk ersättning ska hanteras då ett ensamkommande barn placeras tillfälligt och stadigvarande hos en anhörig. Vid varje placering måste individuellt

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr Omsorgsnämnden 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2009-02-23 UllaBritt Söderström 2008-12-08 AO 2008/00155 008 1 (7) Riktlinje

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg.

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. Avgifter 2015 I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. 2 Avgifter 2015 Från och med 2002-07-01 gäller lagen om maxtaxa inom äldreoch handikappomsorgen. Enligt beslut i

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Meddelandeblad. Höjning av förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade

Meddelandeblad. Höjning av förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, Länsstyrelser, Pensionärs- och handikapporganisationer, Landsting, Förvaltningsdomstolar, Äldre- och handikappomsorgsnämnder, Äldre- och handikappomsorgsförvaltningar

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Resultatet av remiss om övergripande begrepp inom området vård och omsorg

Resultatet av remiss om övergripande begrepp inom området vård och omsorg 2016-02-29 Dnr 4.2.1-31217/2015 1(9) Resultatet av remiss om övergripande begrepp inom området vård och omsorg Begreppen i detta dokument är resultatet från terminologiarbete i ett projekt om övergripande

Läs mer

Avgifter 2016 Hemtjänst

Avgifter 2016 Hemtjänst Avgifter 2016 Hemtjänst Vård & Omsorg Avgifter för hemtjänst 2016 Hemtjänst kan du få som behöver stöd och hjälp i vardagen på grund av sjukdom eller fysiska, psykiska och andra sociala funktionshinder.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 2010-07-14 1 (7) Ert datum Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Socialförvaltningen Riktlinjer Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 vid insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service

Läs mer

Vad gör socialförvaltningen här???

Vad gör socialförvaltningen här??? Vad gör socialförvaltningen här??? Organisation Socialchef Administration, ekonomi och personal Avdelningen för försörjningsinsatser IFO avdelning1 IFO avdelning 2 Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2009 02 01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialtjänstförordning; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:937 Utkom från trycket den 7 december 2001 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2002:7-730 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-30 52 Uppräknad per 2003-07-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-08-28 58 Reviderad

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm.

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm. Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm. I Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna 2006 finns beräkningar för år 2006. Konsumentverket anger, för män och kvinnor 18-60 år: Individuella

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 26:1, 2005 Gemensamma riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd - ett beslutsunderlag framtaget inom projekt Östra Sosam Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst OMVÅRDnad Maxtaxa 2012 Hemtjänst Maxtaxa 2012 Hemtjänst Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 760 kronor/månad

Läs mer

Unga vuxna. som bor hemma

Unga vuxna. som bor hemma Unga vuxna som bor hemma Sammanfattning 36 procent av de unga betalar ingenting hemma. Medan 37 procent betalar upp till 2 000 kronor i månaden. Drygt hälften av föräldrarna anser att de ska betala för

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer