Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun"

Transkript

1 Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun

2 Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin har du möjlighet att ansöka om försörjningsstöd. Biståndet är behovsprövat och du måste göra allt för att klara din försörjning själv genom arbetsinkomster eller generella bidrag som exempel sjukpenning, a-kassa, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd Föräldrar anses vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de har fyllt 18 år eller har avslutat gymnasieskolan, dock längst till 21 år. Tillgångar (bankmedel, aktier m.m.) eller kapitalvaror, som lätt går att sälja, måste först användas innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv och härmed kan det ställas krav på dig. Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller andra insatser. Annars kan du inte räkna med att få ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan ekonomiskt bistånd vägras eller nedsättas. Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta ska kunna styrka detta med läkarintyg. Vad innebär ekonomiskt bistånd? Enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen ska biståndet garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Ekonomiskt bistånd består dels av försörjningsstöd och dels av bistånd till din livsföring i övrigt. Försörjningsstödet är uppdelat i två delar: Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen ska täcka kostnader för: livsmedel kläder och skor lek och fritid förbrukningsvaror hälsa och hygien dagstidning, telefon och TV-avgift Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Exempel på sådana kostnader är: boende hushållsel arbetsresor hemförsäkring avgift till fackförening och A-kassa Du kan även ha rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i en skälig levnadsnivå men som inte förekommer så ofta. Exempel på sådana kostnader är: hemutrustning läkarvård/medicin tandvård glasögon 2 3

3 Om du är missnöjd med beslutet Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Överklagan på beslutet görs skriftligt inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Överklagandet lämnas in till Socialtjänsten. Din handläggare kan alltid hjälpa dig om du har svårighet att göra det själv. Utbetalning Ekonomiskt bistånd utbetalas normalt via bankkonto, postgiro, bankgiro eller motsvarande. Utbetalningen tar som regel en vardag. Återbetalning Normalt behöver inte det ekonomiska biståndet betalas tillbaka, men du kan bli återbetalningsskyldig om du får bistånd: Som förskott på en förmån eller ersättning, t ex sjukpenning, a-kassa, bostadsbidrag, lön. När du är indragen i en arbetskonflikt. Utredning När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs först en grundlig utredning. Ditt beräknade behov jämförs med dina inkomster. Du måste därför kunna styrka samtliga inkomster och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen. Har du familj gäller detta även övriga familjemedlemmar. Lämnas oriktiga uppgifter kan det leda till en polisanmälan. Socialtjänsten har rätt att ta del av vissa uppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna (11 kap 11 Socialtjänstlagen). Du har alltid rätt att få ta del av utredningen och de journalanteckningar som förs. Du har också rätt att få antecknat om du anser att något är fel. Beslut Beslut om ekonomiskt bistånd fattas som regel av den handläggare som utreder din ansökan. Handläggningstiden är upp till tio arbetsdagar under förutsättning att alla begärda handlingar har inkommit. I vissa fall krävs beslut av högre chef eller Socialnämnden. Du har i så fall rätt att närvara på nämndens sammanträde för att framföra dina åsikter. 4 Om du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka. Och Socialtjänsten gör en felaktig utbetalning och du borde ha insett det. Bistånd utöver skälig levnadsnivå kan återkrävas om det getts under villkor om återbetalning. Det ska alltid framgå om du är skyldig att återbetala biståndet. Du blir återbetalningsskyldig om du har fått för mycket ekonomiskt bistånd på grund av att du lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information. Enligt 6 bidragsbrottslagen skall en polisanmälan eller anmälan till Åklagarmyndighet göras om det misstänks att brott har begåtts. Sekretess och tystnadsplikt Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos Socialtjänsten är sekretessbelagt. Alla som arbetar inom Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. 5

4 Upplysningar om personuppgiftsbehandling De inlämnade uppgifterna kommer att dataregistreras inom Socialnämndens verksamhet i den utsträckning som behövs för administration, beslut och tillhandahållande av kommunala tjänster. Uppgifterna som införs är; personnummer, namn, adress, civilstånd, familjesammansättning, beräkning av försörjningsstöd, beslutsunderlag samt utbetalningar av ekonomiskt stöd. Du har rätt att ta del av dessa anteckningar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Socialtjänsten, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning kan erbjudas. Boka tid för besök i förväg genom växeln på Eksjö kommun tel Besöksadressen är Eksjö kommunhus på Södra Kyrkogatan 4, Eksjö. Vill du göra en ansökan? Vill du göra en ansökan hos Individ- och familjeomsorgen? Du får då tala med en mottagningssekreterare och berätta om din situation. Under samtalet får du en första information om hur det går till att söka och vad som krävs för att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd. Se kontaktuppgifter på baksidan av foldern. 6 7

5 Kontakt Reception Socialtjänsten tel E-post: Besöksadress: Storgatan 22, ingång intill biblioteket Receptionen är öppen vardagar, kl. 8:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 Socialsekreterare når du vardagar kl. 8:30-9:30, tel Socialtjänsten kan även nås via Tranås kommuns växel tel Nyansökan: Vardagar kl. 8:30-9:30, tel Postadress Tranås kommun Socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen Tranås Informationen i denna folder gäller fr.o.m

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2014-08-25 Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-11-04, 147. Grunder för bedömning av rätt till

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer