Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus"

Transkript

1 Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

2 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december Du kan också lyssna på informationen på vår webbplats.

3 Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Du som beviljas hjälp i hemmet eller får hälso- och sjukvård i hemmet betalar en avgift för de olika insatserna. Hur stor avgiften blir avgörs av hur omfattande hjälpbehov du har och hur stor din betalningsförmåga är. Avgifter Avgift för städning Städ 1 ggr/månad 336 kr/månad Städ var 3:e vecka 504 kr/månad Städ varannan vecka 672 kr/månad Du kan byta ut städtillfället mot fönsterputsning, avfrostning av kyl och frys samt rengöring av ugn. Avgiftsnivåer för hjälp i hemmet Avgiften bygger på hur omfattande ditt behov av hjälp i hemmet är (till exempel hjälp med hygien, på-och avklädning, inköp, matlagning, tillsyn, socialt stöd). I ditt beslut framgår vilka insatser som beviljats. Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: Nivå 4: 295 kr/månad (mindre än 5 timmar/vecka) 586 kr/månad (mellan än 5-9,99 timmar/vecka) 822 kr/månad (mellan än 10-19,99 timmar/vecka) 998 kr/månad (20 timmar/vecka eller mer) Barn/unga under 20 år betalar ingen avgift för hjälp i hemmet. Trygghetslarm 158 kr/månad Hälso- och sjukvård i hemmet 92 kr/månad 3

4 Avgift för mat Vid köp av enstaka portioner Vid månadsabonnemang* Frukost 21 kr/portion Frukost 408 kr/månad Lunch 56 kr/portion Lunch kr/månad Middag 56 kr/portion Mellanmål (2 st) 356 kr/månad Middag kr/månad Totalt max: kr/månad *Endast du som har biståndsbeslut för mat till ordinärt boende eller bor i servicehus och beställer minst 20 portioner/månad kan köpa månadsabonnemang. Bor du i ordinärt boende kan endast lunch och middag levereras. Hur beräknas avgiften? Din faktiska avgift kan vara lägre än beloppen som anges ovan beroende på din betalningsförmåga. Som inkomster räknas lön från anställning, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, pension, livränta, avgångsersättning, utbildningsbidrag, underhållsbidrag och bidragsförskott. Bostadsbidrag och bostadstillägg inräknas i inkomsten. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska behålla en viss summa pengar, denna summa kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är tänkt att täcka utgifter för t ex: livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, husgeråd, möbler, tidning, radio, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor. Förbehållsbelopp Ensamstående 5 023kr/månad Sammanboende kr/månad Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp om du exempelvis har merkostnader för att: Du är beviljad matleverans eller äter inom äldreomsorgens restauranger. Du har försörjningsplikt för minderåriga barn Du betalar arvode för god man/förvaltare 4

5 Maxavgift 1780 kr/månad (omfattar hjälp i hemmet inklusive städning, trygghetslarm samt hälso- och sjukvård i hemmet) Beräkning av avgift Nedan följer ett exempel på hur du själv kan räkna fram den ungefärliga avgiften för dig. Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad så måste du lämna in ett s.k. avgiftsunderlag till avgiftsenheten som sedan räknar ut och fattar beslut på hur stor avgiften faktiskt blir. Exempel på avgiftsberäkning Anna är ensamstående och har efter skatt en pensionsinkomst på 7564 kronor, en hyra på 4500 samt bostadstillägg på 3000 kr. Anna har hjälp i hemmet nivå 4, städ varannan vecka, trygghetslarm och hälso- och sjukvård i hemmet. Enligt taxa är Annas avgift 998 kr kr kr + 92 kr = 1920 kronor. På grund av regler om maximal avgift reduceras Annas avgift till 1780 kr/månad. Utifrån Annas ekonomi sker beräkning av hennes avgift utifrån betalningsförmåga. Nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) Bostadsstillägg/bidrag Hyra Förbehållsbelopp (förbehållsbelopp för ensamstående) Avgiftsutrymme kr (den avgift som maximalt kan tas ut. Eftersom Anna i detta exempel endast har möjlighet att betala 1041 kronor kommer den redan reducerade avgiften på 1780 kronor att sänkas till kronor. För makar räknas den sammanlagda inkomsten (nettoinkomsterna och ev. bostadstillägg/bostadsbidrag) och den gemensamma kostnaden (hyra) ihop. Detta delas sedan mellan makarna och utgör var och ens avgiftsutrymme. För sambor räknas inkomsterna för den som har hjälpen samt kostnaden för halva hyran. 5

6 Övriga avgifter Dagverksamhet 59 kr/dag Korttidsboende 118 kr/dygn varav kost 98 kronor Fotvård 361 kr/behandling Hälso- och sjukvård i hemmet (för dig utan hemtjänst) 92 kr/månad Bra att veta Om du inte är hemma så sänks avgiften Om du under en sammanhängande period på minst 30 dagar inte tar emot någon hjälp i hemmet med anledning av att du t ex är bortrest så betalar du ingen avgift för den perioden. Om du av något skäl endast får städning en gång under en månad mot normalt två gånger minskas avgiften för städ till hälften. Avgift för trygghetslarm är dock den samma och påverkas inte av om du är hemma eller inte. Hur ska jag betala avgiften? Du kan själv välja på vilket sätt du vill betala din avgift. Via räkning som sänds hem till dig varje månad eller Via autogiro (se broschyren Erbjudande om Autogiro eller läs på umea.se under omsorg och hjälp) 6

7 Att anmäla ändrad inkomst och ändrad hyreskostnad Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst och/eller förändrad hyreskostnad. Sådana förändringar kan medföra att du får en ny avgift. Den nya avgiften gäller från och med när förändringen trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst och/eller hyreskostnad som skulle kunna medföra en lägre avgift för dig så betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efterhand. Dina avgifter omprövas varje år I samband med årskifte sker en omprövning av dina avgifter. Din avgift kan då förändras beroende av din inkomst, skattebestämmelser och förändrat basbelopp. Rätt att överklaga Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol (Förvaltningsrätten). Det kan gälla att du är missnöjd med avgiftens storlek, det sätt som socialtjänsten har räknat fram ditt avgiftsutrymme och/eller förbehållsbelopp. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en utförlig anvisning på hur du överklagar. 7

8 Mer information Mer information om kommunens stöd och insatser för hittar du på kommunens webbplats. Där finns även ett verktyg för att beräkna avgifter. Kontakta avgiftshandläggare Telefon (växel, fråga efter handläggare för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen) This information is also available in other languages. Call Umeå kommun at Umeå kommun Socialtjänsten Postadress Umeå Telefon Mejl

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer