Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)"

Transkript

1 Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

2 Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning. Försörjningsstödet är behovsprövat. Det betyder att en socialsekreterare först utreder om den som söker kan klara sig på annat sätt. Det betyder också att den som söker måste vara aktiv och i första hand försöka hitta andra sätt att försörja sig på. Den som inte själv kan tillgodo sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vad ska försörjningsstödet räcka till? Regeringen bestämmer varje år hur mycket pengar en sökande minst kan få för att klara normala utgifter. Beloppet är beroende av hur många som bor i hushållet och åldern på de barn som bor hemma. Den nivå regeringen beslutat om kallas för riksnormen Riksnormen ska täcka kostnader för Livsmedel Kläder och skor Hygien Lek och fritid Förbrukningsvaror för skötsel av bostaden och klädvård Dagstidningar, telefon och tv-licens Du kan dessutom få försörjningsstöd till vissa andra kostnader om det bedöms som nödvändigt. Det gäller Boende Hushållsel Hemförsäkring Arbetsresor

3 Läkarvård och medicin (du måste ha högkostnadsskydd) Akut tandvård Glasögon A-kasse/fackföreningsavgift begravningskostnader Frivilligt bistånd Om det finns särskilda skäl, till exempel behov av rehabilitering, kan också bistånd utöver det obligatoriska prövas. Varje kommun bestämmer själv vilka kostnader man tar hänsyn till i sådana fall. Var söker man försörjningsstöd? Försörjningsstöd söks hos socialförvaltningen som har kontor på Västgötagatan 18 Ring till måndag kl. 9-12, tisdag kl. 9-12, onsdag kl torsdag kl. 9-12, fredag kl. 9-12, Hur förbereder man sig? Vår ambition är att snabbt ge besked om vad du kan få för hjälp. Det går lättare om du förbereder dig genom att ta med alla uppgifter vi behöver. Det är också bra om du fyllt i ansökningsblanketten före besöket. Vid besöket behöver socialsekreteraren få se: legitimation hyreskontrakt eller andra uppgifter om bostad kvitto på senaste betald hyra aktuell hyresavi räkning och kvitto på betald hushållsel beslut om studiemedel från CSN (gäller studerande) lönebesked eller liknande för de senaste tre månaderna för de som ingår i familjen (med familj menas makar/registrerade partner och sambor)

4 uppgifter om tillgångar i form av bil, bankmedel med mera. kontoutdrag över samtliga bankkonton, kontosammanställning räkningar och kvitton på andra utgifter du söker hjälp till, exempelvis hemförsäkring, läkarvård och medicin senaste deklarationen Vad händer vid besöket? Vid besöket på förvaltningen går du tillsammans med en socialsekreterare igenom din ekonomiska situation och dina möjligheter att själv kunna försörja dig. Ni går också igenom den skriftliga ansökan som du fyllt i före besöket och funderar över vilket stöd du behöver och har möjlighet att få för att komma till egen försörjning. När lämnas beskedet? Den som söker försörjningsstöd för första gången får ett skriftligt besked om beslutet inom två veckor. Du har rätt att få ett beslut vid varje ansökan. Om du inte får den hjälp du sökt ska det tydligt framgå av beslutet. Om du enligt beslutet har rätt till försörjningsstöd betalas pengarna vanligtvis ut via bankkonto. Pengarna kommer normalt två vardagar efter beslutet.

5 Om man tycker något är fel Om du inte fått den hjälp du tycker att du har rätt till kan du över-klaga beslutet. Hur det går till kan du läsa på sista sidan i den här broschyren. Du kan också få mer information på socialförvaltningen. Vi hjälper gärna till! Allmän information om försörjningsstödet Alla inkomster påverkar Försörjningsstödet är ett komplement till andra inkomster. Försörjningsstödet garanterar alla människor en ekonomisk grundtrygghet. Det ska täcka det glapp som eventuellt finns mellan en människas ekonomiska tillgångar och det han eller hon behöver för att klara vardagliga utgifter. För att räkna ut försörjningsstödets storlek jämförs den sökandes behov med hans eller hennes inkomster. Alla inkomster varifrån de än kommer minskar försörjningsstödets storlek. Om en sökande under en månad tjänat exempelvis kr på annat sätt minskas försörjningsstödet med samma summa. Exempel på inkomst är lön, sjukpenning, bostadsbidrag, studiemedel och skatteåterbäring. Även tillgångar som pengar på banken, aktier, obligationer, bil, fritidshus och liknande påverkar möjligheten att få försörjningsstöd. Egna insatser krävs Den som söker försörjningsstöd är skyldig att göra vad han eller hon kan för att försörja sig själv. Man måste till exempel vara aktivt arbetssökande, inte säga nej till erbjudna arbeten eller andra aktiviteter som arbetsförmedlingen föreslår. Dessutom måste man se över eventuella lån. Den sökande är skyldig att meddela alla förändringar av sina inkomster och utgifter så länge han eller hon får försörjningsstöd. Den som får för mycket pengar på grund av att fel uppgifter lämnats kan bli skyldig att betala tillbaka och riskerar att anmälas för bedrägeri.

6 Socialförvaltningen erbjuder praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för den som söker försörjningsstöd. Det kan vara ett krav att den sökande deltar. Detta gäller för: sökande som inte fyllt 25 år sökande som fyllt 25 år, men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser sökande som går en utbildning som finansieras på annat sätt än genom försörjningsstöd, men under studieuppehåll behöver försörjningsstöd Sekretess och tystnadsplikt Vid alla kontakter mellan en person som söker försörjningsstöd och socialförvaltningen ska den sökandes rätt till självbestämmande och integritet respekteras. Uppgifter som en sökande lämnar och beslut om försörjningsstöd är sekretessbelagda. Det finns vissa undantag i lagen när det gäller kontakten mellan myndigheter. Den sökande har rätt att läsa anteckningarna om sig. Om den sökande anser att någon uppgift är fel i det som skrivits ska detta antecknas. Personalen på förvaltningen har tystnadsplikt. Om en socialsekreterare behöver kontakta andra myndigheter innan ett beslut om hjälp kan tas ska den sökande informeras om det. Den sökande kan neka till att sådana kontakter tas. Men då finns det risk för att utredningen försvåras och det tar längre tid innan den sökande få år något besked. Budgetrådgivning Den som har ekonomiskt problem och behöver hjälp att reda ut situationen har möjlighet att vända sig till kommunens budgetrådgivare. Rådgivningen är gratis. Budgetrådgivningen nås via socialförvaltningens reception, telefon vx

7 Beslutet kan överklagas Om du inte fått den hjälp du anser dig ha rätt till kan du överklaga beslutet. Detta gäller beslut om försörjningsstöd. Så här går det till: 1. Du skriver ett brev (överklagande) där du talar om vad i beslutet du inte är nöjd med. Brevet lämnas eller skickas till socialförvaltningen inom tre veckor från det att du fått besked om beslutet. 2. Förvaltningen är skyldig att gå igenom din ansökan igen och göra en ny bedömning. Det finns möjlighet att ändra beslutet enligt ditt överklagande. 3. Om beslutet inte ändras, skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten. Där bedöms din ansökan igen. Förvaltningsrätten ändrar beslutet eller beslutar att det gamla gäller. Vid beslut om ekonomiskt bistånd utöver lagstadgat bistånd och där sökande klart anger kap 4 2 socialtjänstlagen som grund för ansökan, kan talan mot ett beslut endast föras enligt regler för laglighetsprövning, där förutsättningen är: - att det begåtts något formellt fel i samband med beslutet, - att beslutet inte är en kommunal angelägenhet, - att den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, - om beslutet strider mot lag eller annan författning. Obs Varje ansökan om ekonomiskt bistånd prövas i första hand mot 4 kap 1 socialtjänstlagen, varigenom den sökande också får ett skriftligt avslag och möjlighet att överklaga ett beslut.

8 Mer information Vill du veta mera är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Telefon: E-post: Postadress: Västgötagatan 18, Socialförvaltningen Västgötagatan Rondellen mot Duveholmshallen

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer